CHRISTUS GEEFT TOEKOMST! Preken over Marcus 13

CHRISTUS GEEFT TOEKOMST!  Preken over Marcus 13

Aanslagen. Veel doden. Angst. Hoe zal het verder gaan? Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Is het nodig om zo bang te zijn voor de toekomst? Juist in deze tijd ben ik begonnen met een reeks preken over Marcus 13.  Christus vertelt ons daar over Zijn terugkeer en de tijd die daaraan vooraf gaat. Om ook in tijden zoals we nu meemaken als kinderen van God rust en verwachting te hebben. Ons niet gek te laten maken. Ik hoop de komende tijd deze reeks te kunnen houden en hier te publiceren. 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  27:1,2

Lezing van Gods wet

Lied 285

Schriftlezing: Marcus 13

Gebed

Psalm 140:1,2,3,4,5

Tekst: Marcus 13:1-8

Verkondiging van het evangelie

Gez 119:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 46:1,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Er gebeurt veel in de wereld. Dingen die veel mensen onzeker en bang maken. Terwijl andere roepen dat we niet angstig moeten zijn. Toch zijn we overal heel druk om de veiligheidmaatregels op te schalen. We zijn bang voor aanslagen. Onze minister Opstelten zei deze week dat als het nodig is de politie met automatische wapens uitgerust zal worden. Dat is oorlogstaal. Er zijn ook mensen die zeggen dat we in oorlog zijn.

Weinig mensen kunnen in onze tijd voor veel angst en ellende zorgen. We hebben wapens waarmee door weinig mensen in een keer veel slachtoffers gemaakt kunnen worden. De veiligheidsmaatregelen zijn ook in ons land strenger geworden. Ondanks dat weten we ook dat we niet voor 100% aanslagen kunnen voorkomen. De situatie is gespannen. Zeker ook nadat het blad Charlie Hebdo in een oplage van 5 miljoen uitgekomen is. Op de voorkant een huilende profeet Mohammed. Wat gaat er in de wereld allemaal nog gebeuren? Wat zullen toekomstige terreurdaden voor een effect op ons hebben?  Ook een aankondiging als dat Al Qaida en andere organisaties oproepen om o.a. aanslagen op kerkgebouwen te plegen. We zien hoe meedogenloze mensen andere mensen zonder pardon doodmaken.

Meedogenloze mensen die denken dat zij het koninkrijk van hun god op aarde moeten vestigen. Die denken dat zij met geweld j voor dat  koninkrijk moeten zorgen. Die denken dat zij met geweld de aarde aan hun god of profeet moeten onderwerpen. Is dat de manier waarop we dat moeten doen? Moeten wij tegenover extreem islamitisch geweld dan maar het geweld van christenen zetten?  Of zijn deze dingen die er nu gebeuren de tekenen dat de Here Jezus nu heel erg gauw terugkomt? Waarop kunnen en moeten wij vertrouwen als we hier aan denken? Hoe gaan we de toekomst in? Allemaal belangrijk vragen voor het leven in deze tijd. Het is goed om met die vragen in je hart naar de HERE te gaan. Dat willen we de komende weken doen als we samen Marcus 13 lezen. Het gaat in dit hoofdstuk om hoe we naar het leven kijken als we denken aan de terugkeer van de Here Jezus. Wat hebben we van het leven te verwachten op weg naar die terugkeer? Wat gaat er gebeuren? Wat betekent dat voor ons leven?  Laten we vanmorgen een begin hiermee maken daar ons te richten op de eerste 8 verzen van dit hoofdstuk.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus onder het volgende thema:

 

 

 DE HERE JEZUS CORRIGEERT DE TOEKOMSTVERWACHTING VAN  ZIJN LEERLINGEN

 

1.  Zij zijn gericht op de tempel

2.  Hij wijst ze op het begin van de weeën

 

1. Ze zijn gericht op de tempel

 

Hoe is het met de Here Jezus en met de leerlingen? Ze zijn in Jeruzalem.  Het is de derde dag dat de Here Jezus samen met Zijn leerlingen in de tempel komt. Het is de week voor het paasfeest. Het is woensdag. Twee dagen geleden op maandag is de Here Jezus Jeruzalem binnengetrokken. Op een ezel. Duizenden zongen toen: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Here.” Ze verlieten de Here Jezus teleurgesteld toen Hij duidelijk maakte dat hij geen staatsgreep zou doen en hun nieuwe koning op aarde zou zijn. Na even de volksgunst te hebben gehad, was Hij die nu kwijt. Hij gaat die dag nog naar de tempel. Naar het huis van Zijn Vader op aarde. De volgende dag, die dinsdag wordt duidelijk dat het huis van Zijn Vader voor Hem een rovershol geworden is. Daar komen juist de  mensen bij elkaar die aan het geloof willen verdienen en die meer voor zichzelf en deze wereld leven dan voor de HERE. Daar in de tempel komen juist de leiders van de kerk bij elkaar die niks van de Here Jezus moeten hebben. We lezen over reactie van deze leiders op de tempelreiniging: “De hogepriesters en schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen”. 11:18

Het is nu woensdag en de Here Jezus die de tempel de vorige dag op haar kop gezet heeft, komt weer naar de tempel. Hij kreeg daar weer te maken met de tegenstand van de Joodse leiders. Zelfs zo dat we in Marcus 12 lezen: “Daarop wilden ze Hem gevangennemen, want ze wisten dat Hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze Hem staan en gingen weg.  Ze stuurden enkele farizeeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken.”

De leerlingen van de Here Jezus voelen dat er een heel dreigende situatie is. De spanning is groot.  Zij geloven in de Here Jezus als de beloofde Verlosser. Toch voelen ze dat alles op scherp staat en het leven van de Here Jezus bedreigd wordt.

In die situatie is het een van de leerlingen die die de Here Jezus en de anderen wil bemoedigen. Die ene leerling zegt dan: “Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’” 13:1  De tempel is als er zoveel dreiging en spanning is toch juist het grote houvast?!  Daar woont de HERE onder Zijn volk. De tempel is toch juist het vaste bewijs dat God zal blijven zorgen ook nu. De tempel zal nooit vergaan. Het is het zichtbare bewijs van Gods trouw. Daar komt in deze omstandigheden nog iets bij.

Dat is de verwachting die er bij de Joden in die tijd leefden over de komst van de Verlosser. Als Hij zou komen zou Hij op een bepaald moment ook met grote tegenstand te maken krijgen. Dan zou het zelfs zo zijn dat de vijanden van de Messias zouden lijken te winnen. De beloofde Verlosser zou dan met zijn aanhangers helemaal teruggedreven worden. Uiteindelijk zou Hij alleen nog de tempel over hebben en dan zou vanuit de tempel de overwinning komen. Vanuit de tempel zou de opmars tegen de vijanden beginnen en zouden ze definitief verslagen worden. Dat was de verwachting die onder het volk in die tijd leefde. Dan kun je je goed voorstellen dat in deze situatie een van de leerlingen tegen de Here Jezus en Zijn medediscipelen zegt: Let toch op de tempel. Op deze indrukwekkende tempel die het huis van God is. Een prachtig gebouw dat ons de zekerheid geeft dat de Here Jezus niet doodgemaakt kan worden want Hij is toch de beloofde Messias?! Zijn overwinning begint juist onder bedreiging vanuit dit gebouw. Vanuit het huis van God op aarde.

Goed bedoelde woorden. Wat moet het antwoord van de Here Jezus op deze woorden een koude douche voor Zijn leerlingen zijn geweest. Een echte schok. Kort gezegd zegt de Here Jezus: Vergeet het maar. Op die prachtige tempel, op dat gebouw moet je niet vertrouwen. Daar blijft echt niets van over! Dit gebouw zal in de toekomst echt met de grond gelijk gemaakt worden. Dat is zo anders als wat de leerlingen tot nu toe gedacht en geloofd hadden. De Here Jezus maakt duidelijk dat deze verwachting van hen niet uit de Bijbel komt. Dat zijn eigen gedachten die niet teruggaan op wat de Geest tot dan toe in de Bijbel gezegd had.

Later wordt deze menselijk verwachting ook echt voor de ogen van de Joden tot niet gemaakt. Als de Romeinen in het jaar 70 onder leiding van Titus Jeruzalem innemen zetten ze de tempel in brand.  Dat lijkt wel genoeg. Maar zo gaat het niet want als de tempel door de brand verwoest is geeft Titus zijn troepen nog bevel om wat over is nog te verwoesten en met de grond gelijk te maken. Er blijft niets van de tempel zelf over.  Die hele verwachting van de Verlosser die vanuit de tempel de wereld zal overwinnen, is helemaal weg.

Jezus leerlingen moeten de schok nog verwerken als de tempel er nog staat en de Here Jezus met deze profetie komt. De leerlingen van de Here Jezus moeten ook in deze spanningsvolle tijd beseffen dat je op niets en niemand op deze wereld uiteindelijk kunt bouwen.  Ook als wij met moeilijke dingen in ons leven te maken krijgen. Ook als je ziet hoe geweld onze wereld teistert. Als je ziet hoe groepen als Al Qaida en Bokom Haram en ook anderen waar wij misschien helemaal niet van weten mensen teisteren. Ook dan moet je vaak ervaren dat allerlei mensen en machten op deze wereld je niet kunnen redden zoals jij graag wilt. Dan blijkt ook meerdere keren dat geen menselijk instituut op deze wereld veilig is en niet voor altijd veiligheid kan geven. Niet in onszelf, niets wat wij als mensen gebouwd of opgebouwd hebben kan ons voor altijd veiligheid, geborgenheid en geluk geven. Het vertrouwen op menselijk dingen hoe indrukwekkend ook zorgt eens voor teleurstelling.

Wat leert ons dat ook in ons leven en over wat er in de wereld om ons heen gebeurt?

Dat wij niet voor een overal en altijd veilige wereld kunnen zorgen. Wij moeten erkennen dat wij de gevolgen van de zonden uiteindelijk niet kunnen overwinnen. Hoe we ons best ook doen. Wij kunnen ons zelf en andere mensen niet veranderen. Wij kunnen niet voor een voor altijd vredevolle samenleving zonder bedreiging zorgen. De Here Jezus maakt duidelijk dat je ondanks dat niet zonder verwachting en hoop in het leven hoeft te staan. Zelfs als je zelf slachtoffer van een aanslag of van terroristisch geweld wordt, hoef je niet moedeloos te zijn. Eens komt er een einde aan alle geweld op deze aarde, eens komt er een eind aan de begrafenissen op deze wereld. Eens wordt alles wat verkeerd gegaan is op deze wereld recht gezet en zal het recht voor altijd overwinnen. Dat is als de Here Jezus terugkomt. Vast en zeker. Op weg naar die toekomst wijst de Here Jezus aan wat geweld en rampen die over  de wereld komen voor ons laten zien. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Hij wijst we op het begin van de weeën

 

Jezus leerlingen zijn geschokt. Ze kunnen niet direct op de woorden van de here Jezus reageren. Later op deze woensdag als ze de Olijfberg zijn opgegaan, komen 4 van de leerlingen met de Here Jezus praten. Petrus is de woordvoerder.  Ze zitten met zoveel vragen! Hoe kan het dat de Here Jezus zegt dat de tempel helemaal vernietigd zal worden. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Wat is het teken dat het op het punt staat om te gebeuren. Ze willen van de Here Jezus de antwoorden zodat ze het kunnen begrijpen. Want wat voor hoop en uitzicht hebben ze nog als zelf de tempel verwoest gaat worden. Waar is dan hun moed, hun hoop nog gebleven?

Ze zitten dan ook met de vraag wat de komst van de Messias dan met de tempel te maken heeft. Wanneer je dan het antwoord van de Here Jezus leest, kan het lijken alsof Hij er niet echt op ingaat. Toch doet Hij dat wel maar niet door meteen antwoord op die concrete vragen te geven. Hij gaat ze nu meer vertellen. Dat is nodig om ze te laten zien dat de verwoesting van de tempel echt past in de verwachting van de Verlosser en wat Hij gaat doen. De Here Jezus neemt daarvoor de tijd. Hij gaat laten zien dat de verwoesting van de tempel in de toekomst ze niet radeloos en moedeloos hoeft te maken. Als menselijke bouwwerken en machten omvallen, hoeft dat ons niet moedeloos te maken. Het is zelfs dan niet zo dat we  alleen moed kunnen houden als de Here Jezus op het moment van de grootste nood terugkomt. Het kan zijn dat je de afbraak moet meemaken en dat je ook zelf slachtoffer van geweld en rampen wordt.

Het is de Here Jezus die daarom Zijn onderwijs begint met de waarschuwing voor misleiders, voor dwaalleraren. Juist als de spanningen in de wereld of in een bepaald werelddeel groot worden, komen er mensen die met een beroep op Bijbelteksten gaan vertellen hoe het allemaal precies verder zal gaan. Ze komen ons dan vaak een soort spoorboekje geven wat er nu nog gaat gebeuren en dan komt de Here Jezus. Zij zeggen dat ze op gezag van Christus spreken. Zij weten hoe het zal gaan en dat moet ons dan in de problemen, in het verdriet, in de angst moed en hoop geven. Dan zijn er zelfs mensen die zeggen dat ze de Verlosser uit de nood zijn. Zij zullen als de Verlosser de wereld redden. Zelfs mensen die zullen zeggen dat ze Christus zelf zijn en dat nu de redding uit de nood op aarde er is.

De Here Jezus zegt dat er altijd weer mensen zijn die zulke mensen, zulke misleiders zullen volgen. Al zijn het er ook een bepaald moment heel veel en al kan zo´n man heel indrukwekkend spreken volg hem niet! Het zijn misleiders en dwaalleraars! Ze geven je valse hoop!  Het zijn mensen die de duivel gebruikt. Want wat gebeurt er vaak als mensen iemand volgen die zegt te weten hoe het nu verder gaat en wanneer de Here Jezus zal komen? Na een tijdje blijkt het allemaal niet te kloppen. Dan gaan een deel van de volgelingen denken: Zie je wat er in de Bijbel staat klopt niet en ze verliezen helemaal hun geloof.  Het is niet voor niets dat we meerdere keren in de Bijbel horen dat we de dag van Christus terugkeer niet kunnen berekenen. Ik geef twee voorbeelden:

a.  “Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’  Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.” Hand 1:6,7

b. “Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,  want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.”  1 Tes 5:1,2

Het is niet aan ons om te berekenen wanneer de Here Jezus terugkomt. Het is nodig dat we leven in het vertrouwen op Hem en in de zekerheid dat Christus op Gods tijd komt en alles goed maakt. Alles goedmaakt voor zondaars die tot Hem in de nood vluchten. Voor hen is er die redding. Wie niet bij Hem schuilt, gaat die redding eeuwig voorbij.

Wie schuilt bij Christus. Wie echt leerling van de Here Jezus wil zijn, vindt dan ook rust en hoop als de wereld in brand staat. Ook als er terreuraanslagen zijn en christenen vervolgt en vermoord worden. De wereld kan in brand staan. Het kan zijn dat er een spoor van geweld over de wereld gaat en je dat ook hoort en ziet. Het kan zijn dat de wereld er door in beslag wordt genomen en je de angst om je heen al groter ziet worden.  Dat je ook zelf door de angst wordt meegenomen.

Dan zegt de Here Jezus die vanuit de hemel regeert tegen jou: Mijn kind laat je niet gek maken. Het zijn dingen die door de zonde de wereld zijn binnengekomen. Die verschrikkelijke dingen die mensen de wereld hebben ingehaald ze blijven gebeuren op deze wereld. Laat je er niet door van de wijs brengen. Laat je er niet doodsbang door maken. Laten deze dingen je jouw hoop op een geweldige toekomst niet uit handen slaan. Laat je ook niet er toe verleiden om te denken:  nu moet de Here Jezus wel tergugkomen. Als Hij dan niet komt, ben je zo teleurgesteld dat je aan Hem en de HERE in de hemel gaat twijfelen. Blijf bij alle oorlogen en geweld naar boven kijken. Naar de hemel. Blijf luisteren naar wat de Geest jou en mij in de Bijbel zegt. Doe dat als  de terreur over de aarde gaat, doe dat als het ene volk het andere volk aan het uitmoorden is. Doe dat als aardbevingen en andere rampen de wereld treffen.

Want al die dingen zijn het “begin van de weeën” zegt de Here Jezus. In de Bijbel in gewone taal staat hier dat dit “het begin van de grote rampen is.”  Dat zet ons echt op een verkeerd spoor. De Here Jezus wil hier niet zeggen dat het allemaal nog erger moet worden voordat Hij terugkomt. Nee, het gaat er om dat als je deze dingen ziet gebeuren die heel erg zijn je het begin ziet van de wederkomst. Deze dingen laten zien dat de Here Jezus op weg is om deze dingen eens voor altijd uit het leven van de gelovigen te halen.  Het zijn weeën die voor wie bij Christus hoort de geboorte aankondigt. Deze weeën komen maar het zijn weeën. De geboorte, de komst van Christus zorgt dat deze ellende voor altijd van de aarde verdwijnt. Wie bij Hem zijn of haar leven zoekt, mag in het geweld en in de rampen zich aan Hem toevertrouwen. Dan vertrouw ik niet meer op menselijk macht. Dan vertrouw ik mij toe aan Christus om ook als geweld en rampen ons treffen onze rust en verwachting in Hem te vinden. Geweld en  rampen hebben niet het laatste woord. Dat heeft Christus die eens terugkomt op de wolken.  Laten we dan gereed zijn om Hem te ontmoeten. Zoals de Here Jezus dat op dezelfde dag zei aan het einde van de gelijkenis van de  5 wijze en de vijf dwaze meisjes: “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.” Matt 25:13

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  123

Lezing van Gods wet

Opwekking 616 

Schriftlezing:  Johannes 16:1-16

Gebed

Psalm 12

Tekst:  Marcus 13:9-13

Verkondiging van het evangelie

Gez 139:1,2,5

Collecte

Dankgebed

Psalm  124

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De vorige keer hadden we over het geweld dat over de wereld gaat. Geweld dat voor angst zorgt. Geweld dat ons veel geld kost omdat er veel meer veiligheidsmaatregels moeten komen. Toch gaat het daarbij vooral over geweld dat tegen de westerse landen en westerse samenleving in het algemeen gericht is.

Er is ook dat andere geweld dat zich heel speciaal richt tegen mensen die in Christus geloven. Er is ook in onze tijd een zichtbaar verdrukte en vervolgde kerk. De vrijheid van veel broeders en zusters en hun kinderen wordt in veel landen op deze wereld beperkt. Soms worden christenen verdragen. Ze kunnen leven en ook in een zekere vrijheid maar ze blijven tweederangs burgers. Het kan ook zijn dat het verder gaat. Ze worden niet in de gevangenis gezet, ze worden niet met de dood bedreigd maar worden echt achteruitgezet. Ze worden uitgesloten van bepaalde beroepen, hun kinderen krijgen niet de kans om verder te studeren.

Dan zijn er ook delen van de wereld waarin het ronduit gevaarlijk is om christen te zijn. Waar het gevaarlijk is om kerkganger te zijn. Waar je in het verborgene bij elkaar moet komen om niet in de gevangenis te komen, om geen stokslagen te krijgen of zelfs de doodstraf te krijgen.

Soms is het officieel beleid van de regering. Soms zijn er machtige groepen in de samenleving die christenen veel onrecht aandoen. Zelfs kinderen van God doodschieten.  Waarbij de daders eigenlijk ook nog onder de bescherming van de politie staan.

Christenvervolging is iets van alle tijden. Al kunnen velen van ons dat eigenlijk bij al onze vrijheid moeilijk indenken.

Toch moeten we hier nuchter zijn. Een nuchterheid die er nu juist nu moet zijn. De laatste weken hoor ik mensen heel hard zeggen dat de vrijheid van meningsuiting een heilig goed is. Dat moeten we aan alle kanten verdedigen. Als ik die dingen hoor,  denk ik: maar  wat  als wij spreken over seksualiteit, over homoseksualiteit, de plaats die de HERE man en vrouw gegeven heeft,  hoe de wereld ontstaan is. Als we daarover vanuit de Bijbel met liefde spreken wat krijgen we dan over ons heen? Dan hoor ik de pleidooien dat ook die gereformeerden op hun scholen en in hun opvoeding toch niet meer zulke bekrompen ideeën moeten uitdragen. Dan voel je niet met een kogel, niet met een stok maar wel met woorden  een vervolging. Juist door een deel van de mensen die zo roemen in het onopgeefbare recht van vrije meningsuiting. Die voelbare tegenstand tegen het evangelie die Christus kerk treft,  heeft ook met de wederkomst te maken. Is daar ook teken van. Christus spreekt daarover in onze tekst!

Ik verkondig jullie het blijde evangelie onder het volgende thema:

 

DE VERVOLGDE KERK ALS TEKEN VAN CHRISTUS TERUGKEER

 

1.  De kerk wordt vervolgd

2.  De kerk blijft staande

 

1. De kerk wordt vervolgd

 

De Here Jezus heeft de toekomstverwachting van Zijn leerlingen voor een deel in duigen laten vallen.  Ze dachten in de benarde omstandigheden van dat moment hun houvast in de tempel te vinden. Ze leven uit de gedachte dat de Messias het heel moeilijk kan krijgen. Dat Hij waarschijnlijk in de tempel teruggedreven zal worden door Zijn vijanden maar dan begint vanuit de tempel de overwinning. Dat was de verwachting van velen in die tijd. De Here Jezus zegt: vergeet het maar. Van deze prachtige tempel zal niets overblijven.

Ook de verwoesting van de tempel zal een teken zijn dat Christus weer zal terugkomen. Zelfs het geweld en de rampen die over de wereld gaan, zijn daarvan teken. Wanneer de Here Jezus dit gezegd heeft, is er nog een belangrijk teken waarover ze het samen moeten hebben.

De Here Jezus gaat nu op iets wijzen dat heel dichtbij komt. Jezus wijst als het ware met zijn vinger naar Zijn leerlingen: “”Wat jullie zelf betreft: pas goed op”. Of : “Richt jullie blik op jullie zelf”. 

De Here Jezus heeft gezegd dat als ze horen van oorlogen en rampen dat ze dan niet van de wijs moeten raken. Niet angstig en moedeloos en ook niet meteen denken: Nu komt de Here Jezus terug. Dat is vaak nog op een zekere afstand. Maar wat Christus  nu noemt raakt juist de gelovigen, Zijn volgelingen heel direct.  

De Here Jezus maakt duidelijk dat Hij als de beloofde Verlosser nu nog niet vanuit de tempel het rijk van eeuwige vrede op de aarde zal brengen. Het is nu niet de tijd  om vanuit Israel als wereldheerser op aarde op te treden. Het kruis moet nog komen. Na het kruis zullen ook de gelovigen nog een tijd te maken krijgen met lijden, met kruisdragen. Niet op dezelfde manier als de Here Jezus want Hij droeg de toorn van God die wij verdiend hadden. Toch staan wij niet boven onze Meester  en zal de haat van de wereld ons treffen op weg naar de terugkeer van de Here Jezus.

De Here Jezus maakt dat heel duidelijk met de woorden die Hij nu spreekt. Het eerste wat Hij noemt is dat zij die in Hem als de Verlosser en Heer van het leven geloven voor  ‘het gerecht’  gesleept zullen worden. Letterlijk zegt de Here Jezus dat ze voor ‘sanhedrins’ gebracht zullen worden. Christus  is heel concreet. Die sanhedrins waren rechtbanken die uit 23 personen bestonden. Het waren Joodse rechtbanken in Israel. Zij waren bevoegd om allerlei straffen op te leggen. Daarbij waren de wetten van het Oude Testament de leidraad. Buiten Israel waren deze Joodse rechtbanken niet te vinden. Toch werd er onder Joden ook in het buitenland recht gesproken. Dat gebeurde daar in de synagogen. Daar waar de gemeente in de verstrooiing bij elkaar kwam, werd waar nodig de kerkelijke tucht uitgeoefend. Hier was de uiterste straf dat je uit de gemeente werd gebannen. De Here Jezus heeft het in Joh 16 zo gezegd: “Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen.  Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen.  Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.  Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was.”vs 1-4

Wanneer de Here Jezus Zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Wanneer Hij uit de dood is opgestaan en Vader in de hemel zo laat zien dat Hij het offer dat Christus gebracht heeft aangenomen heeft. Wanneer de Here Jezus naar de hemel gegaan is en de Heilige Geest heeft uitgestort, breekt de tijd aan dat ook de Joden moeten kiezen tussen geloven in Christus of niet. De tijd breekt aan dat de Joden de volksgenoten die Christus als hun Verlosser en Heer volgen uit de gemeente bannen. Het gebeurd zelfs dat christenen uit de joden vanuit het buitenland naar Israel gebracht worden om in Jeruzalem veroordeeld te worden. Een voorbeeld daarvan is Paulus die op reis gaat naar Damascus om daar joodse christenen gevangen te nemen. Hij denkt dat hij daarmee de HERE dient.

Toch blijft de vervolging van de gelovigen niet beperkt tot de Joden. De Here Jezus spreekt over het voorleiden aan gouverneurs en koningen. Als je hier eens rustig over na denkt is het bijzondere dat dit in het leven van de Here Jezus allemaal gebeurd is.  Hij is om Zijn liefde en gehoorzaamheid aan de Vader aan de joodse rechtbank voorgeleid. Hij is zo door de kerk van die tijd veroordeeld en in de ban gedaan. Hij moest voor de gouverneur Pilatus verschijnen. Pilatus die de wereldmacht vertegenwoordigde. De Here Jezus is ook voor koning Herodes verschenen. Al spreken de vertegenwoordigers van de wereld uit dat de Here Jezus onschuldig is toch wordt Hij veroordeeld. Hij draagt zo de zonde van de wereld. Hij verdiend zo de vergeving en overwinning voor wie bij Hem schuilt. Hij is echt helemaal onschuldig. Zijn lijden is zoveel ondragelijker dan het lijden dat ons op deze wereld maar kan overkomen.

Wie Christus volgt in liefde, heeft ook kans om voor rechters en regeerders van deze wereld te verschijnen en door hen veroordeeld te worden. Waarom? Omdat de echte liefde in jouw leven boven alles gaat. Omdat jij boven alles Christus als je Heer en Redder wilt volgen. De mensen die de dienst uitmaken, willen horen waarom je anders doet en spreekt dan zij willen. Zij willen weten waarom jij jou niet voegt in de gedachten, in het schema van de wereld dat zij bedacht hebben.

Je ziet hoe dit  in het leven van Stefanus, Petrus en Paulus gebeurd is. Het leven met Christus en het volgen van Hem betekent voor hen op deze aarde de dood. In het spoor van deze getuigen van Christus zijn er nog velen gevolgd. Nog altijd zie je hoe mensen vanuit de liefde van Christus op deze wereld gedood worden.

Deze week kregen we juist op de catechisatie daarover een gesprek. Waarbij catechisanten vroegen: Wat zou ik doen als ik  in zo’n situatie zou leven? Zou je dan maar niet tegen de mensen zeggen dat je niet in Christus gelooft?  Om je leven te redden. De HERE ziet dan toch wel dat je in je hoofd, in je hart wel gelooft?  Je leven over hebben voor het leven met Christus of daardoor heel erg achteruit gezet worden. Nou ik weet niet of ik dat wel zou kunnen? Zou dat ook niet jouw reactie zijn als je daar nu over nadenkt?  Je kunt wel stoer zeggen dat jij dan echt wel zal zeggen dat je in Christus gelooft en dat zal volhouden maar is dat niet een beetje overmoedig? Laten we maar niet te overtuigd zijn van onze eigen kracht en dat wij zulke sterke gelovigen zijn. En toch hoeft het zweet je nu niet uit te breken als je hier aan denkt. Het is namelijk zo dat ook de vervolging van Gods kinderen een teken van Jezus terugkeer is. Dat geeft moed en houvast. We zien dat in de tweede plaats.

 

2.  De kerk blijft staande

 

Je moet er nu eens op letten wat de Here  Jezus dan in vers 10 zegt. Daar zie je dan meteen weer dat de dingen die Hij nu zegt alles te maken hebben met de toekomstverwachting. Het gaat om de vervolging van Zijn volgelingen die je over de hele aarde kunt vinden. Het is daarom dat de Here Jezus niet in die tijd in de tempel teruggedrongen wordt en dan vanuit de tempel de grote overwinning behaalt. Nee, er moet nog de tijd komen dat de blijde boodschap van Christus die geleden heeft aan het kruis en daar verzoening en vrede verdiend heeft voor de zondaars die tot hem vluchten, verkondigd wordt. Dat Hij opgestaan is en de dood heeft overwonnen. Dat Hij nu vanuit de hemel regeert en in heerlijkheid zal terugkomen. Die blijde boodschap moet nog over wereld gaan. Die blijde boodschap moet aan de volken gebracht worden met de liefdevolle en dringende oproep van geloof en bekering. Met die oproep zo barstensvol liefde zoals Paulus die in 2 Kor 5 laat horen: “Laat u met God verzoenen. God heeft Christus die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.’ vs 19,20

De wereld moet het horen. Christus stuurt Zijn kerk de wereld in omdat ze door Hem een woord voor de wereld hebben. Daarom moet Christus eerst Zijn lijdende werk doen en naar de hemel gaan. De kerk gaat als het goed is dit goede nieuws vertellen tot de dag dat de Here Jezus ook voor ons plotseling op de wolken terugkomt.

Dan kom ik weer terug bij de catechisatie. Het  klinkt allemaal zo mooi maar wat als het vertellen van dat goede nieuws je baan, je welvaart, je carriere of soms zelfs je leven kan kosten? Is het dan niet beter om stil te blijven?  Moet je dan niet kiezen voor jouw belang hier en nu en dan moet het goede nieuws maar niet aan anderen verteld worden?

Het is ook echt zo dat Gods kinderen in moeilijke omstandigheden terecht komen. Dat zegt de Here Jezus in vers 12. De weerstand tegen echt christen-zijn in deze wereld kan echt heel sterk zijn. Dat moet ons niet verbazen. Wanneer jij zo anders denkt en leeft dan anderen in jouw tijd roept dat weerstand op. In de eerste eeuwen werden christenen mensenhaters genoemd omdat ze niet met de feesten van de stad en het dorp meededen. Omdat daar de drank rijkelijk vloeide, omdat de paaldanseressen en strippers optraden, omdat gevloekt en gescholden werd en dat als heel gewoon werd ervaren. Daar wilden Gods kinderen niet bij zijn en niet het gevaar lopen daardoor verleid te worden. Ze wilden dicht bij de HERE leven en mensen daarvan vertellen en daarin meenemen. Daarom dachten ze ook zo anders over seksualiteit, over uitgaan, over  het doel van je leven, over het je opofferen voor anderen en niet voluit gaan voor je eigen ontwikkeling en ontplooiing. Daarom dachten ze zo anders over de bescherming van het leven, ook het ongeboren leven en het zwakke, gehandicapte en zieke leven. Ze waren zo anders.  Bij hen was er niet de drijfveer  om jezelf als de belangrijkste te zien. Zij wilden juist in dienst van Christus en hun naaste leven. Dat riep veel ergernis op. Zelfs tot in de naaste familie. Het zette broers en zusters en ouders en kinderen tegenover elkaar. Van de kant van de wereld zorgt dat er zelfs meerdere keren voor dat  familieleden jou aangeven als een verdacht persoon die vervolgd moet worden. Dan zie je dat de haat tegen Christus in de wereld zelfs de bloedband overstijgt. Zelfs tot bloedens toe. Zelfs tot de doodstraf toe. Gelukkig mogen we weten dat de band van het geloof, de band met Christus tot redding, tot vergeving, tot geluk ook de bloedband overstijgt. De Here Jezus zegt het zo: “Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken.  Iemand  zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’  Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’49 Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers.  Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ Matt 12:46-50        

Waar komt die haat, die weerstand vandaan?   Die komt vanuit de haat tegen Christus. Wij als mensen dragen na de zondeval in ons de haat tegen het echte evangelie. Wij willen ons zelf redden. Wij willen niet graag erkennen dat we schuld hebben en voor onze redding voor 100% afhankelijk zijn van iemand die voor ons de schuld moest dragen in onze plaats. Wij voelen ons zelf zonder Gods genade daar te goed en te sterk voor. Wij willen niet aan onze schuld en zonden en zwakheid ontdekt worden. Paulus zegt het heel kort zo: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is.” Gal 1:11 HSV    Het is daarom dat je de weerstand als christen die zichzelf verloochend heeft en door de Geest geregeerd wordt,  kunt voelen in deze wereld. Toch zie je ook dat Christus regeert op weg naar Zijn terugkeer. Want  wat is de hulp die Christus jou en mij vanuit de hemel wil geven als we daarmee te maken krijgen?

Dat is de Heilige Geest! Dat is God zelf die voor jou en mij dan wil zorgen en ons geeft wat we  juist dan als kind van God nodig hebben.  De HERE vraagt niet van ons dat we nu al precies weten hoe we in de toekomstn zullen reageren. Hij geeft de kracht die je op een bepaald moment en bij een bepaalde situatie in je leven nodig hebt. Om dan ondanks de situatie als Gods kind te kunnen leven en spreken.

Laat de woorden van de Here Jezus heel diep in je hart doordringen: “”Wanneer julle worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan geen zorgen over wat je zult gaan zeggen”.   De  Here Jezus die nu vanuit de hemel regeert zegt dat je dan echt op Hem kunt vertrouwen!  Je hoeft je nu niet zenuwachtig te maken of bang te zijn wat je dan zult doen. Als je nu in liefde met Hem leeft, geeft Hij je dan ook de kracht om van Hem te getuigen. Om te belijden dat Christus jouw Heer is. Je bent dan niet aan je eigen kracht en de kracht van je eigen geloof overgeleverd. Gelukkig niet. Wat ga je in die omstandigheden  zeggen als je nu  met de Here Jezus als je Heiland, als je Verlosser en God leeft?  Dit: “Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest.”

Daarin mogen Gods kinderen rust vinden. We worden niet overgeleverd aan onze kracht. Nee, de Geest wil in ons wonen en waar dat nodig is,  het van ons overnemen. Denk ook aan de preek van ds Beuving vorige week.

Zal ik het volhouden als mij vervolging overkomt? Is mijn geloof sterk genoeg? Dat van mij niet broeders en zuster. Ik red het niet. Ik zal dan uit angst kiezen voor het leugentje om bestwil. Maar gelukkig hoef ik niet op mijzelf te bouwen. De Geest wil in mij wonen en mij leiden om Christus offer.

Hoe de kerk ook vervolgd wordt toch blijft ze bestaan tegen de grootste verdrukking in. De kerk is onuitroeibaar en dat is een teken dat het Gods kerk is. Dat is een teken dat er veel afgebroken kan worden. De tempel en ook in onze tijd veel kerken. Stenen blijven niet op elkaar staan. Toch is Christus kerk onuitroeibaar omdat om Christus lijden de Geest in mensen woont en er voor zorgt dat mensen trouw blijven aan Christus en Zijn Woord tot het einde. Gods werk in ons. Vlucht tot Hem dan weet je zeker dat ook jij standhoudt tot het einde en voor eeuwig gered bent.  Dat je Christus blij zult ontmoeten bij Zijn terugkeer.

 

AMEN               

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Lied 328

Lezing van de wet

Psalm 97:1,4,5

Schriftlezing: 1 Korinthe 10:1-22     

Gebed

Psalm 74:2,3,813,14

Tekst: Marcus 13:14-23

Verkondiging van het evangelie

Psalm 73:10,11

Dankgebed

Collecte

Gezang 118 

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Ik kom even terug op het spoorboekje in de eerste preek in deze serie. Als je onze tekst leest kun je vetschillende verzen aanhalen om daarop een hele theorie te bouwen over wat er allemaal moet gebeuren voordat de Here Jezus terugkomt.

Dan zegt de een dat Jezus binnen 25 jaar wel terug moet komen en de ander zegt dat er nog allerlei dingen moeten gebeuren. Dan moeten we ons heel goed in de oren knopen dat Christus zelf gezegd heeft dat wij het moment van Zijn komst niet kunnen berekenen. Dat is niet iets wat wij mensen kunnen. Zelfs niet met de Bijbel,  het Woord van God in de hand. Dat is iets van de Here God zelf. Hij heeft ons dat niet in de Bijbel vertelt. Wat is het dan belangrijk om ook op dit punt  leerling van de Here Jezus te willen zijn. Om elke dag klaar te staan om Hem te ontmoeten als Hij op de wolken terugkomt zoals we dat lezen aan het slot van dit hoofdstuk:  “Laat Hij jullie niet slapend aantreffen wanneer Hij plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waaksaam!” vs 36,37

Het is heel belangrijk dat we de woorden die de Here Jezus hier spreekt,  lezen in het verband waarin het staat. Dat we het lezen als antwoord op de vraag die Zijn leerlingen hier stellen. De vraag hoe de verwoesting van de tempel in Jeruzalem nu kan passen in de komst en de wederkomst van de Verlosser?  Wat is nu de plaats van de verwoesting van de tempel in het geheel van Gods plan van verlossing?

Als we dan op het antwoord van de Here Jezus horen, zien we dat die verwoesting een teken is van een nieuwe periode in de geschiedenis is. De periode van de verdrukking. Een verdrukking die ook verder gaat dan Jeruzalem. Die verder gaat dan het land Israel. Deze periode eindigt op de dag dat de Here Jezus terugkomt. Kijk maar mee in vers 24: “Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd wo0rden en de maan geen licht meer geven.” Dat zijn de tekenen die op de dag dat de Here Jezus terugkomt er zullen zijn. Daarover volgende week verder.

Een ding is in onze verzen duidelijk namelijk dat de tijd tussen de verwoesting van de tempel in Jeruzalem en de terugkeer van de Here Jezus voor Christus trouwe kerk vaak geen makkelijke tijd is. Ook niet voor de gelovige persoonlijk. Toch geeft juist de verkondiging hierover weer moed als we goed luisteren. Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus onder het volgende thema:

 

DE VERWOESTING VAN DE TEMPEL ALS TEKEN VAN DE GROTE VERDRUKKING

 

1. Zware tijden

2. maar ze duren nooit te lang

 

1. Zware tijden   

 

De Here Jezus weet wat Zijn leerlingen en ook wij nodig hebben om in geloof vol te houden.  Om dat ook vol te houden in zware tijden. Om altijd weer boven de donkere wolken die er kunnen zijn het licht van Gods genade en toekomst te zien. De Here Jezus laat dat merken in het laatste vers van onze tekst: “Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.”

Dat zijn echt heel belangrijke woorden. Ook in onze tijd. We zien het steeds weer in de Bijbel dat de HERE ons dingen van tevoren zegt om ons op de been te houden. Je kunt zo gauw gaan denken dat de HERE ons veel beloofd heeft en dat dit dan betekent dat als je gelooft je leven makkelijk, gezond en welvarend zal zijn. Als er dan moeilijke tijden in je leven of in de gemeente aanbreken, komt er dan gauw de vraag of  de HERE wel doet wat Hij beloofd heeft. Je bent dan in Hem teleurgesteld en misschien komt in jouw hart wel de twijfel of de HERE echt bestaat.

De HERE weet dat dit makkelijk in ons leven kan gebeuren. Hij is de God die echt om ons geeft! Hij zegt niet maar: Ze moeten gewoon in Mij geloven en als ze dat niet doen of dat erg moeilijk vinden dan zoeken ze het zelf maar uit. Zo is de HERE niet. Hij heeft hart voor Zijn volk. Ik denk dan ook aan de Bijbelboeken Daniel en Openbaring.

Als je denkt aan het boek Daniel dan lees je in het tweede deel profetieën die we nogal eens moeilijk vinden. Het zijn de woorden van God die vertellen dat ze door Hem weer terug worden gebracht naar het beloofde land. Toch moeten ze ook weten dat ze het daar op weg naar de Verlosser moeilijk zullen krijgen. Als je niet beter zou weten zou je in die tijd denken: De HERE zegt wel dat Hij de Almachtige God is maar Hij heeft het echt niet meer in de hand. Vooral als in die tijd in de herbouwde tempel een altaar komt te staan van de afgod Zeus en als de tempel voor  de echte dienst aan de HERE gesloten wordt. Dan zie je er hoe de ware dienst aan de HERE verwoest wordt. De gruwel van de verwoesting. Het lijkt alsof  koning Anthiochus Epifanes als helper van de duivel overwonnen heeft. Waar is de HERE gebleven?!

Juist dan is het een geweldig houvast als de HERE die regeert ons van te voren  verteld heeft dat deze dingen gaan gebeuren. Dat als je deze dingen om je heen ziet gebeuren  je weet dat alles nog altijd in Gods Vaderhanden is. Zo kan de kerk van het Oude Testament ook in de moeilijkste tijden op weg naar de komst van de Verlosser op de been blijven

Zo is het ook met het boek Openbaring.  Ook een boek dat we vaak een moeilijk boek vinden. Toch is duidelijk dat in dit boek ons verteld wordt dat rampen en oorlogen en vervolging ons op weg naar de wederkomst van Christus ook als gelovigen zullen treffen. We hoeven daarvan niet in de war te raken. De Heilige Geest  laat zien dat Christus die in de hemel op de troon zit alles in Zijn hand houdt en door moeilijke tijden heen Zijn volk op de nieuwe aarde brengt.

Zo is het ook met wat de Here Jezus ons in onze tekst vertelt. We gaan met wat we tot nu toe gehoord hebben naar het begin van onze tekst.

De Here Jezus heeft over de vervolgingen gesproken die de kerk tot aan de wederkomst zullen treffen. Hij heeft ook laten zien dat het niet nodig is om echt bang te zijn om dan je geloof te verliezen. De HERE zal dan geven wat we nodig hebben. Het is de Geest die ons dan de woorden en het geloof geeft dat we nodig hebben. Maar wat heeft dat nu met de verwoesting van de tempel te maken? Daarover spreekt de Here Jezus nu in vers 14.           

De Here Jezus geeft nu antwoord op de concrete vraag over het wanneer van de verwoesting van de tempel. Die verwoesting zal er niet ineens zijn. Er komt een gruwel die gaat verwoesten. Een gruwel is dit of iemand die in de ogen van God verschrikkelijk is. Iets of iemand die dingen doet die de HERE heel erg vindt. Waar Hij alleen maar intens boos op kan zijn. Die gruwel zie je doordat die gruwel verwoest wat heilig is. Verwoest wat bij de HERE hoort. Een duidelijk teken daarvan is als na een lange belegering van Jeruzalem de Romeinen Jeruzalem binnenvallen en dan wat voor de Joden dan nog heilig is gaan ontheiligen. Als daar in naam van de Romeinse goden de tempel wordt binnengegaan. Als er dan gedaan wordt alsof de HERE eigenlijk niets voorstelt. Als teken daarvan zorgt deze gruwel ook voor verwoesting. Als teken dat de Romeinse goden gewoon veel sterker dan de HERE zijn, moet de tempel verwoest worden. We hebben al eerder gezien dat de Here Jezus zegt dat er geen steen van de tempel op de andere blijft. De tempel wordt echt met de grond gelijk gemaakt. Dat profeteert de Here Jezus en dat is ook in het jaar 70 na Christus gebeurd.

Ik kan me voorstellen dat je nu toch nog wel met een vraag zit. Het is toch zo dat na Christus’ lijden aan het kruis de tempel niet meer echt het huis van God op aarde was. Als teken daarvan was het gordijn in de tempel toch gescheurd toen de Here Jezus aan het kruis uitgeroepen had: ‘Het is volbracht’. Dat is waar. Toch zijn het de apostelen die juist later ook in en bij de tempel het evangelie verkondigen. Het is zo dat de HERE  in die tijd niet meer in de tempel woont. Hij woont dan  in de gemeente die in de naam van Christus samenkomt.

Waarom spreekt de Here Jezus nu dan nog over de tempel en de gruwel van de verwoesting? Omdat Zijn leerlingen juist op de tempel als gebouw gewezen hebben en de vraag gesteld hebben wat de voor hen op dat moment onvoorstelbare verwoesting van de tempel nu met de komst van de Verlosser te maken heeft. Als ze zien dat de tempel ook voor de Joden ontheiligd wordt, weten ze dat de nieuwe periode in de geschiedenis er echt is. Daarvan is deze ontheiliging en verwoesting een heel duidelijk teken.

Er breken zware tijden aan. Zware tijden juist voor hen die Christus als de Verlosser van hun schuld en zonden kennen en Hem volgen als hun Heer. Dat lees je heel duidelijk in het vervolg. Het is een tijd waarin je bij het gevaar dat er is, moet vluchten. Je moet niet denken ach het duurt nog wel even of  het zal wel meevallen. Nee, als je het gevaar ziet, moet je vluchten. Bid van tevoren dat je niet moet vluchten in weersomstandigheden die dat bijna onmogelijk maken. Bid voor de zwangere vrouwen die vanwege hun zwangerschap moeilijk snel genoeg weg kunnen komen.

Als de Here Jezus deze dingen zegt,  gaat het in de eerste plaats over wat er in het jaar 70 met Jeruzalem en de tempel gaat gebeuren. Toch gaat het ook over meer! De Here Jezus geeft hier namelijk een typering van de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkeer. Het zijn zware tijden. Zwaarder dan in de tijd van schepping tot Jezus hemelvaart en ook na deze periode komen deze tijden niet terug. Want dan komt de Here Jezus terug en zal het op de nieuwe aarde een en al vrede en geluk zijn voor wie in die zware tijden bij Christus geschuild heeft.

Wat leert ons dat nu voor ons leven in de 21e eeuw in Nederland?

Dat rust ons toe om mensen die een soort gezondheids of welvaarts of  succesevangelie brengen niet te geloven. Ook wij krijgen te maken met mensen die zeggen dat als je echt gelooft je leven een succes op aarde zal worden. Dan komt er geen echte ziekte in je leven. Als je wel erg ziek wordt en je bidt dan zal het over gaan. Als je echt gelooft dan zul je welvaart en succes hebben. Meerdere onder ons hebben ook in hun naaste familie met dit soort geluiden te maken. Mensen beroepen zich daarbij vaak ook op het Oude Testament. Waar de HERE tegen  Zijn volk zegt dat ze voorspoed, gezondheid, een lang leven en vrede zullen hebben als ze Hem trouw volgens Zijn Woord dienen.

Dat is ook zo!  Daarbij moet je bedenken dat het toen om het volk als geheel ging. Als ze de HERE als volk volgens Zijn Woord dienden dan was er voor hen welvaart, vrede en gezondheid.  Als het volk in meerderheid de HERE niet volgde dan was het ook voor het hele volk anders.

De Here Jezus maakt nu duidelijk dat het in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkeer zo niet zal zijn! Dit is juist de tijd dat ook de gelovigen met zware tijden en dingen in hun leven te maken krijgen. Een welvaartsevangelie dat vandaag wordt gebracht is een vals evangelie. Het zet je op het verkeerde spoor. Het kan je zo teleurgesteld in de HERE maken omdat het toch moeilijk in je leven wordt dat je juist later tot ongeloof komt. De Here Jezus die het echte evangelie brengt vertelt ons dat er zware tijden komen en dat de verwoesting van de tempel in Jeruzalem daarvan een heel duidelijk teken is. Betekent dit dat we zwaarmoedig moeten zijn? Betekent dit dat we als gelovigen maar gebogen en bijna depressief door het leven moeten gaan? Nee, gelukkig niet want de Here Jezus brengt ons de echte blijde boodschap. We zien dat heel duidelijk in het vervolg van onze tekst.

 

2. maar ze duren nooit te lang.

 

De vorige keer hebben we het heerlijke evangelie gehoord dat als we vervolgd worden we niet bang hoeven te zijn dat we de HERE verloochenen. Dan geeft Vader in de hemel ons de Heilige Geest die het dan door onze tong van ons overneemt. Je mag vertrouwen op de Here God tot zelfs omstandigheden waarvan jij denkt: Zou ik het dan volhouden om te geloven? Dat is echt houvast, echt troost.

De Here Jezus voegt daarbij nu nog iets anders. Kijk samen met mij naar vers 20: “En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die Hij tot de Zijnen  heeft gemaakt, heeft Hij die tijd verkort.”

Wie straks let op de strijd en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zal zien hoe erg dingen kunnen zijn. Dat velen vermoord worden. Dat je leven nergens zeker is. Dat geldt ook voor de Joodse christenen. Ze worden als deel van het Joodse volk gezien en daarom als vijanden. Als een keer zo’n  furie van geweld rondgaat,  lijkt het leven van niemand  meer veilig. Als dat door zou gaan zou er bijna niemand meer overblijven.

In die zin is wat er in het jaar 70 met Jeruzalem gebeurd is een teken voor wat er tot aan Christus terugkeer op de wereld plaatsvindt. Er zullen steeds weer tijden zijn dat Christus kerk, dat de gelovigen met grote verleiding en bedreiging te maken krijgen. Er wordt met woorden en ideeën aan je geloof getrokken. Op school, bij je werk, als je televisie kijkt, als je sites op het internet opzoekt, in gesprekken met anderen en soms zelfs in de kerk. Mensen komen met gedachten, overtuigingen die je weg willen halen bij het eenvoudig volgens van Christus volgens Zijn Woord.

Het kan zijn dat je heel erg verleid wordt om Christus niet meer als je Verlosser en Heer te volgen door geweld, marteling, bedreiging. Denk bijvoorbeeld eens aan onze broeders en zusters in het Midden-Oosten.  Hoe zou je het nog uithouden om kind van God te zijn?

Dan zegt de Here Jezus dat Vader in de hemel met een hart vol liefde naar hen kijkt die bij Hem met hun leven zijn komen schuilen. Het is dan niet zo dat Hij alleen met een bloedend hart kijkt naar wat er met ze gebeurt. Nee, Hij grijpt in!

Wat doet de Vader in de hemel?  Hij verkort die tijd voor Zijn uitverkoren kinderen! Als het er op lijkt dat de gelovigen het niet volhouden om te blijven geloven dan zorgt de HERE er voor dat de verleiding die er dan is, ophoudt. Of het nu geweld is of iets anders. Als het niet ophoudt, blijft Hij de geloofskracht en liefde tot Christus geven die je nodig hebt.

De HERE laat volgens Zijn belofte Zijn uitverkoren kinderen nooit alleen en nooit in de steek!  Dat geldt niet alleen voor de kerk in het algemeen. Dat geldt niet alleen voor de gelovigen als groep. Nee, dat geldt ook voor jou en mij persoonlijk!

Dit wat de Here Jezus hier ons vertelt, heeft de Geest door Paulus zo gezegd: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”1 Kor 10:12,13

Als je hierover nadenkt dan zie je de geweldige boodschap die uit Christus woorden naar ons toekomt. Wie bij Christus zijn of haar leven brengt, wie elke dag met een integer hart bij Vader om vergeving vraagt en om de Geest om in liefde tot Christus te leven die krijgt wat je nodig hebt. Zelfs in de zwaarste tijden. Als het te zwaar voor je zou worden zorgt Christus in de hemel dat die verleiding, dat alles wat aan je trekt en drukt dat daar een einde aan komt. Hij verkort dan de tijd van de verleiding en de verdrukking. Als het toch blijft doorgaan staat Hij garant voor de kracht en het geloof en de zorg die je nodig hebt. Als dat geen blij evangelie is voor zwakke en schuldige mensen!

Daarin mag je rust in je leven vinden. Dan zie je dat jij je niet hoeft te laten opschrikken door mensen die zeggen dat de  Verlosser nu gekomen is of tussen nu en 25 jaar komt. Mensen die dit soort dingen zeggen laten zien dat ze dwaalleraars zijn. Zelfs als ze wonderen doen. Dan zijn vaak geneigd om te denken zou het toch niet van de Here zijn?  Zelfs als deze mensen voor bijzondere genezingen zorgen of andere wonderen blijf bij ze weg!  Laat je niet door hen beïnvloeden. Geef ze geen plaats in de gemeente als iemand die je als leraar ziet of aanbeveelt. Zolang de zon nog niet voor de ogen van alle mensen verduisterd wordt en de maan geen licht meer geeft zolang is Christus in de hemel en is Hij nog niet terug. Tot die tijd mag jij jouw hele leven tot het moeilijkste toe in Gods handen leggen. Hij zorgt voor wie zo in diepe afhankelijkheid en met berouw over eigen zonden tot Hem komt. Als de zee te hoog wordt, is het Vader in de hemel die deze zee voor jou vlak maakt of jou bij zich roept in de hemel. Hij verkort en geen uitverkorenen zal verloren gaan door Zijn genadige zorg en ingrijpen. Leg je leven dan ook in Christus handen dan ben je gered en voor eeuwig veilig.

 

AMEN   

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 50:1,2,3

Lezing van Gods wet

Psalm  97:1,2,3                                  

Schriftlezing: Openbaring 6: 9-17

Gebed

Psalm 18;1,3,4,10

Tekst:  Marcus 13:24-27

Verkondiging van het evangelie

Opwekking 407

Dankgebed

Collecte

Gez 68:1,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Grote verwachtingen. Je kunt grote verwachtingen van anderen hebben. Die kun je naar anderen uitspreken. Daarmee kun je een ander ook onder grote druk zetten. Er wordt veel van de ander verwacht. Kun je dat wel waarmaken?

Er zijn mensen die grote verwachtingen van zichzelf hebben. Ze stralen dat uit. Zij zullen het in het leven maken. Als je een doel hebt dat ga je er voor en dan kom het ook zover. Er zijn natuurlijk van deze zogenaamde succesverhalen. Maar langs de levensweg zien we ook velen die met hun verwachtingen gewond en teleurgesteld langs de weg liggen.

Grote verwachtingen gaan vaak in rook op. Of zetten andere mensen onder druk. De leerlingen van de Here Jezus hadden grote verwachtingen van hem. De Verlosser die misschien in de tempel zou worden teruggedrongen door Zijn tegenstanders maar dan zou het gebeuren. Vanuit een in mensenogen verloren situatie zou de Verlosser met Zijn volgelingen overwinning na overwinning behalen. Wereldveroverend zou Hij daarna te werk gaan. Om voor altijd op aarde het vrederijk te brengen.

Wat zegt  de Here Jezus dan rare dingen. Als je vanuit die verwachting leeft, kun je het niet plaatsen dat Hij zegt dat Hij gekruisigd zal worden. dat Hij door Zijn tegenstanders gedood zal worden. Dat kan gewoon niet. Dan kun je de reactie van Petrus ook begrijpen als zijn reactie dan is: “God verhoede het, Heer.  Dat zal U zeker niet gebeuren!” Matt 16:22 

De Here Jezus heeft in wat aan onze tekst vooraf gaat nog meer van dit soort rare dingen gezegd. Hij heeft verteld dat de tijd van glorie voor de kerk nog niet is aangebroken. Er zullen gelovigen komen over de hele wereld. In die zin gaat de veroveringstocht van de Messias door maar in de tijd van hemelvaart tot wederkomst zullen ze vaak vervolgd worden.  Het volk van God, de uitverkorenen zullen het juist nog een hele tijd moeilijk krijgen. Er komt nu juist nog een tijd van grote verdrukking. De verwoesting van de tempel is daar  juist een teken van.  Er is geen enkele plaats in deze tijd voor een soort welvaartsevangelie. Dat evangelie is het werk van misleiders, van dwaalleraars. Blijf bij ze weg met al hun mooie praatjes.

Toch mogen wij juist als gelovigen met een geweldige verwachting leven. Een verwachting die ons juist ook als het moeilijk wordt op de been houdt. De zekere verwachting dat de Here Jezus terugkomt. De Here Jezus spreekt daar in onze tekst over.

Ik verkondig jullie het evangelie onder het volgende thema:

 

 CHRISTUS KOMT IN HEERLIJKHEID

 

1.  De schepping laat dat op die dag zien.

2.  De uitverkorenen worden dan bij elkaar gehaald

 

1. De schepping laat dat op die dag zien.

 

De Here Jezus heeft duidelijk gemaakt dat de verwoesting van de tempel past in de tijd tussen Jezus hemelvaart en Zijn terugkeer. Je zou na zoveel woorden over vervolging en zware tijden de moed kunnen verliezen. Je zou het ondanks Christus spreken over het verkorten van de tijden voor de uitverkorenen het als zwaarmoedig kunnen ervaren. Toch is dat niet nodig. Daarom is het zo belangrijk om als de Here Jezus spreekt te blijven luisteren tot Hij klaar is. Onze tekst begint met het woordje  maar.

Christus die juist omdat Hij over enkele dagen gekruisigd zal worden en zo de  verlossing van het oordeel voor Gods uitverkorenen zal verdienen, maakt duidelijk dat vervolging en zware tijden niet het laatste woord hebben. De wereld is niet overgegeven aan het noodlot. De wereld is niet voor altijd overgegeven aan barbaren die mensen levend verbranden. De wereld is niet voor altijd overgegeven aan mensen die gaan voor eigen macht, voor geld en eigen geluk ten koste van anderen. Nee, zo kan de wereld lijken. Het kan lijken dat het nooit anders zal worden. Dan zegt de Here Jezus: maar!  Hij kan het zeggen want de geschiedenis ligt in Zijn hand en niemand kan Hem dat uit handen nemen. Er komt een einde aan die tijd van verschrikkingen. Die verschrikkelijke tijd houdt eens op. Na de tijd van de grote verdrukking komt de dag dat de Here Jezus terugkomt. Een daag waarbij de schepping op een nog nooit zo’s indrukwekkende manier heeft laten zien dat er iets nieuws komt.

Laten we eerst eens kijken wat er op die dag in de geschiedenis gaat gebeuren. We betrekken daar ook in wat we in Openbaring 6 lezen: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.  En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.” vs 12-14

Het zesde zegel gaat open. Wat ontketent het open maken van  dit  zegel  een vernietigende krachten.  Er gebeuren dan in een keer ongelofelijke dingen. Dingen die meer zijn dan

al les  wat er tot nu toe op deze aarde gebeurd is.  Gods oordeel over deze wereld is er steeds geweest.  Daarbij hebben  ook  altijd natuurrampen gehoord.  Aardbevingen, 

overstromingen,   grote  droogte zijn er na de zondeval steeds weer  geweest. Als gevolg van onze zonden. Ellendige gevolgen als gevolg  van  de  verkeerde  keus  van  de mens.

Maar  wat  er nu gebeurt is niet te vergelijken met eerdere natuurrampen.  Zelfs niet met de zondvloed. De natuur wordt  op  de dag dat Christus terugkeert nog veel meer ontzet dan

in die veertig dagen dat het bleef regenen en heel de aarde onder water kwam te staan. De gevolgen daarvan waren groot. Maar  wat  er  op  de dag van Christus gaat gebeuren is nog

 veel  indrukwekkender.   We lezen van een grote aardbeving. Bij  deze  aardbeving hebben we te denken aan een geweldige aardschok.  Maar dan een aardschok die heel de aarde treft.

Die heel de aardbol in beweging zet.  Iedereen zal de aarde  onder  zijn  of  haar  voeten voelen bewegen.  We kennen de verwoestende gevolgen van een flinke aardbeving.            Maar  op  de  dag dat Christus komt blijft het niet bij die  grote  aardbeving.  Want wie op die dag naar de hemel kijkt  ziet  iets heel wonderlijks.  Of het nu avond is en de maan is  te zien of het is dag en de zon is te zien in beide gevallen zie je iets heel bijzonders. De maan en de zon geven geen licht meer.  Het zijn uitgedoofde ballen geworden.  De zon  is  een  donkere plek in het heelal geworden.  De maan heeft  een  rode  kleur aangenomen.  Het licht gaat al meer wijken van de aarde.  Het  hele heelal is onder  Gods regering in beweging.   De sterren die je aan de hemel ziet raken van hun plaats.  Komen naar beneden.  Dat niet maar een

of twee.  Nee,  er ontstaat een hele sterrenregen zodat het heelal  in  elkaar stort.

Het gaat dus echt om een wereldschokkende gebeurtenis. Het is echt worldbreaking nieuws.

Er is niemand op aarde die dan niet ziet of voelt dat er iets heel bijzonders en beslissends aan het gebeuren is. Bij een deel van de mensen breekt het angszweet uit. Mensen worden radeloos omdat ze dan zien  dat de HERE er echt is. Omdat ze dan zien dat Christus echt de grote Koning is die ook om verantwoording vraagt. Ze kunnen er niet meer onderuit. De tijd van genade is dan voorbij. Het is niet voor niets dat de Here Jezus in deze toespraak steeds weer oproept om waakzaam te zijn om echt met hem te leven. Ook op de dag dat Hij van de hemel naar de aarde terugkeert.

De komst is voor het andere deel van de mensen zo’n geweldige gebeurtenis, zo’n bevrijding. Vervulling van hun diepste verlangen en verwachting. De grote verlossing komt. Het evangelie dat in de wereld verkondigd is. Het evangelie zoals we dat onfeilbaar vanuit Gods eigen Woord kennen en mogen doorgeven. Dat evangelie dat in de wereld is aangevallen, dat belachelijk is gemaakt, waarvan gezegd is dat volgens onze wetenschap of ons gevoel het niet klopt. Dat evangelie waarvan zelfs wordt beweerd dat die Jezus waarover gesproken wordt nooit geleefd heeft en zeker niet de dingen gedaan en gezegd heeft die in de Bijbel staan. (Kaaij). Dan ineens breekt de dag aan waarop alles op zijn kopt lijkt te staan. De dag waarop het helemaal donker lijkt te worden. Het einde van de wereld? Is de aarde opgebrand? Is de opwarming van de aarde ons noodlottig geworden? Is er nu voor iedereen de dood en daarmee is alles voorbij?

Nee! Tegen die pikdonkere achtergrond schittert Jezus Christus! Het licht schijnt in de duisternis. Oogverblindend licht. Vanaf die donkere wereld ziet iedereen die ooit op aarde geleefd heeft het volle licht van Christus verschijnen. Hij komt! Iedereen ziet Hem. Niets houdt Hem tegen. De aarde is in het natuurgeweld niet verdwenen. Nee, Christus is Koning en heeft de aarde laten bestaan om op een vernieuwde aarde terug te komen. Dat Hij de Koning is dat ziet iedereen nu met eigen ogen. Ook de mensen die het op de oude aarde niet wilden geloven. Hij is omringt door miljoenen engelen die het hemelse schittering  meedragen naar de aarde. Niets en niemand kan tegen Hem op! Daar is Hij de grote Koning die voor eeuwig voor de nieuwe hemel en aarde zal zorgen. Hoe groot is Hij. Moet je eens kijken! Ineens gaan voor de ogen van alle ongelovigen alle mensen die hun zonden hebben beleden en bij Christus tijdens hun leven vergeving en nieuw leven zochten samen de lucht in. De Here Jezus tegemoet om Hem in hun nieuwe lichaam te begroeten. Ook allemaal het werk van Christus. Het werk van de Drie-enige God. Wat een grootheid en wat een kracht. Het is de Zoon van de mens die vanuit de hemel komt. De eerste mens Adam zorgde voor de zondeval. Het gevolg was ellende en uitzichtloosheid en Gods rechtvaardige oordeel over de mensen. De tweede Adam komt vanuit de hemel om de wereld te redden en de geredden, om Gods uitverkorenen voor altijd zonder einde een leven te geven dat ronduit fantastisch is. Hij heeft Gods oordeel gedragen om dat mogelijk te maken.

Hij is de man die volgens de profetie in het boek Daniel naar de hemel zou gaan als Hij Zijn werk op aarde als de Verlosser had afgemaakt: “Ik keek toe in de nachtvisioenen,

en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.

Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.”

Hij is de man die volgens Gods eigen Woord vanaf de hemelvaart alle macht in hemel en op aarde heeft: “Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,

en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.”   Dan 7:13,14  HSV

Hij laat dat op de dag van Zijn terugkeer aan de mensen van de hele geschiedenis zien. Ze kunnen er niet meer onderuit!

Wat is dat een geweldige dag voor de gelovigen van alle tijden. Want het is de dag dat alle gelovigen een nieuw lichaam krijgen en door  de engelen bij elkaar gebracht worden. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  De uitverkorenen worden dan bij elkaar gehaald

 

De Here Jezus komt terug. De engelen als de knechten van God zijn bij Hem. Ze staan klaar om te doen wat Hij ze opdraagt. Ze vinden het heerlijk om juist de wil van Christus, de wil van God uit te voeren. Dat is wat hen echt blij maakt. Daarin zijn ze voor ons een prachtig voorbeeld.

Terwijl de mensheid de Here Jezus ziet komen, krijgen de engelen de opdracht om Gods uitverkorenen overal vandaan bij elkaar te brengen. Indrukwekkende woorden.

Ik denk eerst aan dat woord uitverkorenen. De mensen die door de HERE in genade Zijn uitgekozen. Die Hij door Zijn Geest tot het leven met Christus heeft gebracht. De mensen die Hij door Zijn Woord en de verkondiging ervan van hun zondige hart en de wereld heeft losgemaakt. De mensen die in verwondering belijden wat we in Efeze 2:8  lezen:  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”

Wat een wonder dat Christus niet alleen om te oordelen naar de wereld terugkomt maar juist om Gods genade en liefde te laten schitteren. De nieuwe wereldbevolking zijn zondaars die door Gods genadige keuze zijn gered. Hij roept jou en mij om tot Christus te komen. Hij roept jou en mij met liefde en wil ons door de Geest dat geloof, dat leven geven. Horen bij Gods uitverkoren kinderen is zo geweldig!

Ze zijn er in de hemel en op de aarde. Mensen die het op aarde misschien juist om hun leven met de HERE heel zwaar gehad hebben. Maar nu is de tijd van vervolging en andere moeiten voor altijd voor 100% voorbij. Christus stuurt de engelen uit om al die gelovigen, al die uitverkorenen bij elkaar te halen. We lezen dan dat Christus aan Zijn engelen de opdracht geeft om ze “uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.”

Wat moet je je daarbij voorstellen?  Dat de engelen zorgen dat al de gelovigen die er op dat moment op aarde zijn bij elkaar gebracht worden.  Zichtbaar als een volk. het uitverkoren volk van God. Gods hele kerk op aarde. Van het kleinste babyttje tot die stokoude man of vrouw. Van de sterkste man of vrouw tot doodzieke mens. Van de rijken tot de armen en ga zo maar door. Waar ze ook wonen. Al wonden ze daar waar eigenlijk niemand meer weet dat er mensen wonen. Zelfs van de meest onherbergzame streken van de wereld. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West overal vandaan worden ze gehaald. Niemand zal ontbreken. Niemand hoeft te denken dat je op die dag door de HERE vergeten zal worden.

Maar het zijn niet alleen de gelovigen op aarde die samengebracht worden. Ze worden namelijk ook van de uiteinde van de hemel gehaald. De hemel is een echte plaats. In de hemel leven de engelen en de gelovigen die gestorven zijn bij de HERE. Ook bij Christus hun Redder. Waar ze ook in de hemel zijn de engelen halen ze bij elkaar. Om er voor te zorgen dat de gelovigen, dat Christus kerk van alle tijden en plaatsen voor altijd verenigd wordt. Niemand zal ontbreken.

Dan staan daar de miljarden uit de geschiedenis die uit liefde voor Christus zichzelf verloochend hebben en hun kracht en blijdschap in God gezocht hebben. Ze zien de Here Jezus komen die hen zo lief geworden is. Zijn wonden waren voor hen in verdruklking en beproeving tot troost en genezing. Zijn bloed was als ze hun zonden zagen en beleden hun redding. Ze zijn opgestaan uit de dood met een nieuw lichaam. Als ze naar zichzelf en naar elkaar kijken dan zien ze dat alles goed is. Zoals god aan het einde van de zesde scheppingsdag  zei: Het is zeer goed.

Als ze omhoog kijken dan zien ze met eigen ogen hoe hun grote  Geliefde Jezus Christus naar de aarde komt. Geweldig. Voor al Gods kinderen zijn zware tijden dan voorbij! De verwoesting van de tempel heeft op weg naar de komst van Christus een duidelijk plaats. Christus komt en op die nieuwe aarde zal het zijn zoals we lezen in Openbaring 21: “Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.” Vs 22,23

Dan gaan ze de Here Jezus tegemoet om Hem samen te begroeten.

Wat een dag!  Dan is Gods kind voor altijd verlost van alle moeite, zorg en pijn!  Dan komt de eeuwige ellende voor wie het niet bij Christus gezocht heeft.

Wees waakzaam want jij wilt er op die dag toch ook bij zijn als gelovig kind van God?!

 

AMEN

 

 ORDE VAN DIENST 

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 149

Lezing van Gods wet

Gez 170

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 3

Gebed

Psalm 98

Tekst: Marcus 14:28-37

Verkondiging van het evangelie

Psalm 97:4,5

Dankgebed

Collecte

Gezang 111

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Heeft de wederkomst van de Here Jezus, de verwachting daarvan invloed op jouw leven? Denk jij wel eens na over dat moment dat de Here Jezus terugkomt? Dan bedoel ik niet op het moment dat je Bijbelstudie doet en over Christus terugkeer gesproken wordt. Ik bedoel gewoon als je met je leven bezig bent. Is de terugkeer van de Here Jezus iets waar je echt naar uitkijkt? Is dat echt iets wat  je verwacht en waar je ook in je gebed bewust mee bezig bent? Of is het alleen iets waarvan je weet dat het eens komt maar dat heel ver van je afstaat?

Wanneer je daar nog verder over nadenkt, is er nog een andere vraag die hierbij belangrijk is. Denk je weleens bewust na over jou ontmoeting met de HERE? Ik bedoel de ontmoeting met de Here God als je sterft of als de Here Jezus terugkomt. Denk je wel eens aan het moment waarop ieder mens voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen. Ik zeg dit niet om bang te maken. Ik zeg dit omdat dit de werkelijkheid is die er eens in het leven van ieder mens komt. De Heilige Geest zegt dat zo tegen ons: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.”2 Kor 5:10

Het is goed om de werkelijkheid niet uit ons leven weg te drukken. Het is goed om er voor te zorgen dat jouw en mijn druk zijn, dat al onze contacten, dat ons werk en het plezier dat we maken de gedachte, het bewust bezig zijn met de ontmoeting met Christus niet wegdrukken. Het is goed en nodig om bewust te denken over je leven met Christus met wie je eens oog in oog zult staan. Wordt dat een blijde ontmoeting of  is het de angst die je dan in beslag neemt.

Het is goed om op deze manier te letten op de tekenen die de Here Jezus aanwijst voor Zijn komst. Die tekenen zijn er niet om die dag te kunnen berekenen. Niet om te kunnen zeggen dat duurt echt nog een hele tijd. Of dat je zegt nu moet ik toch maar eens bewust over de ontmoeting nadenken want volgens de tekenen komt Hij nu toch heel gauw. Die tekenen zijn er om steeds levend te houden dat de Here Jezus terugkomt. Dat we Hem zullen ontmoeten. Laten we samen zien wat dat betekent en wat de invloed daarvan is op jouw en mijn leven.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap onder het volgende thema:

 

 KIJK OM JE HEEN EN VERWACHT  CHRISTUS!

 

1.  Let op de tekenen

2.  Wees klaar voor je ontmoeting met Christus

 

De Here Jezus heeft gesproken over de dag van Zijn terugkeer. Hij komt nu weer terug op de tijd die daaraan vooraf gaat. De leerlingen hebben hem vooral daarover vragen gesteld. Wat heeft de verwoesting van de tempel nu eigenlijk te maken met de definitieve komst van de Verlosser, de Messias naar de aarde. De Here Jezus heeft daarop antwoord gegeven. Hij heeft er ook op gewezen dat oorlogen en aardbevingen, dat vervolging van christenen en dat ook verdrukking voor Gods kinderen tekenen zijn dat Hij terugkomt op de wolken.

Dan wijst de Here Jezus op de vijgenboom. Dat doet Hij niet zomaar. Hij is namelijk in gesprek met 4 van Zijn leerlingen op de Olijfberg. Op de Olijfberg groeiden in die tijd ook veel vijgenbomen. De leerlingen zien de vijgenboom die de Here Jezus noemt als het ware voren zich.

De Here Jezus geeft aanschouwelijk onderwijs. Hij wil de discipelen iets leren door op de vijgenboom te wijzen. Hij wijst op de tijd dat een vijgenboom begint uit te lopen. Dat is juist zo in de tijd waarop Jezus dit onderwijs geeft. Het is de tijd van het paasfeest. Dat is de tijd van het voorjaar. De tijd van het begin van de oogst. Dan loopt de vijgenboom uit om in de zomer vrucht te dragen en dan kunnen de vijgen geoogst worden. De zomer is de tijd van de grote oogst.

De takken van de vijgenboom worden zacht. Je ziet dan dat juist op de zachte plekken er nieuw leven uitbot. Wat zo dood leek daarin komt weer leven. Dat uitbotten hoe pril ook nog laat zien dat deze boom weer vol leven komt en vruchten gaat opleveren. Het gaat op weg naar de tijd van de oogst.

Als in het voorjaar de vijgenboom begint uit te botten weet je dat de zomer op komst is. Zo zien wij het ook in de natuur. De lente is de tijd waarin er zoveel nieuw leven komt. Dat is het teken dat we op weg zijn naar de warmte van de zomer.

De here Jezus maakt duidelijk dat je de tekenen die Hij genoemd heeft ons laten zien dat de geschiedenis op weg is naar het moment van Christus terugkeer. Dat die dingen ons laten zien dat we op weg zijn naar de grote oogst. Op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is goed om dat ook onder woorden te brengen:

Toen de tempel in Jeruzalem in het jaar 70 verwoest werd, was dat niet iets waar Gods volk alleen moedeloos van kan worden. Als vandaag kerkdeuren worden gesloten is dat echt iets om verdriet over te hebben. Toch hoeft moedeloosheid ons dan niet te beheersen. Het zijn ook tekenen die er op wijzen dat de Here Jezus zeker komt!

Wanneer we het geweld over de wereld zien gaan, is dat verschrikkelijk! Als we zien dat IS weer gruwelijk mensen vermoord heeft, is dat iets om boos over te worden. Toch is moedeloosheid niet nodig want het is ook een teken dat Christus zeker komt. Zo is het ook met oorlogen en natuurrampen en vervolging en verdrukking van Christus kerk. Het zijn tekenen, het zijn weeën op weg naar het moment dat op de nieuwe aarde al die dingen voor altijd verleden tijd zijn omdat koning Christus vanuit de hemel naar de aarde terugkomt.

Deze dingen laten zien dat Christus komst dichtbij is. Altijd dichtbij voor Gods kinderen. Voor hen komt Hij nooit te laat.

Dan volgen er woorden van de Here Jezus die vaak vragen oproepen. Ik heb het dan over vers 30: “Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al deze dingen gebeuren.”

 Wat gaat de generatie van de eerste eeuw na Christus meemaken?

De verwoesting van de tempel als teken van de tijd van verdrukking die is aangebroken. Die zal doorgaan totdat de Here Jezus terugkomt. Ze zullen als deel ervan ook meemaken dat Gods kinderen vervolgd worden. Zelfs door de familie tot bloedens toe. Ze zullen dat meemaken als teken dat Christus komt. Zo zeker als Hij deze dingen van te voren verteld heeft. Zo komen ook zijn woorden over Zijn terugkeer eens tot volle vervulling. Zie vers 24-27.

Toch hoort de dag dat de Here Jezus terugkomt op de wolken niet bij de dingen die de generatie van de eerste eeuw in die tijd zal meemaken. 

Dat is niet vreemd want we moeten bedenken dat de Here Jezus antwoord geeft op de concrete vragen die Hem gesteld zijn. Ze zullen de verwoesting van de tempel meemaken en waarvan dat een teken is! 

Ook een ander deel van wat de Here Jezus zegt, maakt duidelijk dat de wederkomst zelf daar niet bij hoort. Dat is wat we in vers 32 lezen: “Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.”

Het is Christus die hier als de Zoon spreekt en zelf zegt dat Hij niet kan zeggen wanneer de dag van Zijn wederkomst er is. Dit maakt duidelijk dat Hij het er hier ook niet  over kan hebben dat de generatie die toen op aarde leefde  Zijn terugkeer zou meemaken.

Wie dus rustig leest wat er staat, ziet dat de Here Jezus zich hier niet vergist heeft. Als we dat denken dan hebben we ons zelf vergist omdat we niet goed lezen wat de Here Jezus zelf gezegd heeft.  

Wat de Here Jezus gezegd heeft over de tekenen van Zijn komst en over Zijn terugkeer is zo zeker!  Ook als je op de dag van Christus terugkeer ziet dat zelfs zon en maan verdwijnen, als het er op lijkt dat de aarde vergaat. Zelfs dan hoef je niet te twijfelen dat Christus terugkomt. Dan hoeft je niet te twijfelen aan de komst van de nieuwe hemel en aarde.  De woorden van Christus zijn zekerder dan alles wat je in je leven ziet en meemaakt. Wat jou en wat ons in ons leven op aarde overkomt altijd weer mag je weten dat Christus komt om aan alle gelovigen het leven met lichaam en ziel voor altijd op die nieuwe wereld te geven. Daarbij is het dan beslissend hoe jij en ik de Here Jezus ontmoeten. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Wees klaar voor je ontmoeting met Christus

 

De vijgenboom die uitbot laat zien dat de zomer, dat de tijd van de oogst voor de deur staan. De verwoesting van de tempel, oorlogen, rampen, vervolging en verdrukking van Christus trouwe kerk zijn tekenen dat Christus komst voor de deur staat. Dat het een toekomstig feit is waar we elke dag juist rekening mee moeten houden. In deze toespraak van de Here Jezus komt steeds weer terug wat we hier in vers 33 lezen: “Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.” Tot 4 keer toe benadrukt de Here Jezus dit. Dat maakt duidelijk dat dit een van de belangrijkste dingen is die Christus ons hier wil leren. In de meeste handschriften lees je in vers 33: “Waak en bidt”.

Wat betekent het nu dat we waakzaam moeten zijn met het oog op de terugkeer van de Here Jezus?

a. Het eerste is dat we geroepen worden om in dienst van Christus te leven. De Here Jezus maakt dat duidelijk in het voorbeeld dat Hij noemt van een baas die op reis gaat en zijn medewerkers allemaal een taak geeft  voor de tijd dat hij er niet is. Als hij op reis gaat moet alles in goede orde verlopen en moet zijn huis of onderneming op orde moeten blijven. De HERE heeft ons als mensen de opdracht gegeven om op deze wereld in Zijn dienst aan het werk te gaan. Om Zijn wereld te ontplooien en in goede orde te verzorgen. Christus geeft ons de opdracht om voor onszelf en voor onze gezinnen te zorgen. Om onze talenten voor onze naaste te gebruiken. Om Gods wereld verantwoord te gebruiken en te ontwikkelen. Die opdracht krijgen we als mensen al in Genesis 1. We hebben een taak voor het hele leven. Het is niet zo dat als je tot geloof in  Christus bent gekomen dat je dan een geestelijk mens bent die eigenlijk niet meer hoeft te werken. Het is niet zo dat het dan alleen gaat om wat wij geestelijke dingen noemen. Paulus merkt in de gemeente van Thessalonica dat daar broeders en zusters zijn die vinden dat het gewone leven voor hen als geestelijke mensen te min geworden is. Ze besluiten om niet meer gewoon te werken. De HERE zal wel voor ze zorgen en ze kunnen zich nu alleen wijden aan het gebed en aan het met mensen praten over Christus als de Verlosser van schuld en zonden. Dan is de reactie van de Heilige Geest door Paulus heel nuchter en opvallend:

“Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden.  In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. “ 2 Tes 3:10-12

Het was om deze reden dat Maarten Luther zei: Als ik zou weten dat Christus morgen terugkomt op de wolken, zal ik vandaag nog een boom planten.”  Juist omdat Hij gehoorzaam aan Christus op aarde tot het laatste moment  zijn werk wilde doen. Christus heeft dat opgedragen. Werken in Zijn dienst. Ook in het gewone leven. Zo wil Hij ons aan het werk zien als Hij op reis is, als Hij in de hemel is in afwachting van Zijn terugkeer. Zij die op deze aarde voor Hem in liefde en uit liefde voor Hem leven en werken die kunnen met een gerust hart uitzien naar Zijn terugkeer. Zonder angst. Vol verwachting. Dan is Zijn terugkeer ook een stimulans om op deze wereld te laten horen en weten dat jij dingen doet en zegt omdat je van Christus houdt. Dat jij een mens bent die in de eerste plaats in dienst van Koning Christus wilt leven en werken. Dat je dat laat zien en horen in je omgeving. Dan ben je waakzaam. Dan leidt je een biddend leven. Dan bidt je steeds weer om jouw leven vrucht voor Christus en voor Gods Koninkrijk te laten dragen.  Zodat het een feest voor je is als de Koning van het Koninkrijk terugkomt op aarde. Dan zie je er naar uit om Hem te ontmoeten.

b. De Here Jezus komt net als die baas die op reis was weer terug. Vaak weet je van zo baas wel wanneer ongeveer terugkomt. Al heeft hij het niet gezegd toch zijn er vaak al verhalen of aanwijzingen waaraan je kunt merken hij zal er over een paar dagen wel weer zijn. Al heb je dan in die tussentijd heel  weinig gedaan dan kun je nog even alles op alles zetten. Zodat het voor de baas lijkt dat je toch nog aardig aan het werk bent geweest. Zo is het met de Here Jezus niet. Er zijn wel tekenen die ons herinneren aan Zijn komst. Hij komt zeker en toch valt het moment ervan nooit te berekenen. Dat vraagt om een leven in liefde voor Christus elke dag van je leven. Heel je leven lang.

Hoe kun je nu zo leven? Door een echte liefdesband met de Hem te hebben. Dat brengt ons bij iets heel belangrijks voor ons leven van elke dag. Waar ben jij op gericht? Op wat God jou kan geven of op de HERE zelf?  Waar ben jij op gericht op wat je aan een leven met Christus kunt hebben of op de Here Jezus zelf?  Waar ben jij op gericht?  Op wat jou nu in je leven raakt of op de Drie-enige God zelf?  Laat wat ik bedoel duidelijk maken met  een voorbeeld. Je leeft met je man of vrouw, je hebt hebt verkering met jouw jongen of meisjes. Hou je van je man of vrouw? Hou je van je vriend of vriendin?  Hou jij van die ander als die ander iets voor je doet waar jij op dat moment iets aan hebt? Hou jij van die ander als die ander iets zegt wat jou raakt? Verdwijnt jouw liefde als er een tijd niets gebeurt waarbij jij iets aan de ander hebt? Verdwijnt jouw liefde voor de ander als die een tijd niets zegt of doet wat jouw op een bijzondere manier raakt? Zo zie je het wel vaak gebeuren. Dan zeggen mensen we hebben geen ruzie hoor maar het werkt gewoon niet meer tussen ons. Het is gewoon op tussen ons. Dan verlies je al meer de echte belangstelling voor de ander.

Waar gaat het in de eerste plaats om in het leven met de HERE? Dat je van Hem houdt. Dat je van Christus houdt om het wonder dat Hij jouw door eigen schuld verloren zondaar in liefde heeft opgezocht. Om dat ongelooflijke wonder wil je Hem kennen. Wil je al meer de HERE leren kennen. Wil je al meer weten van Hem die alleen maar dingen heeft die om bewondering vragen. Hij is in en in goed. Dan is het al meer leren kennen van hem en Zijn woorden zo goed voor je. Hem al meer kennen, over Hem horen brengt je dan al dichter bij Hem en leert je uitzien naar het moment dat je zo dichtbij Hem kunt zijn zoals je nog nooit was. Dan zal Hij nog groter, nog geweldiger zijn dan je ooit geweten heb. Hij wil jouw God, jouw Vader, jouw Verlosser zijn. Dan wil je gewoon voor Hem leven in je leven. Overdag en in de nacht. Thuis, op je werk, tijdens je opleiding, tijdens je ontspanning. Dan is leven, leven met Christus. Waakzaam, biddend. Dan ben je van angst voor de ontmoeting met Christus verlost door Christus lijden onder Gods oordeel ook voor jou. Als het je alleen er om gaat dat jij er nu iets aan hebt, dat je je nu geraakt voelt, is het gevaar groot dat je bij de HERE weg groeit. Dan komt de angst je leven binnen. Dan wordt je bang voor veroordeling. Of je wordt onverschillig en moet tot je schrik merken op de dag van je sterven of bij de wederkomst dat Gods oordeel er echt is.

Leef met Christus dan verdwijnt de angst uit je leven en kun je vol verwachting uitzien naar de dag dat Hij plotseling op de wolken terugkomt.

 

AMEN