Reeks Psalm 22 Lijdenstijd

15-02-2014 10:29

MEDITATIES-MEDITASIES  PSALM 22 LIJDENSTIJD -  PASEN

 

Psalm 22:2 – Mattheus 27:46  Bittere felle  klachten hoor je hier. David voelt zich zo alleen. Er zijn zoveel moeilijke dingen en er is geen enkele steun. Het lijden is zo zwaar en er is geen licht in de tunnel.

Laten we eerlijk zijn niemand kijkt naar zo’n situatie uit. Lijden daar zie je niet naar uit. Zeker geen lijden en onrecht waarbij je zo alleen lijkt te staan. Juist dan zoekt de gelovige het bij God. Dat doet David ook!  Maar het lijkt er op dat hij ook bij de HERE voor een gesloten deur komt. Hij hoopt op God, hij komt met zijn klachten bij de HERE maar er verandert niets.

De Here Jezus hangt aan het kruis. Het wordt midden op de dag donker. Jezus moet lijden erger dan Hij ooit had gedaan. De duivel krijgt volledig de vrije hand. Nog meer dan bij Job. De duivel kan pijnigen ook geestelijk zoals Hij maar wil. De Here Jezus klopt bij Zijn Vader op de deur. Die blijft gesloten. Geen enkele hulp en bemoediging komt er vanuit de hemel voor de  voor 100% rechtvaardige Jezus. Dan kun je het begrijpen dat je het uitroept: “Mijn God, Mijn God waarom hebt u Mij verlaten?!”

Dat was niet omdat de Here Jezus gezondigd had! Wat een onrecht zou je zeggen wordt Hem aangedaan. Wat zie ik nu een liefde bij Mijn Verlosser! Hij onderging dit om mijn zonden te dragen, Gods boosheid daarover. Hij liet zich door God verlaten om voor mij te verdienen dat God mij nooit verlaat! Dank u Zoon van God!

 

Psalm 22:3 – Mattheus 27:46 Dawid vra om hulp. Hy doen dit nie net een of twee keer nie. Nee, hy hou aan. Hy roep bedags en snags. Hy bly in die gebed God se hulp soek. Die moeilike is dat Dawid praat maar dat die HERE swyg. Dit lyk daarop dat die HERE Hom vir Sy kind verberg.

Die HERE Jesus haal die begin van Psalm 22 aan die kruis aan. Dit maak duidelik dat Hy die groot vervuller, waarmaker van hierdie Psalm is. Dawid praat in hierdie psalm nie net van homself nie maar profeteer ook oor Sy groot Seun Jesus Christus.  Die Here Jesus roep ook in die donkerte op Golgota om God se hulp. Hy kry nie antwoord nie. Die HERE verberg Hom vir die Here Jesus. As die HERE swyg, as Sy liefde en sorg glad nie meer by jou is nie,  is dit hel in jou lewe. Geen mens het groter nood geken as die HERE Jesus nie. Nogtans is Hy  in die drie ure duisternis sonder God se liefde en hulp. Die swyg van Vader in die hemel wys dat Jesus die helse angs en pyn moes deurmaak.  Sien ook  Sondag 16.

Dit is vir God se kind vandag troos. Jy mag jou daarmee vertroos want dit beteken vir die gelowiges dat God Hom nie vir ons sal wegsteek nie, dat Sy troos in alle omstandighede by ons is. Hoe moelik die lewe ook is jy kan weet dat jy die eiendom van Christus is, in lewe en in sterwe.   

 

Psalm 22:4 – Mattheus 27:46  David roept om hulp. De Here Jezus roept om hulp aan het kruis. De HERE zwijgt. Er komt geen hulp. Het blijft angstig stil. Je zou zeggen dat je dan alles kwijt bent. Dat je dan uitroept: Zie je wel dat God er niet is.

Dan zien we hier het geheim van het geloof. Je ziet dat in het woord waarmee vers 4 begint: “Maar” (HSV), “Nochtans (1951). Het is jammer dat de NBV dat belangrijke woord hier niet in de vertaling opgenomen heeft.  Het laat zien dat zelfs als het lijkt alsof God er niet is Hij er toch  voor Zijn kinderen is. Ook al lijkt de HERE er niet te zijn toch kun je op Hem aan! Ook als je niets meer op aarde hebt, is Hij er voor wie op Hem bouwt. Al sterf je met niets meer toch krijg je dan volgens Zijn belofte  een eeuwig thuis bij Hem. Dat wonder van genade kan niets en niemand de gelovige afnemen.

Dan denk ik ook aan wat de profeet Habakuk beleed: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –  ik zal dan toch in de HERE van vreugde opspringen,mij verheugen in de God van mijn heil.  De HERE Here is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.” 3:17-19

 

Psalm 22:4 – Mattheus 27:46  Die Here Jesus roep om hulp maar God swyg. In die grootste nood wat ‘n mens op hierdie wêreld ervaar het, is daar geen hulp uit die hemel nie. Dit is nie omdat Vader in die hemel die smeek om hulp nie gehoor het nie. Die HERE hoor alles. Niks ontgaan Hem nie.

Vader in die hemel wou nie antwoord gee nie. Die Verlosser moes so ly. Hy moes heeltemal stoksielalleen die toorn van God teen ons sondes dra. Sonder enige hulp van mense en van God. Al die mense wat Hom gesteun het was nie meer daar nie. Nou het ook elke hulp van God uitgebly. Die HERE in die hemel swyg.

My God, my God hoekom? Wanneer die Here Jesus na Sy eie lewe kyk, is daarvoor geen enkele rede nie! Regtig geen enkele. Hy is die enige regverdige mens op aarde. Vir die volle 100%.

My God, my God hoekom moes die Here Jesus dit meemaak? Omdat die Here Jesus met die gelowiges geruil het. Vir ons ‘n vrolike ruil. Vir Hom so swaar, so onmenslik swaar. Christus se liefde vir God se uitverkore kinders kos Hom so baie! Nogtans doen Hy dit en bly sê: My God, My God. Dan moet ek dink aan wat ons lees in Joh 13:1: “Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.”

Dankie Here Jesus!   

 

Psalm 22:4 – Mattheus 27:46  David en Zijn grote Zoon Jezus Christus lopen tegen het zwijgen van God aan. Het geweldige is hier dat ondanks dat zwijgen ze dan zelfs belijden: “Maar U ben heilig, U troont op de lofzangen van  Israel.” De HERE zwijgt en toch weet je dat Hij bij je is. Toch weet je dat als Zijn volk echt gemeend de lof op de HERE zingt Hij  bij je is. Al lijkt alle hulp verdwenen toch is God bij Zijn kinderen. Juist omdat de Here Jezus in dat donker aan het kruis aan de HERE vasthield. Hij bleef het zeggen: Mijn God, Mijn God.

Je ziet hoe de Geest juist op grond van Christus´ werk dat geloofsvertrouwen wil geven.  Dan denk ik aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Alles lijkt verloren en uitzichtloos. Wat lezen we dan van deze twee verkondigers van het evangelie? Dit: “En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.” Hand 16:25

Juist als er geen uitzicht lijkt, kunnen we vol vertrouwen zingen, al klinkt het misschien wel vals, dan mag je zeker weten dat de HERE bij je is. Hij troont op de lofzangen van Zijn volk. Hij is er dan heel echt. Ook daar waar er maar 2 of 3 in Christus naam bij elkaar zijn. Ook dat heeft de Here Jezus met Zijn lijden verdiend.     

 

Psalm 22:4,5 – Mattheus 27:46  “Tog is u die Heilige”!  Dawid en ook die Here Jesus bly aan God vashou. Ook in die grootste moeite waarin dit lyk asof die hemel swyg. Dan nog erken hulle die HERE as die Heilige.

Dit beteken dat die Here Jesus, as Hy op die swaarste ly vir sondaars, Vader in die hemel geen verwyte maak nie. Hy kom nie met beskuldigings nie. Hy eer in die allerswaarste tyd van Sy lewe op aarde Vader in die hemel as die een wat goed en eerlik is. Die HERE  staan so ver bo alles wat nie goed is nie. Juis hierin vind die Here Jesus rus en krag. Die HERE is die Heilige. Hy staan bo al die omstandighede en daarom kan Hy in alles ons toevlug wees. My God, my God!

Ons kan op Hom bou soos die gelowige voorvaders dit gedoen het. Soos die Israelieten dit kon doen toe dit gelyk het asof daar geen enkele hoop meer voor hulle is nie.  Soos toe die Farao met ’n magtig leër agter hulle was. Die water van die Skelfsee voor hulle. Die hoë berge langsaan hulle.   Nogtans is die HERE die Heilige. Hy maak ’n pad in die see! Jesus se sterwe aan die kruis open die pad vir elkeen wat op Hom bou na die toekomst so naby die Drie-enige God! Christus is regtig die weg, die waarheid en die lewe!  

 

Psalm 22:6 – Mattheus 27:46  Je bent verlaten. Je voelt je alleen. Als dat echt zo is wat is het dan een ellende.  Er zijn ook momenten dat je kunt begrijpen dat iemand alleen gelaten wordt.  Die persoon heeft zo iets ergs gedaan dat  daarbij boosheid van de ander past. Dat daarbij past dat je niet meer bij die ander wilt zijn. Je bent zo bedrogen, zo oneerlijk behandeld.

Dit beeld past helemaal bij hoe de HERE ons als mensen zou mogen behandelen. Dat hebben we verdiend. En toch lezen we in Psalm 22:6 dat de gelovigen op de HERE vertrouwd hebben. Dat was niet zinloos! Waarom niet? Om Gods onverdiende liefde. Die liefde waardoor Hij Zijn laaiende toorn  over onze zonden over de Here Jezus liet komen.

Wie tot Christus komt, mag in eigen leven meemaken wat we lezen in Jesaja 54: “Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de HEER je terugriep. Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je God.  Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.  Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt.” Vs 6-8

Zo kan ik verwonderd over Gods liefde vandaag weer verder!

 

Psalm 22:7,8 – Mattheus 27:41 Die vroeêre geslagte het vertel hoe die HERE hulle uit baie moeilike omstandighede gered het. As Dawid en as die Here Jesus daaraan dink, lyk dit baie lank gelde. Dit lyk nie by hulle omstandighede te pas nie. Hulle word behandel asof hulle niks is nie. “Maar ek is ’n wurm en geen man nie.” Hulle word behandel asof hulle geen mens is nie. Asof hulle  ’n wurm is wat jy maar kan doodtrap.

So gaan die mense met die Here Jesus om wat dit op geen enkele manier verdien het nie. Hy het net liefde vir mense gegee en word nou aan ’n kruis op Golgotha gehang. Niemand kom Hom te hulp nie. Hy die Regverdige hang daar. Die mense  spot met Hom. Almal wat daar by die kruis staan. Ons lees dit ook in Matt 27:41: “En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot.”

Hulle kan met die Here Jesus doen wat hulle wil. ’n Speelbal van hulle spot. So was dit in die nag voor die Joodse Raad. So was dit toe hulle Hom douvoordag  na Pilatus gebring het.  So is dit nou op Golgotha. Die mense spot met die Here Jesus. Hy ondergaan die spot van mense om God se kinders van die spot wat hulle verdien het te red. Om daarvoor te sorg dat wie in liefde met Christus leef nie as ’n wurm behandel word nie maar saam met Christus as koning sal heers. 2 Tim 2:12 

 

Psalm 22:8,9 – Mattheus 27:41-43 David en de Here Jezus hebben grote woorden gesproken. Ze hebben gezegd dat ze in dienst van de HERE staan. Dat Hij ze heeft aangewezen om koning te zijn. Bij de Here Jezus zelfs zo dat Hij gezegd heeft dat Hij de door God beloofde Verlosser is. De door God Gezalfde waarnaar iedereen moet luisteren. Wie gered wil worden moet bij Hem zijn en Hem gehoorzamen. Alleen Hij kan voor een mens vrede met God bewerken. Hij is de Zoon van God die recht heeft op Goddelijke eer van iedereen. Hele grote woorden.

Moet je nu eens kijken? Jezus hangt aan een kruis. Hij is bezig om daar dood te gaan. Wat is er van die grote woorden over? Bewijst dat hangen aan het kruis niet dat het veel te grote woorden waren? Een grootspreker, een opschepper, een bedrieger? Dat is de spot die over de Here Jezus komt op Golgotha. Zoals al geprofeteerd in Psalm 22.

We weten dat het geen grootspraak was. De Here Jezus laat dat zien als Hij op de derde dag opstaat. Van Zijn opstanding lezen we in Romeinen 1:4: “Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij met kracht bewezen te zijn  de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”

De spot bij het kruis treft geen doel maar is alleen zonde. Je moet echt bij Jezus Christus zijn! 

 

Psalm 22:8,9 – Mattheus 27:41-43 Die Joodse leiers spot met die Here Jesus wat aan die kruis hang.  Hulle dryf die spot met die groot verhaal wat die Here Jesus vertel het. Dat Hy die Verlosser is. In ons tyd word ook in kerke gesê dat die tyd van die groot verhale verby is. Ons moet nie  vir mekaar en die wêreld vertel dat jy net by Christus die doel en verlossing van jou lewe vind nie. Ons moet nie vir mekaar en die wêreld vertel dat die Bybel God se onfeilbare Woord is nie. Dit is groot verhale wat nie by ons tyd pas nie. Die wêreld en baie mense in die kerke kan dit nie meer glo nie. Wanneer ons tog hierdie groot verhale vertel dan is dit ons skuld dat die kerke al meer leeg raak.

Dit is soos daar gepraat word. Wanneer ’n mens hieroor nadink is dit die spot wat die Here Jesus aan die kruis moet meemaak. Ons maak dan die groot werk van God, die groot werk van Christus klein. Dit moet kleiner wees as wat dit in werklikheid is omdat mense dit nie kan glo nie. Laat ons hierdie spot agter ons laat en met liefde vir die wêreld die groot en wonderlike verhaal van Christus vertel. Wie hierdie groot verhaal nie wil glo nie doen homself kort. Laat ons jubel oor Christus die enigste en wonderlike Verlosser van skuld en sonde. Laat ons jubel oor die werk van die Drie-enige God. 

 

Psalm 22:17 – Mattheus 27:35 David spreekt in Psalm 22 over meer dan over zichzelf. Veel in deze Psalm is ook op Davids eigen leven gericht. Maar niet alles want David treedt hier ook op als profeet. Als we letten op vers 17 zien we dat hij spreekt over iemand  van wie handen en voeten doorboord worden. We lezen niet dat dit met David gebeurd is. Dat is niet vreemd! Dat hoort bij het schrijven van David als profeet.

Je leest dit ook als Petrus op de Pinksterdag over Psalm 16 spreekt. Dan lezen we daarover in Handelingen 2 o.a. dit: “Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat  hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist  dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten,  daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus  dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.” Hand 2:29-31

David kon er al van profeteren dat de grote Verlosser zou sterven met de spijkers in Zijn handen en voeten. Zo erg moest de echt volledig Rechtvaardige sterven om zondaars voor God rechtvaardig te maken. Heerlijk om de rijkdom van de profetie, van het Woord van God al meer te ontdekken!

   

Psalm 22:17,18 – Mattheus 27:35  Die Here Jesus word na die kruis gebring. Hy het verskriklik gely. ’n Mens kan dit sien. Sy liggaam wys die spore van mishandeling, van dodelik vermoeid wees. Jesus hang aan die kruis terwyl die soldaten sy klere uitgetrek het. Jy kan Jesus se beendere sien. Deur alles wat gebeur kan jy  Sy beendere tel. So maer het Hy geword. Die Here Jesus is ’n egte mens wat ly, ook liggaamlik verskriklik ly.

Is dit nie so dat hulle wat Hom veroordeel het nou skrik nie? Dat hulle gewete begin spreek? Dat hulle nou tog gaan probeer om Jesus van die kruis te red?  Nee, hulle sien die Here Jesus en hulle geniet van Sy lyding. Dit is in hulle oë doodreg dat die Here Jesus so ly.

Ons sien hier  hoe Jesus selfs  onder die blikke van die mense rondom die kruis moet ly. Jy sien daarin die vyandskap. Ons sien hier hoe die hart van ’n mens die Regverdige Mens nie wil nie. Die  heeltemal Regverdige kla die sondige mens aan. Ons wil dit nie so nie. Die lewe is makliker as Hy nie meer in de wêreld is nie. Ons sien  ook weer die wonder van God se liefde en genade. Die Here Jesus is dit wat ons selfs leer vir ons vyande en vir hulle wat ons vervolg te bid. Christus verdien aan die kruis dat mense tot Hom kom en hulle nie meer aan Hom vererg nie maar Hom gaan liefhê.    

 

Psalm 22:19 – Lukas 23:34  De Heilige Geest vertelt ons bijna 1000 jaar voor het sterven van de Here Jezus dat alles Hem afgenomen zal worden. Hij sterft met een lendendoek om en verder heeft Hij niets meer. Zelfs Zijn kleren zijn Hem afgenomen. Ze worden onder de soldaten verdeeld. Zijn meest kostbare kledingstuk wordt verdobbeld. Er valt echt niets van de Here Jezus te erven. Hij heeft niets om uit te delen. Zo lijkt het.

Er zijn mensen in onze tijd die beweren  nog iets van de kleren van de Here Jezus te hebben. Dat worden dan heilige voorwerpen die een soort magische kracht zouden hebben. Waar mensen naar toegaan op bedevaart. Daarvan moet de HERE niets hebben. Een voorbeeld daarvan vinden we in de tijd van de gelovige koning Hizkia. In die tijd is er nog de koperen slang die de HERE tijdens de woestijnreis had laten maken. Mensen die naar die slang opkeken werden dan van de dood door een slangenbeet gered. Wanneer het volk later deze koperen slang magische kracht toekent, gebeurt het volgende: “Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.” 2  Kon 18:4 

We hebben nu niets aan kleren die de Here Jezus meer dan 2000 jaar geleden gedragen heeft. Gelukkig zijn we daarvan niet afhankelijk. We mogen vandaag vertrouwen op de levende Christus die gestorven is en opgestaan. Die veel meer uitdeelt dan kleren. Daarover morgen.

 

Psalm 22:19 – Lukas 23:34  Behalwe sy lendedoek het Jesus geen draad meer aan Sy lyf nie. Hy het niks meer nie. Beteken dit nou dat Jesus se lyding niks om die lyf het nie? ’n Mens wat sonder geloof, sonder om die werklikheid te sien kyk, sal so dink. Wie nie verder dan die kruis kyk nie maak homself blind vir wat hier regtig gebeur.

Die Here Jesus wat aan die kruis hang om te sterf, is so besig om vir ons die regte seep te berei om ons klere te kan was. Hy gee hier aan die kruis Sy lewe, Sy bloed vir de gelowiges. Jesus bloed sorg daarvoor dat elkeen wat Sy sondes opreg bely en tot Hom kom nie naak voor God verskyn nie. Hy sorg aan die kruis daarvoor dat wie in liefde vir Hom op aarde leef in wit klere voor God verskyn en in daardie blinkend wit feesklere altyd by de HERE mag leef. Van hierdie klere wat gewas is in die bloed van Christus lees ons o.a. in Openbaring 7:13,14: “Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.”

Jesus het geen draad  aan Sy lyf meer gehad om vir ons ewige feesklere te verdien. Sy sondeloosheid word oor die vuil klere van God se kinders gelê. Dit is genade, niks anders as dit nie!  

 

Psalm 22:20 – Mattheus 27:46  De Here Jezus is 3 uur lang helemaal van God verlaten. Hij moet het helemaal alleen doen. Hij had niets meer over. We lezen dan in Psalm 22: “Maar U, HERE, blijft niet ver weg, mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.” Vs 20

Het wordt op Golgotha weer licht. Dan hoor je de Here Jezus zeggen: Mijn God, mijn God!  Hij weet het: Vader in de hemel is bij Mij.  Hij belijdt het: God in de hemel is ondanks alles nu bij Mij. De Here Jezus moest er zo diep door. De boosheid van God over mijn en jouw zonden kwam zonder enige verzachting op Hem neer. De Here Jezus heeft dat echt helemaal gedragen want God is weer bij Hem. De HERE is niet ver weg gebleven. Na die drie uren duisternis is Vader weer bij Hem. Wat een verademing! De Here Jezus komt weer op adem, vindt weer rust bij de HERE.

Mijn God heerlijk dat ik weer voel en weet dat U bij me bent. Niet als een God op afstand, niet als de God die tegenover me staat maar als mijn God. Als mijn Vader aan wie ik heel mijn leven kan toevertrouwen. Ook als ik stervend ben zoals de Here Jezus aan het kruis.

Doordat de Here Jezus weet en voelt dat de Godverlatenheid voorbij is, weet Hij dat nu gebeurd is wat we lezen in Psalm 85:4: “U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van uw brandende toorn afgewend.”

Ik mag in verbondenheid met Christus alle dagen dat ik leef zeggen: HERE, mijn God!  Ik kan het niet beter hebben.   

 

Psalm 22:21,22  - Lukas 23:46  Ons lees hier dat Dawid bely dat die HERE na Hom geluister het en uit die gevaar van die teenstanders gered het. Die Here Jesus ly aan die kruis. Hy voel hoe die straf oor die sondes op Hom neerkom. Dan kom die oomblik dat Hy dit kan uitroep: “Dit is volbring”. Joh 19:30. Die Here Jesus weet dat Hy nou regtig die volle straf op die sondes gedra het. Hy weet en ervaar dat God in die hemel weer na Hom gekom het. Die straf op die sondes van God se uitverkore kinders, wat tussen Hom en God gestaan het, is nou vir altyd weg. Daarom is God weer naby Hom.

Die HERE het die Here Jesus nou gered uit die greep van Sy vyande. Dit is hoekom ons Verlosser nou die vertrouwlike woord ‘Vader’ weer uitspreek. Hy kan nou in die rus van die geloof Homself aan God as Sy Vader oorgee. Hy hoef vir niks meer bang te wees nie. Die Here Jesus het betaal, Hy het tot die bittere end Sy werk as die Redder van sondaars gedoen.

Dit is die rede hoekom ons tot God kan kom as ons Vader. Dit is die rede hoekom ons in die naam van die Here Jesus kan bid en dan weet dat God as ’n Vader na ons luister. Om Christus se lyding in ons plek kan ons mekaar bemoedig met hierdie woorde van die Here Jesus: “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” Lukas 11:13    

 

Psalm 22:23 – Lukas 24:30  De Here Jezus die Psalm 22 vervult, heeft aan het kruis vastgehouden aan de HERE als Zijn God. Ondanks alles heeft de Verlosser Zijn werk in dienst van God gedaan. Hij heeft geleden tot in de dood. Wanneer je dat  hier in Psalm 22 ziet, zie je ook het licht van Christus overwinning doorbreken.

Jezus die in de diepste nood uitgeroepen heeft: “Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten” is het ook die vervult: “Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal Ik U loven.”

De Here Jezus blijft niet hangen in een klacht. Nee, Hij gaat juist vertellen hoe groot de HERE is. Hij is het die niet in de dood blijft hangen maar opstaat uit de dood en dan aan anderen gaat vertellen hoe groot God is. Dat het de Vader is die Hem uit de dood heeft opgewekt. Hij gaat daarvan getuigen. Ook daarin zien we vervulling van o.a. Psalm 22. We zien de Here Jezus als de Opgestane bij de Emmausgangers. We lezen dan als Hij samen met deze twee mannen eet: “En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende.” Hij neemt de naam van God in Zijn mond om het eten te zegenen. De Here Jezus looft God! Ook later op die dag komt Hij bij de discipelen, bij de gemeente, in de kerk en Hij vertelt daar van de grote daden van God! Zo looft Hij de HERE!  

 

Psalm 22:24 – Johannes 20:19-22 ’n Mens sien hoe as jy Psalm 22 lees dat jy van Christus se lyding by Sy opstanding kom. Hierdie Psalm is ’n lydenspsalm maar ons lees ook oor wat Hy na Sy dood doen. Ons lees ook dat Hy dit is wat na Sy lyding weer in die vergadering van die gelowiges verskyn. Hy bly nie dood nie maar Hy staan op, Hy leef. Hy is dit ook wat die gelowiges wat byna nie kan glo dat Jesus leef nie oproep om die HERE te prys.

Hy wat uitgeroep het aan die kruis: ‘My God, My God waarom het U My verlaat’ spoor Sy leerlinge nou aan om die HERE te prys. Die HERE het deur die lyding van Christus heen ’n wonderlike werk gedoen. Die Here Jesus kan om hierdie rede vir Sy leerlinge sê: “Vrede vir julle”. Gods se vrede kan jy nou vind waar die evangelie van Christus as die enigste Verlosser klink. Daar waar die boodskap van Christus lyding aan die kruis en Sy opstanding uit die dood verkondig word.

Wie die HERE vrees, wie die lewende Christus as sy Heer ken en volg het alle rede om God te prys. Die HERE het deur Christus Sy plan van verlossing waargemaak! Dan klink ook die oproep om jou te bekeer en te glo. ’n Heerlike oproep want dit bring ’n mens by Christus. Dan klink dit God se kind as musiek in die ore as jy in vs 24 lees: “Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel.”

 

Psalm 22:25 – Joh 20:19-22 Het kruis is leeg. De Here Jezus hangt er niet meer. De Here Jezus heeft ervaren dat Vader in de hemel naar de verachte en de zwakke luistert. Hij heeft ervaren hoe Vader in de hemel Hem, nadat Hij alles volbracht had, in diepe liefde draagt. Nadat de Here Jezus Zijn strafdragend werk als Verlosser gedaan heeft, voelt Hij de vrede met God. De vrede die Hij na Zijn opstanding uitdeelt. Juist om het werk van die Here Jezus wendt de HERE Zijn blik niet af van de vernederde die zich voor zijn hulp tot God keert. Daarom ziet Vader in de hemel om naar Zijn kind dat in nood tot Hem roept.

Wat is het geweldig om te zien dat het kruis leeg is. Het is heerlijk om te weten dat ook het graf leeg is en dat Vader in de hemel zo naar Christus heeft omgezien dat Hij Hem heeft opgewekt uit de dood.

We hebben een levende Heiland die echt vrede geeft en vrede uitdeelt. Die zelfs als er veel onvrede om je heen is en je daaronder lijdt, mag weten dat het onrecht niet het laatste woord heeft. Ook niet ziekte en dood. Gods vrede zal om Christus werk je leven als kind van God vullen. Zo zeker als het kruis en het graf van Jezus leeg zijn. 

 

Psalm 22:26 – 1 Korinthe 15:4-6 Gister het ons gesien dat die kruis en ook Jesus se graf leeg is. Die kruis is beslissend maar gelukkig nie die end van Christus se werk nie. Dit wat die Here Jesus aan die kruis verdien het, deel Hy as die Lewende uit.

Hy gaan ons ook voor in ’n dankbare lewe met God. Christus het as die Opgestane die HERE geprys in ’n groot vergadering. Die Here Jesus het aan baie  mense vertel dat Sy opstaan uit die dood die werk van God is. Sy  lyding en opstaan uit die dood wys die verlossende dade van God. Die Here Jesus het dit baie mense vertel. Dawid profeteer dit in Psalm 22.

Ons sien dit o.a. gebeur as die Here Jesus aan mense verskyn. Ook op ’n groot vergadering. Ons lees in 1 Kor 15: “Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.” Vs 6

Die Here Jesus maak waar wat Hy die mense beloof. Hy deel vergifnis en ewig lewe uit aan wie in eerbied met die HERE  leef.  Hy laat sien dat Hy Sy beloftes waarmaak. Die Here  wys dit o.a. as Hy op die Pinksterdag die Heilige Gees volgens Sy belofte ook regtig oor Sy gemeente uitstort. Sien Handelinge 1:4 en 2:33.

Die Here Jesus het Sy volgelinge geleer om met liefde en blydskap God se groot dade te verkondig.

     

Psalm 22:27 – Openbaring 19:9  We leven nu in de tijd waarin we denken aan Jezus sterven en opstaan. Het is heel goed en belangrijk om deze niet los van elkaar te maken. Het gaat in sterven en opstaan van Christus om het ene werk van God tot verlossing.

Het is niet zo dat Christus sterven aan het kruis op zichzelf staat.  Het is niet zo dat het kruis ons alleen bij onze zonden en schuld bepaalt en dat we daarom op Goede Vrijdag heel droevig de kerk uit moeten gaan. We lezen in Psalm 22 dat het werk van Christus, hoe ook door God verlaten om onze zonden, er toe leidt dat voor de gelovigen er feest is. Wie klein van zichzelf denkt en eigen schuld bij Christus brengt wacht door kruisiging en opstanding een heerlijk feest. Waar je kunt eten tot je echt genoeg hebt. Er is nooit tekort. De genade die Christus verdiend heeft en uitdeelt is nooit te weinig. Christus zegt wie zo tot Hem komt: Jullie zullen voor eeuwig leven. Mijn opstanding laat jullie opstaan uit de verdiende dood om naar het feest te gaan. De mensen die bij Christus hun leven zoeken zullen God om dit geweldige werk van genade loven. Op weg naar dat feest mogen we steeds op een bijzondere manier aan Christus lijden voor ons denken aan het Avondmaal. met Christus als de Gastheer. Zo ben je dan op weg naar wat we in Openbaring 19  lezen: “Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.” Vs 9. Zo mogen we op weg naar Goede Vrijdag. Met een dankbaar hart.

 

Psalm 22:28 – Galasiers 3:8 Die goeie nuus wat ons in Psalm 22 hoor, sal nie net in Israel bekend word nie.  Dit wat Dawid hier vertel en wat in Christus nog meer werklikheid word, sal oor die hele wêreld bekend raak. “Al die eindes van die aarde sal dink” aan die HERE wat na Christus geluister het en Hom in Sy diepe lyding weer aangeneem het. Die boodskap van Christus wat heeltemal van God verlaat was en dit deurgemaak het vir die gelowiges sal oor die hele wêreld gaan. Nie  as ’n mededeling dat die Israeliete  daardeur gered is nie.

Nee, as die heerlike uitnodiging van God vir die Jood en vir mense uit al die ander volke om tot Christus te kom en vir altyd van die Godverlatenheid verlos te wees. Christus wat uit die dood opgestaan het en op die punt staan om na die hemel te gaan, gee vir Sy leerlinge hierdie opdrag: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies.”

Die nasies sal die evangelie van Christus lyding vir God se uitverkore kinders hoor en genooi word om in die verlossing te deel. Ons lees dit al in Psalm 22. Ons lees hoe die Gees ons self vertel dat die Ou Testament al wys dat daar ook hoop is vir die volke. Paulus skryf in Gal 3:8: “En die Skrif wat vooruit gesien  het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word.” Vandag klink oor die hele wêreld die boodskap van Christus. Die HERE is trou!

 

Psalm 22:28 – Lukas 23:56  Het is stil geworden.  De Here Jezus is begraven. Het is sabbat. Deze dag staat bekend als stille zaterdag. Waarom is het zo stil? Omdat het ongeloof zo groot is. Omdat niemand echt de Here Jezus op zondag, op de derde dag uit het graf verwacht. Eigenlijk geeft het geen pas om nu zo stil te zijn. De Here Jezus vermaant de leerlingen later ook om hun ongeloof.

Deze dag zou bol moeten staan van verwachting. Het zou de dag van drukte moeten zijn, van voorbereiding om de Here Jezus met gepaste eer te gaan ontmoeten als Hij uit de dood opstaat. Niets van dat alles. Wij zouden het niet beter hebben gedaan.

Maar laten we nu leren van wat er gebeurd is en ons blij en dankbaar voorbereiden op morgen. Op de kerkdiensten waar we juist Christus opstanding gedenken. Laten we ook vandaag de mensen uit de volken buiten Israel zijn die vol bewondering denken aan Gods verlossingsdaden door Christus. Laten we ons met een dankbaar hart voor Christus neerbuigen en Hem in geloof verwachten. Zodat we er klaar voor Zijn om Hem te ontmoeten als Hij als de Levende op de wolken terugkomt naar de aarde. Geen stille zaterdag maar een zaterdag waarop de lof op de HERE in onze levens opklinkt. Dat is goede voorbereiding op morgen, op Pasen.  

 

Psalm 22:29 – 1 Korinthe 15:24-28  Die Here Jesus het uit die dood opgestaan. So het Hy gewys dat Hy die koning is. Die duiwel word deur Christus self die owerste van die wêreld genoem. Hy is onttroon. Hy is Sy mag kwyt. Die Heilige Gees sê daarvan in 1 Joh 3:8: “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.’

Ons sien op hierdie aarde nog die duiwel se mag. Ons sien en voel nog die dood en gevolge daarvan. Nogtans is die duiwel en die dood verslae. Die dood kan die gelowiges nie vashou nie. Die dood kan hier op aarde jou hart laat stop nogtans klop jou hart meteens weer in die hemel. Die oorwinning wat die Here Jesus behaal het sal eendag so wees dat die dood selfs van die aarde verdwyn het. Dan sien ons nooit meer die dood nie. Dan is die dood vernietig. Bestaan die dood glad nie meer nie. Hierop dui wat ons lees in 1 Kor 15:26: “Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.”

 Die oorwinning is behaal, die HERE regeer so dat die tyd van totale vernietiging van die dood kom. Dit is ook die tyd dat Christus Sy totale oorwinning in hande van die Drie-enige God gee en God alles in almal is. Alles heeltemal onder Sy regering, alles spreek van Hom! Die HERE regeer en dit word net nog mooier. Laat ons Hom in liefde eer!   

 

Psalm 22:30  Wie horen er bij Christus? Wie zijn het die zullen buigen voor Hem en Hem willen dienen? Dat zijn letterlijk in onze tekst de vetten en de mensen die zo goed als niets hebben. Het zijn mensen die veel hebben, die rijk zijn, die veel invloed en macht hebben en ook de armen, de onaanzienlijken. Bij het tweede deel van vers 30 wordt ook wel gedacht aan de mensen die gestorven zijn. Zo wordt er in de NBV zelfs vertaald.

Hoe je daar ook over denkt een ding is duidelijk. Mensen die samen volk van God zijn en Christus als de Opgestane willen volgen, zijn mensen uit alle lagen van de bevolking. Het zijn levenden en doden. Leven met Christus gaat boven rijkdom en armoede uit. Leven met Christus is meer dan invloedrijk zijn of niets te zeggen hebben. Leven met Christus gaat boven leven op aarde en sterven uit omdat Christus voor Gods volk het eeuwige leven verdiend heeft.

In diepe eerbied God kennen en dan je leven met wat je hebt aan Christus wijden, betekent dat je uitzicht hebt. Dat je niet voor niets leeft. Dat je door alles heen bij de HERE komt om Hem met liefde en vreugde in eerbied te dienen. Dan buig je graag voor Hem zonder dat dit slecht voelt. Eerbied voor Hem neemt dan nooit iets van je vreugde weg. Want God met diepe eerbied eren is dat je je verwondert over de liefde van deze geweldige God voor jou.   

 

Psalm 22:31  Die HERE het Sy groot werke gedoen. Die Here Jesus het Sy werk van verlossing en opstanding uitgevoer. Hy het God se plan werklikheid gemaak. Die werk wat Christus gedoen het gaan bo ons verstand uit. Dit is so wonderlik dat ons in 1 Kor 2 lees: “Maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.” Vs 9

Dit wat Christus gedoen het gaan uit bo wat ons kan bedink en uitvoer. As ’n mens dit raaksien,  leer jy om dit vir jou kinders te vertel. Niemand kan wat Christus gedoen het herhaal. So groot, so uniek! Hy is die enigste wat dit kon doen en die HERE is die enigste wat dit kon beplan. Ons kan net vol liefde en verwondering ons kinders vertel wat die HERE gedoen het. Hoe belangrik dit is om die HERE op Sy Woord te glo. Die Gees wil dit op die gebed vir ons gee. Dan gaan jy raaksien hoe belangrik en goed dit is om aan die volgende generasie met liefde en sekerheid die verhaal van God te vertel. Soos ons daarvan o.a.  in Psalm 78 lees: “Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die HERE en Sy mag en Sy wonders wat Hy gedoen het.” Vs 3,4. Dit is lewe in die verbond!    

 

Psalm 22:32 Het vertellen over de HERE en over Christus als de Redder gaat door. De ene generatie zal het aan de andere vertellen. Dat is een opdracht die  de HERE ons gegeven heeft. Heel mooi en duidelijk in Deuteronomium 6: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.  Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.  Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.” Vs 4-9

Het mooie is dat het niet alleen een opdracht is. Het zijn woorden die de HERE met liefde tot Zijn volk gesproken heeft. Niet om als een slaaf Hem te volgen maar om te leren zien wie Hij is en dan het wonder te kennen dat je Hem als je God en  Vader vol verwondering en liefde wil volgen. Dat je Zijn  hart ziet dat in Christus zo warm klopt voor schuldige mensen om hen van hun schuld te redden.  Het is het mooiste wat we onze kinderen  te vertellen hebben in hun leven. Van niemand is de liefde voor ons groter dan van de HERE. Je hebt aan je kinderen echt een liefdesboodschap te vertellen zonder weerga. De Bijbel is echt een liefdesbrief!  Vanuit de Bijbel hen vertellen van de HERE en Zijn geweldige daden is een heerlijke opdracht.

     

Psalm 22:32  Vandag die laaste meditasie in de reeks oor Psalm 22. Ons lees as laaste woorde van hierdie Psalm: “Want Hy het dit gedoen”.  As ons na die lewe kyk dan is die enigste wat ons uit eensaamheid en ellende kan red: die HERE. By niemand is daar egte verlossing en toekoms nie.  Jy kan op jouself vertrou, jy kan op jou gesondheid bou, op jou geld, op ander belangrike mense. Nogtans kan al hierdie dinge jou niet red nie en jou nie van die oordeel verlos nie. Die enigste wat dit gedoen het is die HERE. Is die Seun van God wat na die wêreld gekom het en vir die gelowigers gely, opgestaan en na die hemel gegaan het. Hy het dit gedoen.

Hy is die engste wat kan doen wat ons in die beryming van Psalm 68 sing: “Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee.”  Dit is die HERE wat ons ook altyd weer wil help om te glo en daarin vol te hou. Hy wil dit vir ons gee en dan sê ons op die ou end: Die HERE het dit gedoen. Ek dink nou aan 1 Tes 5: “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onze Here Jesus Christus! Hy wat julle roep is getrou; Hy sal dit ook doen.” Vs 23,24