Kerst: Gods liefde komt onvoorwaardelijk de wereld in

17-12-2014 09:39

 

KERST: GODS LIEFDE KOMT ONVOORWAARDELIJK DE WERELD IN

 

Onvoorwaardelijk

 

Waarom is het kersfeest zo’n geweldig feest? Waarom wordt je blij met kerst?

Ik ga nu niet allerlei dingen noemen waar het niet om gaat. Wat is de kern van het kerstfeest?

Dat in Christus Gods liefde onvoorwaardelijk  de wereld is binnengekomen. Tastbaar en zichtbaar.

Keek de wereld vol verlangen uit naar de Here Jezus?  Waren de mensen bezig om hun leven zo te beteren dat ze als het ware de komst van Gods liefde waren gaan verdienen? Nee! Zo is het helemaal niet. Zo is het niet in de wereld, zo is het op dat moment ook niet in de kerk.

We lezen het in Johannes 1 zo: “Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet.  Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. “vs 10,11

Gods liefde kwam naar een donkere wereld. Gods onverdiende liefde is altijd eerst. Ik noem nog twee voorbeelden vanuit Gods eigen Woord die voor ons ontzettend belangrijk en bemoedigend zijn:

a. “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.”Rom 5: 8,9

b.  “Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”1 Joh 4:19

Juist bij het kerstfeest zien we dat God ons eerst heeft liefgehad. Hij neemt het initiatief om mensen Zijn liefde te laten zien. Hij neemt het initiatief om de Redder van de wereld te geven en door Zijn Geest mensen te veranderen. In de donkere wereld ontsteekt Hij het Licht.

Dat is iets om zo blij, zo dankbaar voor te zijn!

 

Leven vanuit Gods liefde

 

Gods liefde komt onvoorwaardelijk de wereld in. God sluit Zijn verbond van een kant met de gelovigen en hun kinderen.  Die liefde van God vraagt om geloof. Vraagt om een ander mens worden door de Geest. Gods onvoorwaardelijke liefde die je leven instroomt, vraagt om het antwoord van liefde in jouw leven. Geloof en leven uit geloof is in die zin voorwaarde om in Gods liefde voor eeuwig te delen. Dat zie je steeds weer in de Bijbel. Het verbond dat de HERE in Zijn liefde sluit vraagt om onze liefde. Waar dit antwoord er niet is of verdwijnt daar verdwijnt de echte liefde uit je leven. Dat zie je de hele Bijbel door. Ik noem als voorbeeld de woorden die direct op 1 Joh 4:19 volgen: “Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.: vs 20,21

Het heerlijk en blijmakende is dat wat de HERE van ons vraagt, wat Hij van ons eist ons om Christus door de Geest wil geven. De HERE wil jou om Christus geven wat Hij van jou en mij vraagt. Genade, genade en nog eens genade!  Dat is kerstfeest. Dan heb je zoveel om te danken en blij om te zijn. Blij met en door de HERE!  De arme bedelaar wordt elke keer steenrijk als hij of zij bij God  de hand ophoudt. Die armelijke kribbe in Bethlehem laat jou dan vol vertrouwen op weg gaan naar de tweede komst van Christus op de wolken.

 

Ds Rob Visser