Catechismuspreken 2

Zondag 1 Gods kind heeft voor altijd houvast

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 86:2,7 Geloofsbelijdenis met Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus Psalm 23 Gebed Schriftlezing:  Jesaja 44...

Zondag 3 Verdorven door eigen schuld maar niet moedeloos

Votum Vrede/Zegengroet Psalm 144:1,2 Lezing van Gods wet (Exodus 20) Psalm 143:2,8 Schriftlezing: Genesis 1:26-31                         Romeinen 7:13-8:11 Gebed Psalm 8 Tekst: Zondag...

Zondag 3 Wat is de wortel van de ellende?

ORDE VAN DIENST       Votum Vrede/Zegen groet Psalm 143: 1,2,8 Geloofsbelijdenis Psalm 40: 2,7 Schriftlezing: Genesis  3 Gebed Collecte Psalm 130 Tekst:  Zondag 3 Verkondiging van het evangelie Psalm 51:3,4,5 Dankgebed Gez 17:3,4,5 Zegen   Geliefde gemeente...

Preek zondag 4 DE RECHTVAARDIGE GOD LAAT ONS HET FEEST VAN DE VERLOSSING VIEREN

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-zegengroet Psalm 112:1,2 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing:  Galaten 3: 6-14                          Exodus 34:1-14 Psalm...

Zondag 5 Wat moeten we met onze schuld?

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 36:2,3 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing: Psalm 50 Psalm 18:1,8,15 Schriftlezing: Lukas 13:1-5 Psalm 74:1,2,8,13,14 Tekst: Zondag 5 Verkondiging van het evangelie Gezang 17:1,2,3 Geloofsbelijdenis van Nicea Gezang...

Zondag 6 Een Verlosser mogelijk

Orde van dienst   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  1 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Marcus 2:1-12 Psalm  118:1,8 Schriftlezing:  1 Korinthe 2: 6-16 Psalm 49:1,4,5,6 Tekst:  Zondag 6 Verkondiging van het evangelie Gezang 10: 2,3 Geloofsbelijdenis van...

Preek zondag 7 De HERE laat in Zijn geweldige liefde ons Christus verkondigen

ORDE VAN DIENS   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  27:6,7 Geloofsbelijdenis van Nicea Psalm 19:3,4 Schriflezing:  Deuteronomium 7:1-10                         Johannes...

Zondag 8: Ik geloof in de Drie-enige God

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 9:1,7,8 Gebed om de opening van het Woord Schriftlezing:  Ezechiel 18: 19-32                           Romeinen:...

Zondag 10 De Vader van onze Here Jezus Christus verzorgt de gelovigen altijd in hun leven

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Lied 429/ Psalm 20:1,3 Geloofsbelijdenis Lied 432/Psalm 138:1,4 Schriftlezing: Job 1                        Mattheus...

Zondag 10: De Schepper van alle dingen zorgt

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 123 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing:  Genesis 50:15-21                           Ezechiël...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>