Biddag Christus geeft meer dan 5000 mensen te eten

Biddag    Christus geeft meer dan 5000 mensen te eten

ORDE VAN DIENST

 

Stil gebed

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 67:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 6:30-40

Gezang 57

Schriftlezing: Lukas 9:10-17

Psalm 105:18,19,20,21

Tekst: Lukas 9:16-17

Verkondiging van het evangelie

Gez 179b

Gebed voor gewas en arbeid

Collecte   Tijdens de collecte luisterlied:  https://www.youtube.com/watch?v=DhVOJs1W9nM&feature=youtu.be

Psalm 146:3,5,8

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Een nogal bekend verhaal vanavond. Is het niet te bekend om daar nu uit te preken? Wordt dat niet saai? We kennen bijna allemaal de afloop van dit verhaal. Maar toch: hebben we nog wel door wat in dit verhaal, in deze echte gebeurtenis gebeurd is en wat de boodschap daarvan voor ons is? 

De boodschap die hier klinkt is echt heel bijzonder. Wat er in onze tekst gebeurt is echt wereldschokkend en voor wie in Christus gelooft heel erg bemoedigend.  De Here Jezus kijkt omhoog naar de hemel. Met die vijf broden en 2 vissen in Zijn hand.

De Here Jezus heeft hier het voedsel voor elke dag in Zijn handen. Daar gaat het vanavond ook over. Het is geen kerkdienst die in het algemeen over bidden gaat. Als het goed is hebben we het daar veel over in de gewone kerkdiensten. Het gaat nu speciaal om ons gebed voor ons eten van elke dag. Het gebed om werk waardoor we voor onszelf en onze gezinnen kunnen zorgen. We voelen in deze tijd met oplopende werkloosheid dat werk hebben geen vanzelfsprekende zaak is. Meerderen onder ons ervaren dat. Ze voelen dat ook in hun portemonnee. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. Je blijft bij de verkoop van je huis meerdere keren met een flinke restschuld zitten en daar moet ook iets mee. De tijden worden voor velen in ons land zwaarder. Zo zwaar van tijd tot tijd dat de diakenen moeten helpen en als het goed is doen ze dat namens de gemeente graag. Zo zwaar dat mensen naar een voedselbank moeten om te kunnen rondkomen.

Toch leven velen van ons in grote welvaart. Dan kun je je bijna niet indenken dat je niet elke dag meer dan genoeg hebt om te kunnen eten, slapen en een dak boven je hoofd te hebben. Dat eten van elke dag, dat je  altijd genoeg geld hebt om je te redden is dan zo vanzelfsprekend geworden. Het lijkt erop dat je gewoon jezelf kunt redden. Elke keer weer bidden voor je eten en dat je genoeg hebt om te kunnen leven lijkt eigenlijk niet nodig. We hebben het in ons land en in onze omgeving toch allemaal goed voor elkaar? Het lijkt erop dat de economie de komende tijd weer aantrekt en dan is het toch helemaal weer goed.  Dan zorgen we toch zelf weer er voor dat we allemaal genoeg of meer dan genoeg hebben. Is het zo dat wij er zelf voor zorgen, dat we er zelf voor kunnen zorgen? Is bij ons het besef nog echt levend dat we dat niet kunnen en dat we voor die boterham, voor dat glas melk of thee, dat we voor onze aardappels, rijst en pasta elke hap van een ander afhankelijk zijn? Om dat te beseffen en om zo in het leven te staan hebben we deze biddag. Ik verkondig jullie vandaag het evangelie onder het volgende thema:

 

CHRISTUS GEEFT IN VERWACHTING OP VADER MEER DAN 5000 MENSEN TE ETEN

 

1. Christus kijkt op naar de hemel

2. Christus deelt Goddelijk uit

 

1. Christus kijkt op naar de hemel

 

De Here Jezus heeft het heel druk gehad. Hij is een mens van vlees en bloed. De Here Jezus was geen supermens die geen last van ziekte en vermoeidheid had. Ook de Here Jezus heeft rust nodig. Ook Hij heeft het nodig om alleen te zijn of met een paar heel goede vrienden. Hij heeft het nodig om juist ook in die rust met Zijn Vader in de hemel te praten. Om in het gebed tot Hem te gaan. Om weer door Vader in de hemel bemoedigd te worden, om van Hem weer de kracht te krijgen die Hij nodig heeft om Zijn werk te kunnen doen. Je ziet hier al aan dat het jezelf bedriegen is als je denkt dat je jezelf kunt redden. Zelfs de Here Jezus had rust nodig. Zelfs de Here Jezus had nodig om door het gebed kracht en bemoediging van Zijn Vader in de hemel te krijgen.

Jezus trekt zich met zijn leerlingen terug in de stad Betsaida. Om ook in alle rust te kunnen praten met de leerlingen die Hij erop uitgestuurd had om het evangelie te brengen. Wat zijn hun ervaringen? De Here Jezus zoekt de rust om er met hen over te kunnen praten, hen te bemoedigen voor de toekomst, ze ook toe te rusten voor hun werk in de toekomst.

De Here Jezus heeft zich met Zijn leerlingen teruggetrokken. Toch zoeken duizenden mensen naar Hem. Ze willen bij Hem zijn. Ze hebben Zijn onderwijs gehoord, ze hebben gezien hoe Hij  genezend door het land gaan. Ze beseffen dat Jezus een heel bijzondere man is. Bij Hem willen ze zijn. Als ze gehoord hebben waar Hij is, gaan ze met duizenden naar Hem toe.

Dan zie je weer hoe de Here Jezus hart voor de mensen heeft. Hoe Hij begaan is met de nood van de mensen die Hem zoeken. Het is niet zo dat de Here Jezus chagrijnig of boos wordt omdat die mensen Hem storen in Zijn rust. Nee, nu ze daar bij Hem staan, ontvangt Hij ze vriendelijk. Zijn hart gaat naar hen uit. Naar die schapen die zonder herder rondlopen en aan wie niet de ene goede weg gewezen wordt. De Here Jezus heeft hart voor mensen die tot Hem komen. Hij deelt Zijn liefde en genade graag aan ze uit. Hij geeft ze graag het goede onderwijs. Hij laat ze graag zien wie Hij is en dat ze voor een echt gered leven bij Hem moeten zijn.

De Here Jezus is samen met die duizenden mensen daar bij Betsaida. Het is al laat in de middag. Hij is er niet met een stuk of 50 of 100 mensen. Nee, het zijn er zeker 5000!  Probeer je dat eens voor te stellen. Als de kerk hier stampvol zit zitten er ongeveer 500 mensen in. Dus 10 keer zoveel! Deze mensen hebben over het algemeen geen eten bij zich. Hoe komen deze mensen nog voor de avond aan eten?  Ze zitten op een afgelegen plaats. De mensen moeten een heel eind lopen om in meer bewoond gebied te komen. Dan nog zal er in de kleine plaatsjes daar nooit genoeg eten voor zoveel mensen zijn. Hoe moet het nu verder?

De Here Jezus maakt zich geen zorgen maar Zijn leerlingen wel. Ze worden angstig. Hoe kan Jezus deze mensen zo lang bij zich houden?  Het gevolg zal zijn dat er straks negatief over Jezus gesproken zal worden. Hij heeft de mensen te lang bij zich gehouden. Hij heeft er voor gezorgd dat mensen niet te eten hebben. Dat is nu wel het laatste wat Jezus nodig heeft: slechte publiciteit.

Jezus stelt voor dat Zijn leerlingen voor de mensen zullen zorgen. Ze zouden niet weten hoe dat zou moeten. Je ziet dat zelfs Jezus leerlingen niet verder dan  menselijke mogelijkheden kijken. Ze komen niet verder dan dat er onder de zeker 5000 maar vijf broden en 2 vissen zijn. Ze denken niet aan de uitzonderlijke zorg die de Here Jezus kan geven. Die de Here God kan geven. Hun verwachting loopt stuk op wat volgens menselijke mogelijkheden mogelijk is.

Vijf broden en twee vissen. Geen grote vissen want het moest gewoon allemaal in een mandje meegenomen worden. Als je naar die broden en die vissen kijkt en je ziet die zeker 5000 mensen dan is er voor iedereen geeneens een kruimel. Het stelt eigenlijk niets voor. Here Jezus dit gaat echt niet werken!

Dan laat de Here Jezus zien dat Hij de Heer is. Hij geeft Zijn leerlingen de opdracht om de vijfduizend in groepen van vijftig over het gras te verdelen. Dus zeker 100 groepen. De leerlingen weten dat als Jezus iets zegt het heel belangrijk is om het ook te doen. Hij doet niets zonder reden. Hij is de Zoon van God die dingen kan en doet die niemand verwacht.

Wanneer iedereen op zijn plaats zit, neemt de Here Jezus die vijf broden en twee vissen. Hij kijkt op naar de hemel en gaat bidden. Hij zoekt het contact met Zijn Vader. De Zoon verwacht het van de Vader en dan kunnen er ongelooflijke dingen gebeuren.

Daarna zegent de Here Jezus die vijf broden en die twee vissen. Hij weet vanuit het spreken met Vader dat Hij als de Zoon iets gaat doen wat Hij alleen kan doen. Waarin Hij laat zien dat Hij de Zoon van God is, dat Hij de Redder is, dat Hij het levende Brood is dat mensen nodig hebben voor meer dan het leven nu hier op aarde.

De Zoon bidt tot de Vader. Hij verwacht het van Hem. Daarin geeft de Here Jezus ons een heel belangrijk voorbeeld. Ook als het om je gewone eten en je gewone werk van elke dag gaat dan ben je afhankelijk van God in de hemel. Ook als het om je studie gaat ben je afhankelijk van Vader in de hemel! Het is niet voor niets dat de Here Jezus ons in het volmaakte gebed, in het onze Vader leert bidden: “Geef ons vandaag ons dagelijkse brood.”  Juist als je in een welvarende samenleving woont. Of je leeft in dat deel van die samenleving die welvarend is, vergeet je dat snel. Dan komt er zo makkelijk een gevoel van vanzelfsprekendheid als het om je dagelijkse leven gaat. Dan komt er ook snel ontevredenheid en gemopper als we een keertje niet kunnen krijgen wat we heel lekker vinden. Of als we een tijdje toch wat zuiniger aan moeten doen en dan niet alles kunnen kopen wat we zo lekker vinden. Het is zo belangrijk om te zien dat we echt afhankelijk zijn van de HERE in de hemel. Dat we dat altijd weer beseffen. Daarom is het ook zo goed dat we elk jaar een aparte dag hebben om de HERE daarom te bidden en te danken. Om niet te vergeten. Om niet zo met de welvaart meegenomen te worden dat we eigenlijk het voor het eten en werk van elke dag niet meer van Hem zouden verwachten. Dan zie je dat het bij de ene van wie we het hebben te verwachten hebben om God zelf gaat. We zien dat in het tweede punt.

 

2. Christus deelt Goddelijk uit

 

De Here Jezus heeft gebeden en dan zegent Hij die vijf broden en twee vissen. Het is de zegen van de Zoon van God die samen met de Vader èèn is. Die samen met de Vader en de Geest de Drie-enige God is.

Hij breekt met Zijn handen die vijf broden en die twee vissen. De handen van de Zoon van God breken en breken. Er lijkt geen einde aan te komen. Mand na mand is vol en wordt weggebracht en de mensen eten er van. De ene na de andere groep krijgt te eten. Manden vol. De zeker 100 groepen krijgen manden vol brood en vis. De handen van de Here Jezus gaan en gaan. Uit die vijf broden komt zoveel brood dat het er voor zorgt dat de 5000 helemaal verzadigd worden. Zo gaat het ook met de vis.

Je kijkt na Jezus handen en ze gaan en ze gaan. Waar niets meer kan zijn, is nog altijd. Zijn handen geven waar er volgens onze menselijke wetten niets meer kan zijn! Dit kan niet. Dit is onmogelijk en toch is het er! Toch gebeurt het en toch is het echt brood en echte vis die mensen in hun handen nemen. Die ze proeven in hun mond en waar hun honger door gestild wordt.

Er is er maar een die uit niets iets, ja alles wat nodig is kan geven. Dat is de HERE, dat is de Schepper van alle dingen. De Here Jezus laat hier de mensen en ook ons vandaag zien dat Hij God zelf is. Dat van Hem geldt wat we in Johannes 1 lezen: “In het begin was het Woord, het Woord was bij god en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat.” Vs 1-3

De Here Jezus laat zien dat Hij God zelf is. Hij deelt Goddelijk uit! Hij zorgt voor het leven van elke dag. We geloven dat. We zien dat door ogen van die vele getuigen die er bij waren. Die duizenden. Juist dan is het vreemd dat we het vaak  moeilijker hebben als we het over de schepping hebben en het werk van de Schepper daarbij gsst. Dan komen we met allerlei bezwaren en zeggen we soms dat God toch geen tovenaar is. Laten we vol verwondering naar al Gods scheppende werk kijken en Hem daarom aanbidden. Hij die in staat is om uit niets alles te maken en te geven wat Hij wil. Zonder dat wij kunnen verklaren hoe dat nu kon. De HERE is God en wij zijn mensen en laten we zo vol verwondering ook voor ons dagelijks werk en eten op Hem bouwen.

De Here Jezus laat zien dat we voor ons dagelijkse leven het van de HERE, van Hem moeten hebben.  Hij deelt het eten voor elke dag uit!  Hij laat zien dat ook die boterham, die warme hap,  hap voor hap van de HERE komen. Dat ze uiteindelijk uit voor ons voor het niets komen. Van de enige God die de Schepper is.

Wat is het belangrijk dat we het verwachten  van de God die het over goede en slechten laat regenen, die de zon over alle mensen laat schijnen. Dat we Hem erkennen als de enige God en de enige die ons door Christus van onze schuld en zonden kan verlossen. Dan staat ons eten en bidden vandaag in het juiste kader.

Dan heeft ons bidden en ons krijgen van ons dagelijkse brood ook zin voor ons hele leven. Dan leren we Christus te vertrouwen, dan gaan we leven met de Here Jezus als de Heer van ons leven. Dan zoeken we in onze honger het voedsel, de vergeving bij Hem. Dan zoeken we bij onrust en bij zwakte en ziekte het bij Christus die ons kan en wil geven wat we nodig hebben. Dan is Christus voor ons niet alleen maar de Zoon van God die er voor zorgt dat ik nu kan eten en leven.

Het leven hier hoort er echt bij. Maar het leven hier en het zorgen dat je niet sterft is niet alles.

Nee, als je met Christus leeft is Hijzelf voor mij mijn dagelijkse voedsel. Dan kan ik niet meer zonder Hem als de Verzoener van mijn zonden, als de drager van mijn straf, als de Heer en Meester van mijn leven. Dan is Hij mijn dagelijkse brood waarvan ik leef. Dan hoor Ik Hem ook tegen mij in liefde zeggen: “Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’  ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.  ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.  Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien.  Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,  want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.  Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.  Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’ Vs 33-40

Laat ons leven van elke dag een leven zijn waarin we het van Christus verwachten. Ook als het om ons eten gaat. Ook als het om ons werk en onze opleiding gaat. Laat dat staan in het geheel van een leven in liefde en eerbied voor Christus die voor jou je dagelijkse brood is. Zonder wie je niet wilt en niet kunt. Dan krijg je veel meer dan je eten, drinken, werk en opleiding van Hem. Dan krijg je het voor altijd geredde leven van Hem. Zelfs als je van honger zou sterven. Dan kun je door Christus kracht in jou niet meer echt dood. Dan leef je door Gods genade. Christus als je levensbrood zorgt voor eeuwig leven!

 

AMEN