Catechismuspreken 2

Zondag 3 Verdorven door eigen schuld maar niet moedeloos

Votum Vrede/Zegengroet Psalm 144:1,2 Lezing van Gods wet (Exodus 20) Psalm 143:2,8 Schriftlezing: Genesis 1:26-31                         Romeinen 7:13-8:11 Gebed Psalm 8 Tekst: Zondag...

Zondag 3 Wat is de wortel van de ellende?

ORDE VAN DIENST       Votum Vrede/Zegen groet Psalm 143: 1,2,8 Geloofsbelijdenis Psalm 40: 2,7 Schriftlezing: Genesis  3 Gebed Collecte Psalm 130 Tekst:  Zondag 3 Verkondiging van het evangelie Psalm 51:3,4,5 Dankgebed Gez 17:3,4,5 Zegen   Geliefde gemeente...

Zondag 5 Wat moeten we met onze schuld?

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 36:2,3 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: Psalm 50 Psalm 18:1,8,15 Schriftlezing: Lukas 13:1-5 Psalm 74:1,2,8,13,14 Tekst: Zondag 5 Verkondiging van het evangelie Gezang 17:1,2,3 Geloofsbelijdenis van Nicea Gezang...

Zondag 6 Een Verlosser mogelijk

Orde van dienst   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  1 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Marcus 2:1-12 Psalm  118:1,8 Schriftlezing:  1 Korinthe 2: 6-16 Psalm 49:1,4,5,6 Tekst:  Zondag 6 Verkondiging van het evangelie Gezang 10: 2,3 Geloofsbelijdenis van...

Zondag 8: Ik geloof in de Drie-enige God

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 9:1,7,8 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing:  Ezechiel 18: 19-32                           Romeinen:...

Zondag 10 De Vader van onze Here Jezus Christus verzorgt de gelovigen altijd in hun leven

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Lied 429/ Psalm 20:1,3 Geloofsbelijdenis Lied 432/Psalm 138:1,4 Schriftlezing: Job 1                        Mattheus...

Zondag 12 Met wie ben je als christen verbonden? Met Christus als Profeet

Votum en zegengroet Zingen  :              Psalm 116 : 1, 10 Gebed Lezen    :              Deuteronomium 18 : 9 - 22; 1 Johannes 2 : 18 -...

Zondag 14 De Zoon van God wordt mens om voor mij te sterven

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 29:1 Gebed opening van het Woord Schriftlezing:1 Timotheus 3:13-4:5                          Galaten 3:24-4:11 Psalm...

Zondag 15 DE HERE GEEFT DE LIJDENDE CHRISTUS ALS ZIJN GROTE CADEAU AAN DE WERELD

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 35:8,9 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Jesaja 53 Psalm 22:1,2,3,4 Schriftlezing: Johannes 3: 1-21 Gezang 15 Tekst: Zondag 15/ Dordtse Leerregels I,1,2 Verkondiging van het Woord Psalm 118:8,10 Dankgebed Collecte Gez...

Zondag 17: Een geweldige schat Christus is opgestaan

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gezang 20:1,2 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing:  Kolossenzen 2:16-3:17 Psalm  13 Tekst: Zondag 17 Verkondiging van het evangelie Gezang 19 Geloofsbelijdenis Psalm 101:1,2,3 Dankgebed Collecte Psalm...
1 | 2 | 3 | 4 >>