Het is maar politiek

10-02-2017 21:34

 

HET IS MAAR POLITIEK?!

 

We gaan 15 maart naar de stembus. De verkiezingstijd is van start gegaan. Veel partijen. Ik ga hier nu geen stemadvies geven. Al zou ik dat best willen. Ik wil het over iets anders hebben. Heeft de manier waarop de verkiezingsstrijd gevoerd wordt iets met christelijke waarden en normen te maken? Kun je onder het mom van de verkiezingen anders met mensen omgaan?  Kun je als politici elkaar zo zwart als mogelijk maken?

Natuurlijk kan dat. We zien het moddergooien ook al meer in de Nederlandse politiek. Als je er met anderen over praat, krijg je nogal eens te horen: Ach dat is nu eenmaal politiek. Is dat een geldige reden om iemand anders donkerder in het daglicht te stellen dan de werkelijke feiten?

Een duidelijk voorbeeld van dit soort strijdmethodes was er deze week. Toen Wilders een foto de wereld in stuurden waarin D66 leider Pechtold meedeed aan een pro- Isis demonstratie.  Een bewerkte foto die niet de werkelijkheid weergeeft maar waarmee iemand zijn politieke tegenstander wil raken.  Dan moet je hierbij nog eens bedenken dat Wilders zegt dat hij opkomt voor de Joods-Christelijke waarden van onze samenleving.

Ga ik nu Pechthold aanprijzen? Ga ik voorzichtig het advies geven om D66 te stemmen? Dat zou een van de laatste dingen zijn  die ik zou willen doen. De politiek van D66 is verafgoding van de vrijheid. Een vrijheid die makkelijk met zich meebrengt dat je als christen verdrukt wordt. Spreken over Christus als de Heer over ons hele leven wordt bij D66 en andere liberale partijen als bedreigend voor de vrijheid ervaren. Daarin raken zelfs D66 en de PVV elkaar. Je ziet in het optreden van Wilders waar de verafgoding van de vrijheid van meningsuiting toe leidt. Dat leidt er zelfs toe dat je de leugen mag verbreiden. Dat je foto’s zo mag bewerken dat ze iets anders gaan zeggen dan de werkelijkheid.

Dus zeker geen stemadvies voor D66. Misschien dan toch de PVV van Wilders? Hij komt toch op voor de Joods-Christelijke wortels van onze beschaving?  Dat soort woorden zijn echt lariekoek. Wie strijdt op de manier van Wilders met nepfoto’s laat zien dat die Joods-Christelijke wortels weinig voor je betekenen.  Ja, maar het is politiek!  Staat politiek boven de norm dat je met liefde en eerlijk met de ander omgaat? Zijn er beroepen die ons boven de normen zetten die God ons in de 10 geboden gegeven heeft?  Nee!  Een heel mooi voorbeeld vind je bij Johannes de Doper als soldaten bij hem komen. Zij vragen wat zij moeten doen om Christus te kunnen ontmoeten. Dan zegt Johannes de Doper niet dat ze geen soldaat mogen zijn. In die tijd was het heel gewoon dat soldaten de burgerbevolking plunderden. Dat hoorde bij het soldaat zijn.  Wat is het antwoord van Johannes de Doper die namen God optreedt?  Dit: “Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.”  Ja, maar ik ben soldaat heeft als excuus geen enkele waarde in de ogen van Koning Christus. Zijn soldaten worden ontslagen als ze dingen in hun leven niet volgens Gods wil willen doen.

Nepfoto’s, nepnieuws, nieuws dat je een beetje verdraaid hebt om de ander slechter te laten scoren in de verkiezingen is in strijd met de christelijke waarden zoals die eeuwen en eeuwen vanuit de Bijbel onder ons volk verkondigd zijn. Hier geldt het woord van Christus die ondanks dat Hij zo oneerlijk behandeld is steeds weer de waarheid uitdroeg.  Hier geldt het woord van Hem die vanwege het oneerlijke beeld dat van Hem werd gemaakt onschuldig aan een kruis moest sterven. Hier gelden ook deze woorden van Hem: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.” Matt 7:12

Wilders en de PVV hebben weinig van de Joods-Christelijke wortels begrepen.  Je kent de boom aan de vruchten zegt Christus ons. De PVV valt voor een christen af om zijn of haar stem op uit te brengen. Ook als het excuus is: het maar politiek.

Politiek is dat we tot echte ontplooiing van het leven vorm willen geven aan wat Christus ons leert. Dat is goed voor alle mensen.  Dan kom je in de echte vrijheid te staan. Dan kijk ik in de politiek naar partijen en politici die de waarheid geen onrecht willen aandoen. Die ook de tegenstander billijk en eerlijk behandelen. Wat zijn politici die in de politieke strijd  de waarheid geweld aandoen om eigen gewin slecht voor het land! Dan gaat partijpolitiek en niet de belangen van land en volk de overhand krijgen. Dan is macht belangrijker dan dienen van een volk. Christus kwam om te dienen en dat leert Hij ook ons. Een echte politicus is er op uit om Christus en het land te dienen. Kijk uit naar zulke politici. Dat is mijn stemadvies.  Ook politiek is dienst aan Christus. Ook dat kruisje dat je in het stemhokje zet.