Genesis

Genesis 9:12-17 De HERE leert ons danken om Zijn onverdiende trouw

  ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 29:1,5 Geloofsbelijdenis Ps 67:2,3 Schriftlezing: Genesis 9 Gebed Psalm 108:1,2 Tekst: Genesis 9:12-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 104:1,2,8,10 Dankgebed voor gewas en arbeid Collecte Gez 35 Zegen Broeders en zusters, jongens en...