Christus voert uit wat er over hem in het Oude Testament staat.

22-04-2013 16:32

 

DE LIJDENDE JEZUS VOERT UIT WAT ER OVER HEM IN HET OUDE TESTAMENT STAAT

 

De Here Jezus en Jesaja 53

 

Het is heel duidelijk dat de Here Jezus ons vertelt dat het Oude Testament al vertelt dat de Verlosser zal gaan lijden. Meerdere keren lezen we dat Hij zegt dat de Verlosser die komt moet lijden. Hij is gekomen om als de Verlosser te vervullen wat de Heilige Geest ons daarover in het Oude Testament al verteld heeft. Hij moet uitvoeren wat er in het Oude Testament over Hem al geschreven staat.

We horen de Here Jezus zelf in de nacht dat Hij gevangengenomen wordt zeggen: “Want Ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.’” Lukas 22:27. Zie ook Markus 15:28. Zonder twijfel verwijst de Here Jezus hier naar Jesaja 53:12. 

De Here Jezus geeft Zijn leerlingen ook uitgebreid onderwijs vanuit het Oude Testament. Hij zegt tegen de Emmausgangers het volgende: “‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?  Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’  Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.” Vs 25-27. Zie ook vers 45-47

Het onderwijs vanuit het Oude Testament dat de Here Jezus gaf,  zien we later ook terug in het onderwijs dat Zijn leerlingen geven.

 

Het onderwijs van Jezus’ leerlingen

 

De leerlingen van de Here Jezus betrekken vanuit Jezus onderwijs en door de leiding van de Heilige Geest Jesaja 53 heel duidelijk op Jezus als de lijdende Christus. Je ziet dat bijvoorbeeld in de prediking van Filippus. Hij ontmoet een kamerheer uit Ethiopië die Jesaja 53 leest. De diaken en evangelist Filippus komt op aanwijzing van de Heilige Geest bij deze man. Dan lezen we: “En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord,  verkondigde hij hem Jezus.” Hand 8:34,35

We zien de weerslag van het onderwijs van de Here Jezus ook heel duidelijk bij Petrus. Hij maakt duidelijk wat de betekenis van de Here Jezus is en verwijst in de woorden die Hij gebruikt ook heel duidelijk naar Jesaja 53. Zie 1 Petrus 2:22-25

De Here Jezus heeft geleden zoals er in de Schriften al over Hem gesproken is. Zie 1 Kor 15:2.

Het gaat hier niet om een nieuwe uitleg! Het gaat om de inhoud die er al in lag en al duidelijker in de Here Jezus tot vervulling komt. Niet de kerk heeft een nieuwe betekenis aan de woorden van bijvoorbeeld Jesaja 53 gegeven. De Heilige Geest laat in het Nieuwe Testament zien wat er al in het Oude testament als belofte in de woorden van God ligt.

Wanneer je dat ziet ga je al meer de diepe inhoud van de woorden van God zien. Dan wil je die ook al meer leren kennen tot versterking van je geloof. Dan zie je hoe het hele Woord, de hele Bijbel door de Geest geschreven is en Hij de diepte van die woorden ons leert.