De begrafenis van Mandela. Een recensie

04-10-2014 11:21

 

DE BEGRAFENIS VAN MANDELA – EEN PRACHTIG BOEK

Koop en lees!

 

Het is nog een beetje vroeg voor Sinterklaas maar als je nog een cadeau zoekt dan zou ik je aanraden om het boek: “De begrafenis van Mandela” te kopen. Het is geschreven door ds Pieter Boon.

Hij heeft het gedaan in een heel aansprekende stijl. Het leest heel makkelijk. Het is echt boeiend juist omdat ds Boon verhalen vertelt vanuit zijn eigen ervaring als zendeling. Ds Boon was predikant in Nederland. In Zuidwolde. Daarna was hij jarenlang zendeling in Zuid-Afrika en nu is hij predikant bij de Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria-Maranata.

Dit boekje is geschreven naar aanleiding van de herdenking vandaag van 50 jaar zending in Zuid-Afrika vanuit Drachten.

Wat maakt dit boekje zo mooi?  Je ziet voor je wat er op het zendingsveld gebeurt terwijl het gecombineerd wordt met de vragen waar je voor komt te staan. Je ziet hoe de kerk van Christus dan ook worstelt met de vraag hoe je in de wereld moet staan. Moet je mensen zoveel  mogelijk tegemoetkomen om zoveel mogelijk mensen kerklid te laten worden of moet je ook heel duidelijk zeggen dat bepaalde dingen niet meer zo kunnen als vroeger.

Je ziet in dit boekje ook dat de cultuur nog een heel grote invloed heeft op mensen die christen zijn geworden. Hoe allerlei oude gedachten uit het heidendom nog altijd een rol spelen.

Voorbeelden daarvan zijn de eerste 2 hoofdstukken. Het eerste waarin verteld wordt hoe een gelukkig jong echtpaar na een verkeersongeluk toch tot een echtscheiding komt. De reden is dat de familie van de man denkt dat de vrouw de auto waarmee het ongeluk gebeurd is, behekst heeft.

Het tweede verhaal laat zien waarom mensen ook in de zendingsgemeente er vaak alles aan doen om de doop van hun kindje 3 maanden uit te stellen. De familie vind dit vaak nodig omdat zolang de fontanel nog heel zacht is er geesten in kunnen kruipen die ze later heel moeilijk meer kunnen kwijtraken. Dat zijn maar geen gekke verhalen. Het is de werkelijkheid waarmee de blanke en zwarte zendelingen te maken krijgen. In die werkelijkheid hebben ze de weg van Christus te wijzen.

In het boekje zie je hoe ze daarin ook de radicaliteit van een leven met Christus benadrukken. Dat maken ze al duidelijk als mensen lid van de gemeente willen worden. Dan wordt  bijvoorbeeld duidelijk  als begrafenissen ter sprake komen. Om juist als christen ook bij je begrafenis van Christus te getuigen en geen compromis met de gebruiken uit het heidendom te sluiten.

De titel van dit boekje komt ook daar vandaan. Ds Boon laat aan de hand van de begrafenis van Mandela zien dat elementen uit het oude heidense geloof en het Christendom gecombineerd worden.  Dat op deze manier de boodschap van Christus niet duidelijk klinkt.     De zendelingen houden de gemeenteleden dan ook voor dat vanuit de kerk het evangelie ook op een begrafenis goed en duidelijk moet klinken. Daarom gelden o.a. de volgende regels bij een begrafenis vanuit de kerk:
“Als iemand begraven wordt, doen wij geen deken om de kist. Volgens Gods Woord heeft iemand niet nog een lange reis te gaan in het dodenrijk, waarbij hij het koud zou kunnen krijgen. Een gelovige die ontslaapt, komt terstond bij God in het hemelse paradijs.

Na de begrafenis houden we een maaltijd voor de aanwezigen bij het huis van de overledene. Maar wij zitten geen waskommen klaar met water en special kruiden erin, bedoeld om de boze geesten te verdrijven die mogelijk vanaf de begraafplaats meegekomen zijn. Het Woord van God leert ons wie vervuld is met de Heilige Geest, de boze geesten niet hoeft te vrezen. De ceremoniële wassing van de spades waarmee het graf is dichtgegooid, daar doen we niet aan mee.”  p. 88

Dit boekje laat levendig zien in welke omgeving de zending in Zuid-Afrika ook nu nog plaatsvindt. Hoe belangrijk het is om de cultuur te kennen en Christus in alles te willen volgen.

We lezen ook hoe diep de politiek van apartheid heeft ingegrepen in de samenleving. Een boeiend verhaal over een meisje dat in een blank gezin geboren is en duidelijk trekken van zwarte mensen heeft.  Zonder dat er sprake van was dat  haar moeder overspel gepleegd heeft. Het is schrijnend wat je dan leest. Het interessante is ook dat ds Boon een verband legt tussen het denken over apartheid en het denken vanuit de evolutie in Europa en Amerika over de volkenwereld voor de Tweede Wereldoorlog. Ik ga daar nu niet verder op in maar het is wel een eyeopener!

Ik moet gaan afsluiten anders wordt deze recensie te lang. Toch nog een ding. Ds Boon heeft ook een heel boeiend hoofdstuk over reizen die we vanuit Europa ondernemen om mensen in ontwikkelingslanden te helpen. Om dan zelf aan de slag te gaan en dan het idée te hebben dat we de mensen  goed geholpen hebben. Hij pleit er voor om dat niet te doen. Maar om geld te geven aan betrouwbare organisaties of in dat land op vakantie te gaan en je geld te laten rollen. Het lijkt vreemd maar als ik het lees heft hij goede argumenten dat je daar de mensen in deze landen meer en beter mee helpt.

Koop en lees. Het is meer als de moeite waard! 

 

Ds Rob Visser          

 

 

Dit boek is in de boekwinkels te koop of kan besteld worden:

Begrafenis van Mandela  - zendingervaringen in Zuid-Afrika  160 bladzijden

 

Boon, Pieter

ISBN   9780620620192

 

Prijs: 12,90