Een kerk die bij mij past?

26-03-2013 08:39

 

EEN GEMEENTE DIE BIJ MIJ PAST?

 

 We leven in een tijd waarin we veel over eenheid praten maar waarin onze daden vaak zo anders zijn. Als  je let op de pleidooien voor eenheid zie je ook dat er gezegd wordt dat het goed is dat iedereen een gemeente opzoekt die bij hem of haar past. Als je maar aan God, aan Christus blijft vasthouden moet ieder vrij zijn eigen keuze maken.

Het lijkt allemaal heel sympathiek. Toch is dat niet zo. Er zou meer over te zeggen zijn dan ik nu in een kort artikeltje doe. Ik noem nu twee dingen waarom dit eigenlijk een verkeerde en uiteindelijk ook wrede redenering is.

 

a.  Deze redenering past wel bij onze tijd maar niet bij de HERE.

 

Als we zeggen dat we in ons leven aan God willen vasthouden, hoort daarbij dat we naar de HERE luisteren. Dat wat Hij wil en zegt voor ons ook echt het einde van alle tegenspraak is. Het vervelende is dat als je dat zegt velen daarop instemmend knikken maar als dan vanuit Gods Woord concreet de wil van God naar voren komt we allerlei redenen hebben om het toch niet zo te doen.

Als het gaat om het horen bij een gemeente van Christus waar het evangelie volgens Gods eigen Woord verkondigd wordt, is de HERE heel duidelijk. We zien dat o.a. in de brief die de Heilige Geest door Paulus aan de gemeente van Korinthe stuurt. In Korinthe is het namelijk zo dat mensen hun eigen kring, hun eigen geliefde verkondigers zoeken en naar de samenkomsten gaan die volgens hun smaak zijn. Dan maakt Christus zelf duidelijk dat Hij dat niet wil. Dat op die manier de eenheid van Zijn gemeente verbroken wordt.  

De Geest zegt in 1 Kor 1: “Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.  Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst.  Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’  Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? “ vs 10-13

Waar we weglopen en iets anders opzoeken terwijl echt het Woord van God verkondigd wordt, zijn we bezig met scheuren en dat wil onze hemelse Vader niet. Juist in die ene gemeente waar het Woord klinkt, wil Christus ons zien en dat we daar voor elkaar een hand en een voet zijn. Dat we daar onze vragen stellen en daar samen leren wie de HERE is en hoe we door Zijn Geest voor Hem kunnen leven.

 

b.  Deze redenering is ook wreed

 

Waarom is deze redenering wreed? Omdat het er toe leidt dat kerken of gemeenten elkaars concurrenten  worden. Welke gemeente zorgt in onze ogen voor de meest aansprekende diensten? Welke gemeente is in onze ogen het meest aantrekkelijk omdat het daar mensen zijn die ons het meest liggen. We voelen daar meer liefde dan in eigen gemeente en gaan daarom naar die andere gemeente.

Dat gaat er voor zorgen dat kerken het gevoel krijgen dat ze met elkaar moeten concurreren. Dat past goed in onze tijd van privatiseren waardoor er met elkaar geconcurreerd kan worden.  Het past niet bij de HERE! Hij wil dat Zijn volk een is en dat we samen in goede en slechte tijden er voor elkaar zijn en samen bouwen aan de opbouw van de gemeente. Dan wel zo dat het een opbouw is waar niet ons gevoel maar het Woord van de HERE zelf het einde van alle tegenspraak is. De HERE wil een opbouw in liefde en geen concurrentie. Het gaat er niet om wie het meest aansprekend is maar of het Woord van de HERE, of Christus ons verkondigd wordt en we daar samen uit willen leven.

Als we zo echt gemeente zijn worden we allemaal opgebouwd omdat ons hart dan op de HERE gericht is. Omdat we dan ons leven willen aanpassen Christus en Zijn Woord.