Bijbelstudie

Bijbelboek Job Hoe lezen we dit Bijbelboek?

HOE LEZEN WIJ HET BOEK JOB?   Wij kennen het verhaal van Job. Toch is het niet zo makkelijk om dit boek te lezen en te begrijpen. De hoofdstukken 1,2 trekken onze aandacht en zijn niet zo moeilijk te begrijpen Hetzelfde geldt van hoofdstuk 42. Dat wordt anders als het om de hoofdstukken 3-41...

Cursus Bijbelse toerusting 23 september 2016 Over: de Schrift: Gods openbaring

DE SCHRIFT EN HAAR GEZAG   Aktualiteit Er zijn heel veel actuele voorbeelden te noemen die gaan over de veranderende manier waarmee met de Schrift en haar gezag omgegaan wordt. Je vind aan het einde van dit cursusmateriaal een heel duidelijk voorbeeld. Recent is er ook een boek uitgekomen van...

Cursus Bijbelse toerusting: Schepping 21 mei 2016

CURSUS BEBIJBELSE TOERUSTING: SCHEPPING  21 MEI 2016 OMMEN   Hieronder vind je de ongecorrigeerde aantekeningen voor de cursus bijbelse toerusting die ik 21 mei van 9.00 -12.00 in Ommen aangeboden heb.    SCHEPPING BIJBELSE TOERUSTING   DE HERE HEEFT ALLES GEMAAKT...

Wees een doener in geloof! Brief van Jakobus

  Hieronder vind je het eerste hoofdstuk van dit boek. Het is een verklaring van het boek Jakobus. Een verklaring die ook aangeeft wat we daar lezen voor ons leven in de 21e eeuw als christenen betekent. Er zijn bij elk hoofdstuk ook gespreksvragen opgenomen zodat het ook bij gezamenlijke...

Cursus Bijbelse toerusting over 1 Samuël - Maleachi

Cursus Bijbelse  Toerusting  16 januari 2016 te Ommen Hervormd Centrum Julianastaart 8   Ik had de opdracht gekregen om in het tijdsbestek van 9.00 tot 12.00  iets te vertellen over 1 Samuël  tot en met Maleachi.  Op zich een onmogelijke opdracht om dit hele deel van...

Romeinen

  BRIEF AAN DE ROMEINEN   We zijn in de gemeente bezig met samen Bijbelstudie te doen over Romeinen.  Wat je hier leest is geen volledige verklaring maar de aantekeningen die gemaakt zijn en gebruikt worden bij de bespreking. Ik hoop dat je je winst er mee kunt doen. Ik hoop er...