Preken actuele zaken

Afscheidspreek Dronten-Noord 1 Johannes 1:5-7 God is licht

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm  27:1,3 Geloofsbelijdenis van Nicea Psalm 104:1,9 Schriftlezing:   Johannes 1:1-18                          1...

Zondag 41 Hoe zoek je je levenslange levenspartner?

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Gez 39 Schriftlezing: Romeinen 1:22-32; 1 Korinthe 7:36-40; 2 Korinthe 6:14-18  Gebed Gez 177 Tekst: Zondag 41 Verkondiging van het evangelie Psalm 19:5,6 Dankgebed Collecte Psalm 51:4,5 Zegen   Geliefde...

De HERE is de God van leven en dood (over onze grondhouding o.a. ten aanzien van abortus en euthansie)

  De preek hieronder gaat over onze grondhouding o.a. ten aan zien van abortus en euthanasie. juist omdat er niet veel meer over gesproken wordt. Na de zomervakantie hoop ik in de gemeente op aparte avonden door te spreken over specifieke vragen over medische ethiek. Vooral vragen rond sterven...

ALS EEN KIND ZO STIL VOOR GOD

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 131 Gez 176a;1,2 Lezen van Gods wet Gez 176a: 13 Schriftlezing: Psalm 131                        Hebreeën 4:1-13 Gebed Psalm 95 Tekst:...

Hoe bid je? Mattheus 6:5-8

ORDE VAN DIENST Votum Vrede/Zegengroet Psalm 4:1,3 (Schakel) Lezing van de wet Psalm 19:3,5 (Schakel) Schriftlezing: Mattheus 6:1-18 Gebed Psalm 65:1,2,3 Tekst: Mattheus 6:5-8 Preek NGK 160 Dankgebed Collecte Psalm 100 (Speelwerk) Zegen Geliefde gemeente van onze Here: Jezus Christus, broeders en...

Welke kleren draag je? Preek over Genesis 3:21

  Votum Vrede/Zegengroet Psalm 8:1,2,4 Lezing van Gods wet Samenvatting van de wet Mattheus 22 Psalm 15:1,2 Schriftlezing: Genesis 3:8-21                        Marcus...

Jeremia en onze na-christelijke tijd - Houd moed!

Hieronder komt DV een reeks preken over het boek Jeremia. Preken die onze tijd in het licht van het Woord van God willen zetten. Jeremia maakte een tijd mee waarin de meeste met hun hart van de HERE waren afgevallen. Hoe houd je het vol in zo'n tijd en samenleving als kind van God. Het boek Jeremia...

Vragen over de wet - Zondag 34

In onze tijd zijn er veel vragen en twijfels over Gods wet. Daarom heb ik eerst een aantal inleidende preken gehouden over Gods wet en de functie van die wet in het leven van een christen. Daarna ga ik dan over op de behandeling van elk gebod afzonderlijk met heel concrete toespitsing op ons...

De onverbrekelijkheid van het huwelijk

Hieronder vind je 2 preken vanuit Mattheus 19 over huwelijk en echtscheiding. De derde preek over vers 10-12 hoop ik in de komende weken te maken en ook hier een plaats te geven.    ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Gez 1:1,3,6 Lezing van de wet  Mattheus...

Toets alles en behoud het goede

Votum Vrede-Zegengroet Gez 146 Lezing van Gods wet Psalm 141:2,3,5 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5 Gebed Gez 167 Tekst: 1 Tessalonicenzen 5:21 Verkondiging van het evangelie Psalm 19:5,6 Dankgebed Collecte Psalm 133:1,3 Zegen   Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en...
1 | 2 >>