Het getal beslissend?

26-03-2013 08:42

 

HET GETAL VERLAMT

Een persoonlijk woord

 

Het raakt je als mensen uit de gemeente vertrekken. Het raakt me als ik lees en zie hoe kerken kleiner worden, dat kerken sluiten. Het raakt me diep als ik zie dat jongeren en ouderen vervreemden van het leven met de HERE en daarmee ook van de gemeente. Dat stelt je voor veel vragen.  Dat heeft ook invloed op je gevoel. Hoe komt het dat, al doe je nog zo je best,  mensen afhaken?  Wat moet je doen? Je voelt dat je het zelf niet voor elkaar krijgt. Waar vind je rust en uitzicht?

 

Een gesprek

 

 De dingen hierboven houden je bezig. Je praat er over.  In een van die gesprekken maakt iemand de opmerking: “Je kunt wel steeds weer je best doen om het evangelie zo te brengen als het in de Bijbel staat maar als je dan geen mensen meer over houdt moet je  het toch wat anders gaan doen.”

Je denkt er over na. Je brengt het in het gebed en legt het neer bij Vader in de hemel. Je verwacht het ook hierin van Hem. Je wilt luisteren naar Zijn stem. Daarom doe je je Bijbel weer open om dicht bij hem te zijn. Dan ben je bij je persoonlijke Bijbellezen bij Johannes 6 gekomen. Dan zie je hoe duizenden Jezus volgen. De here Jezus brengt met liefde, met volmaakte liefde het evangelie en daarom is Hij aan het einde van de dag nog met een heel klein clubje volgelingen over. Zelfs zo klein dat de Here Jezus aan de 12 leerlingen vraagt: “Willen jullie soms ook weggaan?” vs 67

Een paar dagen later lees je als voorbereiding op de preek in een boek waar verwezen wordt naar: 2 Timotheus 4:16: “Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden toegerekend.”

Dan gaan je gedachten naar Elia en Jeremia die zagen dat velen niet tot een leven met de HERe waren terug te roepen. Dat bracht ze tot moedeloosheid. Ze hebben het gevoel dat ze niet verder kunnen. Waarvoor doen ze het eigenlijk? Dat brengen van het Woord van God lijkt alleen maar tegenstand en verder afkalving tot gevolg te hebben.

Tot zulke gevoelens en tot die lamlendigheid kom je als je alleen op het getal let. Dat leert de Geest me vanuit het Woord.

Dan hoor ik weer wat de HERE tegen Elia zegt als hij in moedeloosheid klaagt: “Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.” 1 Kon 19:18 HSV  De HERE zorgt voor Zijn kerk! Ik hoef daar zelfs niets van te zien mijn taak is om het echte evangelie duidelijk te verkondigen en samen met mijn gezin in liefde voor Christus te leven.

Letten op het getal verlamt je leven op sommige momenten van je leven. Letten op Christus en Zijn werk geeft je weer uitzicht en moed. Om te doen wat Christus je opgedragen heeft op de plaats waar Hij je naartoe gestuurd heeft.

Dat leert je weer om je werk op deze aarde zo te doen zoals de HERE dat wil en niet zoals mensen dat zouden willen. Dan bid je om grote zegen ook als het om het aantal mensen dat gehoor geeft aan het evangelie en trouw blijft aan de gemeente waar dat evangelie klinkt. Maar daar ben je niet van afhankelijk. Zo is het met ons hele leven voor de HERE. Luister naar de stem van de Goede Herder en volg Hem! Volgens Zijn stem dan kunnen de mensen maar praten maar dat stelt dan niets voor. Je komt namelijk thuis als je Christus op Zijn Woord volgt.

Dan licht ineens voor me op wat ik lees in 2 Tim 4: “maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord.” Vs 17

Dan kun je verder en laat Christus zelf je weer zien dat je verder moet met die trouwe verkondiging van het evangelie. Dat evangelie dat het echte licht van Christus over onze levens laat stralen. Niet het getal maar Christus liefde en roeping geven dan moed.