Artikelen

15-02-2013 21:06

 

Jezus onze Vriend?

 

De vraag die nu binnenkwam was of het wel goed is om over Christus als Vriend of Broer te spraken. Dit vooral naar aanleiding van de preek van zondagmorgen 18 november.

In de preek zelf staan er deze zinnen over:
“Wat is dat nu om vol goedheid, letterlijk: vriendelijk voor elkaar te zijn. Als het goed is zijn we in de gemeente elkaars vrienden!  Omdat we samen vrienden van God zijn. Ja, maar dominee nu wordt het toch wel wat te gek. Even nuchter graag: het gaat in de kerk toch niet om de mensen en we kunnen toch niet allemaal elkaars vrienden zijn? Natuurlijk is het zo dat we met de een in de gemeente makkelijker omgaan dan met de ander. Dat je met de een meer optrekt dan de ander. Dat is waar maar door het geloof, door de band met Christus die we als het goed is  hebben, zijn we elkaars vrienden. Gaan we samen als gemeente voor Christus. Hij is onze Geliefde waarin we onze band met elkaar vinden. Een band van liefde als vrienden, als broers en zusters die bij elkaar horen.”

In de samenvatting stond dit: “Waarom zijn we vriendelijk naar elkaar? Omdat we samen als gemeente voor Christus gaan, Hij is onze gemeenschappelijk Vriend, Broer.”

We zingen ook van Christus als vriend in Gezang 115: “Nooit kan het geloof te veel verwachten des heilands woorden zijn gewis. ’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten maar nooit een vriend als Jezus is.”

 

Jezus niet ons vriendje!

 

Moeten wij als we ons leven in alle gebrekkigheid en gebrokenheid aan God toevertrouwen toch flink op afstand blijven?

Het geweldige antwoord daarop is: Nee! De HERE wil ook jouw vriend zijn! Jij mag door het offer van de Here Jezus vriend van God zijn! Dat is zo bijzonder! Dat is ook maar niet iets van de tijd van het Nieuwe Testament en daarna. Nee, je leest dat ook al in bijvoorbeeld Psalm 25: “De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.” Vs 14

Wat betekent dat dat je vriend van God mag zijn? Dat Hij heel dicht bij je komt. Dat Hij Zijn liefde, Zijn hart aan je wil geven. Wie niet op een afstand blijft staan maar echt de HERE wil leren kennen, krijgt ook Zijn hart te zien. Zijn liefde! Zijn liefde voor zondaren! Dat doet Hij op een heel bijzondere manier door de Here Jezus. Zijn Zoon die naar de wereld komt. Kijk maar eens in Joh 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” De Zoon van God kent het hart van Zijn Vader. Hij is zelfs zelf God. Hij laat zien hoe de HERE hart voor mensen heeft. Hoe Hij ons echt een geweldige toekomst wil geven, echt een doel om voor te leven. Je ziet later ook dat de Here Jezus dan ook juist Zijn hart wil openleggen voor de mensen die Hem blijven volgen, die in liefde met alle gebrek bij Hem zijn en blijven. We lezen daarover in Joh 15: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.  Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.” Vs 13-15

Waarom zijn wie dicht bij God leven Gods vrienden? Waarom delen ze in de liefde van Christus? Omdat Christus je alles vertelt wat Vader in de hemel gezegd heeft. Hij laat je zien en horen hoe je voor altijd een geweldig gered leven hebt. Hij wijst je de weg naar een geweldig gelukkig leven waarnaar je mag uitzien en verlangen. Dat wil de HERE ons geven.

Die vertrouwelijkheid mag er juist met de HERE Zijn door Christus offer. Dat is altijd een vertrouwelijkheid, een vriendschap in diepe eerbied en met groot ontzag. Het is niet zo dat de HERE je vriendje geworden is die met jou op gelijke hoogte staat. Het bijzondere is dat wij door Christus Gods kinderen, Zijn vrienden in diepe eerbied mogen zijn. Wie die eerbied niet kent, kent Christus niet echt. Wie Christus als Vriend kent, kent Hem ook als Heer en ook als de Zoon van God voor wie je in diepe eerbied buigt met liefde.