Kwetsbaar en toch onaantastbaar

18-03-2016 07:46

Hieronder vind je een artikel dat ongeveer 6 jaar geleden voor het blad van de studentenvereniging Vis Vitalis in Dronten geschreven is. Volgens mij nog altijd actueel.

 

KWETSBAAR EN TOCH ONAANTASTBAAR

 

“Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.” Gen 4:26

 

Kwetsbaar, breekbaar, broos zo is het leven. Je bent jong en gezond. Je bent opgegroeid in een liefdevolle en veilige omgeven. Je leeft in een tijd waarin de zorgen om genoeg te eten te krijgen er niet is. Dan kan het lijken alsof die kwetsbaarheid er niet is. Je leeft eigenlijk zonder echte zorgen. Het leven lacht je toe. Het lijkt alsof  het leven niet stuk kan. Je geniet er met volle teugen van. Als kind van God.

Het kan ook zo anders. Je maakt heel dicht om je heen mee dat iemand die nog jong is en van je veel houdt ernstig ziek wordt. Je ziet hoe het leven van iemand die je lief is door een ongeluk van de ene op de andere dag afgebroken wordt. Je leeft in een gezin waar grote spanningen zijn en waar het moment komt dat je ouders gaan scheiden. Er gebeuren dingen in je leven die grote littekens op je verdere leven plaatsen. Je voelt je niet veilig. Je bent zo kwetsbaar. Je ervaart dat zelfs als je nog jong bent. Je ervaart dat als kind van God.

 

Je bent niet de eerste

 

Die kwetsbaarheid die je in je leven zo sterk kunt voelen, is niet iets wat er altijd al was. God schiep de aarde zonder dat er de zwakheid was die leidt tot ziekte en dood. De HERE maakte alles en iedereen op de aarde zonder dat de een de ander iets aandeed. Je was gewoon helemaal veilig. Er dreigde geen gevaar dat jouw leven zou aantasten. Ook niet emotioneel. Er was de vrede van God die al ons verstand vandaag te boven gaat. Je wist niet wat kwetsbaarheid was. Je was veilig in Gods schepping en in Zijn Vader handen. Hij had je zo’n veilig huis gegeven.

De kwetsbaarheid komt er door de duivel. Hij maakt jouw en mijn bestaan graag kwetsbaar. Vanuit die veilige omgeving waarin we omringd werden door Gods liefde kozen we toen voor de zogenaamde vrijheid. Een leven los van God en daarom met ellende en alle kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt. De dood komt ons bestaan binnen. Verdriet en ook de pijn die een vrouw moet doorstaan als een kind geboren wordt. Dat het je veel moeite kost om je werk te doen. Dat je ’s avonds niet meer kan omdat het werk je zo zwaar gevallen is, komt ons leven binnen. Dat vind je allemaal in Genesis 3. De hele schepping voelt die kwetsbaarheid na de zondeval. Lees maar in Romeinen 8 over het komen van de nieuwe aarde: “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar de hem (de mens die de zonde in de wereld bracht RV) die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.” Vs 19-21

De kwetsbaarheid die we in dit leven voelen en zien is iets dat wij als mensen in deze wereld gebracht hebben. Het is belangrijk om dat niet te ontkennen. Om ook te erkennen dat we er zelf niet uit kunnen komen.

 

Ontken het niet: Enos

 

De kwetsbaarheid is in de wereld gekomen. Zelfs zo dat de ene mens de andere wil kwetsen. Zelfs zo dat de dood er op volgt. Dat moesten Adam en Eva als ouders meemaken. De ene zoon slaat de andere dood. Kain en Abel. Je ziet hoe Adam en Eva het moeten meemaken dat een van hun kinderen de HERE verlaat. De kerk verlaat. Je voelt het verdriet en de kwetsbaarheid.

Dan zie je ook waarin het verschil ligt tussen wie echt bij Christus zijn leven zoekt en wie dat niet doet. Je ziet hoe de mensen in twee delen uiteenvallen. Er is een deel dat eigen kwetsbaarheid eigenlijk niet wil erkennen. Een deel dat er alles aan doet om zelf die kwetsbaarheid te over winnen. Ook dat zie je terug in Genesis 4. Je ziet hoe mensen zich tegen eigen kwetsbaarheid willen verdedigen door het recht van de sterkste. Een van de nakomelingen van Kain, zijn naam is Lamech, horen we dan zeggen: “Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, sla ik dood., zelfs wie mij maar een striem toebrengen. Kain wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.”

Let erop hoe juist het je in eigen kracht beschermen tegen kwetsbaarheid anderen weer veel wonden en ellende toebrengt. Zo verdwijnt de vrede van en geborgenheid bij God uit het leven.

Tegenover deze beweging in de geschiedenis staat dat deel van de mensen die op de HERE blijven vertrouwen. Zij erkennen eigen kwetsbaarheid en kijken daarom vol verwachting naar Vader in de hemel. Als een kleinzoon van Adam geboren wordt is het Seth die de zwakheid, de kwetsbaarheid van de mens belijdt. In de naam die hij zijn zoon geeft: Enos. Deze naam betekent mens maar dan vooral in zijn kwetsbaarheid, in zijn zwakheid en broosheid. Je kunt in eigen kracht die kwetsbaarheid niet kwijtraken. Die zwakheid willen mensen graag ontkennen door altijd jong te willen lijken, door bijna te denken dat pillen en medische zorg je de dood van het lijf moeten houden. Als dat niet lukt is dat heel erg. Toch zullen ze hun kwetsbaarheid en uiteindelijk de dood niet van het lijf kunnen houden.

Je ziet dat het gelovig deel van de mensen die zwakheid niet ontkent maar juist in die naam Enos belijdt. Dan is het heel opvallend wat juist in die tijd tegenover wat Lamech gezegd wordt door Christus kerk toen gedaan wordt: “In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.”

Je kwetsbaarheid kun je uiteindelijk niet zelf wegwerken. Daarvoor heb je de HERE nodig. Ook als het om de kwetsbaarheid en vruchtbaarheid van de wereld gaat. Ook daarin moeten we ons door God de weg laten wijzen. Ook daarin moet de Heilige Geest door de Bijbel ons leiden. Je kracht en wijsheid in al je kwetsbaarheid zoeken en vinden bij de HERE. Dan hoor je Paulus zeggen in 1 Kor 1: “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om wijzen te beschamen, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen.” Vs 27,27

De goede weg is om je kwetsbaarheid en zwakheid te erkennen en je hulp bij de HERE de enige God te zoeken. De goede weg is om de oorzaak voor kwetsbaarheid en zwakheid te erkennen; de zonde, ook de zonden in je eigen leven. Om de weg naar Christus te gaan als je Redder.

 

De Here Jezus zo kwetsbaar

 

Als ik dit schrijf verwonder ik mij erover dat de Zoon van God kwetsbaar mens voor mij wilde worden. Zonder een zonde van Zijn kant toch zo kwetsbaar. Hij werd ziek, Hij werd oneerlijk behandeld, Hij moest pijn lijden, Hij werd bespuugd en bespot. Hij werd aan het kruis geslagen als een machteloze.

Juist als je bij Hem te leven zoekt, heeft Hij jouw kwetsbaarheid gedragen. Hij nam onze ziekten, heel onze kwetsbaarheid op Hem. Hoe kwetsbaar ook toch leef je niet voor niets als je Christus volgt.  Want dan kan de duivel, de zonde en de dood niets meer met je als je gestorven bent of de Here Jezus terugkomt. Dan is alles kwetsbaarheid uit je leven verdwenen. Dan ben je zo fijngevoelig maar dan wordt je fijngevoeligheid nooit meer gekwetst. Voor die kwetsbare mens is er een geweldige toekomst als je niet in eigen kracht leeft maar in dienst van Christus. Ook als je jong bent en studeert.