Matteus 27

06-04-2015 07:02

VEERTIGDAGENTIJD EN VASTEN 

 

Mattheus 27:1  We horen veel over de 40 dagen tijd. Een tijd waarin we dan vooral stilstaan bij het lijden van Christus. Ik liep afgelopen zaterdag in een supermarkt en hoorde iemand zeggen: “Het is 40 dagen tijd maar moet je eens kijken wat mensen allemaal nog kopen.” Je hoort wel meer dat deze 40 dagen een tijd van vasten zou moeten zijn.

Ik heb daarbij zo mijn vragen. Niet dat ik iets tegen vasten heb. Maar dan moet het doel wel heel helder zijn. Waarom zouden we vasten in de tijd dat we denken aan het lijden van Christus? Christus die door Zijn broeders veroordeeld is, lezen we in onze dagtekst. Waarom vasten? Het kan niet zo zijn dat we als christenen vasten om aan de wereld te laten zien hoe gelovig we zijn. De Here Jezus heeft daar namelijk van gezegd: “Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” Matt 6:17,18 Als we ons van dingen onthouden, moet het zijn om ons juist je meer te concentreren op de HERE en op wat Hij zegt en Hij gedaan heeft. Dan niet alleen in de 40 dagen tijd. Het is niet zo dat wij een klein beetje lijden naar ons moeten toehalen omdat Christus voor ons geleden heeft. Zijn lijden was zoveel meer als een beetje minder eten en drinken.  Hij gaf Zijn leven in onze plaats om ons vrede met God te geven. 

 

DEUR DIE KERK VEROORDEEL 

 

Matteus 27:1  Die belangrikste priesters en die ouderlinge het saam besluit dat Jesus doodgemaak moet word. Die hoogste regbank in die kerk van toe het daardie besluit geneem. Dit is die kerkmense wat van Jesus sê dat Hy dood moet! Sy eie broers. Dis die kerk wat besluit dat hulle niks meer met die Here Jesus te doen wil hê nie. Dis die kerk wat die beloofde Verlosser wat gekom het, verwerp. Hoe erg is dit! Hulle wat die HERE se Woord ken, wil nie die Verlosser van sonde en skuld erken nie. Ons sien hier tot in die kerk die verset om te aanvaar dat jy Christus nodig het om gered te word. Dikwels voel ons ons te goed om heeltemal deur Christus verlos te wil word. Dit voel nie goed om deur Christus in die ontdekkende lig van God se liefde geplaas te word nie. Dan sien jy by jouself die sondes, die swart plekke in jou lewe so helder en duidelik raak. Dit maak seer. Die Joodse leiers kon dit toe nie verdra nie. Hulle wil nie self heeltemal afgebreek word nie om hul hele lewe buite hulself by Christus te soek. Hulle wil Christus nie as hul Heer erken nie. Hulle wil eie baas bly. Hoe groot is die lyding vir die Here Jesus. Sy eie broers in die kerk veroordeel Hom. Hy sou ’n godslateraar wees! Matt 26:66. Hy die Sondelose. Hy wat 100% in liefde met Sy Vader leef.  Hy bid aan die kruis: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Lukas 24:34  Vanweë Sy werk kan ons vandag in Nederland saam bid vir gewas en arbeid. 

 

NOG EEN KEER VASTEN 

 

Mattheus 27:1  Twee dagen geleden schreef ik over vasten in de veertigdagentijd. Daarop kwamen reacties. Dat is goed. Dat geeft de mogelijkheid om dingen te verduidelijken. Als we in de Bijbel over vasten lezen, gaat het erom dat we ons eten laten staan om juist de tijd te nemen om te bidden!  Om je meer bewust te worden wie de HERE is en hoe je Christus hebt te volgen en te dienen. Om de tijd te nemen om je op de HERE te richten. Heel belangrijk daarbij is dat die concentratie op de HERE dan niet tijdelijk is! Vasten heeft in de Bijbel ook steeds met het belijden van je schuld te maken. Je ziet je gebrek en je brengt het in het gebed bij de HERE. Je vraagt vergeving en je vraagt de kracht om je leven in liefde voor de HERE te veranderen. Je vast om vanuit het gebed juist blijvend meer op de HERE gericht te worden. Als we ons nu van eten of van facebook en andere sociale media onthouden om meer stille tijd met de HERE door te brengen, kan dit niet bedoeld zijn om daarna weer minder op Christus als onze Heer en Verlosser gericht te zijn. Het is juist in onze tijd waarin we steeds weer het contact met anderen zoeken of afleiding zoeken zo goed om echt elke dag de tijd te nemen om naar de HERE te luisteren door Zijn Woord te lezen en door te bidden. Christus die als godslasteraar veroordeeld werd door Zijn broeders verdiend het om door ons als de belangrijkste en liefste van ons leven elke dag als eerste en laatste gehoord te worden.     

 

AGTERBAKS 

 

Matteus 27:1  Die Joodse leiers het besluit om Jesus dood te maak. Dis nie ’n besluit om nou die proses te begin nie. Nee, hulle wil daarvoor sorg dat die Here Jesus nog op dieselfde dag doodgemaak sal word. Die Jode kan nou wel ’n proses teen Jesus begin maar dan gaan dit nog ’n rukkie vat voordat die doodstraf uitgevoer kan word.  Die Paasfees sorg daarvoor dat hulle dit nou nie kan doen nie. Daarby kom nog dat dit teenoor die volk beter sal wees dat hulle nie self vir Jesus gaan doodmaak nie. Dit sal beter wees om dit aan ander oor te laat.

Ons sien hier iets van die sondige oorwegings wat by die Joodse leiers bestaan het. Hulle wys daarin dat hulle hul deur die duiwel laat gebruik. Jy sien en voel hier ook hoe Christus moet ly onder die verkeerde gevoelens van sy eie broers. Hoe raak dit ’n mens as jy by mense wat na aan jou staan, sien dat hulle jou op ’n agterbakse manier aanval. Dit maak so seer as agter jou rug om jy veroordeel word. Dit maak so seer as dit ook nog vergoeilik word. As dit ons al seer maak wat ook dinge doen en sê waarop kriiek geoefen kan word hoe erg was dit vir die Here Jesus. Vir Hom wat nooit iets gedoen en gesê het waarop jy met rede kritiek kon hê nie!   Hy ly onder ons agterbaksheid om as ons dit bely ook daarvoor vergifnis te verdien. Die Here Jesus wat altyd eerlik en opreg was en is, ly onder kerkmense se oneerlikheid en onopregtheid. Hoe groot is Sy liefde dat Hy dit verdra en dat Hy selfs daarvoor die straf wil dra. Hoe leer ons hier om ons oneerlikheid en agterbaksheid agter ons te laat! 

 

WIE REGEERT? 

 

Mattheus 27:1,2 Alles lijkt er op te wijzen dat de duivel wint. Zelfs in de kerk. De ontrouwe kerk roept daarbij de wereld te hulp. We zien het in de geschiedenis vaker gebeuren. De zogenaamde kerk stelt zich dan met de wereld op tegenover hen die Christus trouw op Zijn Woord volgen. Die daarbij in eigen leven en het leven van anderen de zere plekken aanwijzen. Die oproepen tot echte bekering. Soms zou je dan denken: “Heeft de Here Jezus echt wel de macht in handen?” Dan vat je weer moed als je aan de Here Jezus terugdenkt. Is het zo dat op het moment dat de Here Jezus veroordeeld wordt en besloten wordt de Romeinen erbij te betrekken de duivel en het onrecht gewonnen hebben? Zo lijkt het maar het is niet zo. Hoe de duivel zich ook in zijn handen wrijft toch heeft de HERE alles in Zijn handen. Je ziet hier namelijk gebeuren wat de Here Jezus zelf gezegd heeft dat gaat gebeuren! Hij heeft zelf op woensdag gezegd dat Hij vrijdag gekruisigd zal worden. Zie Matt 26:2. Hij heeft ook zelf al gezegd hoe het zover zal komen: “Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. Matt 20:18,19 Alles is in Gods handen. Dus is het Christus de overwinnaar die opstaat!

 

SY LIEFDE BLY! 

 

Matteus 27:2  Die Joodse leiers het Jesus geboei. Hulle spreek uit dat die Here Jesus die vryheid niet verdien nie. Dit is nodig om Hom te boei want Hy is te gevaarlik om vry rond te loop. Hulle stuur Hom Pilatus toe. Hulle voeg daarmee iets aan hulle uitspraak toe. Hierdie Jesus is nie net ’n gevaar in die kerk nie. Hy is nie net ’n godslasteraar nie. Hy is ook ’n gevaar vir die wêreld. Hy is ook ’n gevaar vir die keiser. Die Here Jesus het na die wêreld gekom om die wêreld te red! Die mense sê: Hy moet veroordeel word. Selfs tot die dood. So vinnig as maar moontlik is. Dis die rede hoekom Jesus nou na Pilatus gestuur word. As ’n mens aan hierdie dinge dink begin jy besef hoe swaar dit almal vir die Here Jesus was. Hy wat vol van liefde vir Sy broers en susters in die kerk geleef en gewerk het. Hy wat as die enige ware Redder van die wêreld na die aarde gekom het, word tot die dood veroordeel. Die uitspraak van die kerk is nou en van die wêreld oor enige ure: Hy moet gekruisig word. Hy is dit nie werd om onder ons te leef nie. Christus se liefde word verwerp. Kerk en wêreld wil nie regtig gered word nie. Nogtans laat Christus nie God se oordeel oor kerk en wêreld kom nie. Hy ly! Hy ly vir ons. Ons bely dit in die Geloofsbelydenis van Nicea so: “Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal …. En  onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig.” Christus se wonderlike liefde tot aan die kruis!  Sy liefde bly!     

 

DUIVELSE STREKEN 

 

Mattheus 27:2,3   De Here Jezus is aan Pilatus uitgeleverd. Judas heeft de Here Jezus aan de Joodse leiders verraden. Voor dertig zilverstukken heeft hij er voor gezorgd dat Jezus makkelijk gevangengenomen kon worden. Op de tijd die de Joodse leiders graag wilden. Het verraderswerk van Judas had alles met de duivel te maken. Het is de duivel die Judas in zijn greep gekregen heeft. We lezen dat in Johannes 13 zo: “Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.” vs 2  Je ziet dat hier van een echt gevecht tussen de duivel en de Here Jezus sprake is. Het is niet zo dat de duivel denkt dat hij niet meer zou kunnen winnen. De duivel denkt dat hij er voor kan zorgen dat de Here Jezus zo erg moet lijden dat Hij het op zal geven of Gods oordeel over de mensen zal laten komen. De duivel wil het de Here Jezus zo moeilijk maken zodat Hij met Zijn verlossingswerk gaat stoppen. Hij gebruikt iemand die als een vriend van de Heiland bekendstaat.  Jezus moet meemaken dat iemand die heel intiem van Zijn liefde genoten heeft Hem duivels behandelt. Ook hier laat de duivel Gods eigen Woord in vervulling gaan. Namelijk Psalm 41: “Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt.” Zie ook Joh 13:18. Wat de duivel ook doet toch komt hij niet verder dan dat hij meewerkt aan het vervullen van Gods plan!   

 

BETER DAN JUDAS? 

 

Matteus 27:3  Judas laat hom deur die duiwel gebruik soos Eva dit by die sondeval gedoen het. Die duiwel het die mens daartoe aangesit om teen die HERE in opstand te kom. Die duiwel probeer alles om te sorg dat die mens nie uit die greep van die sonde sal kom nie. Dit is die rede hoekom hy Judas gebruik om Jesus te verraai.

Is jy en ek baie beter as Judas? Kan jy sê dat jy dit nooit gedoen sou hê nie? Voel jy jou baie beter as Judas? Ek het baie versigtig geword om dit te sê. Vroeër as kind het ek wel so gedink. Ek kon my nie verbeel dat mense Jesus sou verraai nie. My nie indink dat Jesus se leerlinge Hom verlaat nie. As jy ouer word en jy groei in jou geloof gaan jy ook jouself meer leer ken. Dan word ’n mens minder seker van homself. Dan sien jy raak hoe ook ander dinge as die liefde van die HERE aan jou trek. Dan skrik jy somtyds van jou eie gevoelens en gedagtes. Ek sê nie dat ek nooit sou doen wat Judas die verraaier en wat Petrus  die verloënaar gedoen het nie. Ek het geleer om nie baie hoog van myself te dink nie. Die Gees het my geleer om by die HERE steeds weer liefde vir Hom te vra. Om dit nie van my eie geloof te verwag nie  maar van die geloof wat die Gees my wil gee. Dan weet ek dat die HERE in my lewe daarvoor sorg dat ek met Christus as my liewe Heiland wil leef. Dan roem ek nie in myself nie maar in die Here! Dan leer ek ander nie veroordeel nie maar vir hulle die evangelie te verkondig.  

 

STIEKEM 

 

Mattheus 27:3  Judas heeft de Here Jezus voor 30 zilverlingen verraden. De Here Jezus was voor hem niet meer dan die 30 geldstukken waard. Niet meer dan er voor een slaaf betaald werd. De Here Jezus die als mens meer waard is dan alle andere mensen samen wordt door Judas voor een slavenprijs verraden. Daarbij komt nog dat het achterbaks gebeurde. Judas doet zich in het openbaar en in de kring van de Here Jezus en Zijn volgelingen voor als een man die van Jezus houdt. Achterbaksheid, achter jouw rug dingen tegen jou doen en zeggen, is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Dat doet zo zeer. Mensen die nog nooit zelf iets tegen je gezegd hebben en je hoort later dat ze ernstige kritiek op je hebben en bezig zijn  je pootje te lichten. Bij ons zal er altijd wel reden zijn voor echte kritiek. Het doet ons al geweldig zeer als het zo gebeurd. Maar als je dan bedenkt dat er geen enkele reden was om maar het kleinste beetje kritiek op de Here Jezus te hebben. zie je hoe erg de Here Jezus geleden heeft. Wat is Hem ook psychisch een pijn aangedaan. Wat moest de Here Jezus er onderdoor om voor ons vergeving te verdienen. Ook voor al die keren dat wij stiekem over anderen dingen zeiden die we niet met de ander zelf besproken hadden. Als we zien hoe de Here Jezus daaronder geleden heeft, laat dat dan zorgen voor verandering in ons leven. Laat er dan vanuit Christus lijden schuldbelijdenis en vernieuwing van ons leven zijn. 

 

RYK? 

 

Mattheus 27:3  Geld is vir baie mense op hierdie wêreld baie belangrik. Ek bedoel dan nie hulle wat elke dag net  kan koop wat hulle regtig nodig het om te leef nie. Die verlange om ryk te wees word in ons samelewing steeds weer aangewakker.  Mense word verlei om baie dinge te koop. Dit word so voorgestel asof jy sonder allerhande dinge wat jy nie regtig nodig het nie, nie gelukkig kan wees nie. Die verlange om ryk te wees het nie ’n rukkie gelede gekom nie. Ons sien ook by Judas die verlange om ryk en magtig te wees. Hy het leerling van die Here Jesus geword omdat hy gedink het dat die Here Jesus die groot Koning van die wêreld sou word. Dat hy in Jesus se spoor dan baie ryk en magtig sou wees. Hy het nou agtergekom dat dit nie gaan gebeur nie. Die Here Jesus wil selfs nie ’n gewone magtige koning op hierdie wêreld word nie. Judas is teleurgestel.  Wie met sy hart op geld en mag gerig is en daarvoor leef, gaan Christus nie regtig ken en liefhê nie. Die voorbeeld van Judas wys dit vir ons. Die Gees van Christus laat Paulus ook vir ons skryf: “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal en die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.” 1 Tim 6:9,10    Wie Christus bely en volg is regtig ryk!  

 

JUDASKUS 

 

Mattheus 27:3  Judas heeft de Here Jezus verraden. De Joodse leiders geholpen om Hem makkelijk in handen te krijgen. Dat gebeurde in de hof van Getsemane. Judas wees de Here Jezus aan met een kus. Als je dat voor je ziet dan gaan mij de rillingen over mijn lijf. Een kus, een zoen is het teken van vriendschap en liefde. Deze hartelijke begroeting wordt dan gebruikt om het grootste onrecht op deze wereld te gaan uitvoeren. De Here Jezus heeft werkelijk recht op al onze liefde. Niemand heeft meer en dieper liefgehad als Hij gedaan heeft. Dan is daar een van Zijn intimi die met een zoen zegt: pak deze man, neem Hem als misdadiger gevangen. Een gebaar van liefde wordt misbruikt om de ene zondeloze mens de wereld uit te werken. Je ziet hier hoe ver wij als mensen vaak gaan. Wij zien hier hoe diep de zonde in ons leven zit. Wat doet de Here Jezus?  Hij laat zien hoe onbeholpen het werk van zijn verrader is. De soldaten hebben geen eens goed gezien wie Judas een zoen gegeven heeft. De Here Jezus moet zelfs nog vragen wie moeten jullie eigenlijk hebben. Dan zeggen de soldaten: Jezus. Wanneer de Here Jezus dan zegt dat hij dat is valt de hele groep soldaten op de grond. Zie Joh 18: 5-8.  Hier zie je dat niet Judas Jezus aan de Joden overgegeven heeft. Dat deed de Here Jezus zelf! Uit liefde voor zondaren om ze te redden.   Uit gevangenis van liefdeloosheid en misbruik van zogenaamde liefde. 

 

WêRELDSE DROEFHEID 

 

Matteus 27:3 Judas het die Here Jesus verraai. Ons lees dat hy spyt gekry het toe hy sien dat Jesus tot die dood veroordeel is. Judas se spyt kom as hy sien wat die gevolg van sy verrraad is. Dit wys daarop dat Judas nie verwag het dat Jesus tot die dood veroordeel sou word nie. Die gevolg van sy verraad is groter as wat hy verwag het. Dit was nie sy bedoeling dat Jesus sou sterf nie. Hy wou geld aan Jesus verdien maar hom nie doodmaak nie. Ons sien hier ’n voorbeeld van wat Paulus in 2 Kor 7:10 die “droefheid van die wêreld” noem. Dit is dat jy spyt kry oor wat jy gesê of gedoen het vanweë die gevolge. Jy het nie bedoel wat nou gebeur nie. Die droefheid uit wêreldse oorweging bring die dood. Ons sien dit by Judas letterlik gebeur. Dit is so belangrik dat ons in ons lewe verder kom as die droefheid van die wêreld. Dat ons nie net spyt het vanweë die gevolge van wat ons gedoen het nie. Die Gees praat in 2 Kor 7 teenoor die droefheid van die wêreld oor die “droefheid volgens die wil van God”. Dit is dat ons ons teenoor die HERE sleg voel oorwat ons verkeerd gedoen het. Dit is wat ons lees in Psalm 51: “Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortreding uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde …. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë.” Vs 3,4,6 Wie so tot die HERE kom is hartseer maar kry van die HERE vergifnis, kry die redding!

 

HET WAS JUDAS NIET 

 

Mattheus 27:3,4   Judas ziet het door hem onbedoelde gevolg van zijn verraad. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wanneer Judas dat merkt gaat hij terug naar het Sanhedrin. Hij laat merken dat hij dit nooit gewild heeft. Hij weet dat het belachelijk is om Jezus tot de dood te veroordelen. Hij gaat ook beseffen wat voor een verantwoordelijkheid hij met zijn verraad op zich genomen heeft. Hij gaat op deze manier meewerken aan het vergieten van onschuldig bloed. Daarover spreekt de HERE in Deuteronomium 27: “Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten! En heel het volk moet zeggen: Amen.” Vs 25 Judas heeft de dertig zilverlingen aangenomen om Jezus te verraden. Dit lijkt nu niet alleen op een onterechte straf voor de Here Jezus uit te draaien maar zelfs tot zijn dood. Wie medeplichtig is aan het onschuldig doden van een ander verdiend ook zelf de doodstraf.  Als je daar eens over nadenkt dan zie je dat jij en ik ook de doodstraf verdienen. Ook de meest gelovige mens staat schuldig aan de dood van de Here Jezus. Christus moest voor elke zonde van mij de doodstraf dragen. Hij moest om elke zonde van mij onder Gods verschrikkelijke oordeel door. Dat leert me als variatie op een bekend gedicht van Revius zeggen: “En  het was Judas niet Here Jezus die u liet kruisigen. Ik ben het o Heer die dit heeft gedaan. Want dit is al geschied, helaas  om mijn zonden.” 

 

JUDAS SE OPROEP TOT BEKERING 

 

Matteus 27:4  Die HERE gebruik Judas om nog ’n laaste beroep op die Joodse leiers te doen. Dit is Judas wat vir hulle sê dat hulle besig is om ’n onskuldige mens dood te maak. Judas bring die dertig silwerstukke terug. Hy het dit as bloedgeld wat hom beskuldig begin raaksien. Die Joodse leiers hoor nou selfs uit Judas se mond dat Christus die doodstraf nie verdien nie. Hulle moet nou besluit wat hulle gaan doen. Skrik hulle? Besef hulle wat hulle doen en gaan hulle nou vinnig van gedagte verander? Nee, hulle is gevoelloos en onverskillig. Een ding is vir hulle belangrik dat die Here Jesus sal sterf. Hy moet dood. Hy is ’n gevaar vir hulle posisie in die kerk. Hulle is leiers wat nie regtig reg wil spreek nie maar wat om eie mag te behou onskuldig bloed vergiet.  Die HERE roep hulle deur Judas tot bekering. Deur Judas kom God se roep van liefde tot hulle. Ons sien dat hulle onverskillig reageer. Hulle weet dat hulle oordeel onregverdig is. Hulle sê selfs: “Wat het ons daarmee te doen?” Hoe skrikwekkend!  Nou sien ek die wonderlik groot liefde van  Christus raak. Hy bid selfs nog vir hierdie mense aan die kruis: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Lukas 23:34  As hulle regtig besef sou het waarmee hulle besig was sou hulle met diep berou  Christus as hulle Koning gaan vereer het. Laat ons bid vir so baie wat van Christus nie wil weet nie. Laat ons bid dat die HERE ook hulle nog die tyd van genade en bekering gee! 

 

HERDERS? 

 

Mattheus 27:4,5 De Joodse Raad zegt tegen Judas dat hij zelf maar moet bekijken wat het allemaal wordt. Ze zijn niet van plan hun oordeel over de Here Jezus te veranderen. Hij moet dood. We zien hier mannen die tot geestelijke leiding geroepen zijn. Zij zijn het die niet de leiding van de Geest geven. Ze willen vooral niet op hun eigen zonden gewezen worden. Ze willen een schaap in nood niet de goede geestelijke leiding geven. Dat gebeurt wanneer ambtsdragers vooral hun positie om eigen invloed willen behouden. Dan worden het herders die zich niet echt om de schapen bekommeren. Dan laten ze zich niet corrigeren volgens het Woord van de Goede Herder. Dan zijn ze het niet die bij echt gevaar de kudde waarschuwen. Nee, zij leven voor zichzelf. Ze moeten zelf vooral niet in problemen komen. We zien hier de onbarmhartigheid voor ons waarover de Geest in Ezechiel 34 spreekt: “ ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? … Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. Vs 2,6 Gelukkig is er de Here Jezus die vol ontferming over de verstrooide schapen is en Zijn leven daarom tot op het kruis brengt. Zie ook Mark 6:34.

 

BLOEDGELD 

 

Matteus 27:6,7  Judas het gesterf. Wat gaan die Joodse leiers met die geld doen wat hulle teruggekry het?  Gaan hulle dit by die geld vir die tempel doen? Nee. Die geld sou nie heilig genoeg wees om in die tempelfonds te stort nie. ’n Mens sien die huiwer. Hulle besef dat hierdie geld vir dinge gebruik is wat nie by die diens aan die HERE pas nie. Nogtans lei dit nie tot ware bekering nie. Dit lei nie tot die regte skuldbelydenis nie. Hulle doen nie alles om die HERE Jesus vrygelaat te kry nie.

Ons sien hier raak wat so maklik in ons lewens gebeur. Ons doen dinge wat nie reg is nie. Ons soek net ons eie belange. Iewers in ons hart weet ons dat wat ons doen teen die HERE se wil ingaan. Dit voel asof ons nie die pad terug kan gaan nie. Dan moet ons erken dat ons gesondig het. Dan moet ons dit  ook vir mense sê. Ons gaan dan nog liewer verder op die pad van die sonde. Die Joodse leiers probeer om hulle gewete te laat swyg deur die geld vir ’n goeie doel te gee. ’n Goeie reël vir ons is dat as ons iets doen of sê ons dit ook so doen as ons oog in oog met die HERE sou staan. As ons in die Ou-Testament  in Sy tempel naby Hom sou wees.  Naby die HERE wees in jou lewe, steeds weer saam met Christus wil leef uit liefde leer ons om al hoe meer by die verkeerde weg te bly. Om deur die Gees God se liefde in ons lewe te laat heers.   

 

DAN WEET IK HET WEER! 

 

Mattheus 27:8-10  Voor de dertig zilverlingen wordt  grond voor een begraafplaats gekocht. . Het stuk grond daarvoor hebben ze van een pottenbakker gekocht. Het lijkt allemaal toevallig maar dat is het niet. Zonder het te weten waren de Joodse leiders bezig om uit te voeren wat al in het Oude Testament geprofeteerd is. Wat mensen ook doen nooit is het zo verrassend dat de HERE het niet meer in de hand heeft. Dat is voor wie zijn of haar leven bij Christus zoekt een geweldig houvast. Wij zien in ons eigen leven en ook op het verdere wereldtoneel veel gebeuren. Ook veel dat we een aantal jaren geleden nooit verwacht hadden. Dat kan ons beangstigen. Zoals er ook angst en onzekerheid was bij Jezus leerlingen toen hij verraden en gevangengenomen werd. Hoe kan dit? Hoe moet het verder in mijn leven? Wat doet de HERE eigenlijk en kan ik op Hem blijven bouwen?  We zien hier dat zelfs het teruggeven van de dertig zilverlingen en het kopen van grond van een pottenbakker niet buiten Gods regering staat. Zelfs de haren op mijn hoofd, al zijn dat er niet meer zoveel, zijn geteld. Ook elk haartje dat uitgevallen is, ging gelukkig niet zonder Zijn Vaderlijke zorg om. Christus heeft voor mij verdiend dat ik mag weten dat Vader in alles voor mij kan en wil zorgen. Zelfs voor mij! Dan kijk ik naar Christus die aan het kruis voor mij hing en dan weet ik het weer: De Almachtige is mijn Vader. Ik hoef niet alles te snappen. Hij zorgt!   Om Christus werk voor mij.       

 

KOSBAAR 

 

Matteus 27:8-10  Die Joodse keiers het die Here Jesus op dertig silwerstukke gewaardeer. Dit is vir hulle Sy waarde. Dit beteken dat hulle die HERE self nie meer werd vind nie. Jy sien hier hoe die kerk die Seun van God wat deur die Vader gestuur is ondertoe waardeer word. Hy word nie op Sy eie waarde geskat nie. Ook dit is deel van Christus se lyding vir ons. Hy ly vir al die kere wat ons Hom nie so waardeer dat ons Hom  as ons Heer en God volg nie.

Hoe belangrik is dit dat ons steeds weer raaksien dat die Here Jesus die Seun van God is. Hy is nie sommer een of ander goed mens nie. Hy is nie my maatjie nie. Hy is regtig die een wat my Heer en Verlosser is. Hy verdien dit om as die belangrikste in my lewe behandel te word. Ek dink nou aan wat ons  in 1 Petrus 1 lees: “Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare  bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek en vlekkeloos”. Vs 18,19 Christus wat die mees kosbare mens op aarde was. Christus wat selfs die Seun van God is, het Hom laat verneder, het Hom ondertoe laat waardeer om elkeen wat glo die grootste skat te gee; die ewige lewe in vrede met God. Hy het dit gedoen onder die hande van sondige mense. Hy het dit selfs gedoen vir sondige mense. As ’n mens dit raaksien dan word Christus vir jou van so hoë waarde! Hy word dan jou liewe Heiland.         

 

JEZUS STAAT

 

Mattheus 27:11  De Here Jezus is aan de Romeinen overgeleverd. Geboeid en wel. Dat wil zeggen dat de Joodse rechters aan Pilatus de boodschap sturen dat de Here Jezus schuldig is. De enige hoop die de Here Jezus nu nog heeft is Pilatus. Hij zal hem moeten smeken om vrijspraak. Je zou verwachten dat de Here Jezus op Zijn knieën zou vallen om zo een goede indruk op Pilatus te maken. De Here Jezus doet dat niet. Het is heel opvallend dat we hier lezen dat Jezus voor Pilatus staat. De Here Jezus is ondanks dat Hij beschuldigd wordt en ondanks dat Hij geboeid is geen smekeling. Hij staat er als de volledig onschuldige voor de stadhouder. Hij staat er als de Zoon van God. Het is duidelijk dat Pilatus verbaasd is over de manier waarop de Here Jezus er staat. Hij straalt duidelijk rust uit. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk als de beschuldiging is dat Jezus zich de Koning van de Joden noemt. Als je vrij wilt komen moet je dat toch aan alle kanten ontkennen. Pilatus vraagt de Here Jezus of Hij zichzelf als de Koning van de Joden ziet. De Here Jezus antwoordt als de echte Koning: Het is precies zoals u zegt! De Here Jezus komt ook als het heel moeilijk wordt voor de waarheid uit. Hij deserteert niet! De ware boodschap moet ook gebracht worden als het je in grote moeilijkheden dreigt te brengen. Dat kun je in alle rust doen omdat de HERE de grote Koning is en uiteindelijk recht spreekt. Dan hoef je niet te buigen voor de onwaarachtigheid!       

 

THE PASSION

 

Matteus 27:11  Terwyl ek die laaste weke vanuit Matteus 27 oor Christus se lyding nadink, moet ek steeds weer aan The Passion dink. Dit is dat op die Goeie Vrydag die lydensverhaal van Jesus in ’n stad  in ’n hedendaagse omgewing nagespeel word. Daarby word liedjies van popsangers gebruik en speel ook bekende Nederlanders ’n rol in die lydensverhaal. Dikwels is dit mense wat openlik sê dat hulle nie in Christus as die Verlosser van hul sondes glo nie. (soos gister Bridget Maasland) Ek moet ook nou weer daaraan dink as Jesus voor Pilatus bevestig dat Hy die Koning is! Die Koning wat gaan ly om hulle te red wat met berou oor hul sondes tot Hom kom. Ek moet dan ook steeds aan die nagmaalsformulier dink waar ons van hulle wat nie regtig met Christus as hul Verlosser en Heer leef, bely: “Hulle almal moet, solank hulle in sulke sondes volhard, hulle van die nagmaal onthou, wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het, sodat hulle oordeel en verdoemenis nie nog swaarder word nie.”  Is ons so nie besig om vir mense die oordeel swaarder te maak nie? Is ons so juis nie onbarmhartig nie?  Die Here Jesus is die groot Koning wat juis omdat Hy uit liefde vir God se kinders gesterf het, verdien om vanuit die hart met eerbied behandel te word. Dit vra nie om ’n skouspel maar om die eenvoudige verkondiging. Soos Paulus vertel dat hy die evangelie van Christus nie verkondig het met welsprekendheid nie. Hoekom nie?: “Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.”1 Kor 2:5    

 

TOCH DE KONING!

 

Mattheus 27:11  In de woorden van Pilatus klinkt verwondering door. Een geboeide man de Koning van de Joden. Is deze geboeide man die grote Koning die uit de Joden zal voortkomen? Is Hij nu de vervulling van de verwachting die er onder het Joodse volk volgens het Oude Testament leefde?  Dat kan deze Jezus toch niet menen? Als je Hem hier geboeid voor Pilatus ziet staan dan kan dat toch niet? Wat wil je nu met een geboeide koning? Wat heb je aan zo’n koning die daar als een machteloze en als een door zijn eigen volk beschuldigde  voor de stadhouder staat?  Een koning zonder macht lijkt het. Wat kan zo’n  koning nou voor je betekenen? In de ogen van de wereld een soort schertsvertoning.

Wat zegt de Here Jezus?  In alle rust zegt de Here Jezus dat het echt zo is. Hij is die beloofde Koning. Hij is nu echt gekomen. Die boeien pas juist bij Hem! Door lijden heen is er voor Hem de overwinning. Hij zal de vernedering moeten dragen alsof Hij een machteloze Koning is. Zo moet Hij de volle straf dragen die Gods kinderen voor hun zonden verdiend hebben. Helemaal alleen moet Hij dat ondergaan. Hij zit straks in de troon als het Lam van God waaraan je nog kunt zien dat Hij eens geslacht is. Hij zit dan in de troon als de Levende, als de Opgestane voor wie ook stadhouder Pilatus eens zal moeten verschijnen. Dan blijkt Hij de eeuwige en almachtige Koning!  Zie ook Openbaring 5:6,7

 

GOEIE VRYDAG

 

Matteus 27:52 “En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.”  Vandag is dit Goeie Vrydag. Dit is die Vrydag waarop ons God se liefde in Christus raaksien soos ons dit nog nooit gesien het nie. Christus is dit wat op die kruis God se oordeel teen ons sondes tot in die dood dra. Hy wys vir ons wat ons verdien het: om onder God se oordeel die ewige dood in te gaan. Nogtans is dit juis hierdie offer van Christus aan die kruis wat vir ons wys dat die Here Jesus die gelowiges se plek ingeneem het. Hy sterf aan die kruis in ons plek!  Hy deurstaan die straf wat ons verdien het. Dit leer elkeen wat in ware liefde vir die HERE leef om sy of haar sondes te bely. Om by Christus en niemand anders die ware verlossing te soek. Dit is ’n Goeie Vrydag vir elkeen wat geleer het om met berou oor eie sondes tot Christus te kom. Die Here Jesus het dit uitgeroep aan die kruis: “Dit is volbring!” Joh 19:30 Christus het die straf wat ons verdien het heeltemal gedra! Die HERE self maak dit op die Goeie Vrydag op ’n spesiale manier duidelik. Hy laat nadat Christus gesterf het op dieselfde dag mense uit die graf opstaan. Hy maak duidelik dat Christus se dood vir die lewe sorg. Dit is nie nodig om vanaand vol hartseer die kerk te verlaat nie. Dit mag vanuit die berou oor eie sondes juis in dankbaarheid en blydskap. Christus het selfs vir ons verdien om uit die dood op te staan. Die HERE wys dit al op die Goeie Vrydag!           

 

GRAF BEWAAKT

Mattheus 27:66   De Here  Jezus is begraven. De begrafenis lijkt de bezegeling te zijn dat Zijn rol in de geschiedenis uitgespeeld is. Hoeveel verwachting er ook bij mensen was, het is voorbij. De Joodse leiders willen dat nog eens extra benadrukken. Ze vragen Pilatus om het graf van Jezus te verzegelen. Ze vragen ook om bewakers bij het graf. Ze hebben beter naar de Here Jezus geluisterd dan Zijn eigen leerlingen. Ze herinneren zich dat Hij gezegd heeft dat Hij na drie dagen weer zal opstaan. Er moet alles aan gedaan worden dat de leerlingen het dode lichaam van Jezus niet uit het graf halen en dan vertellen dat Jezus opgestaan zou zijn. Je zou daarmee nog veel ellende kunnen krijgen.

Dat zijn de gedachten van de joodse leiders. Het is de HERE die dit gebruikt. Hij zorgt er voor dat het graf verzegeld en bewaakt wordt. Dan is het later voor altijd duidelijk dat Christus´ leerlingen Zijn lichaam niet hebben meegenomen. Dat was onmogelijk. Het gaat straks niet om een of andere menselijke actie. Het verhaal van Jezus opstanding is niet een of ander menselijk verhaal. Het is niet zo dat het evangelie niet verder komt dan: “Ze zeggen dat Jezus na drie dagen opgestaan is”. De HERE zorgt er voor dat op de zondagmorgen de bewijzen voor het oprapen liggen dat Jezus opgestaan is!!!! Vader in de hemel stuurt de Joodse leiders en Pilatus zo dat zij daar voor zorgen.