Alcohol en vrolijk zijn

01-05-2013 16:21

 

ALCOHOL EN VROLIJK ZIJN.

 

Inleiding

 

We waren met een groep catechisanten bezig om een kerkdienst voor te bereiden.  Ik heb ze gevraagd waarover ze graag zouden willen dat de preek dan  gaat. Ze mochten allemaal 3 onderwerpen of gedeelten uit de Bijbel opschrijven. Het was heel opvallend dat de overgrote meerderheid als eerste had staan verslaving. Bij het doorpraten daarover kwam naar voren dat ze graag willen dat het over verslaving in de breedste zin van het woord gaat. Drank, drugs, game, seksverslaving. De vragen die leven zijn o.a. wat is verslaving eigenlijk. Als alcoholverslaving verkeerd is, mag je dan nog wel alcohol drinken? En hoeveel dan? Is dronken zijn eigenlijk wel zonde? Als je dan in gesprek bent, komen er nog veel meer dingen naar boven. Dit artikeltje was een soort voorbereiding op die dienst. Het gaat over Prediker 2:3 en er volgen nog enkele opmerkingen over alcohol en wat we daar verder in de Bijbel over lezen.  

 

Prediker 2:3: “Ik heb mezelf ondergedompeld  in de vrolijkheid  van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik mijn wijsheid –want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.” 

 

Genieten van wijn

 

 Prediker begint zijn onderzoek naar hoe je echt blij kunt zijn bij de wijn. Blijdschap en wijn hebben namelijk met elkaar te maken. We lezen dat ook in de Bijbel. In Psalm 104:15 lezen we dat wijn het mensenhart verheugt. Prediker onderzoekt of wijn aan een mens blijvende blijdschap kan geven. Het is goed om te bedenken dat Salomo bij zijn onderzoek niet maar een glas wijn gedronken heeft. Hij dompelt zich onder in de vrolijkheid van de wijn. De wijn begint echt invloed op hem te krijgen. Toch drinkt hij niet zoveel dat hij dronken wordt. We lezen namelijk dat de wijsheid altijd de overhand hield. Prediker drinkt zoveel dat het wel losser maakt. Het verruimt zijn geest. Hij onderzoekt of dit het leven echt zin geeft. We zien dat Prediker naar de zin van het bestaan van de mens zoekt: om te onderzoeken of ik met mijn wijsheid kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.”

 

Mogen de kinderen van God wijn of sterke drank drinken?

 

Je kunt je afvragen of het goed is dat Salomo wijn dronk. Is het niet zo dat voor christenen wijn en sterke drank verboden is? Was dat ook niet zo met de gelovigen in het Oude Testament? Wijst de Bijbel, wijst Christus ons niet de weg van onthouding op dit punt? Veel christenen zeggen dat je als gelovige geen alcohol mag drinken. Toch is dat niet de weg die het Woord van God ons wijst. We leggen elkaar dan een gebod op dat ons meer bindt dan wat de HERE zelf doet. Als iemand in zijn persoonlijke leven zegt dat hij geen alcohol zal drinken, is dat niet verkeerd. Maar het gaat te ver als je dat een ander in Christus naam wilt opleggen. Een voorbeeld van mensen die zichzelf de verplichting om geen alcohol te drinken opgelegd hebben zijn de Rechabieten. We lezen over hen in Jeremia 35.

Een opvallend voorbeeld van het genieten van wijn door Gods volk vinden we in Deuteronomium 14. De HERE geeft Zijn volk daar de opdracht om één keer per jaar een feestmaal bij de tempel te houden. We lezen van dat feestmaal in vers 26: “Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en daarvan richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw hele familie.” De Israëlieten hadden Gods toestemming om zelfs vlak bij de tempel van wijn en sterke drank te genieten!

Dat is in de tijd van het Nieuwe Testament niet veranderd. Christus zelf zegt: “Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.” Matt 26:29

Prediker drinkt wijn en dat is niet verkeerd. Hij onderzoekt of het drinken van wijn en sterke drank de mens het levensgeluk brengt. Mensen die in lekker eten en drinken hun levensgeluk zoeken, krijgen van Prediker dit antwoord: “Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte.” vs 1. Prediker weet het uit eigen ervaring.

 

Het verkeerde gebruik van wijn en sterke drank

 

Je mag wijn en sterke drank zien als goede dingen die God ons gegeven heeft. Je mag daarvan ook genieten. Toch laat de Heilige Geest in de Bijbel zien wat de gevaren van de drank zijn. We zien in de Schrift wat het verkeerde gebruik van de drank is.

We lezen over het overmatige gebruik van wijn en sterke drank o.a. in Spreuken 23: “Wie ROEPT altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen? Een dronkaard, die tot de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn. Laat je niet verleiden door de glans van de wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo gemakkelijk over de tong, maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want. Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.” vs 29-36

Wanneer Christus over de dag van Gods oordeel spreekt, zegt Hij in Lukas 21: “Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven, zodat die dag jullie overvalt”. vs 34

Overmatig gebruik van wijn en drank brengt een scheiding tussen mens en God. De drank mag jou als mens niet gaan overheersen. Je niet gaan beheersen. Paulus zegt dat in Efeze 5:18 zo: “Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen”.

De zin van ons bestaan ligt niet in wijn en drank. Dat heeft Prediker ingezien nadat hij het hierin gezocht heeft.