Meditatsies/Meditaties gebed

04-03-2016 07:43
ZO DE HERE WIL

 

Jakobus 4:5 “In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Here wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.” We hebben de meditaties over Romeinen 11 afgesloten met een duidelijke waarschuwing tegen hoogmoed. Tegen het automatisme dat je toch wel gelooft en dat je beter dan anderen bent. Dat brengt ons bij de diepe afhankelijkheid van God in ons leven. Een afhankelijkheid die er niet maar is voor je zogenoemde ‘eeuwige zaligheid’ alleen. Leven in geloof betekent juist dat we in alles onze afhankelijkheid belijden. Dus ook in de praktijk willen brengen. Daarom willen we de komende tijd samen nadenken vanuit Gods Woord over ons bidden. Juist in het gebed zie je zo heel duidelijk dat je het zelf niet redt. Dat je Christus nodig hebt. Juist wat we bidden laat zien waarin we ons afhankelijk weten. Over die afhankelijkheid van God gaat het ook in onze tekst. Heel concreet in het gewone leven. Hier wordt gesproken over zakenmensen. Mensen die op reis gaan om te kunnen handelen. Om geld te verdienen. Als er iets is waar we vaak van vinden dat het zich niet zo goed verdraagt met geloven dan is het de handel. Daar moet je toch wel eens je geloof en de normen van de HERE laten staan om geld te kunnen verdienen? Daar komt het toch op je eigen slimmigheid aan? Dat is toch wel ons eigen werk? De HERE weet dat wij vaak zo redeneren. Wij brengen toch door ons werk en onze handel het nodige geld in het laatje? Nu wijst de HERE heel duidelijk aan dat we het ook op onze handelsreizen en ons werk het van Hem moeten hebben: Zo de Here wil!

 

 
KYK BOONTOE!

 

Psalm 121:1,2 Ons bid omdat ons ons afhanklik van die HERE weet. Afhanklik regtig enige oomblik van ons lewe. Die HERE wys vir ons dat ons ook in de maak van ons planne Sy hulp en Sy seën benodig. Ons het dit gister duidelik vanuit Jak 4:5 raakgesien. 
As ons deur die lewe gaan dan trek ons. Ons maak ’n reis. Om op die regte plek te kom het ons die HERE se leiding en beskerming nodig. Ons lees in Psalm 121 van Gods kind in die Ou Testament wat na Jerusalem wil stap om daar in die tempel die HERE te vereer. Die HERE woon daar toe in die tempel onder Sy volk. Dis die beste plek om te wees. Naby jou God. In regte vrede deur Christus offer waardeur jy met God versoen is. As jy die regte keuse in jou lewe gemaak het wil jy reis na die Nuwe Jerusalem. Jy kom agter dat jy dit nie op eie krag kan doen nie. Wie dink dat hy dit self kan en dat hy so ’n goeie gelowige is, sal val. As jy dan nog dink jy kan self sal jy vir altyd bly lê en nooit in die Nuwe Jerusalem binne kom nie. Wie regtig op reis is na die enigste goeie reisdoel sien die moeites en verleidings op die reis raak. Dan bou jy nie op jouself nie. Nee, dan kyk jy boontoe! Dan verwag jy jou hulp van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Dan lê jy jou lewe in Sy hande. Die hande wat so vol liefde en almag is. Daar is nie betere hande wat jou en my kan dra nie. Hy sal wie op Hom bou nooit verlaat nie. Daarom verlaat ons ons in die gebed op Hom. Ons verwag dit nie van onsself en van wat op aarde is nie. Ons kyk omhoog en bid tot die Vader van ons Here Jesus Christus!

 

HULP VRAGEN BIJ DE SCHEPPER

 

Psalm 121:1,2 Bidden is omhoog kijken. Naar de hemel. Als ik naar de hemel kijk dan zie ik mooie dingen. Dan zie ik vogels in de lucht. Dan zie ik de blauwe lucht of die wolken die wit of grijs zijn. Dan zie ik de zon. In de avond de maan en de sterren. Dat kan ik prachtig vinden. Het kan zijn dat je er niet op uitgekeken raakt. Maar wat helpt het mij? Die vogels, die wolken, zon maan en sterren wat heb ik daar aan? Ik kan hun gang niet beïnvloeden. Ze doen wat ze willen. Ik kan het weer niet sturen? Of ik moet al denken zoals veel mensen vroeger dat zon, maan en sterren goden zijn die ik door mijn dienen van hen kan beïnvloeden. Maar ja, dat vinden we natuurlijk onzin. 
Naar boven kijken, je hart richten op wat boven is dat is wel degelijk bidden. Niet om wat je ziet maar om wat je mag geloven! Omdat er die Ene is die hemel en aarde gemaakt heeft! Die Ene die boven alles en iedereen uitstijgt. Niet maar een beetje maar helemaal. Hij is God en niemand anders. Wij zijn schepselen. Wij komen met alles wat we kunnen en maken niet uit boven de mogelijkheden die er in de schepping liggen uit. Die Ene die in de hemel boven lucht en wolken woont is de HERE. Is de Schepper van alle dingen. Is de Vader van onze Here Jezus Christus. Bidden is je hulp vragen aan de Schepper. Die ook nog je Vader wil zijn! Als je ergens in goede hand bent dan is het bij Hem. Ons grootste schuldige gebrek, onze grootste zonde is dat wij het zo vaak zoeken bij onszelf en bij wat op deze wereld is. Dat is ook nog eens oerdom. Kijk omhoog en vertrouw je toe aan de HERE!

 

GERIG OP GOD

 

Psalm 130:1-4 As ons bid kyk ons boontoe. Dan verhef ons ons hart. Ons oë en ons hart is op die HERE gerig wat in die hemel woon. Die Israëliete het dikwels gebid met hul liggaam gerig na Jerusalem. Die HERE het daar in die tempel op ’n spesiale manier op aarde gewoon. Ek dink nou aan Daniël. Hom word verbied om ‘n maand tot die HERE te bid. Sy reaksie daarop is: “Toen Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en Hom te prys, te aanbid en te dank.” Dan 6:11
Bid is dus met jou hart op die HERE gerig met Hom praat. Dit is nie dat jy net bepaalde formules en vaste uitdrukkings opsê nie. Dit gaan daarom dat jy juis met jou hart by die HERE is, jy soek Sy nabyheid! Hoe doen jy dit? Ons lees dit duidelik in Psalm 130. ’n Mens wat regtig die HERE ken en ook jouself ken, doen dit as ’n mens wat eie skuld en sondes ken. Ek moet nou ook dink aan wat ons in die Heidelbergse Kategismus oor die gebed bely waarna die HERE regtig luister: “Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat Hom in Sy Woord geopenbaar het, van harte aanroep ….. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken sodat ons ons voor Sy majesteit kan verootmoedig.” Antwoord 117 Ons vir God verootmoedig beteken dat ek my skuldig en klein vir die HERE weet. Ek kom tot Hom met eerbied. En wonder van genade: Hy luister na my!

 

UIT DE DIEPTE

 

Psalm 130:1-4 Uit de diepte komt er het gebed van Gods kind. Welke diepte is dat? Het is belangrijk om dat hier te zien. Het gaat niet in de eerste plaats om allerlei moeilijkheden in ons leven. Die hebben er wel mee te maken maar het is niet de diepte waar het hier om gaat. Ook als het in je leven bijna allemaal van een leien dakje gaat, is er nog deze diepte. De diepte die er voor zorgt dat bij dat echte gebed altijd èèn element er bij hoort. De diepte waar het hier over gaat zijn onze zonden. Je ziet dat heel goed in vers 3: “Als U, HERE, op de ongerechtigheden let, Here, wie zal bestaan?”
De erkenning en doorleving dat ik niet waard ben om Gods kind te zijn, hoort bij het echte gebed. De Here Jezus laat dat ook zien als Hij ons het Onze Vader leert. Bij het volmaakte gebed hoort ook de dagelijkse vraag om vergeving. Dat hebben jij en ik nodig! Elke dag weer! Ik hoor ook al protesten in onze tijd. “Ja, maar dat maakt depressief en Christus heeft voor ons de verlossing verdiend.” Ik zeg daarop nu twee dingen. Het eerste is dat Christus verlossing van al de zonden verdiend heeft voor wie de HERE daarom steeds weer vragen! Hij geeft het in het levende contact, in het levende geloof! Het tweede is dat het kennen van de zonden en juist daarom elke dag bij Vader om vergeving vragen niet depressief maakt maar dankbaar! De dichter van Psalm 130 erkent zijn onwaardigheid en juicht daarom om het wonder van Gods dagelijkse genade: “Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.” De vraag om vergeving zet hem juist aan om dankbaar al meer volgens Gods wil te leven.

 

WAG!

 

Psalm 130:5-8 Jy lees in hierdie verse steeds weer die woord wag. As ons bid dan wag ons. Dan staan ons ’n rukkie stil. Dan is ons op de HERE gerig. Ons bely dan dat ons met ons hande, met ons voete, met ons dade, met ons woorde, met ons inspanning nie dit reg kan kry wat nodig is nie. Ons staan stil en sê vir die HERE: “Wat ons ook al doen ons kry dit met al ons krag nie reg nie. Ook nie met die geld wat ons het, ook nie met die invloed wat ons het nie. Ons verwag dit van U! Ons kan nie verder sonder dat U ons help en lei nie.”
Ons wag. Jy sê dalk dat daar nie tyd is om te wag nie. Dinge moet gebeur. As jy wag gaan die geleentheid wat jy het verby. As ons nie verder as die menslike kyk dan dink ons dat ons dit self moet doen en dat ons nie kan wag nie. Ons moet dit doen en ons raak al hoe meer besig. So besig dat jy oorwerk raak. Jy kan nie meer verder nie. Baie mense dink dat hulle nie meer tyd het om te wag. Baie dinge moet gebeur en nog vinnig ook. Die HERE wys vir ons dat ons kan wag. Dat ons die rus kan neem om by Hom te kom en met Hom elke dag te gesels. Hy sal op die gebed vir ons sorg. ’n Kind van God mag nie lui wees nie maar neem elke dag die tyd om sy of haar lewe by die HERE te bring. Daardie tyd is nie verlore tyd nie. Die HERE kan en sal meer gee as wat ek in daardie tyd met my woorde en dade kan bereik! Wag op die HERE! Soek in die gebed by Hom krag, wysheid en leiding. Verwag dit vir die vergifnis en die nuwe lewe en al die gewone dinge in die lewe van Hom!

 

HUICHELACHTIG
 

Mattheus 6:5 Bidden. Waarvoor doe je dat eigenlijk? Wat speelt er in je hart als je bidt? Dat is waar de Here Jezus het in deze tekst over heeft. Hij heeft het over huichelaars. Wat is eigenlijk een huichelaar? Het is iemand die toneelspeelt. Iemand doet zich anders voor dan hij is. Als het om bidden gaat doen mensen zich dan voor als heel nederig. Het lijkt alsof ze bidden omdat ze op de HERE gericht zijn. Toch is het dan niet zo. Ze doen het om gezien en gehoord te worden. Ze doen het om door anderen geëerd of geprezen te worden. Ze doen het om door anderen gezien te worden. De Here Jezus wijst hier op de mensen die in al hun gespeelde nederigheid graag in de synagoge en op straat gezien worden. Dat mensen dan zeggen: Wat is dat een gelovige man of vrouw! Wat kan die mooi bidden. De Here Jezus laat heel duidelijk blijken dat Hij het zo niet wil. Wie zo bidt moet niet denken dat de HERE daar blij mee is. Het is makkelijk om nu naar de mensen in die tijd te wijzen. Het is toch wel heel erg dat ze dat deden zeggen we dan. Laten we deze woorden eens op onszelf en ons eigen gebedsleven betrekken. Wanneer wij bidden is het dan op de HERE gericht? Zoeken we dan het persoonlijke gesprek met Vader in de hemel? Zoeken we ook als we in de kerk of met ons gezin of op een vergadering bidden dan echt de HERE? Of speelt er dan ook mee dat mensen moeten horen hoe goed jij of ik kunnen bidden en hoe goed wij het kunnen verwoorden? Hoe gelovig wij wel zijn. Laten we onszelf ook in ons gebedsleven daarop toetsen. Om Gods eer te zoeken!

 

BIDDEN IN DIE OPENBAAR?
 

Matteus 6:6 Ons het gister gesien dat ons nie in die openbaar moet bid om deur ander mense geprys te word nie. Dit is in die HERE se oë nie reg om ons eie eer deur die gebede te soek nie. Beteken dit nou dat ons nie in de openbaar moet bid nie? Nee! Ons vind in die Bybel baie voorbeelde van openbare gebede wat goed is. Ek noem ’n enkele voorbeeld: Salomo by die inwyding van die tempel. 2 Kron 6:14-42; ’n aantal Leviete in Neh 9; Petrus in Handelinge 4. Ons kan ook dink aan die Here Jesus se gebed in Joh 17. Die openbare gebed is nie verkeerd nie. As dit gedoen word om regtig saam die HERE te soek en saam ons afhanklikheid van die HERE te bely. Ook om saam ons sondes te bely en vergifnis te vra. As dit maar nie so is dat ons ’n klop op ons skouer soek nie. Dit is goed om in ’n restourant te bid vir die kos om so getuies van Christus te wees. Dan is daar ook ’n duidelike aanleiding dat ons dit doen want ons het die kos van die HERE gekry en daarby pas ons gebed en ons dank aan Hom. 
’n Mooi voorbeeld uit die geskiedenis dat dit nie om ons eie eer by die gebed mag gaan nie, kom uit die lewe van Abraham Kuyper. Hierdie man was onder die gereformeerdes in Nederland aan die einde van die 19e en die begin van die 20e eeu baie gesien. Mense vra hom op ’n vergadering om vir die kos te bid. Hulle dink dat nou ’n imponerende gebed sal kom. Kuyper voel hierdie verwagting en bid: “HERE, wil u hierdie kos seën. Om Jesus ontwil. Amen” Die regte gebed op die regte tyd.

 

PRIVEVERTREK
 

Mattheus 6:6 De Here Jezus heeft heel duidelijk gemaakt dat je niet moet bidden om aanzien te krijgen bij mensen. Het is daarom ook belangrijk om voor je persoonlijke gebed een plaats op te zoeken waar je je helemaal op Hem kunt concentreren. Mensen hoeven dat niet te zien en het is ook goed dat ze je niet storen in dat innige gesprek met Vader in de hemel. De Here Jezus maakt duidelijk dat je daarvoor niet op straat moet blijven maar ga naar je eigen huis. Zoek daar de plaats op waar je het meest privé, zonder dat iemand je ziet en jij iemand ziet de tijd voor het gesprek met je Vader in de hemel kunt nemen. Het is dan goed om er op te letten wat de Here Jezus precies zegt. Dat raakt bij de NBV een beetje buiten zicht. We lezen daar alleen dat je de deur van je huis moet dichttrekken. De Here Jezus zegt het in werkelijkheid veel sterker. In de vertaling van 1951 en in de HSV lezen we dat je je in je binnenkamer moet terugtrekken. Het woord dat daar voor binnenkamer gebruikt wordt is echt het kleinste en meest afgesloten vertrek in een Israëlitisch huis van toen. Het gaat om de voorraadkast of berging. Dat was een heel klein vertrek waarin je net kon staan en waarin ook geen enkel raampje was. Als je de deur achter je dichttrok kon niemand je zien. Dan was je echt alleen met de HERE je God. Je was echt in het verborgene. De Here Jezus wijst ons hier de weg om ook elke dag weer persoonlijk tot Vader in de hemel te komen. Om elke dag weer persoonlijk dat gesprek met de hemelse Vader te zoeken. Om daarin niet te verflauwen.

 

WARMTEMETER
 

Matteus 6:6 Dit kan wees dat in jou lewe die persoonlike gebed al minder geword het. Stadig maar seker het jy die gebed in die binnekamer laat verflou. Dis eintlik ook altyd ’n teken daarvan dat die geloof, die lewe met die HERE in jou lewe minder geword het. Die geloof is ’n liefdesrelasie met die Drie-enige God! As jy van iemand hou wil jy by die ander wees. Dan wil jy met die ander praat. Dan wil jy in die ander se nabyheid wees soveel as maar moontlik is. Die gebed in die binnekamer is ’n warmtemeter vir die geloof. 
Hoe belangrik is dit om die persoonlike gebed steeds weer ’n vaste plek in jou lewe te gee. Elke dag weer. ’n Mens kan nie sonder die persoonlike geloof en sonder die persoonlike gebed by Christus behoort nie. Hoe belangrik is dit om ons nie deur alles wat deur sosiale media en mense wat ons aandag vra en ook deur die vermaak te laat beheers nie. Mense sê dan dat hulle so besig is dat hulle nie tyd het om te bid nie. As ons dit sê en so leef dan gaan die geloof verflou omdat ons nie meer tyd neem om na die belangrikste in die skepping te luister en met Hom te praat nie. Dan gaan ons die belangrikste wat bestaan: “’n lewe in liefde met die HERE” al hoe meer vergeet. Dan gaan al hoe meer twyfel en ’n wêreldse lewe die plek van Christus in ons lewe inneem. Hoe belangrik is dit dat ons elke dag die tyd neem om in stilte ons te konsentreer op die HERE. Om die afsondering te soek om stil te wees en te praat met die ewige God wat ons Vader wil wees.

 

IN HET VERBORGENE
 

Mattheus 6:6 Je zoekt de afzondering in je huis. Elke dag weer om te bidden. De Here Jezus verbindt dat persoonlijke gebed waar je echt alleen bent met Hem tot wie je bidt. Hij zegt hier van de Here God dat Hij in het verborgene woont. 
De HERE woonde toen op aarde in een vertrek waarin er geen raam was. Een keer per jaar kwam er iemand: de hogepriester. De HERE woonde op aarde op een bijzondere manier in het Heilige der heilige. In de tempel. Toch is het niet zo dat de Here God alleen in het Heilige der heilige aanwezig was. Hij die zo bijzonder in de tempel woonde is God en Hij verliest je nooit uit het oog. Ook niet als je de afzondering opzoekt om te bidden. Hij ziet en hoort je overal! Hij hoort elk woord dat je bidt hoe ver je ook in de afzondering bent. Waar niemand je ziet daar ziet Vader in de hemel je. Hij kijkt en luistert naar je met liefde als je als Zijn kind in eerbied met Hem spreekt. Zelfs als je geen woord kunt uitbrengen en je gebed een grote zucht is dan nog weet Vader precies wat je bedoelt. Dan zegt Hij niet: Je had het wat duidelijker moeten zeggen want nu snap ik er niets van. Hoe onbeholpen ook, hoe ook door gevoelens overmand toch kent Vader in de hemel je en wil Hij graag luisteren naar jou als je in liefde tot Christus als je Redder tot Hem komt. De HERE woont in die tijd in het verborgene. Hij woont in de tempel. In de troonzaal! Hij is de Koning! Hij is de Almachtige die niet alleen meevoelend luistert maar op het gebed ook voor Zijn kinderen zorgt! Ze door alles heen draagt!

 

ONS
 

Matteus 6:6 Ons het gesien dat Christus ons oproep om die persoonlike gebed met die HERE te soek. Om daar te wees waar niemand ons sien en niemand ons in die HERE in die gebed steur nie. Beteken dit dat die gebed egoisties mag word? Is die gebed die praat met die HERE waarin ons ons op eie persoonlike wense konsentreer? Is dit die HERE wat moet sorg vir die vervulling van my persoonlike wense? Wanneer ons die Bybel lees, sien ons dat dit nie so is nie. Die HERE haat mense wat egoisties is. Die HERE haat dit as ons vir onsself leef en as ons ons belange altyd weer op die eerste plek plaas. Jy kan dit ook sien as jy verder in Matteus 6 lees. Die Here Jesus leer ons daar die Ons Vader. Let op die woordjie Ons. As ons bid gaan dit daarom dat ons met ons hart bid. Met ’n hart dat aan die HERE in liefde gewy is. Dan bid ons nie net vir onsself nie. Ons weet ons dan met die HERE se hele volk verbind. Ons bid vir mekaar. Ons bid met ’n hart en vra daarby om ’n hart waarmee ons ons naaste liefhet soos ons onsself. As jy die Ons Vader lees en bid dan sien jy ook raak dat dit nie in die eerste plek om my gaan. Ons bid dan eerste om die heiliging van God se naam, om die kom van Sy Koninkryk en om die doen van Sy wil. Die HERE en die eer van God is as dit reg is die eerste in ons lewe en ook in ons gebede. Dit is altyd weer goed om ons eie gebede hieraan te toets. Is ons gebede dikwels nie net ’n opsomming van dinge wat ons vir onsself soek nie? As dit so is het die tyd gekom om dit te verander.

 

GEBEDSGROEP
 

Mattheus 6:6 Veel nadruk op het persoonlijke gebed. Betekent dat niet dat gebedsgroepen verkeerd zijn? Laat ik eerst zeggen om samen de HERE te zoeken en dingen die je samen om je heen ziet bij de HERE te brengen is iets heel moois en kostbaars. Dat doen we samen in de kerkdiensten, dat doen we samen in de gezinnen en dat mogen we ook in andere verbanden doen. Toch heeft wat de Here Jezus ons hier zegt ons in dit verband wel iets te zeggen. Ook om hierover Bijbels nuchter te denken. Een gebedsgroep is goed maar je moet wel erop letten dat daarbij geen verkeerde gedachten gaan ontstaan. Ik noem twee van de verkeerde gedachten:
1. Je bent niet zo gelovig als je thuis in je gebed de dingen aan de HERE voorlegt en niet naar een gebedsgroep gaat. Wie op een gebedsgroep komt is geloviger.
2. Als we de dingen in een groep bidden heeft het meer kracht en is er meer kans dat God ons gebed verhoort. Ik denk hier ook aan die bekende tekst over de kracht van het gebed in Jakobus 5. Als het over de kracht van het gebed gaat, wordt er niet op gewezen dat die kracht toeneemt als we met meer mensen samen bidden. Dan lezen we daar in vers 16: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Samen bidden is goed maar we moeten niet denken dat het krachtiger is dan het persoonlijke gebed van Gods kind. Als we elkaar oproepen om voor iets in onze huizen persoonlijk te bidden is dat niet minder dan samenkomen om te bidden.

 

GENADELOON
 

Matteus 6:5,6 Die Here Jesus praat in hierdie verse oor beloning. In ons ore klink dit vreemd. Ons ore is nie gewoond aan die woord beloning. Vir ons staan dit teenoor genade. Nogtans hoor ons die Here Jesus vir mense wat in die gebed hul eie eer soek, sê dat hulle hul beloning klaar weg het. Christus sê ook dat Vader in die hemel hom wat met ’n opregte hart in sy binnekamer bid sal beloon.
Wat is hiervan die bedoeling? Die skynheiliges, die huigelaars wat bid om gesien te word, word deur mense wat hulle gesien geprys. ‘Kyk hoe vroom daardie man is!’ Dit is die beloning wat hulle kry. Hul beloning gaan nie verder as wat mense hul hier op aarde kan gee nie. As hulle sterf en voor die HERE kom en staan, is hul hande leeg. Dan is hul gebedslewe waarin hul hul eie eer gesoek het vir hul sonde. Dit maak hulle skuld teenoor die HERE net groter. Die gevolg is dat hul deur die HERE veroordeel word en nie in die hemel welkom geheet word nie.
Hoe anders is dit by wie nie vir eie eer bid nie. Vir wie in nederigheid sy of haar nood by die HERE bring en steeds weer weet dat jy dit self nie werd is om God se kind te wees nie. Vir wie elke dag ook eie nood en sonde by die HERE bring en om vergifnis vra. Wie so bid gee die Here Jesus die sekerheid dat jy uit genade beloon word. Nie omdat jy dit verdien nie maar omdat Christus vir jou gely, geleef en ook gebid het! Wat Hy verdien het, kry jy dan uit genade. Jou gebed om vergifnis en om kind van God te wees word om Christus se werk verseker verhoor! Heerlik genadeloon.

 

ANDERSGELOVIGEN?
 

Mattheus 6:7 De Joden in Jezus´ tijd kenden de wereld om zich heen. Om hen heen en in hun midden woonden mensen die andere goden dienden. Mensen die ook in gebed gingen. Zoals wij dat vandaag bij moslims en mensen met andere godsdiensten ook zien. Wij zijn soms geneigd om dan van andersgelovigen te spreken. Dan hoor je ook wel zeggen dat christenen en andersgelovigen samen de geloofsgemeenschap van een bepaalde plaats vormen. Een geloofsgemeenschap die dan bij bepaalde gelegenheden een gebedssamenkomst kan beleggen. Zonder om op wat voor manier ook mensen te discrimineren is het toch niet goed om zo te spreken. De Here Jezus doet dat ook niet. Hij noemt de mensen die wel bidden maar niet tot de HERE doen : heidenen. Mensen die niet het echte geloof hebben. Zij kennen Vader in de hemel niet. Zij moeten juist met liefde het evangelie horen en tot het ware geloof opgeroepen worden. Zonder geweld maar met liefde want zonder het geloof in Christus zijn zij voor eeuwig verloren. Ook zij hebben Christus nodig om de ware God en Vader te leren kennen.
Als je de HERE leert kennen zoals Hij is dan blijf je maar niet praten in je gebed. Dan denk je niet dat jij door bepaalde formules, dat jij door veel woorden te gebruiken in je gebed God kunt overhalen om te doen wat jij zegt. Het is niet zo dat jij door de manier waarop jij bidt de HERE kunt overwinnen en laten doen wat Hij eigenlijk niet van plan was. Het gaat om leven in liefde met de HERE.

 

BAIE WOORDE NODIG? 
 

Matteus 6:7 Ons kan die HERE nie deur steeds maar weer dieselfde in ons gebed met baie woorde te vra tot verhoring dwing nie. Dit is heeltemal verkeerd as ons dink dat dit van ons afhang of ons gebede verhoor word. Dis heeltemal verkeerd as ons dink dat die HERE die God is wat bestaan om ons wense te vervul. As ons die laaste dink is ons egoisties want ander het weer wense wat met die van ons stry. Gelukkig is die HERE die God wat bo alles staan en sien hoe alles in Sy groot plan pas. Sy plan wat vir wie hom aan Hom as Vader toevertrou verlossing en ewig geluk beteken. 
Dat dit nie help om ander gode aan te roep en dat dit nie help om baie woorde te gebruik nie sien ons raak by die Baalpriesters in 1 Konings 18. Hulle bid tot Baal en as daar nie vuur van de hemel kom nie begin hulle al harder praat. Hulle bly maar bid en bid en niks gebeur nie. Hier sien ´n mens hoe heidene in Jesus se tyd tot hul gode gebid het. Hulle moes die gode dwing om te doen wat hulle vra. Die Here Jesus maak duidelik dat dit by die ene ware God nie werk nie. Hy laat Hom nie dwing nie. Hy is die ene ware God! Dit is as jy mooi kyk wonderlik. Die HERE is naamlik ook die Vader van wie in Christus glo. Dit beteken dat Hy as ´n Vader met al Sy aandag en liefde na jou luister. Jy het nie nodig om dinge met baie woorde te sê nie. Die HERE is die Vader wat jou en my gee wat ons as Sy kinders nodig het. Hy benadeel daarby nooit een van Sy kinders nie. Wie met ´n hart van liefde vir Hom tot Hom bid, kry wat nodig is om ewig by Hom te kan leef! Hy dra jou dan nou en altyd.

 

EENVOUDIG BIDDEN 
 

Mattheus 6:7 Je hebt een Vader die de enige echte God is. Niets in jouw leven ontgaat Hem. Hij kent zelfs al de dingen die jij in het gebed wilt brengen al. Je gebed is niet nodig om Vader in de hemel over jouw leven in te lichten. Het is dus ook niet zo dat als jij de HERE gebrekkig informeert in je gebed Hij je niet goed kan helpen. Hij kent je hart en leven en als jij als Zijn diep afhankelijke kind naar Hem toekomt, kan geen gebrekkige formulering er voor zorgen dat Hij je niet geeft wat jij als Zijn kind nodig hebt. Wat een God en wat een Vader. Bij Hem mag je echt rust vinden! 
Als je zo in alle eenvoud je leven bij Vader brengt hoe eenvoudig moet je gebed dan zijn? Is het altijd bidden van het onze Vader dan genoeg? Je hoeft niet lang en met moeilijke woorden te bidden. Je gebed mag wel lang zijn als je veel zaken op je hart hebt mag je die bij de HERE brengen. Vader staat altijd voor Zijn kind open. Het is goed om het onze Vader te bidden. Het is ook goed om in eigen woorden te bidden. Ook als we als gezinnen aan tafel zitten. Wat is het goed als de kinderen in het gebed horen dat de dingen die ze meemaken bij de HERE in het gebed gebracht worden. Dat de kinderen ook persoonlijk waar ze bij zijn in het gebed aan Vader in de hemel opgedragen worden. Dat ze zo horen en voelen dat hun leven alles met de HERE, met Christus te maken heeft. Dan zie je dat het zo goed is om ons leven aan Vader toe te vertrouwen. Je mag om Christus' lijden, om Zijn dragen van Gods toorn tegen jouw zonden eenvoudig Gods kind zijn en zo leren bidden.

 

BIDDAG 
 

Matteus 6:8 'n Rukkie terug was dit hier in Nederland die jaarlikse biddag vir gewas en arbeid. Dus vir alles wat groei en wat ons as voedsel nodig het en dat ons onsself en ons gesinne kan sorg. Ons bely dan in ’n wêreld waarin mense dink dat hulself daarvoor moet en kan sorg dat ons daarin van die HERE afhanklik is. Ons beklemtoon dit deur nie op ’n gewone Sondag maar op ’n Woensdag saam kerk toe te gaan. Jy kan nou vra is dit regtig nodig? Die HERE weet mos wat ons nodig het? Ons lees in ons teks: “want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra”. As dit so is hoekom sou jy dan nog bid? As die HERE weet wat jy nodig het, kan Hy dit tog sonder dat jy dit vra vir jou gee? Eerstens is dit duidelik dat die HERE wil dat ons bid. Die Here Jesus leer ons naamlik na hierdie woorde die Ons Vader as ons daaglikse gebed. Hoekom wil die HERE dat ons bid? Nie omdat Hy dit nodig het om te weet hoe dit met ons gaan nie. Hy wil die gebed omdat Hy die lewedige liefdesband met Sy kinders wil. Hy wil dat ons die gesprek met Hom soek. Dat ons ons ons ook regtig aan Hom toevertrou en in ons lewe lewendig hou dat ons ons in liefde afhanklik weet van Hom. Dat ons dit in die gesprek met Hom as ons Vader ook uitspreek. Hy wil nie dat ons ’n soort onverskillige kinders van Hom word wat sê; “Die HERE weet wat aangaan en Hy sal op Sy manier sorg”. Wie nie bid nie, wie onverskillig leef, kry nie die lewe as kind van God nie. Dan vervreem jy jou van Vader in die hemel en kry jy nie die genade loon van vergifnis en ewige lewe nie. Laat ons bid!

 

ZAVENTEM WAALBEEK 
 

Mattheus 6:10 “Uw Koninkrijk kome”. Christus is Koning en toch hebben we gisteren zo pijnlijk en dodelijk duidelijk gezien dat de duivel nog altijd macht en invloed heeft. Je zag de duivel voor je op Zaventem en in Maalbeek. De duivel zaait dood en verderf en heeft er ook nog plezier in. Hij gebruikt daarvoor mensen met hun overtuiging. Zelfs vanuit de overtuiging dat ze daarmee hun god dienen en dat er voor hen een prachtige toekomst is. Dit soort dingen hebben niets met het Koninkrijk van Christus, met het Koninkrijk van Gods liefde te maken. De HERE haat de mannen van geweld. Je leest dat bijvoorbeeld in Psalm 11: “De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.” We leven in de tijd dat Christus Koning is en waarin de duivel nog rondgaat als een briesende leeuw. Juist omdat de duivel weet dat hij verloren heeft en dat als de Here Jezus terugkomt op de wolken zijn rol voor altijd voor 100% uitgespeeld is. We leven in een tijd waarin mensen die geweld liefhebben er nog zijn als gevolg van de zonde. Ook in onze eigen hart ligt dat zaad. Als we bidden om de volledige komst van Gods Koninkrijk dan bidden we dat de HERE in ons het zaad van geweld wegneemt en ons leert om lief te hebben. Wanneer we dit bidden weten we ook dat de rechtvaardige die door geweld sterft een goede toekomst heeft. Dat de mannen van geweld met een ingebeelde hemel juist de hel binnengaan. Er is voor de mannen van geweld geen plaats op Gods nieuwe wereld! “De oprechten zullen Gods aangezicht aanschouwen.” Psalm 11:7

 

BID ZO 
 

Mattheus 6:9 “Bidt u dan zo”. Wanneer de Here Jezus dat gezegd heeft volgt het Onze Vader. Het is ook het gebed dat in de afgelopen 2000 jaar het gebed is dat in de christelijke kerk het meest gebeden is. Als het volmaakte gebed dat Christus zelf ons geleerd heeft. Het is dan opmerkelijk als in onze tijd er voorgangers zijn die zeggen dat het Onze Vader zijn tijd gehad heeft. We zouden het altijd verkeerd begrepen hebben. Het Onze Vader zou door de Here Jezus alleen maar bedoeld zijn voor de drie jaar tot aan Zijn opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna zou het Onze Vader zijn tijd gehad hebben. We hebben dit 2000 jaar verkeerd begrepen hebben. In 2015 zou het licht hierover zijn opgegaan. Dat laatste is al heel onwaarschijnlijk. Waarom zou het zijn tijd gehad hebben? Omdat waar Jezus hierom leert bidden allemaal al gekomen is met Zijn opstanding, hemelvaart en geven van de Geest. We zouden nu niet meer moeten vragen maar alleen maar danken dat Christus heeft overwonnen en het allemaal al gegeven heeft. Als ik zulke dingen hoor en lees dan denk ik: “Volgens mij lezen we in twee verschillende Bijbels”! Ik lees na Christus werk op aarde steeds weer hoe wij bijvoorbeeld nog steeds bedreigd worden door de verleiding van de duivel. De Geest laat bijvoorbeeld dit opschrijven: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” 1 Petrus 5:8 Wat heb ik het gebed om Gods hulp hierbij nodig! Morgen verder hierover.

 

BID SO 
 

Matteus 6:9 “So moet julle bid: Ons Vader”. De Here Jesus leer ons as ons hoogste Leraar om as kinders te bid. Hoe wonderlik is dit! Ons kan ons gebed begin met vertroue. Dis nie so dat ons iets aan die HERE begin vra as iemand wat nie weet of Hy wel in jou belang stel nie. Nee, jy en ek, ons mag die HERE ons Vader noem. Dis maar nie net woorde wat ek kies en waarvan ek hoop dat dit so sal wees nie. Nee, so leer God se eie Seun dit vir ons. Hy wat die Vader in die hemel ken as geen ander nie vertel ons dat ons so moet en kan bid! 
De Here Jesus leer dit ons en Hy is dit wat in Sy lewe en sterwe vir ons gewys het dat Hy die offer bring waardeur ons vir altyd God se kinders mag wees! Kinders wat op grond van die offer wat Hy gebring het elke dag weer om vergifnis kan vra. Die Vader in de hemel gee elke dag vir wie met berou oor eie sondes tot Hom kom weer vergifnis! Omdat Christus dit vir jou goed met die Vader gemaak het. Hy is dit wat ons die HERE leer aanspreek as Vader. Dis nie nodig dat jy in angs leef nie. Dis nie nodig dat jy bang is dat vir ’n grillige God aan wie jy dinge kan vra, met wie jy kan praat, die jy kan dank maar wat jou sommer weer verlaat nie. Nee, so is die HERE nie! Hy is trou en jy kan in geloof Hom jou Vader noem. Nie net die van jou nie maar van elkeen wat deur die Seun met Hom as sy God en Vader wil leef! Daardie geloof wil die Gees jou gee. Jy kan in jou angs en met al die dinge wat jou pla na die HERE gaan en Hy luister en slaan Sy arm in liefde om jou as Sy kind.

 

BIDDEN TOT GOD! 
 

Mattheus 6:9 De Here Jezus leert ons bidden als kinderen. Als mensen die bidden tot de HERE als de Vader die met liefde naar hen luistert. Als een Vader die er blij mee is als we steeds weer in het gebed tot Hem komen. Hij is niet de Vader die zegt: “Ik ben nu te moe. Ik heb nu geen tijd voor je. Ik heb nu even tijd voor mezelf nodig en kan daarom nu een tijdje niet naar je luisteren.” Zo is de HERE niet! Het is ook niet zo dat het Hem soms even te veel wordt en Hij een poosje niet zou kunnen luisteren naar ons. Hij is namelijk geen schepsel. Hij is de enige God. Hij gaat zover boven ons uit dat Hij altijd naar ons kan en wil luisteren. Ook als er miljoenen tegelijk aan het bidden zijn. Hij geeft ieder van ons als de liefdevolle Vader Zijn volledige aandacht. Hoe kan dat? Omdat Hij de Vader is die in de hemel is! Omdat Hij God is. De enige God. Hij kan dingen waar wij alleen maar vol bewondering naar kunnen kijken en die voor ons vanuit ons schepsel zijn niet te verklaren zijn! Wat is dat laatste belangrijk. Zeker in onze tijd. Wij zitten vaak zo vast in dat we dingen moeten kunnen verklaren vanuit wat in de schepping mogelijk is. Ook als het om de schepping, om het ontstaan van de het heelal gaat. Laten we altijd bedenken dat de Schepper die om Christus onze Vader wil zijn dingen kan en doet die we vanuit wat we in de schepping als mogelijkheden zien gewoon niet kunnen verklaren. Daarom is ons bidden niet alleen vragen, zelfs niet alleen vragen en danken. Het is ook de HERE loven en aanbidden. Zo eindigt ook het gebed dat de Here Jezus ons geleerd heeft!

 

GOD ONS VADER 
 

Matteus 6:9 God se kinders bid tot Vader wat in die hemel is. Hy is die Vader wat soveel meer is as al die vaders wat in liefde vir hul kinders sorg. Hy is die voorbeeld vir elke vader en moeder wat op aarde ’n goeie vader of moeder vir hul kinders wil wees. Hy is die volmaakte Vader. Die Vader wat die enigste God is. Jy kan jou met ’n geruste hart aan Hom toevertrou. Wie met berou oor eie sondes by daardie Vader sy of haar lewe soek, is vir altyd in die beste hande wat bestaan! Dat Hy die Vader is wat regtig bo alles en elkeen op hierdie aarde uitstyg lees ons baie mooi in Lukas 11:11-13: “En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ’n klip gee; of ook ’n vis, en hy sal hom in plaas van ’n vis ’n slang gee; of ook as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?”
Wie met sy hart die Ons Vader bid, mag weet dat die Vader in die hemel aan jou uit genade Sy Gees gee! Die HERE wil dan in jou woon en jou steeds gee wat jy nodig het om as Sy kind te kan leef. Jy is dan nie alleen nie! Die Gees is by jou. Hy wil jou lei en beskerm. Hy wil jou die goeie gee. Hy kan dit want hy is God. ’n Wonderlike geskenk wat Vader vir Sy kinders om die werk van Jezus Christus Sy eniggebore Seun vir ons wil gee! Ons is dan nie stoksielalleen nie want die Gees leer ons bid: Ons Vader. Die HERE maak ons dan deel van Sy volk!

 

VADER EN vader 
 

Matteus 6:9 God se kinders bid tot Vader wat in die hemel is. Hy is die Vader wat soveel meer is as al die vaders wat in liefde vir hul kinders sorg. Hy is die voorbeeld vir elke vader en moeder wat op aarde ’n goeie vader of moeder vir hul kinders wil wees. Hy is die volmaakte Vader. Die Vader wat die enigste God is. Jy kan jou met ’n geruste hart aan Hom toevertrou. Wie met berou oor eie sondes by daardie Vader sy of haar lewe soek, is vir altyd in die beste hande wat bestaan! Dat Hy die Vader is wat regtig bo alles en elkeen op hierdie aarde uitstyg lees ons baie mooi in Lukas 11:11-13: “En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ’n klip gee; of ook ’n vis, en hy sal hom in plaas van ’n vis ’n slang gee; of ook as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?”
Wie met sy hart die Ons Vader bid, mag weet dat die Vader in die hemel aan jou uit genade Sy Gees gee! Die HERE wil dan in jou woon en jou steeds gee wat jy nodig het om as Sy kind te kan leef. Jy is dan nie alleen nie! Die Gees is by jou. Hy wil jou lei en beskerm. Hy wil jou die goeie gee. Hy kan dit want hy is God. ’n Wonderlike geskenk wat Vader vir Sy kinders om die werk van Jezus Christus Sy eniggebore Seun vir ons wil gee! Ons is dan nie stoksielalleen nie want die Gees leer ons bid: Ons Vader. Die HERE maak ons dan deel van Sy volk!

 

GOD EN JOUW NAASTE 
 

Mattheus 6:9-13 Bidden tot Vader in de hemel. Dat betekent in de eerste plaats op de HERE gericht zijn. Je ziet daarbij een patroon dat je in het hele leven met de HERE ziet. Dat we eerst op de HERE gericht zijn en dat we vanuit het leven met Hem met het leven onderling en op heel de schepping bezig zijn. In het Onze Vader zijn de eerste drie beden op de HERE zelf gericht. Het gaat om: Zijn Naam, Zijn Koninkrijk, en Zijn wil! Daarna komt de vraag van ons om vergeving, om ons dagelijks brood en om niet verleid te worden. We zien hetzelfde in de 10 geboden. Ook daar eerst heel duidelijk gericht op de HERE zelf. Geen andere goden, de HERE niet op een andere manier eren, Zijn Naam niet verkeerd gebruiken en Zijn dag heiligen. Daarna komen de geboden die ons leven onderling raken. Zowel bij Gods geboden als in het Onze Vader Mattheus 22:35-40 terug. We lezen daar dat we eerst de HERE met alles wat in ons is zullen liefhebben en vanuit Gods liefde ook onze naaste. Onze naaste is dan zelfs onze vijand. De Here Jezus leert ons dus ook in het gebed wat echt leven met God is. Hij laat ons zien dat wie zegt dat geloven alleen is dat je naar de kerk gaat en veel van de Bijbel weet onzin is. Leven met de HERE is echt leven met Hem. Dat betekent dat je hart klopt voor de HERE en daarom ook voor de mensen om je heen. Ik moet nu denken aan wat de Geest ons in 1 Joh 4 zegt: “En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.” Vs 21. Voor ons hele leven hebben we God nodig. Daarom bidden we.

 

GOD SE NAAM 
 

Matteus 6:9 “Laat u Naam geheilig word”. Die naam van God sê wie die HERE is. Dit gaan in ons lewe en in die geskiedenis daarom dat God se Naam geheilig word. Dit beteken dat die Here God die mees spesiale is wat bestaan. Niemand is soos Hy nie. Hy is God maar alles wat ons verder sien is skepsels. Al die skepsels saam is op geen enkel manier so groot, so magtig, so spesiaal as die HERE nie.
Dit gaan daarom dat ons in ons lewe die HERE op waarde skat. Ons bid dat mense gaan sien hoe groot en heerlik die HERE is. Dat hulle Hom in liefde en eerbied begin erken as die enige God wat die Vader van ons Here Jesus Christus is! As ’n mens dit begin raak sien wil jy die HERE ken soos Hy is. Wie met sy hart die Ons Vader bid, word ’n mens wat as kind al hoe meer Vader in die hemel wil ken. Dan bid jy dat die stem van Vader, wat jy indie Bybel vind, jou al meer begin aanspreek. Dat jy al hoe meer vanuit die Bybel en ook in jou lewe leer ken wie die HERE God is. Die groot doel daarvan is dan dat jy al meer in liefde vir Vader gaan leef. Dat jy al hoe meer begin sien hoe spesiaal Hy is. Dat jy die krag en moed kry om vir ander mense te wys wie die HERE is. Hoe goed dit is om God se kind te wees. Om uit te dra dat Hy reg op ons verering en aanbidding het. Wie die HERE ken, leer om Hom te heilig, roem en prys. Wie die HERE ken, leer ook in die nood van die lewe wat ons in Psalm 46 lees: “God is vir ons ’n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.” Vs 2

 

TIJD VOOR VADER 
 

Mattheus 6:9 Je wordt in je leven zo snel door heel veel dingen in beslag genomen. Zeker in onze tijd. Er moet veel gebeuren. We moeten vaak als man en vrouw werken om het hoofd boven water te kunnen houden. Dan is er nog zoveel anders wat met de kinderen of voor onszelf gedaan moet worden. Een leven vol van afspraken. Het is zo druk. Dan moet je in de drukte toch ook kunnen ontspannen. Je zoekt vrienden, je zoekt iets wat je leuk vindt om te doen. Je wilt contact hebben met anderen via bijvoorbeeld facebook, whatsapp of iets dergelijks. Zonder dat je het echt beseft gaat er veel tijd in zitten. Je wordt van het een naar het ander gedreven. De dingen nemen je als het ware mee. 
Als je zo door het leven meegenomen wordt hoeveel tijd en aandacht is er dan nog voor de HERE? Voor de Naam van de hemelse Vader? In de wereld waarin we leven hebben we nodig om te bidden dat de Here God ons leert om die aandacht en die tijd voor Hem te nemen. Niet zo dat je een bepaald deel van de dag voor de HERE neemt en de rest je eigen leven leidt. Nee, dat je steeds weer de tijd neemt om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken om vandaaruit je leven te leven. Een leven echt met de HERE. Waarin mijn gezin, mijn werk, mijn vrienden, mijn ontspanning horen bij het leven met Vader. Dat mijn leven een leven als kind van God is. Een leven waarin al mijn activiteiten en ontspanning gericht zijn om HERE als onze Vader te kennen! Met Hem te leven.

 

LIGDRAERS 
 

Matteus 6:9 As ons bid: “Laat U Naam geheilig word” vra ons ook dat die Gees so in ons werk dat ons nie dinge doen wat daarvoor sorg dat God se naam gelaster word nie. Die gelowiges is verteenwoordigers van God op aarde. De HERE roep alle mense maar ons op ’n spesiale manier om beeld van Hom te wees op hierdie wêreld. Die kerk is God se volk wat uitdra wie en hoe die HERE is. Mense moet aan ons kan sien dat ons Christene is. By ons behoort die liefde so duidelik te heers dat mense begin sien wat God se liefde is. Dit kry ons uit onsself in eie krag nie reg nie. Dit is daarom so nodig om dit met jou hart te bid. Ons sien in hierdie wêreld dat ’n kerk wat eie eer en mag soek juis ’n anti-reklame vir die lewe met Christus is. ’n Voorbeeld in die Bybel is as Dawid owerspel met Batseba gepleeg het en haar man laat doodmaak het. Ons hoor die profeet Natan in reaksie daarop o.a. dit sê: “Maar omdat u die vyande van die HERE deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster.” 2 Sam 12:14.
As ons die eerste bede bid, vra ons om te leer so te leef dat ons regtig al hoe meer God se beeld sal wees. Ons bid dan om so te leef soos ons dit in Fil 2:15,16 lees: “Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus.” Laat ons bid!

 

WIE IS KONING? 
 

Mattheus 6:10 “Uw Koninkrijk kome”. De Here Jezus leert ons bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Dat betekent o.a. dat wie dit met zijn hart bidt de HERE erkent als de Koning. De Here Jezus leert mij zo, leert ons zo tegen onszelf in te bidden.
Laten we eerlijk zijn dat een van onze beroerde dingen is dat we zo graag ons eigen koninkrijkje hebben. Wij willen zelf uitmaken wat we doen. Wij willen zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Vaak staat ons eigen belang en onze eigen plezier voorop. Velen van ons hebben er moeite mee om zich naar anderen te schikken. Als het niet zo gaat als ik wil dan loop ik weg en doe mijn eigen ding. Mensen moeten niet denken dat ze voor mij de dienst kunnen uitmaken. Wij hebben er vaak veel moeite mee om onszelf te verloochenen en nog veel meer om onrecht te lijden. Terwijl de Heilige Geest ons daartoe ook toe oproept. Zeker ook ter wille van de vrede in de gemeente als dat nodig is. Zie voor het laatste 1 Kor 6:7. 
We hebben allemaal persoonlijk het gebed om het komen van Gods Koninkrijk heel erg nodig. Dat de Geest ons hart zo bewerkt dat we ons leven in dienst van Christus willen stellen. Dat juist het dienstbaar Zijn aan Koning Christus en aan onze naaste de blijdschap van ons hart gaat worden. Dat we al meer gaan zien dat ons leven echt goed is als we niet onze eigen zondige wil doen maar de wil van onze God en Koning al meer de zaak van ons hart wordt. Here, leer me om geen koning in mijn eigen leven te willen zijn maar volgeling van Koning Christus!

 

MEER BURGERS VAN DIE KONINKRYK 
 

Matteus 6:10 Die gebed om die kom van God se Koninkryk is ook ’n gebed vir die kerk. Die kerk is naamlik die burgers van die Koninkryk op hierdie wêreld. Ek dink nou aan Fil 3: “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.” Vs 20. Ons kyk van die aarde af boontoe na die hemel waar ons Koning Jesus Christus is. Ons sien vol verwagting uit na die dag dat ons Koning na die aarde terugkeer en alles en almal wat op die aarde bly volgens God se wil sal leef in volkome en volmaakte vrede.
Ons bid in die tweede bede dat Vader die kerk op aarde bewaar en ook laat groei. As ek dit skryf dan bedoel ek ook regtig die kerk. Die kerk is hulle wat regtig met hulle hart in liefde vir die HERE leef. In artikel 27 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word dit so goed en mooi omskryf: “Ons glo en bely ’n enige katolieke of algemene kerk, ’n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in Sy bloed gewas is, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.”
Ons bid dat hierdie kerk sal groei. Ons bid dat op hierdie aarde al hoe meer mense regtig hulle as burgers van God se Koninkryk sal gedra. Dat hulle so mensen met liefde wys hoe goed dit is om saam by Christus te behoort. So bid ons ook vir alle werk van sending en evangelisasie om saam met ander mense tot Christus te roep om ook burger van God se Koninkryk te word. Om so nie moedeloos op ’n wêreld vol geweld en slegte dinge te wees nie maar te kan uitsien na die koms van Koning Christus.

 

TOEKOMST - ZUCHTEN  
 

Mattheus 6:10 Bidden om de komst van Gods Koninkrijk is ook bidden om de toekomst. Hierbij kom ik nog een keer terug op de bewering dat we na Christus opstanding en hemelvaart het Onze Vader niet meer zo moeten bidden. O.a. omdat Gods Koninkrijk in Christus al gekomen is. We zouden alleen nog maar moeten danken voor de komst van het Koninkrijk. Als je je Bijbel gewoon leest, zie je dat deze bewering niet waar is. Christus is opgestaan en regeert vanuit de hemel maar Zijn Koninkrijk heerst nog niet volledig over deze wereld. Dat is nog toekomstmuziek. Wel een toekomst die vast en zeker komt. Daarvan Zijn Christus opstanding en hemelvaart heerlijke garanties!
Dat we nog leven in een tijd waarin er nog zoveel is waardoor we de moeite en de ellende van de gevolgen van de zonden op aarde ervaren, zie je bijvoorbeeld in Romeinen 8. Wat kun je nog zuchten op deze wereld. Zuchten van ellende en zuchten van verlangen naar een betere toekomst. Dat doen niet alleen Gods kinderen. Dat doet zelfs de hele schepping: “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. ……Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” vs 19,22,23 We blijven bidden om de volkomen komst van Gods Koninkrijk op aarde!

 

WOLWE  
 

Matteus 6:10 Die Heidelbergse Kategismus sê by die uitleg van ‘Laat u Koninkryk kom” o.a.: “Vernietig alle kwaadwillige planne wat teen u heilig Woord bedink word”. As ek dit lees moet ek dink aan die lied van Frikkie Mulder wat vlymskerp volgens die Skrif beskryf wat in ons tyd gebeur en wat om God se hulp in die stryd roep. Ek gee hier ’n deel van die teks: ‘Sê my hoe kry jullie dit reg om die HERE se Woord so te draai. Voor in die Here se kerk die Satan se leuens te verfraai. Julle sê skameteloos dat die Bybel feilbaar is ……….O HERE skeur die hemel . O en kom met die vuur. Die wolwe in skaapsklere is hier. Die kerk is waar hulle werk. ……. Dit maak my naar …… HERE die kerk is waar hulle werk, dat U die kudde sal versterk want HERE die wolwe is hier. En sou jullie werklik die liggaam van Jesus Christus ontken. Toe Hy die derde dag na die kruis die graf het oorwin. Julle probeer om die Skrif van die geskiedenis los te skeur. Hou julle aan met die leuens? Ons glo vas dit het alles gebeur. Sê my hoe durf julle as predikante die HERE se Woord so te draai. Voor in die HERE se kerk die Satans teorieë te verfraai. …Maar God se vuur is op pad en verteer onuitbluslik die kaf. O HERE skeur die hemel en kom met die vuur. Die wolwe in skaapsklere is hier. HERE die kerk is waar hulle werk. O dat U die kudde sal versterk want HERE die wolwe is hier.” In drukwekkende woorde wat ook wys dat dit by kritiek op die Skrif nie om een of ander teorie gaan wat jy ook kan aanhang en notans gelowig kan wees. Jy kan hier die lied luister op:

www.youtube.com/watch?v=CFimYNV3x9Y

 

THEOLOGENVRIENDELIJKHEID?  
 

Mattheus 6:10 Ik kom ook vandaag terug op de uitleg die de Heidelbergse Catechismus van “Uw Koninkrijk kome” geeft. Het is namelijk ook een gebed om het werk van de duivel te verbreken. De duivel wil juist Gods Koninkrijk voor altijd tegenhouden. Daarbij is een van zijn wapenen die hij gebruikt: kritiek op de Bijbel. De duivel doet zich daarbij vaak voor als een engel van het licht. Zo vriendelijk, zo wetenschappelijk, zo verdraagzaam, zo vol liefde voor de cultuur van eigen tijd. De Bijbel is echt wel een heel bijzonder boek. In de Bijbel lees je prachtige verhalen over mensen die hun eigen ervaring met het Goddelijke hebben gehad. Dat verhaal van Jezus is een prachtig verhaal zei een van de mensen die een paar jaar geleden in de Passion gespeeld heeft. Omdat alles van het menselijke leven er in zit. Je kunt er alles ervaren wat een mens tijdens zijn leven ervaart. Prachtig zegt de duivel maar je moet tegen een ander niet zeggen niet zeggen dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is echt teveel. Dat is onverdraagzaam, onwetenschappelijk en ook onvriendelijk tegenover mensen die er anders over denken. Echte theologie is dat je niet van de vooronderstelling uitgaat ,die je in de Bijbel zelf wel vindt, dat de Bijbel het Woord van de 100% betrouwbare God voor alle tijden is. De duivel zegt laten we als theologen ook kritisch met de Bijbel om kunnen gaan want we zijn mensen van onze tijd. HERE verlos ons van deze theologenvriendelijkheid, van deze duivelse en verleidelijke verdraagzaamheid! Ook dat is: “Uw Koninkrijk kome”.

 

D-DAY - V-DAY  
 

Matteus 6:10 Christus is die Koning. Nogtans bid ons om die kom van die Koninkryk. Jy kan dit vergelyk met wat in de Tweede Wêreldoorlog gebeur het. Ons weet nou dat die regte bevryding begin het toe die Geallieerdes op die strande van Frankryk geland het. Ons noem dit D-day. Nogtans was heel Europa toe nog nie bevry nie. Dit moes wag tot die oomblik dat die soldate van die Geallieerdes in die lande gekom het en die Duitse besetting verjaag het. Dan het ons gepraat van V-day: die oorwinningsdag.
So is dit ook met God se koninkryk. Christus het die groot Oorwinning behaal. Hy het dit op die dag van Sy opstanding gewys. Nogtans het die duiwel en die sonde nog mag op hierdie wêreld. Ons sien dit ook raak as ons Romeine 16 lees. Die Heilige Gees bemoedig die gelowiges in vers 20 met hierdie woorde: “God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle”. 
Jy sien hier raak dat die genade van Koning Christus meer is as die aanwesigheid van die duiwel. As jy by Christus skuil dan kan die duiwel jou nie in sy hande kry nie. Dan kan jy deur die krag van Christus se Gees in alle verleiding as God se kind leef en bly leef. Daarby bly die gebed nodig omdat ons dit nie in eie krag kan doen nie. Ons bly bid tot die Koninkryk van God volkome op die aarde gekom het en al God se vyande vir altyd van die aarde weg is.

 

DANKBARE VERWONDERING  
 

Mattheus 6:10 Een laatste keer over “Uw Koninkrijk kome”. We hebben het er over gehad dat wie zegt dat dit na Jezus' opstaan uit de dood en Zijn hemelvaart niet meer gebeden hoeft te worden er naast zit. Toch is het goed en bemoedigend om te weten dat er een tijd komt waarop we dit niet meer hoeven te bidden. Het Onze Vader is niet als een eeuwig gebed bedoeld en zal dat ook niet zijn. De reden daarvoor is dat de HERE Zijn Woord houdt. Dat Hij voor 100% betrouwbaar is! 
Christus leert ons namelijk bidden om wat Vader in de hemel echt op het gebed geeft! Christus leert ons niet bidden om dingen die onbereikbaar zijn. Hij laat ons niet geloven in een luchtkasteel of een zeepbel die na een tijdje uit elkaar spat. Wat Hij ons leert bidden zijn zaken die Gods kinderen eens echt volledig zullen krijgen. Er komt een moment dat we daarvoor niet meer hoeven te bidden omdat we het helemaal gekregen hebben. Echt als een cadeau! Echt als iets dat we niet verdiend hebben en alleen krijgen omdat Christus het voor wie tot de HERE vlucht verdiend heeft. Echt uit genade. Dat leidt bij Gods kinderen tot dankbare verwondering. Dat brengt ons wanneer het Koninkrijk van volledig over ons leven gekomen is tot het loflied. Jezelf verloochenen als zondig mens op aarde brengt je door de Geest tot de lof op God. Dat wordt de inhoud van je nieuwe mens zijn. Die lof leer je hier dan al vol verwachting uitroepen zoals in 1 Kor 15:57: “ Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

 

GOD SE WIL EN ONS HART  
 

Matteus 6:10 “Laat U wil geskied”. Ons bid dat God se wil gedoen word op hierdie aarde. As ons dit bid dan bid ons in die eerste plek vir ons eie lewe. ’n Mens sien dikwels dat mense groot woorde gebruik omdat ander nie doen wat volgens hulle goed is. As jy dan na hul eie lewe kyk dan sien jy so baie waarin hulle teen God se wil in gaan. Somtyds ontmoet jy mense in Christus se kerk wat baie sterk die klem op die doen van God se wil lê. Hulle veroordeel ander streng as ander dit nie heeltemal doen nie. Na ’n rukkie word duidelik dat hulle op ’n bepaalde terrein al jare lank in die verborgene in sonde leef. Om daarvoor te sorg dat niemand van hulle sal dink dat hulle so leef nie, beklemtoon hulle dat jy suiwer voor God se oë moet leef. So’n voorbeeld maak duidelik dat dit nie net om die uiterlike gaan nie. Dit gaan daarom dat ons met ‘n suiwer hart voor die HERE wil leef. As ons die derde bede so bid dan doen jy dit nooit as iemand wat hom beter as ander voel nie. Dan doen jy dit nooit as iemand wat eintlik uitstraal dat jy hierdie gebed vir jou eie lewe nie meer nodig het nie. Ons het almal hierdie gebed enige dag van ons lewe op aarde nodig. Ons almal het dit nodig omdat ons die HERE se Gees nodig het om nie ons eie sondige wil te wil doen nie maar God se goeie wil! Dit leer ons ook die goeie omgang met mekaar as jy ’n ander sien sondig. Ons lees dit in Galasiërs 6 so: “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom.”

 

LEVEN VOLGENS VADERS WIL  
 

Mattheus 6:10 “Uw wil geschiede”. Waar gaat het om in het leven als kinderen van God? Je zult zeggen dat het daarin om de eer van God gaat. Dat is als het goed is het grote doel van ons leven op aarde. Ook van ons leven na onze dood in de hemel en op de nieuwe aarde. Leven tot eer van God betekent dat mijn hart op de Drie-enige God gericht is. Hem wil ik kennen. Al meer en al dieper. Daarbij hoort ook dat ik mijzelf in het licht van Zijn Woord, Zijn liefde en heiligheid wil kennen. Dat ik altijd weer bij Christus gebracht wil worden als de Verlosser die ik zo nodig heb. Om steeds weer te beseffen dat ik vergeving nodig heb en ook de Geest om dicht bij de HERE te leven en te blijven leven. Toch stopt een leven met de HERE en tot Zijn eer hier niet. Het stopt niet bij het kennen van de HERE als de Verlosser van je leven. Het gaat er ook om dat we met ons hart en ons verstand al meer in de wereld van 2016 leren zien hoe de HERE wil dat wij leven en denken. Dat betekent dat we ook in liefde voor de HERE echt nadenken over wat Gods wil is in al de vragen die vanuit de wereld van vandaag op ons afkomen. Het gaat er om dat we de wil van God leren doen en uitleven in de wereld van 2016. Verlossing en leven echt volgens Gods wil horen bij elkaar! De Here Jezus maakt dat heel scherp duidelijk in Mattheus 7: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” vs 21 
De derde bede vraagt er om dat we ook echt willen zien wat Gods wil in ons concrete leven is!

 

NIE MY WIL NIE 
 

Matteus 6:10 Bid is nie dat ek met myself praat nie. Bid is nie een of ander spirituele ervaring van my eie siel nie. As dit so sou wees, sou dit beteken dat ek die krag wat ek nodig het by myself soek. Bid soos Christus ons dit geleer het, beteken dat jy nie jou krag en leiding in en by jouself soek nie. As dit daarom gaan wat die goeie is, wantrou jy jou eie hart. Jy weet dat as jy jou oorgee aan jou eie gevoel, jou eie gedagtes, jou eie verstand jy dikwels doen wat nie goed is nie. Nie goed vir jouself, nie goed vir jou naaste, nie goed in die HERE se oë nie. As ons bid: “Laat u wil geskied” dan kyk ons boontoe en vra dat die Heilige Gees ons vanuit God se Woord leer wat Vader se wil is om dit dan as kind van Vader so te doen. 
De Here Jesus is daarby ons volmaakte voorbeeld. Hy was op hierdie aarde die sondelose mens. As Hy as God se Seun op pad is na die kruis, word dit vir Hom baie moeilik. Hy weet hoe swaar dit sal wees om God se boosheid en straf teen ons sondes te dra. Dit maak Hom doodsbang. Ons hoor Hom dan in Getsemane bid: “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie My wil nie maar U wil geskied!” Lukas 22:42 Selfs die Here Jesus wat sonder enige sonde is en wat met Sy hart in liefde heeltemal op Vader in de hemel gerig is, bid dat nie Sy wil maar Sy Vader se wil in Sy lewe moet geskied. Hy bid om krag en liefde om dat te doen. As jy dit lees dan leer jy as God se kind om nog meer met jou hart te bid: “Leer my om nie my wil nie maar U wil te doen!”

 

SMOESJES 
 

Mattheus 6:10 Bidden om het doen van Gods wil is in ons leven heel erg nodig. Wij zijn namelijk geneigd om op heel veel punten onder de wil van God te willen uit te komen. We hebben daarvoor vaak heel wat excuses. Voor ons gevoel zelfs goede redenen.
Van bepaalde dingen in de Bijbel die heel duidelijk Gods wil voor alle tijden zijn zeggen we dan:
• Dat is niet meer van onze tijd. Dat zou mensen van onze tijd alleen maar bij Christus weghouden.
• Dat komt me nu niet uit. Dat zou mijn leven nu zo veranderen dat ik er heel veel nadeel van ondervind. De HERE is een God van liefde dus heeft Hij daar wel begrip voor. 
• Ik kan me niet voorstellen dat de HERE zo zwart wit denkt. Hij is een God van liefde en genade en dus ook wel van nuance. Dus zal Hij het wel niet zo bedoeld hebben. 
De een weet dit soort excuses op een heel mooie en bijna filosofische manier te verwoorden en de ander komt er nog al bot mee. Toch ben je op beide manieren bezig je als mens tegenover God en Zijn wil te zetten. Tegenover de enige God. De enige die alles overziet. De hele kosmos, de hele geschiedenis en de hele toekomst. Nog zeggen mensen dan dat ze het beter weten. Dat zit na de zondeval in ons. We voelen ons daar vaak ook nog goed bij. De Geest zegt: “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Rom 7:12 HERE leer ons onze smoesjes weg te doen!

 

SONDER TEëPRATERY 
 

Matteus 6:10 Op watter manier doen ons God se wil? Doen ons dit graag of met teësin? Mopper ons as ons God se wil in ons lewe doen? Is in ons hart iets wat sê: Ek moet dit doen maar eintlik wou ek dit nie so doen nie?
Gelukkig wil God se kind die wil van Vader doen. Dit is heerlik as jy by jou self opmerk dat jy dit ook graag doen. Dat jy al hoe meer gaan sien dat God se wil regtig goed is. Dat jy met blydskap maak wat die HERE as Sy wil in die Bybel vir jou duidelik gemaak het. Dat jy al hoe meer saam met die digter van Psalm 119 leer sing: “Ek is vrolik in die weg van U getuienisse soos oor allerhande rykdom. Ek wil U bevele oordink en op U paaie let. Ek sal my verlustig in U insettinge, U woord sal ek nie vergeet nie.” Vs 13-15 Nogtans is dit in ons lewe nie altyd so nie. Somtyds voel dit asof God se wil vir ons nadelig is, dit voel asof dit vir jou ’n belemmering is. Jy kan nie maak wat jy graag wil nie. Dan het jy en ek nodig dat ons vrede met die HERE en Sy wil kry. Dan het ons nodig om onsself te verloën en ons teëpratery stil te maak. Dan het ons die gebed dat die Gees in ons werk om raak te sien dat God se wil goed is so nodig. Dan bid ons dat ook in ons eie lewe dit so word soos ons in Fil 2 lees: “Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld.” Vs 14,15 Ek het daarvoor regtig steeds weer nodig dat die Gees in my werk op die gebed!

 

ZOALS DE ENGELEN 
 

Mattheus 6:10 Als mensen hebben we voorbeelden als het gaat om het doen van Gods wil. Schepselen die in de hemel hun thuis hebben zijn die voorbeelden. De schepselen die nadat een van hun leiders tegen God is opgestaan de HERE trouw zijn gebleven. De slechte engelen, de demonen, de boze geesten kunnen niet meer in de hemel komen. De goede engelen die trouw aan de HERE gebleven zijn, zijn voorbeelden van het elke dag weer helemaal doen van wat de HERE wil en zegt. We lezen daarover op een prachtige manier in Psalm 103: “Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.”
Bij het bidden om het doen van Gods wil hoort gehoorzaamheid. Dat is iets dat bij velen in onze tijd eigenlijk in het verdachtenhoekje staat. Gehoorzaamheid zou te maken hebben met niet jezelf zijn, met onderdrukking enz. Let eens op het woord gehoorzaam. Het gaat er om dat je hoort, dat je luistert. Naar wie luister je? Er zijn zoveel dingen die je hoort, zoveel stemmen die om gehoor vragen. Als je dingen hoort vraagt het om een keuze van jou en mij wat je er mee doet. Als iemand dingen veel beter weet en doorziet dan jij dan ben je dom als je niet luistert en je niet door die ander laat meenemen. De HERE is de enige God. Hij weet alles veel beter dan alle mensen samen. Hij is goed. In Hem zit er geen enkel kwaad! HERE mijn gebed is dat ik dan niet dom ben en blijf maar dat ik verstandig word en U volg en Uw wil doe zoals de engelen in de hemel.

 

DAAGLIKS BROOD 
 

Matteus 6:11 Die Here Jesus leer ons eerste bid om vanuit die liefde van God vir Hom te leef. Om die eer van God in ons lewe die eerste plek te gee. As ons daarom in die eerste drie bedes gebid het, wys die HERE dat Hy die Vader is wat sien wat ons in die gewone lewe nodig het. 
Christus leer ons nou bid: “Gee ons vandag ons daaglikse brood”. Die geloof, die lewe met Vader in die hemel is nie een of ander teorie nie. Dit is nie net een of ander leer wat jou hart en lewe nie raak nie. Nee, die geloof in die Drie-enige God beteken dat die HERE se hart vir jou klop en dat jou hart vir Hom klop. Dit beteken dat die HERE raaksien wat jy nodig het. Die kos wat jy eet is vir die HERE nie te gewoon om Hom daarvoor te vra nie. Ons moet mooi bedink dat die HERE regtig jou Vader wil wees! Die Vader wat regtig vir jou omgee. Dis die rede hoekom jy jou hele lewe by Hom kan bring. Hy sal nooit vir jou sê dat die dinge wat jy by Hom in die gebed bring te klein vir Hom is. Die grootheid van die HERE is dat Hy selfs in die kleinste dinge van jou lewe belangstel! Ons is in alles van Hom afhanklik en Hy wil daarom ook in die kleinste dingen na ons luister en vir ons sorg. So´n wonderlike Vader het elkeen wat as diep afhanklike kind tot Hom in die gebed kom. Die kos wat ons elke dag nodig het om te leef is deel van die volmaakte gebed. Ons kan tot die Vader gaan van wie Christus sê: “Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?”! Matt 6:26

 

DIE GROOT GOD EN ONS DAAGLIKS BROOD 
 

Matteus 6:11 Ons het elke dag weer die goeie nodig. Ons leef op ’n wêreld wat nie ons wêreld is nie. ’n Ander het hierdie wêreld gemaak. As ons sien hoe groot die heelal is, as ons sien hoe die hele skepping werk, sien ons raak dat ons dit nie geskep het nie. ’n Ander wat soveel meer en groter as wat ons is het dit gedoen. Iemand waarmee ons en die hele skepping nie vergelyk kan word nie. Ek moet nou dink aan wat ons in Jesaja 40 oor die sterre en ander hemelliggame lees: “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? Sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.” Vs 25,26
Ons het as mense na de sondeval steeds weer die neiging om nie met God te reken nie. Ons probeer ook die begin van die skepping self sonder God te verklaar. Amper 14 miljard jaar gelede sou ’n baie klein en baie heet iets daar gewees het en ontplof het. So sou die heelal, wat nog steeds vanuit die ontploffing groter word, ontstaan het. Ons het dit bedink omdat ons dan sonder die HERE kan reken. ’n Groot vraag by hierdie teorie bly ook nog waar hier die baie heet en swaar deeltjie vandaan gekom het. Ons mag weet dat die skepping God se werk is wat ons nie menslik kan verklaar nie. Ons kan hierdie groot God deur Christus ons Vader noem en Hom selfs elke dag vra om ons daaglikse kos!

 

VANZELFSPREKEND? 
 

Mattheus 6:11   Je eet, je drinkt, je leeft.   Voor de meeste van ons is dat vanzelfsprekend. Elke ochtend dat je weer uit bed komt, loop je naar keuken en pak je brood of iets anders. Je zet thee of je pakt ander drinken en je gaat alleen of samen eten. Voor velen van ons gaat het al heel hun leven zo. De een zal nog dicht in de buurt van mensen wonen waarbij dat heel anders is de ander heeft daar uit eigen ervaring zelfs geen weet van.

Eten van je dagelijkse brood lijkt voor velen op deze wereld zo vanzelfsprekend. Dat hebben we toch te danken aan ons verstandig omgaan met de grond en met allerlei ontdekkingen die we gedaan hebben om grotere opbrengsten te krijgen? Als het je goed gaat dan denk je vaak niet na waaraan je jouw eten van elke dag te danken hebt of je vertrouwt op jezelf. Dat was in de tijd van de Bijbel ook al zo. Een goed voorbeeld daarvan is de man in de gelijkenis die de Here Jezus in Lukas 12 vertelt. Dat is een boer die hard gewerkt heeft en heel veel heeft en dan  zegt dat hij dat aan zichzelf te danken heeft. Hij hoeft niet meer te werken en kan van alles gaan genieten omdat hij volgens zichzelf zo goed voor zichzelf gezorgd heeft. Dan wordt je kortzichtig en zelfverzekerd. In deze gelijkenis sterft deze man in de nacht nadat hij zo gesproken heeft. Hij heeft niets meer dan alleen het oordeel van God. Hij is voor eeuwig arm.  De Here Jezus leert ons elke dag bidden om ons dagelijkse brood zodat we nooit vergeten dat we het van de HERE krijgen. Om nooit te vergeten Hem daarvoor te danken!  

 

AL HET GOEDE KOMT VAN GOD! 
 

Mattheus 6:11 De HERE is de ene grote God. Met niets en niemand te vergelijken. Groter dan alles samen. Wij mogen in het geloof tot Hem bidden als onze Vader. Zelfs voor onze boterhammen en ons warme eten. Als je bidt en iemand iets vraagt, geef je je ook aan die ander over. Daarbij is dan de grote vraag of je wel op die ander aan kunt. Je kunt als je op iemand vertrouwt ook van de koude kermis terugkomen. Iemand kan onbetrouwbaar zijn. Het kan ook zo zijn dat iemand wel iets voor je wil doen maar het gewoon niet kan. We krijgen er mee te maken dat mensen onbetrouwbaar zijn en niet de invloed en de macht om ons ondanks mooie woorden te helpen. Sommige mensen maken dat zo vaak en zo schrijnend mee dat ze bijna geen vertrouwen meer in anderen kunnen stellen. Ook dan is het zo belangrijk om te weten dat je echt op de HERE aan kunt! Dat je in je leven en dus ook in je gebed je aan Hem kunt overgeven. De HERE is betrouwbaar omdat Hij in en in goed is. Dat is ook de reden waarom Hij het verkeerde, het zondige haat. Waarom Hij dat ook niet ongestraft zal laten. Zo lijkt het misschien wel eens maar uiteindelijk zal de bedrieger en de mens die over lijken gaat en zich niet bekeert voor eeuwig gestraft worden. Het slachtoffer dat het bij de HERE zoekt zal eeuwig heerlijk bij de HERE leven. Ik moet nu ook denken aan Jakobus 1:17: “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.” Je kunt met een gerust hart bidden!

 

OP ONSSELF VERTROU 
 

Matteus 6:11 Ons vertrou so vinnig op onsself. As jy na mense in ons tyd luister, merk jy dat steeds weer op. Jy hoor in ons tyd dikwels: “As jy iets regtig wil en jy volg jou hart dan gaan jy dit reg kry.” Dikwels word beklemtoon dat ons dinge in eie krag kan doen. As jy dan so begin dink en werk en jy kry wat jy graag wil nie reg nie is die teleurstelling baie groot. Wie na hierdie wêreld kyk, sien dat baie dinge misluk. Ons kry dit as mense dit nie reg om vir ’n regverdige wêreld te sorg nie. Ons kry dit nie reg om siekte en dood uit hierdie wêreld te kry nie. Altyd weer is daar mense wat ander onregverdig behandel. Steeds weer sien ons dat die een groep die ander doodmaak. Steeds weer sien ons korrupsie. Ons menslike krag is klein en dan is daar nog die sonde waarvan die krag onder die mense groter is as dit wat goed is.
Dit leer ons as dit goed is om te bid. Om vir ons lewe van elke dag God se hulp te vra. Ek dink nou aan Psalm 127: “As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet.” Vs 1,2 Die HERE sê hier nie dat ons lui kan wees nie! Ons moet juis self werk maar dan met die groot vraag: “HERE wil U ons seën want sonder U hulp kan dit nie reg kom nie.” Selfs as dit nie reg kom nie het God se kind moed en uitsig want om Christus weet jy dan dat jy eens vir altyd op God se volmaakte wêreld sal leef. Jy kry dit doodseker uit genade!

 

ZO GEWOON EN TOCH GEKREGEN 
 

Mattheus 6:11 Waarom zou je voor je brood en je warm eten nu bidden? Waarom zou je voor je gezondheid en leven op aarde je hulp bij Vader in de hemel zoeken? Veel mensen vinden dat in onze omgeving ook onzin want wonderen bestaan niet. Je kunt wel eens iets bijzonders meemaken dat je niet verklaren kunt maar dat is dan of bedrog of we kennen de verklaring nog niet. Nader onderzoek zal er voor zorgen dat we eens de verklaring er voor leren kennen. Waarom zou je bidden voor dat heel gewone van elke dag? Omdat zonder het werk van de ene God in de hemel zelfs dat heel gewone er niet zou zijn! Dat er nieuw leven op aarde komt elk jaar weer is niet ons werk maar Gods werk. Op een heel mooie manier lees je dat in Psalm 104. Het gaat daar om het nieuwe leven dat elk jaar weer vooral in de lente te zien is. We lezen in deze Psalm ook dat als er eten voor ons en voor de dieren is dat het teken is dat de Here God Zijn hand voor ons heeft opengedaan. Lees en overdenk deze prachtige woorden: “Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. “ vs 27-30 Waarom zou je bidden tot de HERE voor dat heel gewone leven van elke dag? Omdat Hij alleen het je kan geven! Niemand anders. Dat is het wonder van elke dag.

 

AFHANKLIKHEID EN VERGIFNIS 
 

Matteus 6:12 Die Here Jesus het ons geleer om vir ons lewe afhanklik van die HERE te wees. Ons is vir elke keer wat ons asem haal van die HERE afhanklik. As Hy dit nie vir ons gee nie sal ons meteens sterf. Enige mens op aarde het sy of haar lewe en ook die kos wat jy kry aan die HERE te danke. Of jy dit erken of nie erken nie. Nogtans leer Christus ons nie net bid daarvoor dat jy op aarde leef en kan bly leef nie. 
Na die gebed om die daaglikse brood kom die gebed om die vergifnis van die sondes. Let daarop dat dit nie net ’n gebed is om vergifnis van sondes in die algemeen is nie. Dit gaan om ons eie sondes. Dit is nie ’n gebed wat net vir anderes kan wees nie. Christus maak duidelik dat ook die gelowiges elke dag nog sondig. Hoe hulle ook in liefde vir die HERE deur die werk van die Heilige Gees wil leef. Ook die gelowiges bly elke dag sondaars. Ons het ook as gelowiges elke dag vergifnis nodig. Wie dit ontken sê dat Christus self ’n leuenaar is. Wie dit ontken sorg daarvoor dat hy by homself nie meer eie sondes raaksien waarvoor hy vergifnis nodig het en ook om deur die Gees se krag daarteen te stry nie. ’n Gelowige is wel op ’n ander manier ’n sondaar as ’n ongelowige want hy sal so leef: “dat hy homself sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik.” Antwoord 115 Heidelbergse Kategismus.

 

ELKE DAG VERGEVING NODIG 
 

Mattheus 6:12 Christus leert de gelovigen bidden als kinderen van Vader in de hemel. Hij leert ons dat voor onze tijd op deze wereld. Hij leert Gods kinderen elke dag bidden om de vergeving van hun zonden. Elke dag! Zoals Hij ons elke dag leert bidden om ons eten en drinken zo leert Hij ons elke dag bidden om de vergeving van onze zonden. Christus zegt ons daarmee dus dat er elke dag in ons leven zonden zijn waarvoor vergeving nodig is. Niet alleen bij anderen maar ook bij jou en mij. Het zijn onze dagelijkse zonden. 
Als je ziet dat Christus die zelf ook God is dit aan ons leert dan kun je je bijna niet voorstellen dat er gelovigen zijn die zeggen dat het eigenlijk niet meer nodig is om elke dag om vergeving te vragen. Dan vervreemd je je van het onderwijs van Christus zelf. Ook als je zegt: “Maar de Here Jezus heeft toch voor ons geleden en door Hem zijn de zonden voor altijd weg uit mijn leven als kind van God.” Als je daar eens goed over nadenkt is dat een zelfde soort redenering als wanneer je zou zeggen: “De HERE is de God die alles in Zijn hand heeft en dus hoef ik niet te vragen om Zijn bescherming en Zijn liefde in mijn leven.” Het vreemde is dat ik dit bijna niemand hoor zeggen. Het punt is waarschijnlijk dat we niet aan onze zonden herinnerd willen worden, we willen vooral een goedvoelevangelie. Het resultaat is dat we dan juist de echte goede boodschap van God kwijtraken. Laten we elke dag bewust bidden om de vergeving van onze zonden. Dan gaan we in het spoor van Christus.

 

SKULDE 
 

Mattheus 6:12 “Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” We vragen om vergeving. Elke dag omdat we dat broodnodig hebben. Om niet schuldig te staan voor de HERE als wij bij onze dood of bij Christus terugkeer voor Hem komen te staan. Toch is vergeving vragen geen formeel iets. Toch is vergeving vragen niet iets wat je uit angst doet. Dat doe je als mens die door God ook echt veranderd is. Door het werk van de Heilige Geest. Je doet het als iemand die ook de mensen om je heen hun zonden die jou raken wil vergeven. Je bent niet meer die oude mens die hard is en die anderen afschrijft en dwarszit omdat ze dingen gedaan hebben die jou niet aanstaan. Nee, vanuit Gods liefde wil je die ander vergeven omdat jij weet dat jij uit jouzelf geen cent beter bent. Dat willen vergeven is echt iets waar je God in je eigen leven ziet werken. Dat is iets waarin je echte bevinding ziet. De Heidelbergse Catechismus omschrijft het zo: “zoals wijzelf ook als een bewijs van Uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven.”
Het willen vergeven van anderen is voor ons als mensen niet makkelijk. We schelden de ander liever uit. We negeren anderen liever die ons iets aangedaan hebben. Het is alleen de HERE die door Zijn Geest ons kan veranderen. Ook als we bij onszelf de haat voelen opkomen, is er maar een weg en dat is het gebed. Het vragen aan de HERE of Hij ons daarbij wil helpen. Dat Hij ons zo Zijn liefde laat zien dat daarin onze haat al meer verdwijnt en wij leren om te willen vergeven.

 

WILLEN VERGEVEN 
 

Mattheus 6:12 “Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” We vragen om vergeving. Elke dag omdat we dat broodnodig hebben. Om niet schuldig te staan voor de HERE als wij bij onze dood of bij Christus terugkeer voor Hem komen te staan. Toch is vergeving vragen geen formeel iets. Toch is vergeving vragen niet iets wat je uit angst doet. Dat doe je als mens die door God ook echt veranderd is. Door het werk van de Heilige Geest. Je doet het als iemand die ook de mensen om je heen hun zonden die jou raken wil vergeven. Je bent niet meer die oude mens die hard is en die anderen afschrijft en dwarszit omdat ze dingen gedaan hebben die jou niet aanstaan. Nee, vanuit Gods liefde wil je die ander vergeven omdat jij weet dat jij uit jouzelf geen cent beter bent. Dat willen vergeven is echt iets waar je God in je eigen leven ziet werken. Dat is iets waarin je echte bevinding ziet. De Heidelbergse Catechismus omschrijft het zo: “zoals wijzelf ook als een bewijs van Uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven.”
Het willen vergeven van anderen is voor ons als mensen niet makkelijk. We schelden de ander liever uit. We negeren anderen liever die ons iets aangedaan hebben. Het is alleen de HERE die door Zijn Geest ons kan veranderen. Ook als we bij onszelf de haat voelen opkomen, is er maar een weg en dat is het gebed. Het vragen aan de HERE of Hij ons daarbij wil helpen. Dat Hij ons zo Zijn liefde laat zien dat daarin onze haat al meer verdwijnt en wij leren om te willen vergeven.

 

'n ANDER VERGEWE NODIG! 
 

Matteus 6:12 Is dit moontlik om regtig ’n Christen te wees as jy ander nie wil vergewe nie? Dit kan wees dat dit vir jou baie moeilik is om ’n ander te vergewe. Dinge het gebeur wat vir jou baie moeilik is en jou diep geraak het. Jy het die ervaring opgedoen dat die ander al meerdere kere om vergifnis gevra het en daarna steeds weer dieselfde doen. Jy vertrou die ander glad nie meer nie. Dit kan regtig baie moeilik wees om nog te kan vergewe. Dat jy daarmee worstel is nie die groot ding nie. Dit gaan daarom of jy regtig wil vergewe. Dit is naamlik so dat wie nie wil vergewe nie geen Christen is nie. Jy sien dit baie duidelik as jy die volgende gedeelte in God se Woord lees:
“Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.” Matt 6:14,15 Hoe leer ’n mens om te vergewe? Ook as dit om groot dinge gaan. Jy leer dit as jy gaan raaksien dat as die HERE nie in jou lewe sou ingegryp het nie jy dieselfde dinge sou gedoen het en dalk nog erger. Ek is van myself nie iemand wat beter is as die grootste misdadiger op aarde is nie. Daarby kom dat as ek sondig ek daarmee die HERE self raak. Enige sonde wat ek doen, is iets waarmee ek my skuldig vir die HERE maak. Elke dag het ek weer vergifnis nodig en die HERE word nie moeg om dit te gee vir elkeen wat met sy of haar hart elke dag om vergifnis vra. Dit leer ons om anders steeds weer te wil vergewe. Om te vra of die Gees ons dit steeds weer leer.

 

PERSOONLIJKE SCHULD 
 

Mattheus 6:12 De laatste keer over de vijfde bede. We vragen als leerlingen van de Here Jezus in deze bede om de vergeving van onze schulden. Hoe persoonlijk zijn die schulden eigenlijk? Is het zo dat we als mensen in het algemeen een verkeerde richting gaan maar er persoonlijk eigenlijk niet veel aan kunnen doen? Dan is het gebed om vergeving iets dat ons persoonlijk niet erg raakt. Daarbij past dan wel de redenering dat Christus voor ons geleden heeft en dat we ons dus niet zo druk moeten maken om onze zonden. Dan is de vijfde bede een soort dagelijkse verplichting geworden die de gevolgen van de algemene schuld als mensen bij ons weg houdt. Een soort bezweringsformule die we nodig hebben. Zo is het niet! Het gaat bij zonden om mijn eigen verkeerde dingen in Gods ogen waardoor ik schuldig sta voor Hem. Heel duidelijk zien we dat o.a. in Psalm 51. David heeft overspel gepleegd met Batseba. Bedenk daarbij dat zonde en schuld er niet pas is bij de daad. De Here Jezus zegt daarover in de Bergrede o.a. dit: “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.” Matt 5:28 Met mijn eigen zonden bouw ik mijn eigen schuld op waarvan ik door Christus werk verlost moet worden. We lezen in Psalm 51: “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.” Vs 6 Wat hebben we elke dag het gebed om vergeving van onze zonden persoonlijk nodig! Wat een zegen dat de HERE hoort.

 

SWAKKELINGE 
 

Matteus 6:13 “En lei ons nie in versoeking nie maar verlos ons van die Bose.” Christen wees is iets vir swakkelinge. Glo in die HERE en leef met Christus is vir mense wat erken dat hulle swak is en niks self kan nie. Wie dink dat hy of sy sterk punte het en daarby niemand nodig het nie kan nie regtig ’n christen wees nie. Die HERE is nie die God wat jy net vir ’n enkel swak punt in jou lewe nodig het nie!
Die Heidelbergse Kategismus skryf in die eerste sin by die uitleg van die sesde bede: “Dit is: Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie.”
Ons het sterk vyande! Vyande wat ons altyd weer so wil laat leef dat ons Christus nie volg nie. Een van die vyande is ons eie sondige hart! Die verkeerde, die wil om te sondig is in onsself. Dit wat ons lewe bestuur is dit wat ons die verkeerde koers laat gaan. Jy kan dit vergelyk met ’n stuur van ’n kar. Jy koop ’n kar en jy kom agter dat die stuur so staan dat as jy ry die kar altyd sterk na regs ry. As jy ry moet jy by die bestuur van die kar steeds baie sterk na links korrigeer. Ons het altyd weer die Gees nodig om ons hart die regte rigting te laat gaan, om regtig in diens van Christus te leef. 
Wie regtig Christen wil wees moet erken dat jy elke oomblik die HERE se hulp nodig het. Enige oomblik het ons nodig dat die Gees ons op die been hou. Die Here Jesus sê dit in Johannes 15 so: “Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” Vs 5
Laat ons erken dat ons swakkelinge is en bid dat die Gees ons krag gee en die regte pad wys!

 

HULP VAN BUITEN NODIG 
 

Mattheus 6:13 Waarom is bidden zo nodig? Waarom hebben we het zo nodig om hulp van buiten in te roepen. Zelfs hulp van buiten deze aarde. Bedenk goed dat ons bidden tot onze hemelse Vader betekent dat we uitspreken dat er op aarde niet beschikbaar is wat we nodig hebben. Je ziet hier hoe echt bidden een gesloten wereldbeeld doorbreekt. Echt bidden laat zien dat je wel heel kortzichtig bent als je niet verder kijkt dan wat er op de aarde beschikbaar is. Het is dus zelfs niet genoeg om een wereldburger te zijn. Het is nodig om hemelburger te zijn. De hulp die we nodig hebben moet van Vader in de hemel komen.
Waarom? Omdat we op de aarde omringd worden door verleidingen om niet in het spoor van Christus te gaan. Om niet op de smalle weg te gaan die naar het leven leidt maar op de brede weg die naar de eeuwige ellende gaat. Het beroerde bij dit alles is dat wij als mensen ook nog zo heel gevoelig voor die verleidingen zijn. Ons eigen hart houdt er van om juist dingen te doen die niet goed zijn. Niet goed voor onszelf, niet goed voor onze naaste en niet goed voor onze toekomst. Wij gaan uit onszelf op de weg van de verzoekingen. We hebben nodig dat de HERE ons Zijn Geest geeft om daar weerstand aan te bieden. Dat hebben we echt heel nodig want wij hebben 3 grote vijanden die ons in de dood brengen als we geen hulp vanuit de hemel krijgen. Dat zijn de duivel, de wereld en onze eigen hart. Vader in de hemel geef ons Uw kracht en Geest om echt weerstand te bieden!

 

DUIWEL VERLEIER 
 

Matteus 6:13 Die duiwel is daarop gerig dat mense ’n ander pad gaan as wat die HERE vir ons wys. Hy soek die mense om vir hulle ’n lewe wat sondig is aan te beveel. Hy doen alles om wat die HERE verkeerd en sondig noem aan te prys as dinge wat goed en mooi is. Hy beveel aan om veral vir jouself te leef. Hy beveel aan om baie te drink en dronk te word, om die seksualiteit so te gebruik dat jy bevrediging ontvang. Dan maak dit nie baie saak dat jy met meer as een vrou of man die bed in jou lewe gedeel het. Dan is trou aan die een man of vrou met wie jy getroud is nie belangrik nie. Dan gaan dit daarom dat jy weelderig kan leef. Jy soek ’n beroep waarin jy veral baie geld kan verdien want welvarend wees is belangriker as om ander mense te help en te dien. 
Die duiwel lyk dikwels soos ’n engel wat lig versprei. Hy is dit wat jou tot ’n lewe vir jouself wil verlei. Dit lyk so goed. Jy is welaf en ander wat meer vir ander leef kan baie minder as jy doen. Nogtans is dit verleiding van de duiwel. As dit na jou toekom het jy God se krag en liefde nodig om daarteen weerstand te bied. Juis dan het ons die gebed so nodig: “Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Die Bose is die duiwel. Die duiwel lyk soos ’n engel wat lig versprei maar Hy is die Bose. Mense wat naamlik vir hulleself leef sal by hulle dood hoor dat hulle die ewig gelukkig lewe nie sal mag ingaan nie. Dan stort jou lewe as ’n kaartehuis in. Wie vir Christus leef en geleer het om in liefde vir sy naaste te leef, mag om Christus werk juis die ewig gelukkige lewe binnegaan!

 

DE MEERDERHEID 
 

Mattheus 6:13 Christus leert ons midden in deze wereld te bidden. Om onze ogen en onze verwachting naar boven te richten. Hij leert ons te beseffen dat er meer is dan wat we hier op aarde zien. Hij leert ons zo te bidden in een omgeving die vaak niet verder dan het leven hier en nu. Die vooral gericht is eigen genot. In de Bijbel wordt het woord wereld vaak gebruikt als aanduiding voor de wereld die in zonde ligt en daarom zelf een verkeerde koers gaat en wijst. Dat is de omgeving waarin wij leven. Daarbij komt dat we uit onszelf vanuit ons innerlijk daar ook heel gevoelig voor zijn. De omgeving heeft vaak een grote invloed op ons leven. Wij zijn over het algemeen niet zulke zelfstandige denkers en doeners. We gaan vaak mee in het spoor van de meerderheid. De meerderheid kan ook zomaar een soort norm worden. De meerderheid zal wel gelijk hebben. Als je daar eens over nadenkt is dat eigenlijk een vreemd argument. Op veel punten namelijk verschilt de mening van de meerderheid op verschillende plaatsen op aarde. In Nederland wordt er over veel punten door de meerderheid anders gedacht dan in Rusland en in Afrika is dat weer anders. Christus leert ons in het onze Vader om ons daarvan los te maken en ons op de HERE te richten omdat Hij de enige is die in en in goed is! De wereld wijst ons vaak met allerlei variaties de weg waarin we leven voor onszelf en voor eigen bevrediging. De zesde bede betekent ook dat wij bidden: “Vader in de hemel leer ons om op deze wereld geen wereldburgers te zijn maar hemelburgers”.

 

DIE WêRELD 
 

Matteus 6:13 Ons wêreld het groot geword. Dis is nie meer net die dorp of die stad waar ons woon nie. Dit is nie net meer die provinsie of die land waarin ons bly nie. Die vermaak en die gebeure van die hele aarde het naby ons gekom. Deur die televisie, deur die internet. Amper alles kan ons sien. Dit beteken ook dat die hele wêreld met wat gebeur, dat die vermaak wat die wêreld aanbied baie naby gekom het. Dit het amper onmoontlik geword om jou daarvoor af te sluit. 
Nogtans weet ons dat vanuit die sondige wêreld groot versoekings na ons toekom. Ek dink nou aan wat die Gees vir ons in 1 Joh 2 laat opskryf het: “Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in de wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” Vs 15-17
Hoe belangrik is vir ons in 2016 hierdie woorde. Ons word so vinnig met die dinge wat in die wêreld belangrik is saamgeneem. Asof dit die ware lewe is. As jy maklik daardeur saamgeneem word, is dit nodig om van sekere dinge gepaste afstand te bewaar. Dit is nie populêr om dit te sê nie. Ek het ervaar dat dit jou nie gewild maak nie. Nogtans moet dit vir mekaar bly sê en die HERE bid om dit vir ons te gee om op die smalle pad te kan en te bly stap! Hoe nodig is die sesde bede.

 

VERRADER IN HUIS 
 

Mattheus 6:13 De duivel en de zondige omgeving trekt aan ons. Dat zou nog geen onoverkomelijk probleem zijn als ons hart helemaal op de HERE gericht was. Dat is niet zo. We hebben vanaf het begin van ons leven een verrader in onszelf zitten. Ons eigen hart, onze eigen wil, onze eigen persoonlijkheid voelt zich prima thuis bij wat verkeerd, wat zondig is. Dat betekent niet dat iedereen moordend over straat loopt. Nee, de een wordt meer door bepaalde verkeerde dingen getrokken terwijl dat anderen weer andere dingen zijn. Veel dingen blijven ook binnen de perken omdat we beseffen dat we zelf ook bescherming nodig hebben. Van tijd tot tijd zie je het verkerde in de mens doorbreken als hele groepen mensen elkaar afslachten. Het is onmisbaar dat de HERE met Zijn Geest ons leert om niet ons gevoel, ons verstand en ons eigen hart te willen volgen maar wat de Enige die in en in goed is, zegt. Dat is de HERE die alles goed gemaakt heeft. We hebben nodig om andere mensen te worden. Om al meer te worden zoals God ons in het begin gemaakt heeft. Het gebed dat Vader in de hemel ons niet in verzoeking leidt, is ook het gebed dat de Heilige Geest ons al meer naar Gods beeld verandert. Zodat ons leven al meer van Gods liefde en de liefde voor de naaste spreekt. Het is ook het gebed dat die verrader in onszelf al minder invloed in ons leven krijgt.

 

OM JESUS ONTWIL

 

Ons bid in die sesde bede dat die Vader ons van die Bose verlos. Ons het nodig om nie in Sy greep te bly nie. Hoe kan ons nou van die Bose verlos word? Hoe kan ons uit die greep van die Satan raak en bly? Daarvoor is net een manier. Dit is dat ons ons hulp by Jesus Christus soek. As ons die woorde van de sesde bede bid wat Christus self ons geleer het, kan ons weet dat die Vader dit vir ons gee. Hoekom? Omdat Christus self dan vir ons gebid het. Ons lees in Johannes 17 dat Hy dit doen: " Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar."
As ons om verlossing van die Bose bid en ons doen dit uit liefde vir die HERE en as mense wat volgens Vader se wil wil lewe dan mag jy sekerlik weet wat ons in 1 Joh 5 lees: "En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra. ....... Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas op hom nie." vs 14,15,18
Dit beteken nie dat jy sondeloos moet wees voordat die HERE jou gebed verhoor nie. Dit beteken dat jy nie leef vir die sonde nie maar vir Christus! Dan sorg Christus daarvoor en ook Vader in die hemel dat die Bose jou nie regeer nie! Die Gees gee jou daarvoor die geloof en krag.

 

GEEN ZINLOOS GEPRAAT 
 

Mattheus 6:13 Gelukkig hoef ik zelf niet garant te staan voor het blijven leven in liefde voor de HERE. Als ik dat wel moest dan was het gauw met mijn leven voor Christus gedaan. Dan zou ik snel toegeven aan allerlei verleidingen die op mij afkomen. Gelukkig heeft Christus mij leren bidden. Gelukkig heeft Hij ons Zijn Geest gegeven om omhoog te kijken! Gelukkig leert de Geest Gods kinderen om hulpbehoevend te willen zijn. Dat is een van de moeilijkste dingen voor ons als mensen. Wij willen het zelf doen. Wij vinden het over het algemeen moeilijk om van de hulp van anderen te leven. Velen ervaren dat als vernederend. 
Toch is het leven pas goed en komt het tot zijn doel als we de HERE als onze Helper hebben. We lezen dat in Psalm 146 zo: “Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart”. Vs 5,6
Zo zie je ook de bemoedigende overgang van de zesde bede naar het slot van het Onze Vader. Ons bidden is maar geen zinloos gepraat. Het is ook niet een of andere spirituele vorm waardoor we meer tot onszelf komen. Gelukkig niet want dan bleven we nog in onszelf hangen. In onze zwakheid en zondigheid. Wie met zijn hart tot de echte God bidt volgens Zijn Woord mag weten dat de Almachtige God als de beste Vader die er is voor je zorgt. Van Hem is het Koninkrijk!

 

DIE HERE HOOR SEKERLIK 
 

Matteus 6:13 Christus het ons die Ons Vader geleer. Die inhoud van hierdie gebed is baie ryk. Die Seun van God het ons die volmaakte gebed vir elke dag geleer. Ons het gesien hoe die Here Jesus ons so ook baie geleer het oor wie die HERE is en wie ons is. Hy het ons geleer om groot van die HERE te dink en klein van onsself. ’n Christen wat met sy hart die Ons Vader bid kan niet groot van homself dink nie. Hulle besef elke dag hul swakheid en hul sondig-wees. Hulle besef elke dag dat jy van God se genade afhanklik is. Wie begin sê dat hy dit goed gedoen het en eintlik die Ons Vader nie meer elke dag nodig het nie, weet nie wie hyself is nie. Dan is jy besig om jou van die ware lewe met die Hemelvader weg te beweeg. Ons het die Ons Vader elke dag nodig om ons plek en die noodsaak van God se genade in ons lewe te bly besef. Om so regtig dankbare mense op aarde te wees.
Hoekom dankbaar? Omdat Christus ons ook die slot van die Ons Vader geleer het: “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”
Dit beteken dat die verhoring van ons gebed seker is. Ons bid nie tot iemand wat van goeie wil is maar nie kan gee wat jy vir hom vra nie. Jy bid tot die HERE wat die enigste God is en wat alles kan gee wat Hy wil. Hy is nie die grillige God op wie jy nie kan vertrou nie. Hy is die God wat trou bly tot in ewigheid. Wat Hy beloof het doen Hy en wat hy beloof kan Hy ook altyd gee. As jy met ’n gelowige hart die Ons Vader bid, kry jy verseker wat jy bid!

 

AMEN 
 

Mattheus 6:13 We kunnen met een gerust hart het Onze Vader met het woord ‘amen’ afsluiten. Het is een vreemd woord. Als je over de wereld reist en je bent bij christenen dan is dat het woord dat je in gebeden en kerkdiensten altijd herkent. Amen is eigenlijk een Hebreeuws woord. Het betekent dat het echt zo is. Je kunt er echt op aan. Als je het woord amen aan het einde van je gebed gebruikt betekent het dat je uitspreekt dat je zeker bent van de verhoring. Waarom is de verhoring van het gebed zo zeker? Hoe kun je nu zeker weten dat Vader in de hemel het Onze Vader dat je bidt in jouw leven echt werkelijkheid laat zijn? Is dat niet veel te zelfverzekerd? Als ik daarop antwoord geef, heb ik niet over elk gebed dat mensen bidden. Je kunt ook amen op een gebed zeggen waarvan zeker is dat de HERE dat je niet zal geven. Als jij of ik tegen Gods wil in bidden dan misbruiken we het woord amen. Dan wordt het een soort magisch woord waarmee we de HERE willen dwingen onze wil te doen. Wie het Onze Vader met een hart vol liefde voor de HERE bidt, mag weten dat de HERE je geeft wat je gebeden hebt. Dat is zelfs zo als jouw en mijn gevoel zeggen dat het niet kan, dat het niet waar is. Dat is zelfs zo als je in de meest ellendige omstandigheden zit. Dat was en is zelfs zo met Gods kinderen die in de concentratiekampen zitten of zaten en daar doodgaan. Het woord amen laat o.a. zien dat de HERE dan altijd als je Vader bij je is en je nooit verlaat. Christus werk is daarvan de garantie. Dat God met je is, is het beste dat je kunt krijgen. Morgen meer hierover.

 

JA EN AMEN 
 

Matteus 6:13 Dit is die laaste meditasie in die reeks oor die gebed. Ons het gesien dat die HERE self die waarborg is vir die verhoring van die gebed. Hy doen wat hy beloof. Hy het dit die duidelikste gewys in die kom en die werk van Jesus Christus. Ons lees daarvan in 2 Korinte 1: “Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom hulle ja en in Hom amen, tot heerlijkheid van God deur ons.” Nogtans lyk dit partykeer asof die HERE nie verhoor nie. Jy bid en bid nogtans verander niks aan jou moeilike omstandighede. Verhoring beteken nie altyd dat jy kry wat jy of ek wil nie. Dit is nie wat die HERE vir ons beloof het nie. Ek moet nou ook aan Paulus dink wat iets gehad het wat vir hom die lewe swaar en moeilik gemaak het. Drie keer bid Paulus dat die HERE dit uit Sy lewe wegneem. Die HERE se antwoord is dat Hy dit nie gaan doen nie. Ons lees dit in dieselfde brief waarin die Gees deur Paulus gesê het dat in Christus al God se belofte ja en amen is. Die HERE se antwoord op Paulus se gebed was: “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring.” Paulus moet leer dat hy altyd op hierdie aarde afhanklik van die HERE is en bly. Die HERE het ons nie beloof dat Hy op die gebed al die moeilike dinge van die lewe van ons af sal neem nie. Hy het beloof dat Hy ons deur die moeilikhede sal dra. Dat Hy ons dan nooit alleen sal laat nie. Dan kan mense deur God se krag op die brandstapels sing van God se genade. Dan getuig God se kind op sy sterfbed. Ook as jy nie kan praat nie mag jy weet: die HERE is by jou op die gebed! Die Gees is dit wat dan vir jou bid.