Preken vanuit de Kandelaar

Preek over Ezra 3:8-13 Het fundament van de nieuwe tempel gelegd

26-06-2017 17:03
    ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/zegengroet Psalm 136: 1,2,18,21 Lezing van Gods wet Deut 5 Psalm 22:2,10,11 Gebed Schriftlezing: Haggai 2:2-10                        ...

Preek over Ezra 3:4-7 DE DIENST VAN DE VERZOENING ROEPT OM DE BOUW VAN DE TEMPEL

16-06-2017 17:52
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  113 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Leviticus 23:33-44                         Efeze 2:11-22 Psalm ...

Preek over Handelingen 2:18 Pinksteren is uitgieting van de Heilige Geest

06-06-2017 16:20
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 89:1,7 Lezing van de wet Gezang 27:1,5,9 Gebed Schriftlezing: Handelingen 2:1-21                       1 Samuel 13:19-22 Gez ...

Preek over Lukas 16:1-9 GEBRUIK GELD EN GOED ZO DAT JE IN DE HEMEL VERWELKOMT WORDT

01-06-2017 09:12
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 24:1,4/Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Tekst 9e gebod: Mattheus 7:1,2 Psalm 147:1,2,7 Schriftlezing: Psalm 49 Gebed Psalm 127 Tekst: Lucas 16:1-9 Verkondiging van het evangelie Psalm 112:1,3 Gebed Collecte Psalm 146:1,2,3 Zegen   Broeders en...

Preek over Openbaring 20:7-10 DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

30-05-2017 08:46
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 87:1,2,5 Lezing van de wet 2 Kor 9:6-9 Psalm 79:3,4,5 Gebed Schriftlezing: Ezechiel 38-39:6 Psalm 65:1,2,3,4  (Psalm van de week vs 3)  Tekst: Openbaring 20:7-10 Preek Psalm 35:1,2,13 Dankgebed Collecte Psalm 20:4,5 Zegen   Gemeente...

Preek over Openbaring 20:1-6 DE HERE GEEFT NA CHRISTUS WERK OP AARDE EEN LANGE PERIODE VOOR DE WEDERKOMST

30-05-2017 08:44
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 21:1,2,3   Lezing van de wet Mattheus 5:27-30 Psalm 2:1,4 Gebed Schriftlezing: Handelingen 14: 8-18                       ...

Preek over Johannes 21:15-17 Bevestiging ambtsdragers 21 mei 2017

22-05-2017 12:26
ORDE VAN DIENST    Votum Vrede-Zegengroet Psalm 135:1,2,3 Lezing van de wet Psalm 63:1,2 Schriftlezing: Johannes 21:1-23 Psalm 134 Bevestiging ambtsdragers Gez 38:4,5,6 Tekst: Johannes 21:15-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 63:3,4 Dankgebed Collecte Psalm...

Pasen (2017) Preek over Jesaja 53:10 De beloofde Verlosser blijft niet in de dood

19-05-2017 11:43
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gez 25:1,3 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Jesaja 53 Psalm 22:11,14 Schriftlezing: 1 Korinthe 15:20-28 Psalm 21:2,3,7 Tekst: Jesaja 53:10b Verkondiging van het evangelie Psalm 91:7,8 Dankgebed Collecte Gez 19:1,4 Zegen   Geliefde...

Preek over Marcus 16:2 (Pasen 2017) DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT, BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

16-05-2017 14:02
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 19:1,2 Lezing van de wet Wet en Pasen: Kol 3:1-4 Psalm  30;3,6,7 Gebed Schriftlezing: Markus 16 Gez 20:1,2,3,4 Tekst: Markus 16:2 Verkondiging van het evangelie Gezang 21 Dankgebed Collecte Psalm  57:5,6 Zegen   Geliefde gemeente...

Preek over Jesaja 50:7-11 Goede Vrijdag 2017: DE KNECHT SPREEKT ZIJN ONWANKELBAAR VERTROUWEN IN DE HERE UIT

10-05-2017 13:30
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  145:4,5 Geloofsbelijdenis met artikel 21 NGB Gezang 17:1,2,3 Schriftlezing: Johannes 18:12-38 Gebed Psalm 39:5,6,7 Tekst: Jesaja 50:7-11 Verkondiging van het evangelie Psalm  21:2,5 Dankgebed Collecte Psalm ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>