DE HERE JEZUS REDT IN DE ANGST VAN DE STORM

DE HERE JEZUS REDT IN DE ANGST VAN DE STORM

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  89:3,4

Lezing van Gods wet

Psalm  65:1,2,4

Schriftlezing: Mattheus 8:18-27

Gebed

Psalm 107:1,8,9,10

Tekst; Mattheus 8:23-27

Verkondiging van het evangelie

Psalm  42:4,5

Dankgebed

Collecte

Lied  392:1,3,5    Psalm 43:3,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Jezus  volgen. Discipel van de Here Jezus zijn. Daar gaat het om in het leven. De Here Jezus heeft dat niet lang voor wat we in onze tekst lezen tegen zijn leerlingen gezegd:  “Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.”

Jezus volgen doe je dat in jouw leven? Als je de Here Jezus volgt en daardoor met de HERE als je God leeft, betekent dat dat altijd de zon in je leven schijnt?  Zucht je dan nooit meer? Zijn de bange en moeilijke dagen in je leven dan voor altijd voorbij.

Misschien  denk  je wel zo of heb je zo gedacht. Wat is het mooi als in je leven doorbreekt dat je de Here Jezus bewust wilt volgen. Dat jij in je leven die echte persoonlijk band met de HERE bent gaan ontdekken. Wat kun je als jong gelovige dan enthousiast wezen. Het voelt alsof er niets meer kan gebeuren wat je nog bang maakt. De tijd van de eerste liefde is zo goed. Er zijn veel kinderen van God die na zo’n tijd andere tijden meemaken. Je leeft met de HERE en toch gebeuren er van die moeilijke dingen in je leven. Met jezelf of met je kinderen of andere geliefden. De tegenslagen komen, ziekte en dood komt heel dichtbij. De drank en drugs krijgen vat op je leven of op het leven van je kinderen. Er komen andere moeilijke dingen in je leven. Er kan een storm in je leven opsteken waarbij de golven woest en hoog zijn. Er komt twijfel, vervlakking en angst je leven binnen.

Waar is God, waar is Jezus?  Was die tijd van de eerste liefde wel echt? heb je jezelf toen niet bedrogen. Als je eigenlijk zo’n tijd van eerste liefde niet heb gekend en nog steeds op een afstand van de HERE leeft en de moeite komen dan kan nog sterker de vraag komen: waar is God nu? Wat stelt leven vanuit het geloof in Christus nu eigenlijk voor? Wat heb je daar nu aan als het moeilijk in je leven wordt. Jongelui wat heb je aan dat geloven in Christus?  Wat heb je er aan om naar de kerk te gaan en te luisteren, te zingen en bidden.

Je kunt zingen dat we “Vaders Zoon aan boord hebben” maar de zee van het leven kan zo hoog gaan dat je niet ziet dat Hij je brengt op het veilige strand.  Hoeveel botters en kotters zijn er niet vergaan van vissers die met hun hart en leven op HERE vertrouwde en toch zijn er zovelen in de zee gebleven. Met man en muis vergaan. De vragen van het leven kunnen ons in de engste brengen. Juist dan is het zo goed om samen te luisteren naar wat de Geest in onze tekst tegen ons zegt.

 

Ik verkondig jullie het goede nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 DE HERE JEZUS REDT IN DE ANGST VAN DE STORM

 

1 . De angst

2. De redding

 

1.  De angst

 

De  Here Jezus ziet  een heel grote groep mensen om zich heen.  Hij heeft veel gedaan. De grote menigte mensen heeft steeds Zijn aandacht gevraagd. De Heiland heeft behoefte aan rust. Hij geeft Zijn leerlingen  de opdracht om bij de menigte weg te varen naar de overkant van het meer.

De Here Jezus heeft nog op de laatste vragen antwoord gegeven en  stapt dan aan boord. De leerlingen van de Here Jezus zijn echte volgelingen. Zij zijn het die achter de Here Jezus aan ook aan boord gaan. Ze steken van wal. Er wordt koers gezet naar de andere kant. Het schip wordt bestuurd door ervaren vissers. Je kunt wat dat betreft vol vertrouwen op weg gaan.  Er lijkt ook niets aan de hand te zijn. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. In het Grieks begint vers 24 dan ook met de woorden: “Let nu op!” In de NBV dat opmerkelijke weergegeven met het woord: plotseling.  Ineens gebeurt er iets heel ingrijpends.

Weer letterlijk staat er in vers 24 dat er een “grote beving in de zee” plaatsvond.  We weten tegenwoordig maar al te goed dat een beving van de grond onder het water voor noodweer op zee kan zorgen. Een tsunami, een vloedgolf.

Ze  waren in alle rust vertrokken en ineens beeft en schudt alles en verandert het water op zee in een onstuimige massa. Wilde golven. Het scheepje wordt heen en weer gegooid op het water. Zelfs de ervaren vissermannen weten niet wat ze moeten doen. Dit is werkelijk ongelooflijk. Dit hebben ze niet eerder meegemaakt. Het is onmogelijk om met alle ervaring en deskundigheid die ze hebben dit schip veilig naar de andere kant te brengen. Het scheepje dat onder Jezus hoede vertrokken is lijkt het veilige strant niet meer te kunnen bereiken. Het schip kraakt en steunt. Het is niet meer in de hand te houden. Het lijkt erop dat je er op kunt wachten dat het schip zal breken. Dat de golven het zo’n speelbal maken dat het zinkt en de bemanning met man en muis zal vergaan. Er lijkt echt niets aan te doen.

Ze kunnen in dit woeste natuurgeweld nergens om hulp roepen. SOS boodschappen uit sturen lijkt geen enkele zin te hebben. Het lijkt onmogelijk dat hun leven gered zal worden. Save our souls lijkt in deze omstandigheden onmogelijk.

De angst onder de leerlingen van Jezus is zo groot. Ze staan echt doodsangsten uit. Kijk dan eens naar de Here Jezus. Bij Hem geen angst. Hij ligt al gaat het schip heen en weer en al kraakt en kreunt alles rustig te slapen. Hoe is dat nu mogelijk? Waarom is de Here Jezus er nu niet met al Zijn aandacht bij? Hij is toch de Zoon van god die weet wat er allemaal gebeurt?  Het is ook niet zo dat deze storm, deze beving, deze levensgevaarlijke omstandigheden de Here Jezus overvallen en Hij er niets van weet. Nee, Hij is echt de Zoon van God die niets ontgaat. Toch ligt Hij in alles rust in het natuurgeweld te slapen.  Dus heel bewust.

De Here Jezus laat dit Zijn leerlingen op dat moment overkomen. De omstandigheden zijn een toets, een beproeving voor Zijn leerlingen. Zullen ze in deze omstandigheden  op de Here Jezus vertrouwen en Hem erkennen als de Zoon van de levende God?

Ook in jouw en mijn leven is het niet zo dat de Here Jezus die nu vanuit de hemel regeert alle moeilijke dingen bij jou en mij weghoudt. Het water kan ons in ons leven ook tot aan de lippen staan en misschien nog wel verder. Toch lijkt het alsof de Here voor ons niet reddend ingrijpt. Het lijkt alsof de Here slaapt, er niet echt bij is. Dan hebben we in ons leven met beproevingen te maken. Waar stellen we in de nood, in de angst dan ons vertrouwen op? Geloven we dat de HERE meer is dan de grootste nood die ons leven binnenkomt? Geloven we dat de Here Jezus meer is als elk gevaar en zelfs dan de dood? De moeite en het verdriet van het leven na de zondeval kan voor grote angst en onzekerheid in ons leven zorgen.  We hebben als mensen onszelf  door de zonde zelf in die omstandigheden gebracht. Dan is het genade, alo voel dat lang niet altijd zo,  dat de moeite van het leven een toets zijn. Een toets, een beproeving waarin er ook de weg is dat je in de angst, in bange dagen je hulp bij Christus kan zoeken.

De  leerlingen van de Here Jezus waren doodsbang. Ze maken de Here Jezus wakker. Ze beseffen dat zij het op geen enkele manier meer voor elkaar krijgen. Zonder Gods hulp, zonder Christus hulp zullen ze vergaan. Ze maken de Here Jezus in hun angst wakker: “Heer, red ons toch, wij vergaan.”

Ik denk dat de meeste van ons dit herkennen. Je weet het soms niet meer. Je bent bang, je bent onzeker. Je kunt er niet meer tegenop. HERE waar bent U. Er klinkt een noodkreet in de angst. Zo kunnen we er aan toe zijn. Dat is een heel andere weg als dat je zegt: Christus redt me nu niet uit mijn nood en dus is Hij niets waard en ik zie nu dat geloven geen zin heeft. Dan keer je je van God af. Dan maak je jezelf tot een mens zonder hoop en uitzicht. Wie in de angst roept mag weten dat de HERE, de levende God hoort. We zien dat in het tweede punt.

 

2. De redding

 

Je kunt je de angst in de storm van Jezus leerlingen zo goed voorstellen. De angst kan je in het leven naar de keel grijpen. Als je huwelijk onder druk komt te staan. Als  je ineens hoort dat je wel eens een heel ernstige ziekte zou kunnen hebben. Als je je werk verliest. Als je ziet hoe geliefden, hoe mensen om je heen het spoor dat de HERE in Zijn Woord wijst al meer lijken te verlaten. Als soms angst onverklaarbaar je leven binnenkomt. Denk ook eens aan onze broeders en zusters die leven op plekken waar leven met Christus een gevaar voor je leven is. De angst en de onzekerheid  kan je leven zo sterk binnenkomen.

De leerlingen kloppen bij de Here Jezus aan!  Let er dan eens op dat het eerste wat de Here Jezus doet niet is dat Hij de storm en het kolken van het water wegneemt. Nee, het eerste wat Hij  in al het geweld van water en wind zegt is: “Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?” In deze vraag klinkt toch echt een verwijt door.  Het verwijt dat het toch echt niet nodig was om zo bang te zijn. Je denkt misschien dat dit toch eigenlijk wel onredelijk was van de Here Jezus. Je hebt ook wel mensen die o.a. vanuit  deze tekst zeggen dat je als christen eigenlijk niet bang mag zijn. Als je bang zijn zou dat zonde zijn. Is het zo dat de Here Jezus hier zo streng oordeelt?

Nee!  De Here Jezus zegt hier niet dat je als kind van God nooit bang mag zijn.  Dat zou ook heel vreemd zijn. De here Jezus zegt hier niet dat als je door de omstandigheden de angst in je voelt je ook nog eens bang moet zijn voor de HERE die dan boos naar je kijkt. Waarom zou het vreemd zijn als de Here Jezus dat zou zeggen. Alleen al om het feit dat de Here Jezus die zelf altijd zonder enige zonde was de angst in Zijn leven gekend heeft.  Wanneer de Here Jezus in Getsemane is lezen wat doodsangst over Hem komt en dat daarom het bloedzweet van Hem druipt. We lezen in Hebreeën 5: “In de dagen dat Christus op aarde was, heeft Hij met luid geroep en smeekbeden geofferd aan Hem die uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.” Vs 7 HSV

De Here Jezus heeft ook zelf tot in het diepste wat er is meegemaakt dat vader in de hemel niet ingreep in Zijn leven. In die drie uren duisternis aan het kruis liet Vader in de hemel de duivel gaan aan het kruis. De Here Jezus heeft de grootste en diepste angst tijdens Zijn leven op aarde gekend. Als jij met jou angst naar de Here Jezus gaat mag je weten dat Hij aanvoelt hoe jij je voelt. Hij staat met begrijpende en liefdevolle armen voor je klaar.

Toch klinkt er in de woorden van de Here Jezus wel een verwijt door naar Zijn leerlingen terwijl  het woeste natuurgeweld hun leven nog bedreigt. Waarom toch dat woord kleingelovigen? Let er wel op dat de Here Jezus Zijn leerlingen hier geen ongelovigen noemt. Hij ziet hoe ze in hun doodsangst bij hem komen.  Ze zijn niet ongelovig maar hun geloof is zo klein. Dat is niet nodig. Waarom was deze angst niet nodig?

Dan moet je er eens op letten wat de Here Jezus eerder op de dag tegen Zijn leerlingen gezegd heeft. We lezen dat in vers 18: “Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.” De Here Jezus heeft tegen Zijn leerlingen gezegd dat ze naar de overkant van het meer gaan. Op dat bevel zijn Zijn leerlingen Hem ook gevolgd. Als die HERE zegt dat iets gaat gebeuren dan is dat ook zo. Dan klinkt daarin de belofte dat Hij als de Almachtige daarvoor zal zorgen. Daar kun je in alle omstandigheden op bouwen. Het kleingeloof van de leerlingen is dat ze in de angst hun rust niet vinden in de woorden van de Here Jezus dat ze naar de overkant gaan.

Als je daarover nadenkt, liggen daarin voor ons in ons leven vandaag ook heel belangrijke aanwijzingen. Je kunt het ook zeggen met de woorden die je wel eens op een bord of tegeltje ziet : “De HERE heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst”. 

Het is niet zo dat de HERE gezegd heeft dat als je kind van hem bent, als je tot geloof gekomen bent dat je dan een makkelijk leven zult hebben.  Dat  heeft de HERE ons nergens beloofd. Hij heeft jou en mij wel beloofd dat als we ons leven aan hem toevertrouwen Hij er altijd voor ons is. Dat Hij ons altijd om Christus offer wil vergeven. Dat Hij wie met berouw over eigen zonden en kleingeloof tot Hem komt  altijd weer met open armen ontvangt en aan Zijn hart drukt. Dat Hij wie zo met Christus leeft als Vader altijd  zal dragen door het leven. Hij laat je dan nooit maar dan ook nooit in je angst en zorgen alleen. Dat deed Hij bij de Here Jezus om Christus zo voor jou te laten verdienen dat het bij jou nooit en dan ook nooit zqal gebeuren.

Het kan zijn dat het wel zo voelt. Er verandert niets in de moeite en problemen die je hebt. Ook niet als je veel en oprecht gebeden hebt.  Dan mag je weten dat de HERE door Zijn Geest jou de kracht wil geven om in de problemen  vol te houden. Hij is op het gebed dan bij je om je heel persoonlijk door de moeite heen te dragen. Hij laat je niet alleen!  Hij heeft belooft om wie op Hem bouwt ook in de angst thuis te brengen bij Hem. Om jou om Christus werk thuis te laten komen in de hemel en op de nieuwe aarde. Dat is vast en zeker. Dat heeft de HERE beloofd en Hij doet wat Hij gezegd heeft. In de angst en het verdriet van het leven mag je ook als dat er blijft daarop bouwen. Op weg naar het leven zonder einde zonder angst, gevaar en problemen. Zonder dood en verdriet.

We  leren hier om in de angst te kunnen vertrouwen op de HERE. Waar  alle grond onder onze voeten weg lijkt te vallen. Waar het lijkt alsof we een vrije val maken daar vangt de HERE Zijn kinderen op. Houdt ze vast om ze thuis te brengen bij Hem!  Dat zijn geen verhaaltjes. Ook dat laat de Here Jezus zien. Wanneer Hij in liefde Zijn leerlingen de weg gewezen heeft dan klinken de woorden van de Here Jezus. Hij spreekt de wind bestraffend toe. Hij geeft de wind en de zee bevel om te gaan liggen. We lezen dan dat het in een keer stil wordt. Wat niemand kan dat kan de Here Jezus. Hij is de Zoon van God! Hij is God zelf die naar de aarde kwam om ons o.a. te laten zien dat Hij de almachtige is. Hij is het die ook over de natuur regeert. De natuur en de natuurwetten kunnen hun eigen gang niet gaan. Van de HERE lezen we o.a. in Psalm 135 daarover. We zien dat de Here Jezus dit doet. Hij laat zien dat Hij de Zoon van God is. We lezen in Psalm 135: “Ik weet het groot is de HEER onze Heer overtreft alle goden. De HEER maakt alles wat Hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. Wolken wekt Hij aan de einder der aarde, bliksems maakt Hij en regen valt, de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.” Vs 5-7

Hier heb je ook het antwoord op de vraag die al de dingen die op het meer van tiberias bij de mensen oproepen. Ze vragen zich af wie de Here Jezus is. Hij is is God. Hij is de beloofde Redder!  Christus is de enige die ons in de diepste nood en angst moed en uitzicht kan geven.  Het geweldige is dat Hij dat ook wil doen. Dat de Here Jezus daarom zelfs tot in de diepste nood onze angst, onze schuld gedragen heeft aan het kruis om ons niet in eeuwige angst te laten leven.

In de angst is de Here Jezus de enige goede en hoopvolle toevlucht.  Wat is het belangrijk dat jij en ik ons leven dan ook aan Christus toevertrouwen. Ik gebruik nu aan het slot van de preek het beeld dat in het lied  “Scheepje onder Jezus hoede”  voorkomt.  In dat lied wordt dan gezegd dat bij dit scheepje de kruisvlag hoog in top hangt.

De vraag broeder en zuster, de vraag jongelui die ik jullie wil stellen is of jullie elke dag die je weer begint die kruisvlag weer in je leven hijst.  Begin jij de dag met  de HERE. Is het begin van jou dat dat je jouw hart en leven weer op Christus richt. Dat je luistert naar zijn stem. Zodat je bij alle dingen die die dag gebeuren weer omhoog kijkt naar die kruisvlag. Naar het kruis waar Jezus de schuld en diepste angst gedragen heeft om wie met hem verbonden zijn de echte moed te geven. Zonder Christus, zonder het kruis waaraan Hij gehangen heeft is er geen uitzicht uit verdriet, angst en nood. Bij Hem is de echte troost, de echte houvast er altijd en in alle omstandigheden.

Laat ik eindigen met nog een regel uit het eerder genoemde lied :

“Arme zondaar, zie de kruisvlag, wappp’rend langs de oceaan! Kom tot Jezus! Wie hem volgen, kan geen noodstorm doen vergaan. en staat de zee dan hol en hoog en zweept de storm ons voort wij hebben 's vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor oog. ”

 

AMEN