Djihaad en Gods liefde

11-11-2015 09:29

DJIHAAD

“Maak al de volken tot Mijn discipelen”.  Mattheus 28:19

 

Wat heeft de djihaad nu met de woorden van de Here Jezus in  Mattheus 28 te maken?  Wat is eigenlijk de djihaad. Je hoort het woord meerdere keren op de televisie of je leest het op internet en de sociale media. Het gaat dan vaak om djihadisten. Dat zijn mensen die naar het Midden-Oosten trekken om daar met IS of een soortgelijke organisatie mee te vechten. Mee te vechten in wat zij als de heilige oorlog zien. Als wij daarover horen, vinden we dat afschuwelijk. We denken dan aan mensen die zomaar andere mensen doodmaken. Zoals de beelden van de Egyptische christenen die op het strand zomaar onthoofd werden. Afschuwelijk.

Toch zijn veel van deze mensen ervan overtuigd dat ze iets goeds doen.  Want wat is de djihaad?  Daarover bestaat ook onder moslims nog heel wat verschil. Voor een groot deel van de moslims is de djihaad een gewapende strijd om als je aangevallen wordt je als moslims samen te verdedigen. Toch is het ook zo dat met allerlei waarborgen het in de Islam ook een strijd is die ingezet kan worden om landen en volken die nog niet door de Islam geregeerd worden daarvoor te veroveren. De meeste moslims veroordelen de zogenaamde djihaad zoals IS die nu voert. Bij een van de voorwaarden om zo’n djihaad te voeren hoort ook dat er een kalief is die over een zogenaamd kalifaat regeert. Daarom heeft IS een kalifaat uitgeroepen met  Abu Bakr al-Baghdadi als kalief.  De islam staat vanuit de koran open voor een gewapende strijd om de wereld voor de islam te veroveren. Al zullen de meeste Moslims dit nu echt niet willen.  In gesprek met onze Islamitische naaste is het goed om als je daarvoor  de gelegenheid krijgt te laten zien dat dit in de Bijbel niet zo is!       

Christus roept  Zijn leerlingen op om de wereld in te gaan en die voor Hem te veroveren.  Ons leven  heeft ook als doel om anderen voor Christus als hun Koning en Redder te winnen.  Maar hoe? Niet door geweld maar door de mensen het evangelie van Christus te brengen. Door ze te leren wat Christus ons geleerd heeft.

Ja maar in de Bijbel heeft God toch ook de opdracht gegeven om  de volken in Kanaan uit te roeien en ook de Amalekieten?  Dat is zo maar daarvoor waren heel bijzondere redenen en dat was ook alleen maar voor toen in die situatie. Ik noem als voorbeeld een duidelijke reden zoals de HERE die al in Genesis 15 noemt.  De nakomelingen van Abraham zullen het beloofde land pas ongeveer 400 jaar later in bezit krijgen.  Als reden daarvoor noemt de HERE dan in vers 16:  “De vierde genratie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten (de inwoners van Kanaan RV) is tot nu toe niet vol.” HSV

De HERE is niet de God die door geweld mensen tot geloof wil dwingen!  Hij roept Zijn kerk op om het evangelie te verkondigen en te bidden dat de Geest zo mensen verandert en tot Christus en Zijn gemeente brengt.  Wij hebben ons zo voor Christus in ons leven in te zetten. Wij zijn er toe geroepen om dan ook zoveel als mogelijk vrede te houden met alle mensen. Bij de islam is het anders. Daar kan een bevoegd iemand  op een bepaald moment oproepen tot de gewapende strijd om volken en landen onder de islam te brengen. Als dat gebeurd moet iedere moslim daaraan meedoen. Daarover staat dit in de Koran:  “Aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie ook tegenstaat. Maar misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is en misschien hebben jullie iets lief dat toch slecht is voor jullie.” 2,216

Laten wij het evangelie van echte vrede in woorden en daden naar onze naaste toebrengen. Ook onze moslimnaaste. Dat is het beste wapen om  een vernietigende djihaad te bestrijden.