God is liefde. Betekent dit dat Jezus nooit iemand veroordeeelt?

24-04-2015 07:28

GODS IS LIEFDE.  BETEKENT DIT DAT JEZUS NOOIT IEMAND VEROORDEELT?

 

Dit is een vraag die onder ons leeft. Ik heb daarop antwoord gegeven in de eerste preek over  Zondag 51. Het deel van de preek dat daarover ging, kun je hier nog een rustig nalezen. 

 

God is liefde

 

God is liefde. Het zijn woorden die we graag horen. Het zijn woorden die ons de warmte van God om ons leven laten voelen. Juist die warmte, juist die liefde, juist de arm van de HERE om ons leven hebben we zo nodig. Dat warme bad dat ons bij veel kou, hardheid, verdriet en teleurstelling laat voelen dat er gelukkig nog iets anders is. Nog die ene die in zo’n wereld laat zien dat er echte liefde en warmte is die niemand van je kan wegnemen.

God is liefde we kunnen het niet genoeg tegen elkaar zeggen! Nu wilde ik eigenlijk het woordje maar opschrijven en toch doe ik het niet. Want dan zou het lijken of ik iets van die liefde van God zou afdoen. Dat doe ik niet. Ik ga nu wel vertellen wat die liefde van God ook inhoudt. Dat God liefde is, betekent dat Hij alle liefdeloosheid haat. Dat is een haat, een met heel Zijn hart afstand nemen van liefdeloosheid.

 

De vraag

 

Daarover ben ik als het ware weer opnieuw gaan nadenken toen in een gesprek iemand tegen mij zei: het is toch opvallend dat de Here Jezus nooit iemand veroordeelt. Ik moet zeggen dat zo’n zin, zo’n bewering aantrekkingskracht heeft. En het is natuurlijk ook zo dat de Here Jezus niet met veroordeling begint maar ook de grootste zondaars met bewogenheid opzoekt en met liefde oproept om hun leven te veranderen en tot Hem te komen als hun Verlosser. De Here Jezus komt zo tot de grootste zondaar. Tot de vrouw die haar lichaam al zo vaak aan andere mannen gegeven heeft, tot de man die vandaag buiten zijn eigen huwelijk het bij een andere vrouw zoekt, tot de man die diep in de criminele wereld zit en er van alles verkeerds gedaan heeft. Tot de vrouw die andere opgelicht heeft en veel geld van anderen achterover gedrukt heeft. Tot de man of vrouw die een of meer moorden op hun geweten hebben. Tot de mens die ziet dat hij of zij van hun leven echt een puinhoop gemaakt hebben. De Here Jezus begint niet met verwijten waardoor Hij niet met Zijn aanbod van liefde en vergeving meer komt. Het wonder van Gods liefde is juist dat Hij dat wel doet!

Er zijn ook momenten dat de HERE  heel duidelijk aanwijst wat het verkeerde in ons leven is. Dat Hij ook laat merken dat Hij boos is over de zonden in het leven van Gods volk. Dat is ook niet alleen iets van de HERE in het Oude Testament. Dat vinden we ook bij de Here Jezus. Wanneer de Here Jezus ziet dat mensen voor zichzelf leven en tegen Gods wil ingaan en ook de naaste in hun leven aantasten dan is er wel degelijk de veroordeling van de Here Jezus. Maar het is altijd een veroordeling waarin de bewogen oproep klinkt om je leven toch te veranderen en tot Christus als je Verlosser en Heer te komen.

Ik noem nu een paar van de vele voorbeelden in het leven en spreken van de Here Jezus zelf.

Ik begin bij een heel bekende en geliefde tekst in de Bijbel: Joh 3:16-18

·                    “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.  Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.”

Je ziet hier die geweldige liefde van God. Hij komt met Zijn liefde naar deze wereld. Juist door Christus. Juist om te redden maar wie dan in de duisternis blijft, wie dan tegen de wil en de liefde van God blijft in leven op die mens blijft het oordeel liggen. Christus komt juist om voor vergeving te zorgen, om juist je van dat oordeel dat op je ligt je te redden. Als je dat niet aanneemt blijft dat oordeel op je liggen. Juist omdat God in Zijn liefde de zonde haat.

·                    Zo klinkt het ook aan het begin van het doopsformulier: “Ten eerste: wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden.”

Hierin klinkt die geweldige liefde van God door! Hij komt naar een wereld die zichzelf onder Zijn oordeel gesteld heeft en toch komt Hij met Zijn liefde, door Christus naar de wereld zodat wie gelooft van dat oordeel verlost is. Vergeving ontvangt.  

·                    Juist vanwege de liefde van en voor God wordt Jezus dan ook heel scherp tegen mensen die aan een leven tegen Gods wil in vasthouden. Denk aan de handelaars bij de tempel. Denk aan de Farizeeën en de Schriftgeleerden tegen wie Hij o.a. dit zegt: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen,  en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.”  Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben.  Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol!  Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?” vs 29-33

Wat is nu het bijzondere van de HERE, van de Here Jezus? Dat ook zulke scherpe vermaningen klinken om mensen ertoe te brengen om vanuit het zien van jezelf tot Christus te komen. Hoe diep je dan ook gevallen bent dan is er ook voor jou vergeving. Dan heeft Christus ook voor jou Gods oordeel gedragen. Wat een evangelie! Het evangelie van Gods liefde niet voor rechtvaardigen of half goede mensen maar voor zondaars. Ongelooflijk zo goed.