Preek over Mattheus 13:1-9; 18-23 de gelijkenis van de Zaaier Christus zaait van Zijn Woord in je leven. Wat doe je er mee?

20-02-2017 09:43

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  42;1,3 (vers 3 door kinderen geleerd)

Lezing van Gods wet

Psalm  34:4,5,6

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 13: 1-23

Psalm 85:1,2

Tekst:  Mattheus 13: 1-9;18-23

Verkondiging van het evangelie

Gezang 38:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Psalm  119:5,6,7

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De gelijkenis van de Zaaier. Een heel bekende gelijkenis. Het gevaar bij het lezen van deze gelijkenis is dat we het lezen als een prachtig verhaal. Dat we het horen en daarna eigenlijk weer gauw vergeten. Niet als verhaal  dat met heel duidelijk boodschappen tot ons komt. Ik gebruik nu ook met opzet het meervoud boodschappen. Vanuit Gods ene boodschap schittert deze gelijkenis van meerdere kanten. Zonder om er allerlei boodschappen in te lezen. Christus geeft hierin namelijk ook heel duidelijke aanwijzingen en ook bemoediging voor de ambtsdragers. Dat laat ik van morgen buiten beschouwing. Toch zou het goed zijn om ook daarover eens door te spreken met misschien wel meer als de plaatselijke ambtsdragers. Het zou ons heel erg kunnen helpen in het doen van ons werk als ouderling, diaken en predikant. Vanmorgen wil ik met jullie kijken wat Christus ons hier in een spiegel laat zien over onszelf. Hij houdt ons hier een spiegel voor. Hij stelt ons de vraag welke grond wij zijn als Hij het zaad van Zijn Woord zaait. Als we onszelf herkennen zou het wel eens zo kunnen zijn dat we van grondsoort moeten wissen. Of dat we bij onszelf merken dat we ook dingen in ons leven hebben die bij een grondsoort horen die gevaarlijk is en waar we vanaf moeten.

De Here Jezus vertelt deze gelijkenis wanneer Hij heel duidelijk te maken krijgt met het op verschillende manieren luisteren naar Hem. Mensen horen dezelfde woorden, ze horen dezelfde boodschap dat Hij de beloofde Christus is en ze reageren daar heel verschillend op. De een volgt Hem, anderen twijfelen en weer anderen worden al meer Zijn tegenstanders. Het komt er op aan hoe je naar Christus luistert in je leven. Wat je met het zaad dat Christus in je leven zaait doet. Bij het lezen van Gods eigen Woord en bij de verkondiging van dat Woord in de kerk. Hoe luister jij? Juist als een gelijkenis verteld wordt is dat zo belangrijk. Het lijkt zo vaak voor je gevoel niet meer dan een verhaal en dan gaat het aan je voorbij. Juist een gelijkenis vraagt om extra inspanning en liefde om te luisteren naar de boodschap die er in zit. Laten we dat vanmorgen met liefde en daarom met aandacht doen. Ik verkondig jullie het Woord van God onder het volgende thema:

 

  CHRISTUS ZAAIT HET WOORD IN JE LEVEN.  WAT DOE JE ER MEE?

 

1.  Ben je harde grond?

2.  Ben je  droge grond?

3.  Ben  vervuilde grond?

4.  Wees goede grond!

 

1.  Ben je harde grond?

 

Er is weer een hele grote groep mensen bij de Here Jezus. Christus gaat nu in een schip om vanaf dat schip de mensen toe te spreken. Hij doet het in gelijkenissen. Wanneer Hij in verhaalvorm spreekt dan zullen mensen die niet echt belang in Hem stellen het langs zich heen laten gaan. Zij hebben geen zin om zich in te spannen om na te denken over de betekenis van wat er nu in verhaalvorm gezegd wordt. We hopen in de komende weken verschillende van deze gelijkenissen waarbij de Here Jezus over zaad spreekt te horen om juist de betekenis voor ons vandaag daarin te zien.

De Here Jezus is hier op een boot en de grote groep staat op het land. Als ze om zich heen kijken zien ze de landerijen.  Het beeld dat de Here Jezus nu bij ze oproept, komt ze heel bekend voor.

Het is beeld van de boer die op zijn eigen stukje land gaat zaaien. De boeren deden dat toen in Israël in Oktober-November.  Een deel van het graan dat ze de vorige keer geoogst hadden hielden ze over om in het nieuwe seizoen te kunnen zaaien. De boer droeg een soort draagtas op zijn heupen terwijl de tas vastzat met een band om zijn schouder. De boer ging met zijn hand in zijn tas en nam een hand graan en strooide dat over het land. De zaaier in de gelijkenis zaait royaal. Hij zoekt niet een paar plaatsen op het land op waar Hij zaait. Nee, overal komt het zaad terecht. De Here Jezus legt uit dat  het zaad het Woord van God is. Dat is het evangelie van Christus als de enige Verlosser die je nodig hebt. Zonder wie er geen redding en geen echt leven is. Geen hoop en geen toekomst. Dat evangelie moet niet maar aan enkele mensen verkondigd worden. Niet alleen aan mensen die wij sympathiek vinden en van ons wel bij de gemeente mogen komen. Nee, we moeten juist het Woord van God zaaien uitdragen aan iedereen. Dat jij of ik het voorrecht kennen van het evangelie is een wonder en wij zijn van onszelf niets beter dan de mens aan wie wij de meeste hekel hebben. Zaaien met liefde, zaaien in ontferming over anderen. Zaaien zonder dat wij berekenen bij wie we de meeste kans op geloof maken.  Vol liefde zaaien met het Woord van God. Niet met onze eigen boodschap en voorkeuren maar met het heerlijke evangelie waarmee allen die vermoeid en belast zijn tot Christus geroepen worden. Om bij Hem rust te vinden.

Dat is ook zo heerlijk elke zondag. Een open kerkdeur, je kunt iedereen uitnodigen en je mag en moet aan iedereen die luistert het evangelie brengen. Waarin ieder uitgenodigd, geroepen wordt tot het geloof in Christus. 

Dan klinkt daar die oproep om Christus lief te hebben, om je zonden te belijden, om Hem ook concreet in je leven te volgen op Zijn Woord en volgens Zijn wil.  Het zaad valt dan ook op de harde grond.  Die harde grond betekent niet dat je het niet gehoord hebt. Het betekent niet dat je je oren dicht gestopt hebt en later kan zeggen: Ik heb het niet geweten. We lezen in Lukas 8 zelfs: “Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun ​hart​ weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.” De woorden zijn dus wel binnen gekomen. De grote vraag is wat je er mee doet. Wat doe jij met wat jij vanuit de Bijbel, de kinderbijbel, vanuit de prediking en ook op catechisatie gehoord hebt? Het was Christus die toen in jouw leven aan het zaaien was. Met liefde, met ontferming over jou. Als het bij horen bleef maar niet heeft geleid tot leven in liefde voor God dan is bij jou het zaad op harde grond gevallen. Dan ben je het zelf die niet echt wilde luisteren. Dan is de duivel die alleen maar je  ongeluk zoekt die er als de kippen bij is om dat zaad weer uit je hart te halen. Om er maar niet met liefde aan te denken en het in je leven te laten ontkiemen. Dan komt de duivel in je leven met zijn leugens zoals bijvoorbeeld:  “Jij voelt er niets bij dus zal het wel niet waar zijn, de meeste mensen geloven dit niet dus ik zal dat ook maar niet doen, de wetenschap heeft bewezen dat het anders is, als je gelooft dat mag je allerlei dingen niet dan kun je geeneens genieten van het leven.” Als je deze dingen bij jezelf herkent is de duivel bezig om jouw leven stuk te maken. Dan ben je harde grond en is het de HERE die nu op je hart klopt om tot een andere grondsoort over te stappen. Om je zacht te laten maken.

Hier moet nog wel iets bij gezegd worden. We kunnen namelijk heel gelovig lijken en toch bezig zijn om de grond al harder te maken voor het echte evangelie. Dat zie je meerdere keren gebeuren doordat we bijna alleen nog maar kritisch kunnen luisteren. Onder de preek letten we er steeds weer op of bepaalde dingen volgens onze smaak toch niet verkeerd of niet volgens de eigen bekende termen gezegd worden. We hebben een eigen idee in het hoofd en als de preek daaraan niet helemaal voldoet, komen er alleen maar kritische woorden en gedachten uit ons hart. Terwijl het evangelie van Jezus Christus volgens het Woord geklonken heeft. Kijk uit dat je niet in dat straatje gaat want dan heeft de duivel meer invloed op je dan je lief is. Dan lacht hij in zijn vuistje. Dan ontneemt hij je de blijdschap van het geloof dan wordt je verzuurd. Dan ben je ook in de gemeente niet opbouwend bezig. Het evangelie is namelijk reden tot grote blijdschap. De blijdschap van het geloof is een groot goed. Dat komt bij die tweede soort grond ook duidelijk ter sprake. We gaan naar het tweede punt.  

 

2. Ben je droge grond?

 

De Here Jezus heeft gesproken over het zaad dat op de harde grond valt en snel door de duivel wordt weggepikt. Er is ander zaad in de grond gevallen dat net een dun laagje over een rots is. Je moet je goed bedenken dat veel grond in Israël rotsachtig is. Op verschillende plekken op het land is het laagje grond dun omdat daar de rots vlak onder de grond zit. Vooral als een stukje rots net boven de grond uitsteekt komt loopt de dauw die er in de maanden van het zaaien is juist in dat dunnen laagje grond. Die grond voelt dus natter aan. Wanneer het zaad van het evangelie daar valt dan ontkiemt het snel. Dan lijkt het veelbelovend heel vroeg te groeien. Mensen zijn eigen meteen heel enthousiast over de boodschap van Christus. Geweldig, wat een liefde van God. Je wordt eigenlijk jaloers op de mensen die zo snel zo overtuigd, blij en positief spreken over de boodschap die ze nu nog maar net in hun leven gehoord hebben. Dan komt de drogere tijd. De zon gaat feller schijnen en daardoor wordt vooral dat kleine laagje grond heel snel droog. Zo droog dat het plantje niet genoeg water meer krijgt. Je ziet het verdorren. Totdat alle leven er uit is.

De oorzaak van het verdorren van dit plantje is dat er geen wortel is die van dieper af het water, het voedsel haalt. Wat voor een grond, wat voor een geloof is dit? Dit is een geloof dat oppervlakkig is. Een geloof dat een soort zonschijn geloof is. Jezus is de oplossing voor alles en al mijn moeite zijn uit het leven verdwenen. Het gaat vanaf nu dankzij Jezus alleen maar voorspoedig in mijn leven. De blijdschap waar hier over gesproken wordt is niet het probleem. Bij het echte geloof hoort een diepe blijdschap die ook ons hele leven juist als kinderen van God mag en moet doortrekken. De Heilige Geest zegt niet voor niets tegen ons Fil 4: “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!  Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door ​gebed​ en smeking met dankzegging bekend worden bij God.  En de ​vrede​ Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw ​harten​ en uw gedachten behoeden in ​Christus​ ​Jezus​.”

Bij deze droge grond gaat het om de oppervlakkigheid. Jezus als de oplosser van alles in je leven nu en hier. Een soort welvaartsevangelie. Als je in Jezus gelooft dan zijn ziekte en moeite verleden tijd in je leven. Dat klinkt mooi maar het is een leugen van de duivel. Het is echte dwaalleer. Als je dat denkt dan komen er al geloof je toch de moeilijke dingen. Dan komt de ziekte, dan komen er problemen met mensen, dan komt er een verschrikkelijk ongeluk. Dan komt het dat mensen je vreemd aankijken om je geloof. Dat ze je mijden omdat je Christus wilt volgen, dan komt er zelf verdrukking en vervolging. We zien het in de wereld en in ons eigen leven gebeuren.  Wie dan droge grond is, raakt teleurgesteld en zegt de band met de HERE op. De HERE is alleen goed als Hij jouw problemen die er door onze eigen zonden zijn hier en nu weghaalt. Wanneer je de diepte van de zonden niet peilt ga je zo denken en voelen en verlaat je Christus en ga je terug naar de wereld zoals Paulus medewerker Demas deed. Wat is echt geloven?  Dat je juist echt het evangelie, en echt de HERE wil leren kennen. Dat je echt in Christus geworteld wil zijn. Dat betekent dat je niet zo af en toe eens Bijbel leest, dat je niet zo af en toe eens naar de kerk komt om naar de verkondiging te luisteren. Nee, je wilt de HERE kennen, al meer in liefde hem kennen. Daarom kom je trouw luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Daarom wil je met anderen o.a. door Bijbelstudie daarin groeien. Want als dan die moeilijke dingen komen. Als dan de ziekte, de rouw, de problemen, en zelfs vervolging en verdrukking komen dan weet je dat dit ook Gods kinderen overkomt. Dat heeft de Heilige Geest je met Zijn eigen stem in de Bijbel verteld. Dan heeft Hij je in de Bijbel geleerd dat geloven voor Christus terugkeer geen zonschijngeloof is omdat wij de zonden in de wereld hebben gebracht. Dan laat die wortel je aan Christus vastzitten en zoek je in de moeite juist de kracht, het houvast de troost die de HERE allen kan geven. Hij wil die ook geven. Dan zoeken we het in de moeite van het leven juist nog meer en dieper bij Christus.  Laat je niet verleiden tot oppervlakkigheid! Als je bij jezelf de oppervlakkigheid ziet keer je leven dan om. Zoek de diepte door Christus, door de Drie-enige God volgens Zijn Woord al meer te kennen. Door juist trouw bij de verkondiging van het evangelie te zijn. Dan laat je op zondag niet verstek gaan om bijvoorbeeld op diezelfde dag wel ergens te zijn waar je zelf kunt praten en je eigen ideeën naar voren te brengen. Geloven en echt wortelen in Christus begint altijd met luisteren in Gods gemeente waar Christus zelf de prediking gegeven heeft. Luisteren kan ook op lange termijn een probleem worden. Dat zie je als we op de vervuilde grond letten.

 

3. Ben je vervuilde grond?

 

Dan valt er ook zaad op de grond waarop veel onkruid groeit.  Wanneer we hier over lezen moeten we goed bedenken dat in de tijd van de Here Jezus het niet mogelijk was om diep te ploegen. Het onkruid werd zo goed mogelijk weggehaald maar op sommige plaatsen bleven dieper liggende wortels liggen om later samen met het zaad op te komen. Als je goed kijkt komt het graan mooi omhoog maar na een hele tijd zie je hoe het onkruid er voor zorgt dat het graan niet genoeg water krijgt en dat het licht er niet meer goed op kan komen. Je ziet het graan verpieteren en toch doodgaan zonder dat het vrucht draagt.

Het gaat hier om mensen die Gods Woord hebben gehoord. Die ook in de kerk leven. we kennen ze als gelovigen. Ze staan midden in het leven. Er komt veel op ze af. In hun werk, in het gezin, in de kerk, in het leven met alle sociale contacten die ze hebben. Al met al een druk leven. Ik concentreer me nu op de twee dingen die hier door Mattheus genoemd worden als dingen die dan verstikkend voor het geloof zijn. Lukas noemt ook nog de lusten van het leven bij. De zuigkracht die er uitgaat om voor de wereld te leven en je genot een al grotere plaats in het leven te geven.

Wat kan het leven in onze eigen omgeving ons bezig houden. Je werk, je school, je opleiding vragen veel van je. Dan zijn er je vrienden daar moet je ook contact mee houden. Dan is er het gezin. De zorg voor de kinderen, die je ook overal naar toe moet brengen. Nog het extra werk dat je eigenlijk wel nodig hebt om extra dingen te kunnen doen. Er is zoveel wat je aandacht trekt. Dan nog de series die je op tv of op Netflix wilt volgen. Je dagen zitten zo vol. Ja om dan nog echt met aandacht de tijd te nemen om je Bijbel te lezen en te bidden. Om Bijbelstudie te doen. Ja dan blijft de zondag over om rust te hebben. Die rust heb je zo nodig want je bent afgeknoedeld   van de hele week. Dan is een keer naar de kerk wel genoeg want anders kom je niet aan je rust. Volgende week ben je zo moe dat je denkt ik kan deze week wel een keertje overslaan. De vervuilde grond is als de dingen van het leven die ook heel belangrijk kunnen zijn op de eerste plaats komen in plaats van Christus. Bedenk dat je werk, je zorgen, je jagen naar welvaart je niet kunnen redden. Als je daarvoor leeft sta je op een dag met lege schuldige handen voor de HERE zonder Christus. Omdat die langzaam maar zeker uit je leven verdwenen is. Al het andere is je al meer in beslag gaan nemen.

Wat als je ziet dat die verstikking al is dit nog in een beginstadium, of al gaat nog heel langzaam in jouw leven aan de gang is? Ook dan moet je je concentreren op de goede grond. Dan wordt het tijd om echt grondig te gaan wieden in je leven.  Dan hoor je Christus heel concreet, heel persoonlijk tegen jou nu zeggen: “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar ​dieven​ inbreken en stelen;  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen ​dieven​ inbreken of stelen.  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw ​hart​ zijn. …..   Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn ​gerechtigheid​ en dit alles zal u bovendien geschonken worden.     19-21; 31-33

De Here Christus wijst ons aan om goede grond te zijn. Dat zien we in het laatste punt.

 

4.  Wees goede grond!

 

Dan is er het zaad dat in de goede grond komt. De grond waar er de goede voeding is. De grond waarin het zaad ontkiemt, groeit en vrucht draagt. Waar het echt zeker voor die tijd veel vrucht draagt. Een rijke oogst.

Wat is nu die goede grond? Dat is het leven waarin je het Woord hoort en begrijpt en het vrucht draagt! In het Lukas evangelie wordt het zo omschreven: “En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed ​hart​ vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.” vs 15 HSV

Wat betekent dit nu voor ons vandaag. Kijk dan even niet naar je buurman, denk dan even niet aan andere mensen maar laat dit Woord van God binnenkomen in jouw eigen leven. De HERE richt zich op jou. Wat is die goede aarde: dat jij echt met hart luistert! Luistert naar het Woord van God als het allerbelangrijkste wat er is. Laat het niet afketsen op jouw kritiek maar laat het binnen komen. Je wilt het Woord van hem die tot verlossing aan het kruis heeft gehangen om Gods toorn tegen jouw zonden te dragen horen.  Je wil dat het je niet ontgaat. Het is de boodschap van je grote Geliefde. Je wilt het niet alleen horen maar ook begrijpen. Wat zegt de HERE hier voor mij. Je wilt het Woord van God in je leven al meer en al dieper gaan begrijpen, je al meer door Vader in de hemel laten aanspreken. Met welk doel? Om vrucht te dragen. Om in liefde voor God en je naaste te leven! Om dat uit je leven te laten spreken. Thuis, in de omgeving, in de gemeente. Daarom wil je een luisteren leven leiden waarin je steeds weer alle tijd neemt om Gods Woord in je leven te laten komen.  Daarvoor neem je elke dag de tijd. Je wilt dat Woord van God ook vasthouden. Het is niet zo dat als je het een keer gehoord hebt het vanzelf deel van je leven is. Je hebt nodig om het steeds weer te horen. Wat is het evangelie ook als het diep in je leven snijdt, ook als het je ontdekt aan je zonden toch goed. Want het brengt je toch weer bij Christus hoe diep je je zonden ook moet belijden. Dan wil je luisteren om te zien wat Gods wil is en om volgens de wil van je Vader te leven want je wil Gods kind zijn. Daar ga je voor, dat staat op de eerste plaats in je leven. Christus staat op die eerste plaats als je God, Redder en Verlosser. Dan is er de goede grond. Ga in de spiegel van deze gelijkenis staan. Dan vraagt Christus jou: ben jij die goede grond? Dan laat Hij je zien wat daaraan mankeert in jouw leven? Weet je wat zo geweldig is? Dat als jij heel diep aan je eigen zonden ontdekt bent Christus je de weg wijst om goede grond te zijn. Hij wil jou de Geest geven om echt goede grond te zijn. Jij en ik hebben geen excuus als we die goede grond niet zijn want op het gebed is die bij de HERE te krijgen door het bloed van Christus. Dan ben ik ontdekt aan mijn gebrek maar wat juich ik dan in  mijn Redder die mij onverdiend goede grond door Zijn Geest wil maken. elke dag weer. Zoek dan eerst god koninkrijk en alles zal Hij jou geven. Wees niet eigenwijs want dan ga je eeuwig verloren.  Laten we een volk zijn dat in Christus volijverig in goede werken is.

 

AMEN