Psalm 16

10-03-2015 09:26

VERTROUWEN

 

Psalm 16:1 Ook in het boek van de Psalmen zie je een opbouw. Het is niet zo dat psalmen kriskras door elkaar staan. Zo horen na de inleiding van Psalm 1 en 2 de Psalmen 3-41 bij elkaar. In Psalm 3-14 gaat het vooral over de bedreiging die er is. De bedreiging voor Gods koninkrijk door mensen die opstandig zijn. Daartussen vinden we dan Psalm 8 die laat zien hoe de mens die zich door God als Koning laat leiden juist een prachtige plek in Gods wereld heeft. De Psalmen 15-24 geven vooral stem aan het vertrouwen dat je op de HERE mag hebben. Een vertrouwen in diepe nood. Een vertrouwen waarin je niet beschaamd zult worden. Een vertrouwen dat je tot in de moeilijkste omstandigheden op die HERE kunt hebben. In die reeks psalmen staat ook onze psalm.
Het begint met de woorden: “Een kleinood van David”. Het woord dat vertaald is met kleinood betekent dat het hier om een kostbare psalm gaat. Een psalm die echt iets voor ons te zeggen heeft. Een psalm waar we echt iets in het leven aan hebben. Een psalm die laat zien dat de HERE niet alleen de God voor mooie en goede dagen is. Hij is de God waar je alles aan hebt als het moeilijk is. Hij is dan de goede schuilplek. David zegt dan ook: “”Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik”. Als mensen om je heen je aanvallen en je het onterecht moeilijk maken dan ben je bij de HERE veilig. Hij kent alle omstandigheden en staat er boven.

 

GOD, HERE, Here

 

Psalm 16:1,2 As jy vers 1,2 lees val dit op dat ons lees van God, HERE en Here. Dawid noem die HERE God. Hy stel Sy vertroue nie op ’n skepsel nie. Hy skuil by die een wat meer as die hele skepping is. Hy bely God as die skuiling in sy lewe. Mense kan baie vir jou beteken. Dit is ook goed om in die nood mense rondom jou te hê wat jou ondersteun. Nogtans kan mense jou nie bly help nie. Hoe liefdevol en trou mense ook is nogtans kan hulle jou nie altyd daardie hulp gee wat jynodig het nie. Ons sien dit raak as dit om die dood gaan. Ons lees ook juis daaroor in die vervolg van ons psalm. Geen mens kan die afbraak van ons liggaam by ons weg hou nie. Geen mens kan daarvoor sorg dat jy en ek nie sal sterf nie. Die enigste wat dan ons houvas is, is God. Is die Skepper wat na die sondeval ook die Verlosser van die lewe is.
Die enigste God is die HERE. Dit is die naam wat Hy Homself gegee het. Hierdie naam wys dat Hy vir 100% trou is. Trou aan Homself, trou aan dit wat Hy gesê en beloof het. ’n Mens kan volledig op Hom vertrou. Hy bly trou aan Sy Woord. Hy het belolof dat wie by Hom skuil en by Christus sy of haar verlossing soek ewig Sy liefde sal ervaar. Hy maak soos Hy gesê het! Die HERE is ook die Here. Here beteken dat Hy die Almagtige is. Hij staan bo alles. Dit wys dat Hy nie net trou wil wees nie maar ook so baie mag het dat hy altyd kan doen en sal doen wat hy gesê het. Hy wil om Christus jou Vader wees. By wie kan jy beter skuil?!

 

GOD BOVEN ALLES

 

Psalm 16:2 Je hebt nodig om ergens te schuilen. Het is niet zo dat alleen het goede in je leven naar je toekomt. Er zijn dingen die juist niet bij het goede horen die op je afkomen. Je voelt de dreiging. Je voelt de pijn. Het lijkt of er dolken in je rug gestoken worden. Het lijkt erop dat het alleen maar erger gaat worden. Er zijn zoveel situaties in het leven op deze aarde waarin je zulke dingen op je af ziet komen. David zegt dan dat Hij bij de HERE schuilt. Hij zoekt bij de HERE zijn bescherming. Bij Hem als het nodig is bemoediging in de goede strijd. Waarom zoekt hij het bij de HERE? Omdat de HERE zijn geluk is. Niemand is voor hem meer waard dan de HERE. De HERE is zelfs meer waard dan hijzelf, dan de hele wereld. Buiten de HERE heeft hij geen goed (vertaling 1951) Buiten God is er voor Hem het echte goede niet te vinden! Dat is maar niet het gevoel van David. Zo is het echt! Dat is de werkelijkheid. Daar mogen wij nog meer van genieten. De HERE heeft Christus gegeven als het beste cadeau dat we ooit konden krijgen. Hij zorgt er voor dat wie in liefde Hem volgt niet meer door het kwade geregeerd wordt en zelfs van de straf op eigen zonden voor altijd verlost wordt. Bij wie anders zou je in het leven schuilen tegen het kwaad dan bij Christus?! Wie dat doet stelt Christus ook boven alles. Je wilt Hem meer gehoorzaam zijn dan mensen. Uit liefde! Uit dankbaarheid.

 

DIE HEILIGES

Psalm 16:3 Dit is een van die baie min plekke in die Bybel waar ’n vers so verskillend vertaal kan word. Jy sien dit raak as jy die Ou en Nuwe Vertaling lees:

Öu Vertaling: “Maar aangaande die heiliges wat op aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.”
Nuwe Vertaling: `Die afgode in die land, so aantreklik vir baie - met hul wil ek niks te doen doen hê nie.`` 
Jy sien hier ’n groot verskil. Jy sien ook dat wat ons hier lees heeltemal ooreenstem met wat ’n mens in ander dele van die Bybel lees. Altwee vertalings is hier regtig moontlik. Ek gaan nou nie daarop verder in nie. Ek kies veral vanweë die verband tussen die verse vir wat ons in die Ou Vertaling lees. Dawid skuil by die HERE. Sy liefde gaan na die HERE uit as die beste wat Hy in die lewe gekry het. Die band aan die HERE sorg daarvoor dat hy ook ’n band gekry het met die ander wat die HERE as die hoogste goed in hul lewe ken. Hy noem hulle die heiliges. Dit is hulle wat nie die tydgees volg nie. Dit is hulle wat hul op die aarde afsonder omdat hulle die pad kies wat die HERE wys. Dit is die opregte gelowiges. Dit is hulle waarvan Dawid in Psalm 101 sê: “My oë sal wees op die getroues in die land; dat hulle by my kan woon; hy wat wandel in die weg van opregtheid; die mag my dien.” Vs 6

 

SAMEN MET DE HEILIGEN

 

Psalm 16:3 David stelt zijn vertrouwen in de HERE. Juist als hij het moeilijk heeft. Juist in die omstandigheden is het een weldaad als er ook mensen die samen met jou de HERE dienen om je heen staan. Als je door deze mensen de steun voelt die de HERE geeft. De heiligen zijn zij die samen vanuit Gods liefde met jou de HERE volgens Zijn Woord willen dienen. Met wie je samen mag luisteren naar het onverkorte evangelie en daarvan wilt leven. Dat kan zo’n steun, zo’n moed geven. Ik denk dan ook aan Psalm 42 waar de dichter juist denkt aan de tijd dat hij samen met veel andere in eensgezindheid naar Gods huis kon gaan. Die tijd is in Psalm 42 voorbij en dan lezen we daar: “Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven mijn God die mij ziet en redt.” Vs 5,6.
Het is een geweldige troost en een onmisbare houvast als je de HERE alleen overhoudt. Dat je altijd wat mensen ook doen, zeggen of denken op Hem en op Christus kunt bouwen. Maar wat geeft het een extra blijdschap als je dat samen met veel anderen in eenheid mag doen. In gezamenlijke liefde voor Christus. Wat doet het zeer als dat niet meer lijkt te kunnen. Toch is en blijft de gemeenschap van de heiligen er omdat Christus altijd Zijn kerk blijft verzamelen!

 

DIE HEERLIKES

 

Psalm 16:3 Dawid noem die heiliges die heerlikes. Die gelowiges noem hy die mense wat die mees aansienlik is. Hulle is dit wat in die HERE se oë aangenaam is. Hulle is dit wat in vrede met God leef. As ’n mens dit hoor, kan jy dink: hoe is dit moontlijk? 
Ons lees in die Bybel dikwels dat hulle wat regtig op die HERE bou arm en onaansienlik op aarde is. As ons rondom ons op hierdie aarde kyk, sien ons dat baie gelowiges vervolg en verag word. Hulle voel die wêreld se haat. Hoe is dit dan moontlik dat Dawid hulle hier die heerlikes noem? 
Dis belangrik om raak te sien dat Dawid dit as gelowige sê. De Gees laat deur Dawid die lig in ´n donker wêreld skyn. Ons sien by daardie lig wat die werklikheid is. Dit kan lyk asof die gelowiges niks in hierdie wêreld beteken nie. Dit kan lyk asof die geloof in Christus ’n mens net die negatiewe dinge oplewer. Nogtans is die werklikheid so anders. Die ware gelowiges is die heerlikes. Hulle is dit wat uit genade vir ewig ’n gelukkige lewe sal hê. Wie sy of haar lewe nie regtig by Christus soek nie sal na die dood vir altyd ongelukkig wees. Ons lees oor die heerlike plek wat die gelowiges van die HERE kry in 2 Tim 2:11,12: “Dit is ’n betroubare woord; want as ons met Christus gesterf het, sal ons ook met Hom lewe. As ons verdra, sal ons met Hom regeer.” Hoe heerlik om dit te weet en te glo!

 

GEESTELIJKE FAMILIE

 

Psalm 16:3,4 David weet zich in de moeilijkste omstandigheden veilig bij de HERE. Hij zoekt Zijn steun. Hij wil ook in de moeite de HERE volgen. Wat is het dan goed als er ook mensen om je heen staan die in datzelfde geloof staan. Waarbij ook voor hen de HERE en wat Hij ons leert boven alles gaat. Zijn liefde is voor hen het hoogste goed. Dan voel en zie je de echte band van het geloof. Je kent samen de HERE als je Vader en weet je daarom broers en zussen van elkaar. De echte hechte band met je geestelijke familie. Daarin ligt je vreugde zelfs als de tranen over je wangen lopen en er een steen op je hart lijkt te liggen. 
Het is de blijdschap die je in God hebt. Die je in Christus hebt. Die blijdschap zorgt er voor dat je niet met mensen mee wilt doen die andere goden vereren. Daarom wil je niet buigen en niet meedoen met gebeden tot Allah, tot boeddhistische of hindoeïstische goden. Daarom wil je niet meedoen met mensen die zeggen dat ze wel in iets geloven maar het offer van hun leven brengen aan wat volgens hen goed voelt. Daarom wil je niet leven volgens de mening en het gevoel van de meerderheid. Je wilt je leven vanuit Christus offer wijden aan de HERE. Ik moet nu denken aan enkele regels uit het gezang:  U heilig Godslam, loven wij: “Gij, Heiland kocht ons met Uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding Here, al onze kronen aan uw voet.”

 

ANDER GODE

 

Psalm 16:4 Wat beteken dit as ’n mens ’n ander god as die HERE vereer? Wat beteken dit as jy iemand anders het wat jy as die belangrikste in jou lewe erken? As ons aan ons tyd dink kan jy te doen kry met mense wat in ander gode, in voorouergeeste glo. Die ander gode of voorouergeeste is vir mense baie belangrik. Jy moet sorg dat hulle tevrede met jou is want anders kan hulle jou dit baie moeilik in jou lewe maak. 
Jy kan ook daar woon en leef waar mense nie in ander gode glo nie. Mense wat veral in hulleself glo. Wat hulle voel of dink is die belangrikste en dit is wat hulle volg. Dalk noem daardie mense hulleself ateis. Ons moet nog ’n bietjie beter kyk. Somtyds sê mense dat hulle in Jesus glo maar as jy kyk na wat hulle doen en sê is dit hulle eie idees wat hul volg. Jesus moet lyk soos hulle dink en voel. Dit is ’n gevaar wat by almal van ons ’n rol kan speel. Hoe belangrik is dit om die HERE regtig as ons God en Verlosser te dien. Om ons lewe steeds volgens Sy beeld te verander. 
As ons dit nie doen nie dien ons ander gode. Dit kan lekker lyk nogtans sorg dit vir hartseer. Wie homself of andere gode in hierdie lewe dien, bly onder God se oordeel. Dan is die dood ‘n deurgang tot die ewige oordeel. Hoe suksesvol jou lewe in mense se oë ook al was. Wie Christus regtig as Verlosser en Heer gedien het, kry die ewige lewe in volle vrede

 

DE ENIGE GOD

 

Psalm 16:4 David laat zien dat hij als gelovige helemaal aan de HERE verbonden is. De HERE is zijn leven geworden. Hij is door het wonder van de genade zo aan de HERE verbonden dat hij niets en niemand anders als een god wil dienen. Ook niet naast de HERE. David zegt dat heel sterk. Hij is niet bereid om maar een offer aan een andere god te brengen. Hij wil de naam van zo’n god om die daarmee te eren nooit in zijn mond nemen. Ook niet om iemand anders daarmee even ter wille te zijn. Je ziet later bij Salomo een andere manier van leven. Hij laat voor zijn buitenlandse vrouwen tempeltjes bouwen voor hun goden en gaat van tijd tot tijd ook met ze mee. De Geest leert ons hier dat de HERE het zo niet wil.
Dit zijn voor ons in onze tijd ook heel belangrijke dingen. Zeker in een samenleving waarin veel over tolerantie en elkaar respecteren gesproken wordt. Zeker ook in landen waar de druk hoog is om bij officiële gelegenheden samen met mensen van andere godsdiensten te bidden.
De Geest leert ons hier heel duidelijk dat ook waar we elkaar in de samenleving respecteren we nog altijd in alles belijden en uitdragen dat de HERE de enige God is. Dat je met je leven bij de Vader van onze Here Jezus Christus moet zijn om gered te worden. Dat Hij de enige God is die ook recht om de veerring van ons allemaal heeft. Het is zo belangrijk om dat met liefde duidelijk en consequent uit te dragen in de samenleving. Zonder geweld en dwang.

 

DIE HERE JOU LEWE

 

Psalm 16:5 “Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker”. Die Nuwe Vertaling sê: “HERE, U is my lewe, U sorg vir my”. Die laaste is meer uitleg as vertaling. Die HERE is vir Dawid regtig alles. As hy oor sy lewe nadink dan is dit duidelik dat hy sonder die HERE niks is nie. Dan is sy lewe sonder uitsig. Dan sou hy nie kon leef nie. Dit is die HERE wat elke dag weer die kos vir hom en al die ander mense wat op die aarde leef, gee. Ek moet nou dink aan wat de Here Jesus in Matteus 5 sê: “Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.” Vs 44,45
Elke slok water en elke stukkie brood kry enige mens van God. Sonder Hom sou niemand asem kon haal nie. 
As ’n mens regtig ’n goeie toekoms wil hê, is dit nodig om dit te erken. Om die HERE regtig te dien en daarvoor te dank. Om ook regtig steeds weer Sy sorg vir jou lewe te verwag. Dan leer  ’n mens die HERE ook ken. Ken in liefde. Dan gaan dit in jou lewe ’n wonder word om met Hom te leef. Om Hom jou lewe te noem. Jy wil Christus dan ken as jou lewe. Dan gaan jy raaksien dat Hy jou deel is, jou erfenis. Hy is jou alles. Daaroor môre meer.

 

ALLEEN DE HERE NOG

 

Psalm 16:5 David voelt zich als kind van God in de problemen rijk. Je ziet hier dat David zijn problemen, zijn nood echt bij de HERE brengt. Hij ontkent zijn nood niet. Hij leeft er niet overheen. Hij voelt en weet ook dat hij in eigen kracht het niet aan kan. 
Juist omdat hij er mee naar de HERE gaat, beheerst het niet heel zijn leven. Juist daarom is er bij hem in de nood nog plaats voor blijdschap en dankbaarheid. In de nood is de HERE zijn deel. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier dat de HERE zijn “enig bezit” is. Deze vertaling staat voor het volgende misverstand open: Alsof je de HERE tot je beschikking heeft. Alsof Hij door jou bestuurd wordt. Zo is het niet.
Het is wel zo dat David geleerd heeft de HERE alleen over te houden. De HERE is de enige die hij in zijn nood nog over heeft. De enige die in de nood nog echt gewicht in de schaal legt. Wanneer moeilijke dingen over je komen moet je als mens meerdere keren erkennen dat je er niets meer aan kunt doen. Dat je machteloos staat. Zelfs als mensen je ten onrechte dingen aandoen. Ze zorgen ervoor dat je in nood komt terwijl het echt jouw schuld niet is. Het lijkt of niemand je helpt of dat de hulp die je krijgt de dingen niet verandert. Dan is er gelukkig de HERE nog. Hij weet wat er echt gebeurd is. Al verandert de situatie niet toch weet je dat je bij de HERE toekomst hebt omdat Hij blijft zorgen voor wie bij Hem schuilt.

 

NOODLOT?

 

Psalm 16:5 “U onderhou my lot”. Is jou en my lewe aan die lot oorgegee? Is die lewe van sommiges ’n soort noodlot waaraan ’n mens niks kan doen nie? Die woord lot roep by mense dikwels sulke gedagtes op. Hoe belangrik is dit dat ons weet dat ons lewe nie aan die lot oorgegee is nie maar in die HERE se hand is. Ons kan ons aan die HERE toevertrou. Die Vader het om dit vir ons sondige mense te verdien Sy Seun na die wêreld gestuur. Om ons te bevry uit die noodlot wat ons deur die sondeval oor ons lewe gebring het. Die noodlot wat beteken dat ons lewe vir ewig in die hel sal eindig. Dis die HERE wat in Sy onpeilbare liefde ingegryp het. Hy wil ons Vader wees. Hy wil ons deur die Gees by Christus as ons Redder bring. Hy wil om Christus vir jou as ’n Vader sorg en jou deur die vergifnis wat Christus verdien het vir ewig by Hom tuis bring. Jy kan jou lewenslot maar in die HERE se hande lê. Dan regeer nie die noodlot oor jou lewe nie maar die Vader wat jou in die nood op hierdie wêreld wil versorg. Jou by onreg bly dra. Jou by die val in sondes weer help om op te staan en vergifnis en nuwe lewe te soek. Dan is dit die HERE wat jou lewe uit genade ’n wonderlike bestemming gee. Dan kan niks en niemand jou daarby weghou nie. Ek moet nou dink aan die einde van Rom 8: “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe ……. of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus, ons Here, nie.

 

PRACHTIGE ERFENIS

 

Psalm 16:6 Ik zie voor me (5 februari) een witte wereld. De sneeuw heeft de andere kleuren bedekt. Verder hoor ik het geluid van de vuilniswagen die door onze buurt rijdt en het afval ophaalt. Heel gewone dingen die mij er aan herinneren dat voor wie met Christus leeft “de meetsnoeren in lieflijke plaatsen gevallen zijn”. Die meetsnoeren dat waren touwen die gebruikt werden om te meten. Ze werden ook gebruikt om een erfdeel als het om land ging op te meten. Je zou kunnen zeggen dat het kadaster van toen met dit soort meetsnoeren werkte. 
Wanneer David als gelovige in nood naar het leven kijkt, zegt hij dat hij een prachtig erfdeel gekregen heeft. Hier op aarde is dat een leven waarin er nog problemen zijn. Soms zelfs heel grote. Waarin er verdriet en onrecht is. Waarin je zelfs van broeders en zusters dingen moet meemaken die je heel erg zeer doen en veel verdriet geven. Al die dingen zijn zo! Toch zegt David en door hem de Heilige Geest dat wie in liefde met de HERE leeft een prachtig erfdeel heeft. Wat is nu dat mooie er van? Dat de HERE voor je zorgt! Dat Hij in liefde jouw zonde vergeeft. Dat het offer van de Here Jezus en Zijn zondeloze leven als witte sneeuw over mijn schuld en zonden wordt gelegd. Dat de Here God de smerigheid, de afval in mijn leven op Christus heeft gelegd en Christus dit voor mij heeft weggedragen. Dan zie ik ook als de tranen en de zorg zo duidelijk gevoeld worden dat ik rijk ben. De HERE is mijn erfdeel!

 

14 februari

Psalm 16:6  “My erfenis is vir my mooi”.  Dis woorde wat my vanoggend raak. As jy met die geloof se oë  kyk is jy as God se kind so ryk. Al het jy niks nie. Al praat mense baie sleg van jou.   Al word jy vervolg en verdruk. Al het jy ’n groot hartseer in jou lewe. Dan kyk ek  na de HERE en wat Hy beloof het aan elkeen wat Hom in liefde volg en dan leef in my die verwondering.  Hierdie moeilike tyd is nie die einde nie! My erfenis is vir my so mooi. Dalk is die erfenis wat jy op aarde kry baie min. Dalk is daar vir jou geen enkele erfenis op aarde. Nogtans lê die mooiste erfenis klaar vir God se kind.  Ek is deur Christus wat vir my en al God se kinders brandarm geword het so baie ryk gemaak.

Ek moet nou dink aan die gelykenis wat die Here Jesus in Lukas 12 vertel. Dit gaan daar oor ’n ryk man wat vir homself en sy eie rykdom leef. Hy vertrou op eie rykdom en dan sê die Here Jesus: “Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?  So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk in God is nie.” Vs 20,21 Jy kan so arm as ’n kerkrot wees en nogtans  skatryk. Jy kan hier op aarde baie ryk wees en nogtans brandarm. Wie met Christus leef, ontvang vergifnis en die ewige lewe. Die ewige lewe  beteken dat jy na jou afsterwe altyd in vrede en sonder gebrek lewe. By jou God en Verlosser. My erfenis is so mooi! Deur Christus vir my verdien!   

 

16 februari

Psalm 16:6  “Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen”.  Je hebt het en je hebt het nog niet. Het is erfelijk. De erfenis ligt voor je klaar. Je kunt er zo naar verlangen want het is zo mooi. Dat weet je. Hier op aarde kan het zijn dat je weet dat er heel iets moois voor je klaarligt. Het wordt jouw volledige bezit, je kunt er echt volop van genieten wanneer de huidige eigenaar gestorven is. Alleen al dat die erfenis je toekomst is, geeft je moed. Het leert je met blijdschap vooruit kijken.  Zo is het ook met de erfenis die er voor wie in Christus gelooft, klaarligt. Christus heeft door Zijn sterven die erfenis voor wie bij Hem horen verdiend. Elk mens was na de zondeval zonder erfenis. Tenminste zonder een mooie erfenis. Christus zorgt er voor dat er weer hoopvolle toekomst is. Een erfenis waar je echt naar uitkijkt. Nu ik dit schrijf schiet ineens het woord schatten me door het hoofd. Een woord dat we tegenkomen in antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus. We belijden daar in antwoord op de vraag 55: “Wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen?” o.a. dit:  “Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al Zijn schatten en gaven.” Christus heeft Zijn leven gegeven om anderen rijk te maken! Niet om het voor Zichzelf te houden. Nee, om het uit te delen!   De mooiste erfenis die er is! Het hemels Kanaan. Zie Hebreeën 4  Maandag verder.  

 

17 februari

Psalm 16:6  Die HERE gee vir hulle wat Christus volg ’n wonderlike erfenis. Die erfenis is dat God se kind nou en sonder ent met die HERE sal leef.  In vrede. Dit beteken dat die gelowige na ’n tyd van stryd, aanvegting en verdrukking by die die HERE in die hemel sal leef.  Beteken dit dat dit net om die hemel gaan in hierdie lewe? Beteken dit dat jy nie moet werk vir natuurbewaring nie? Beteken dit dat jy nie jou daarvoor moet inset om die swakkes in die samelewing te help nie? Is dit so dat die verlange na die hemel die gelowiges lui en onverskillig op hierdie aarde maak?

Mense praat en gedra hulle somtyds so nogtans is dit nie reg nie. Die weet van die pragtige toekoms is juis ’n aansporing om op hierdie aarde vir Christus en jou naaste te werk. Dit maak juis sterk as jy op hierdie aarde met onreg te doen kry. Dan kan jy op hierdie aarde deur wat jy sê en doen ly want jy weet dat die HERE jou by Hom tuis bring. Jy weet in geloof wat ons lees in Openbaring 14: “En ek het ’n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf – salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid, en hulle werke volg met hulle.” Vs 13

Gods se kind wil juis vir Christus en Sy naaste hard werk omdat hy weet dat hy rus sonder einde in die hemel en op die nuwe aarde ontvang. Rus beteken dan vrede met God en vir Hom leef  sonder stryd, pyn en aanvegtig. Die uitsig maak nou aktief en rustig.

 

18 februari

Psalm 16:7  David zit in nood. Moeilijke dingen in je leven kunnen er voor zorgen dat je het overzicht verliest. Dat je in een soort tunnel terecht komt en eigenlijk niet meer ziet wat echt is en wat echt verstandig is. David gaat in Zijn nood naar de HERE. De enige God die echt overal boven staat. Die echt alle omstandigheden kent.

Het is daarom zo goed om in de nood van je leven raad bij de HERE te vragen. Eigenlijk zeg ik het nog veel te beperkt. Het is goed en nodig om in alle omstandigheden van je leven bij de HERE aan te kloppen als je grote Raadgever. De Heilige Geest wijst de goede weg. Ook als je door eigen schuld, door je eigen zonden in de moeite bent gekomen. We lezen dat heel duidelijk in Psalm 32. David heeft na veel strijd door het onderwijs van de HERE zijn verkeerde dingen aan de Hem beleden. Dan is er echte bevrijding. Dan kom je echt in de vrijheid te staan. In deze psalm lezen we dan  over de HERE in vers 8,9: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft.  Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te na komen.” Laten we verstandig zijn en steeds weer de woorden van God tot ons nemen. Ons er door laten sturen in onze gedachten en ons gedrag. Dan leren we de goede weg te gaan. De weg van Christus. De weg van de vrede. De weg met uitzicht. Zie ook Luk 1:79   

 

19 februari

Psalm 16:7  Spesiale woorde. Dawid praat hier van sy niere wat hom in die nag nog onderwys gee. ’n Mens se niere is in die Bybel dikwels die beeld van jou innerlik. Van jou diepste innerlik. Selfs in die nag is dit so dat God se kind besig is met God se woorde. Selfs dan gee die HERE ons nog onderwys.  Dit is wonderlike woorde!

Die HERE wil ons Raadgewer wees die hele dag deur. Wat is daarby so belangrik?  Dat Sy woorde al hoe meer ’n vaste plek in ons binnenste, in ons hart kry. Dat ons toenemend  God se woorde in ons hart bewaar. Soos Maria die woorde van God in haar hart bewaar het. Ek moet nou ook dink aan Openbaring 1:3: “Salig is hy wat die woorde van doe profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.”

Die HERE het die Bybel vir ons nie in die eerste plek as ’n naslaanwerk gegee nie.  Die Bybel is ons gegee om te lees, om dan God se stem te hoor en die woorde in ons hart op te slaan. Om al hoe meer God se woorde in ons hart te bêre om hulle in ons lewe te laat werk. Dit gaan daarom dat God se woorde al hoe meer ons die hele dag onderwys gee. Ons lewe al hoe meer gaan bestuur. As ons so vol liefde die Bybel lees, so na die verkondiging van die evangelie luister  gaan die Gees hierdie woorde al hoe meer in ons hart laat regeer. Selfs as jy op jou bed lê, onderwys die HERE jou dan as Sy geliefde kind.    

 

20 februari

Psalm 16:7  Nog even over waar we het gisteren over hadden. De HERE wil Zijn woorden al meer in ons binnenste leggen. Zodat we er actief de hele dag mee bezig kunnen zijn. Niet op de manier dat de Bijbel een naslagwerk is. Nee, al meer op de manier dat de woorden van God vanuit je hart naar je toekomen. Als parate kennis. Niet als kennis die een stel interessante weetjes zijn.  Niet als een kennis waarmee je op andere mensen zo nodig  indruk moet maken. Nee, als  kennis van de levende God die als liefdeskennis steeds weer de band met de HERE legt. Als echte levende kennis waardoor je die Ander kent. Waardoor je al meer gevoelig voor de HERE wordt. Kennis die je al meer in je hart bij je draagt om echt in liefde voor en met Christus te leven. Als je dat in de liefdesrelatie met de HERE ziet dan is parate kennis, dan is toenemen in kennis van de HERE en Zijn Woord niet meer iets verdachts. Dan is dat niet meer iets waarbij het alleen maar om regeltjes en weten gaat. Dan gaat het daarbij juist om je hart voor de HERE. Dan willen we graag leren, dan willen graag onthouden, graag toenemen in de kennis van Bijbel om toenemend Christus te leren kennen en in liefde te volgen! Dat is het kader waarin we dan op school, op de catechisaties, thuis en in de kerkdiensten met kennis van de HERE bezig zijn. Dan willen samen graag leren. Dat is dan de HERE al  meer leren kennen!  Om in liefde met Hem te leven. Ook in de nacht.  

 

21 februari

Psalm 16:7  Selfs in die nag kom Gods se woorde na Sy kind. Ook as jy nie kan slaap nie. Dit kan wees omdat mooi dinge jou uit die slaap hou. Jy is so opgewonde en kan daarom die slaap nie vat nie. Jy sien raak dat die mooi dinge wat in jou lewe gekom het die HERE se onverdiende seën is. Jy is wakker en op jou bed dank jy jou hemelse Vader. Jy oordink jou lewe en sien hoe Hy reddend in jou lewe ingegryp het. Dit kan ook wees jy nie kan slaap nie omdat dit so moeilik in jou lewe geword het. Groot sorge,  onreg en hartseer pla jou! Hoe moet dit môre en oormôre?! Dan hoor jy die woorde van jou God en Vader dat Hy jou deur is die hartseer-dinge wil heendra. Hy kan dit niemand anders nie. Jy kan die slaap nie vat nie want jy sien raak hoe swaar jy die afgelope tyd gesondig het.  Jy sien raak dat jy dit nie werd is om God se kind te wees nie. Dan hoor jy die woorde van jou hemelse Vader±  “My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.” (Psalm 32:5) Jy is in die tronk. Jy weet dat jy onskuldig in die gevangenis is. Jy dink terug aan Paulus en Silas wat daar ook onskuldig was. Hulle het omdat hulle weet dat die HERE ook daar vir Sy kinders sorg die lof op Hom in die nag gesing. Hulle was daar Christus se getuies.  Hand 16:25. Jy hoef hierdie dingen nie na te slaan nie. Hulle is in jou  hart. Dit is wonderlik.   

 

23 februari

Psalm 16:8  Bepaalde herinneringen komen soms zomaar weer boven. Ik moet denken aan een jongere in mijn tweede gemeente. Ongeveer 20 jaar geleden. Ze zei: “Als jeugd hadden we het er pas over dat u vaak zo preekt dat je geen kant meer op kunt. U laat ons voor ons gevoel geen enkele ontsnappingsroute. U laat zo duidelijk zien dat er maar een weg is om onder Gods oordeel weg te komen en dat is Christus.” Ik weet nog dat ik zo blij met die woorden was. De jongelui hadden precies begrepen wat ik in mijn preken wilde overbrengen. Die ene weg naar de redding door Christus alleen. Wat was ik blij dat ik hoorde dat overkwam dat alle andere wegen doodlopen en dat mensen zich onder de prediking klem voelen zitten met hun zonden en zien dat de ene weg van bevrijding en blijdschap gewezen wordt. Hieraan moest ik denken toen ik las: “Ik stel mij de HERE voordurend voor ogen”.  In vers 7 ging  het er over dat de HERE ons onderwijst. Juist doordat we de kennis van Zijn Woord al meer in ons hart bewaren. Opslaan om te gebruiken steeds weer. Waar zorgt die kennis voor? Dat je de HERE voor je ziet! Dat Hij levende werkelijkheid in jouw en mijn leven is. Dat Hij maar geen idee is. Dat Hij niet een set regels is maar die ene persoon die zo anders, zoveel meer en beter is dan elk ander die we kennen. De God die zo heilig is dat Hij me geen andere uitweg tot redding laat dan Christus de enige Verlosser. Bij Hem mijn zonden belijden en dan vrede met God mogen hebben! Het is de God die in liefde is die deze weg wijst!

 

DIE HERE NABY 

 

Psalm 16:8 Dawid dink aan die HERE. Die HERE is dit wat vir hom die belangrikste Persoon in Sy lewe is. Lewe is lewe met Hom. Hoe belangrik is dit dat dit ook in ons lewe so is. Wanneer 'n mens sonder Christus as jou God en Verlosser leef is dit 'n sinlose lewe. Die sin van jou en my lewe is in God. Dit is dat ons Hom loof en daarin ons blydskap vind.
Die wonderlike is dat jy dan kan weet dat die HERE aan jou regterhand is. Hy is dan soos jou Vader en Helper altyd by jou. Hy sal jou dan om Christus offer nooit verlaat nie. Ek moet nou dink aan Psalm 73: "Nogtans is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat." Vs 23 Jy is by die HERE omdat Hy in jou lewe in Sy liefde na jou gekom het. Hoe groot is Sy genade. Dan kan in jou lewe baie gebeur. Dan kan jou lewe moeilik word. Hoe groot is dan jou houvas: op die gebed hou die HERE jou vas. Dis die ware troos. Hoekom wankel jy nie? Omdat die HERE aan jou regterhand is! Ek moet weer aan Psalm 73 dink: "Al beswyk my vlees en my hart - God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid." Vs 26 Naby die HERE is goed. Jou lewe het dan ewig sinvol geword!

 

GOD MET ONS 

 

Psalm 16:8,9 Het grote geheim van een leven met Christus is dat God met je is! De Zoon van God wordt mens en Hij is Immanuel. Die naam beteken God met ons. Jezus Christus de Zoon van God komt onder ons wonen. Hij laat zien wat echt mens zijn betekent. Hij laat zien wat het betekent om als mens beeld van God te zijn. Hij laat dat feilloos zien! We zien in Hem God die mens geworden is. Toch waren er veel mensen die Hem niet in hun leven wilden hebben. Zijn zondeloze leven, Zijn leven voluit in liefde voor Vader in de hemel liet hen teveel hun eigen verkeerde dingen zien. Die Jezus moet weg. Hij moet dood. Vandaag zijn er nog velen die zich aan Jezus dood ergeren. Zij willen Hem niet aan hun zijde. Ze willen Hem graag ver van hen af of ze hebben een Jezus die hen niet ontdekt aan eigen zonden maar alleen een aai over de hun bol geeft. Dat is de eigen bedachte Jezus. Dat is niet Gods beeld maar je eigen beeld. 
Wie ziet wat God met ons echt is. Wie het wonder van Gods genade in eigen leven kent, is zo blij als de HERE aan jouw zijde is. Wanneer Hij met je gaat. Dan juicht het in je. Christus wil in jou wonen, de Geest wil in jou wonen. De Here God wil jou al meer veranderen naar Zijn beeld. Dan ben je veilig. Dan verdwijnt Gods oordeel uit je leven. Dan wordt je hart een blij hart. Blij dat jij zo dicht bij de HERE mag zijn. Dat Hij als een Vader vol liefde bij je wil zijn.

 

OOK JOU LIGGAAM 

 

Psalm 16:9 Dawid is bly omdat die HERE by Hom is. Dis die rede hoekom hy nie struikel nie. Die blydskap is nie net op die geestelike lewe gerig nie. Eintlik sê ek dit nou nog verkeerd. Die waarheid is dat God se Gees die hele lewe van God se kinders bewaar. Dis nie net jou siel wat veilig is as jy tot Christus vlug nie. Jou hele lewe is dan veilig. Ook jou liggaam. Ons liggame is nie minderwaardig nie. Die HERE het ons met siel en liggaam geskep. Christus het gekom om sondaars met siel en liggaam te verlos. Die Here Jesus het darem ook met Sy liggaam in die drie ure duisternis in die hel gekom. Hy het ook ons liggame van God se oordeel, van die dood verlos. 
Dawid het gesterf. Ons sterf as die Here Jesus nie voor die dag van ons dood terugkom nie. Ons liggame word begrawe. Ons liggame verteer. God se kinders leef verder in die hemel met hul siel. Nogtans is dit nie die einde nie. Die HERE gee vir Sy kinders nog meer! As die Here Jesus terugkom staan die gelowiges met ’n volmaakte liggaam op. Dan sien ons hoe die Here Jesus ook ons liggame gered het. Hoe Sy offer daarvoor gesorg het dat al die gevolge van die sonde ook uit ons liggame verdwyn het. Die gelowiges se liggame wag in die graf op die groot dag van die opstanding. Hul liggame is veilig. Hulle staan op daardie dag net mooier uit die graf op as wat hulle ooit was! Dit is Christus se verdienste. Daaroor môre meer!

 

DAVID OOK PROFEET 

 

Psalm 16:9 Psalm 16 is ook een belangrijke psalm als het om het uitleggen van de Bijbel gaat. Het is een psalm die ons leert Bijbellezen. De Heilige Geest laat ons in het Nieuwe Testament de diepte van deze psalm zien. De Geest laat zien hoe David hier niet alleen over zichzelf spreekt maar ook als profeet optreedt. Het is Petrus die op de Pinksterdag Psalm 16:8-11 aanhaalt. Als je deze verzen in onze psalm leest, kan het lijken alsof David zegt dat hij niet zal sterven. Hij zegt in vers 10: “U levert mij niet over aan het dodenrijk.” Hoe kan David dit nu zeggen? Hij is later toch echt dood gegaan en begraven. De Heilige Geest die de grote Schrijver van de Bijbel is, geeft dan door Petrus dit commentaar: “Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.” Hand 2:29-32 Dit leert ons voor vandaag dat er meerdere keren in delen van het Oude Testament een diepere laag is dan we op het eerste gezicht zien. God zelf is de Schrijver van Zijn Woord! Morgen hierover verder.

 

DIE GEES SE WOORD 

 

Psalm 16:9-11 Petrus maak in Handelinge 2 duidelik dat die laaste verse betrekking op Christus se opstanding het. Is dit nou Petrus wat ’n nuwe betekenis aan die laaste verse van Psalm 16 gee? Is dit ’n nuwe interpretasie van die laaste verse van hierdie psalm? Ons lees en hoor mense die laaste tientalle jare reelmatig sê dat hierdie betekenis nie deel is van die oorspronklike Psalm 16 nie. As mense hierdie dinge sê vergeet hulle dat dit die Gees is wat die Skrywer van die hele Bybel is. Dis die Gees wat Dawid die woorde in sy hart en mond gelê het wat ons nou in Psalm 16 lees. Die Gees is dit wat hier praat. 
Die Heilige Gees is dit wat ons deur Petrus wys dat Dawid in Psalm 16 al van Christus se opstanding profeteer. Dan kan en mag ons nie meer sê dat Psalm 16 eintlik nie van Christus opstanding spreek nie maar dat dit nou ’n nuwe betekenis is wat ons na Christus se opstanding daaraan kan gee. Ons doen dan af van die volle en ryke Woord. Dit kan wees dat toe Dawid hierdie woorde geskryf het hy nie die volle betekenis verstaan het nie. Die betekenis wat de Gees deur mense gegee het, is nie afhanklik van wat daardie mense daarvan self verstaan het nie. Hoe belangrik is dit dat ons steeds weer van die hele Skrif bedink dat dit nie mense se woord is nie maar God se Woord. Laat ons vir die volle betekenis van God se Woord oopstaan! Dit is wonderlik om so die Gees se Woord te kan lees, verlig deur die Gees.

 

HEEFT HET LEVEN ZIN? 

 

Psalm 16:9-11 - Handelingen 2:29-31David kent in de moeilijkheden van het leven blijdschap. David heeft in diep verdriet van binnen ook vreugde. Als kind van God leeft hij namelijk vanuit Gods belofte. Hij legt die belofte niet naast zich neer. Hij werkt daar mee. Hij bewaart Gods beloften en Zijn woorden in zijn hart. Hij ziet ook als de tranen over zijn wangen gaan of als hij diep van binnen in en in verdrietig is de HERE voor zich. De HERE die in Zijn genade aan David beloofd heeft dat uit Zijn nageslacht de Verlosser geboren zal worden. Die Ene die zelfs de dood de baas kan en als Hij komt de dood zal overwinnen. De dood zal die Ene niet vast kunnen houden. Het is de dood die aan het leven van mensen iets droevigs geeft. Je kunt als mens het leven niet vasthouden. Als het je goed gaat en je veel plezier in het leven hebt, komt toch eens de dood. Als je leven een mislukking lijkt of als je heel veel onrecht wordt aangedaan ook dan komt de dood. Dan lijkt het alsof je voor niets geleefd hebt. Wat was nu de zin van jouw leven? Veel mensen worstelen daar ook in onze tijd mee. De dood ontneemt je dan de kans om het toch op een bepaald moment anders te gaan doen. De dood zorgt er dan voor dat het lijkt alsof mislukking en onrecht het laatste woord in je leven hebben. Toch is het niet zo want de beloofde Verlosser uit het koningshuis van David is gekomen. Christus die de dood voor al Gods kinderen overwonnen heeft!

 

DIE DOOD KONING? 

 

Lukas 16:9-11 – Handelinge 2:29-31“Want U sal my siel nie aan die doderyk oorgee nie”. Die dood het na die sondeval in ons lewens gekom. Die dood het gaan heers op hierdie aarde. Jy sien orals en altyd weer die dood. Die doodsklok lui elke dag weer. Die dood het koning geword. Die dood het vir ’n huiweringwekkende ryk gesorg. 
Nogtans is die ryk van die dood nie onoorwinlik nie. Ons kan die dood nie oorwin nie. Ons het as mense daarvoor nie die krag nie. Die mens kan metallerhande uitvindings nie daarvoor sorg dat die dood uit die skepping verdwyn nie. Die dood is die loon wat ons deur ons opstaan teen God verdien het. Ons op hierdie manier daarvoor gesorg dat die verganklikheid, die sterflikheid in die wêreld gekom het. Nogtans kan Dawid in vers 10 sê dat die HERE hom nie aan die doderyk oorgee nie! Dit is God se genade dat Hy Jesus Christus uit die koningshuis van Dawid gegee het. Die Seun van God wat mens geword het, het juis deur Sy offer aan die kruis die dood oorwin. Hy was in die graf maar die doderyk kon Hom nie tot sy dienaar maak nie. Die Here Jesus het uit die dood opgestaan en so die dood op sy neus laat kyk. Die doderyk is nie ’n ryk wat teen Christus se krag staande kan bly nie. Christus is die Lewensvors wat die oorwinning behaal het. Wie Hom in liefde volg, deel in Sy oorwinning. Dawid profeteer van Christus en in geloof ook oor homself as gelowige!

 

GEEN ONTBINDING 

 

Psalm 16:9-11 – Handelingen 2:29-31 “U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet”. We hebben hier zo’n element uit de psalm die in het leven op aarde met David anders gegaan is. David zelf is begraven. Zijn lichaam is verteerd. Het is duidelijk dat David hier niet over zichzelf heeft gesproken. Toch spreekt hij als profeet in de lijn van de geslachten. Uit zijn nakomelingen komt namelijk die Ene die in het graf niet te houden is. De Here Jezus is begraven. Hij kreeg zelfs een plaats in het graf van een rijk man. Toch was zijn graf niet een graf in die zin dat het lichaam van de Here Jezus daar verging. Het was niet zo dat Zijn lichaam als het ware al meer uit elkaar viel. Nee, de Here Jezus had toen Hij Zijn werk voor Gods kinderen op aarde gedaan had zelf bepaald wanneer Hij zou sterven. De Here Jezus zei tegen Zijn Vader in de hemel: “In Uw handen beveel Ik mijn geest.” Dat was het moment dat Hij stierf. Toch gebeurt er dan iets bijzonders. Het lichaam van de Here Jezus blijft helemaal in tact. Vader in de hemel waakt over het lichaam van de Verlosser. De ontbinding krijgt geen kans. De Here Jezus is het die de sterflijkheid en de ontbinding door Zijn werk heeft overwonnen. Op de derde dag laat Hij dat triomfantelijk zien. Hij staat op! De ontbinding heeft geen vat op Hem gekregen! Hij heeft dat ook voor de ware gelovigen verdiend. Ze staan door Hem eens op uit de dood. Met hun lichaam!

 

NIE MEER DOOD NIE 

 

Psalm 16:9-11 – Handelinge 13:34-37 Die Here Jesus het uit die dood opgestaan. Hy is deur Sy Vader in die hemel opgewek. Ook ander mense wat ons vanuit die Bybel ken, was dood en het weer lewendig geword. Die Here Jesus het self o.a. Sy vriend Lasarus uit die graf laat opstaan. Nogtans bestaan ’n groot verskil tussen mense wat in die Bybel van dood weer lewendig geword het en Christus. Die ander mense het later weer gesterf. Hul liggame het verteer. Hulle het nie opgestaan om daarna nie meer te sterf nie. 
Dis goed daarop te let wat Paulus op grond van Psalm 16 (kyk Hand 13:35) van Christus sê: “En dat Hy Hom opgewek het uit die dode, sodat Hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie”. Hand 13:34 Die Here Jesus is die enigste mens wat liggaamlik uit die dood opgestaan het om ook nooit meer liggaamlik te sterf nie. Die dood het geen enkele invloed op Sy liggaam meer. Die dood staan magteloos teenoor Christus wat uit de graf opgestaan het. 
Het Dawid dit toe almal heeltemal verstaan? Het hy toe die volle betekenis van die woorde wat hy in Psalm 16 gesê het, geken? Die kans is groot dat hy dit nog maar gedeeltelik verstaan het. Die aankondiging met woorde is altyd nog minder as die werklikheid wat kom. Nogtans doen dit niks van die betekenis af wat de Gees daarin gelê het nie. Ons het die voorreg gekry om die voller betekenis van hierdie Psalm te ken. Ons is in die geloof bevoorregte mense!

 

WEG NAAR HET LEVEN 

 

Psalm 16:11 David belijdt hier dat de HERE hem de weg naar het leven wijst. De HERE laat aan Hem zien dat zijn leven ondanks problemen, zelfs ondanks de dood niet dood hoeft te lopen. Dood en oordeel hoeven over jouw en mijn leven het laatste woord niet te hebben. De eeuwige dood hoeft niet het einde van ons leven te wezen. Dat is wel wat ieder mens na de zondeval verdiend heeft. Dat is iets om nooit te vergeten. Wanneer je dat vergeet zie je namelijk Gods genade niet meer. 
De grote genade van God is dat Hij mij en anderen elke dag weer het pad van het leven laat zien. Uit dood en oordeel is er een weg die Gods kind daarbij weghaalt. Dat is de weg die ik en geen enkel ander mens zelf kan bouwen. Wij lopen vanwege onze zonden echt dood op Gods oordeel. Hoe we ook in eigen kracht ons best doen toch komt er geen echte uitweg. We lopen steeds weer dood op onszelf. Dan is er toch die uitweg. Die ene weg waarvan we in 1 Kor 2 lezen: “Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.” vs 9,10 Het is de HERE in Zijn genade die de weg van verlossing gegeven heeft. In Christus die zegt: “Ik ben de weg de waarheid en het leven.” Joh 14:6

 

PAD VAN DIE LEWE 

 

Psalm 16:11 Dawid praat van die groot vreugde wat hy by die HERE vind. Die HERE wys vir hom die pad van die lewe. Die dood is rondom jou in die wêreld nogtans wys die HERE vir ons steeds die pad van die lewe. Die dood kan nie die ware lewe vernietig nie. 
Ek moet nou ook dink aan Spreuke 15:24: “Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doderyk daaronder ontwyk.” Dit gaan daarom dat ’n mens verstandig is. Verstandig wees is baie meer as wat jy nie verder kyk as wat op hierdie wêreld gebeur nie. ’n Mens is nie verstandig as jy met ’n geslote wêreldbeeld leef nie. ’n Geslote wêreldbeeld is as ons net vertrou op wat menslike wetenskap vir ons verterl. ’n Geslote wêreldbeeld as jy beweer dat God nie bestaan nie. Jy kan dan baie weet maar jy is dan nie verstandig, nie wys nie. Jy gaan dan op ’n pad wat jou en die mense wat jou volg in die doderyk bring. Jy bly dan onder God se oordeel en kom in die ewige dood. Om op die pad van die lewe te kom en te bly het ons die HERE nodig. Het ons nodig om ons aan Hom as ons Vader toe te vertrou. Het ons nodig dat die Gees ons leer om verder te kyk as jou neus lank is. Jy het die Gees nodig om verder te kom as ‘n gelote wêreldbeeld. Ons het Christus nodig as ons Verlosser en God. Die wonderlike is dat die HERE dit jou en my op die gebed wil gee. Om te gaan op die pad van die lewe! Dit maak so bly. Dit is ware troos!

 

ECHTE BLIJDSCHAP 

 

Psalm 16:11 We bereiden ons als gemeente voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We hopen dat zondag samen te vieren. Samen aan tafel waar we ons hart samen op Christus die uit de dood opgestaan is richten. Dat is juist vanuit het belijden van je zonden, juist vanuit het zoeken van vergeving, zekerheid en redding dat je het niet bij jezelf zoekt. Je zoekt je leven, je redding, je vrede dan buiten jezelf in Christus. Als je dan ziet (ook als je niet aan tafel zit omdat je nog geen belijdenis van je geloof gedaan hebt) en voelt en proeft vindt Gods kind zijn of haar vreugde bij de HERE. De echte blijdschap van ons leven ligt buiten onszelf. De overvloed van blijdschap is bij de HERE. Als ik Hem zie en ik ken de vrede met Hem door veel tranen en strijd heen dan vind ik rust. Dan komt de echte blijdschap mijn leven binnen. Ik arme zondaar mag delen in de schatten van vergeving, van vrede, van een leven dat niet kapot te krijgen is. De schatten die niet ik maar Christus, die door Vader naar deze wereld gestuurd is, verdiend heeft. Die echte blijdschap is zoveel meer dan de lol die je kunt hebben, zoveel meer dan dat ik het bij mezelf of bij anderen moet zoeken. Wat een diepe blijdschap hebben we als we samen het avondmaal vieren om door de Geest bewogen ons leven dichtbijj de HERE te zoeken. Wie met zijn hart zoekt mag dan weten dat je de echte vreugde in je leven gevonden hebt. Bij de HERE! Dat zie je, dat proef je, dat voel je!

 

ALLES WAT MOOI IS 

 

Psalm 16:11 By die HERE is die ware blydskap. Blydskap wat ewig duur. Die blydskap wat die sonde en die dood niet kan aantas nie. Dis baie spesiaal dat die HERE die mooi dinge soos die vreugde wil uitdeel. Ons lees in die laaste reël van ons psalm dat in God se regterhand lieflikhede vir ewig is. Lieflikhede is die mooi dinge. Dinge wat so mooi is dat sonde en dood hulle nie kan aantas nie. By die HERE is dit wat die lewe regtig die moeite werd maak. By Hom dit wat die lewe mooi maak. 
Jou en my lewe kan afgebreek word. Ons lewe kan vol van sorg wees. Jy kla somtyds omdat die lewe jou so swaar val. Die sonde wat ons in de wêreld gebring het sorg daarvoor. Hoe groot is dan die troos, die blydskap dat die HERE in genade die mooi dinge gee. Sy regterhand is die hand wat uitdeel. Hy gee vanweë Christus, wat Hy na die wêreld gestuur het, die blydskap van die vergifnis en van die nuwe lewe. Die spesiale is dat die nuwe lewe wat Hy gee vir elkeen wat by Christus die lewe soek nie vir een jaar, nie vir honderd of 1000 jaar is nie. Die HERE gee Sy kinders na die sterwe die mooi lewe waarin niks meer is wat moeilik en swaar is. Dit is vir ewig! Die dood kan dit nie meer teenhou nie. Christus het opgestaan. Hy regeer. Ons kan uitsien na ’n lewe wat net mooi is. Die HERE wil dit vir jou en my gee. Dan sien jy raak dat by die HERE ’n oorvloed van blydskap is.