Reeks Meditaties verskillende Bybelboeke

15-06-2017 08:20

 

DERTIG JAAR GELEDEN
 

1 Samuël 3:10: "Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: ​Samuel, ​Samuel! En ​Samuel​ zei: Spreek, want Uw dienaar luistert."

Het is dertig jaar geleden dat ik als dienaar van het Woord op Urk bevestigd ben.  Daarom nu een stukje uit de preek bij het 25 jarig ambtsjubileum dat nog net zo actueel is: 
"Samuel ligt op zijn bed. Dan komt daar weer die stem: “Samuel, Samuel”. 
Dan is daar het diep eerbiedige kind van God dat zegt: “Spreek, uw dienaar luistert”. Samuel laat meteen horen dat hij dienaar, knecht van de HERE is en wil zijn. Waarin vind Samuel zijn levensdoel? Om in dienst van de HERE te staan. Het hoogste en het beste dat je in je leven kunt krijgen, is knecht van God zijn! Dat is dat je leven vol is van het luisteren naar God en werkelijk leven op Zijn stem, volgens Zijn geweldige Woord!
Dat betekende voor Samuel dat Hij het volk ging leiden als richter en als profeet. Dat betekent voor de man die Christus in zijn leven roept om verkondiger van het Woord, om dominee te worden dat het allerbelangrijkste wat hij moet doen is om te luisteren. Luisteren naar het Woord van de Geest zoals de Geest dat in de Bijbel gegeven heeft. Om dat te doen in alle rust, om daar alle tijd voor te nemen. Om die woorden tot je door te laten dringen. Om niet je eigen boodschap te willen uitdragen! Om niet het Woord van God te willen aanpassen aan de meningen en gevoelens van eigen tijd. Dan wil je namelijk zelf koning worden. Koning over de woorden van God. Je moet niet meer dan knecht en daarom doorgever en toepasser van dat Woord willen zijn. Ik hoor om me heen wel eens zeggen dat er nu eenmaal allerlei interpretaties van de Bijbel zijn en dus ieder zijn eigen boodschap heeft. Laten we goed bedenken dat de Bijbel als het Woord van God duidelijk is! Dat we niet om ons aan te passen aan de tijd mogen gaan zeggen dat ieder zijn eigen boodschap uit de Bijbel kan halen. De HERE zelf haat dat want Zijn Woord is het heldere licht. Ik bid de HERE dat ik vanaf de preekstoel altijd als knecht van het Woord van Christus die boodschap en niets anders zal verkondigen. 
Dat betekent heel concreet dat we elke keer ook weer bij Christus gebracht worden als onze enige Verlosser. Dat de prediker jou elke keer weer voor de keuze zet om Christus te volgen, om jezelf te verloochenen, om met je zonden te breken, om Christus meer lief te hebben dan de wereld om je heen. Dat de prediking je steeds weer voor de keuze stelt om of op de smalle weg te gaan of op de brede. Denk erom dat de brede weg je wel in het eeuwige verderf en ellende brengt. Vanuit het biddend luisteren naar Gods stem moet Gods knecht dan ook gaan spreken."

 
WANDEL DEUR DIE GEES

 

Galasiërs 5:25: "As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel." 
Ons het gister die Pinksterfees gevier. Dit gaan daarom dat ons deur die Gees lewe. Juis dit maak duidelik dat dit nie so kan wees dat jy sê dat jy 'n Christen is maar dat jou lewe nie anders is as mense wat nie glo nie. Wie met Christus leef doen dit deur die Heilige Gees. As 'n mens in Gal 5 kyk beteken dit dat jy teen jou eie sondige gevoelens bly stry. Die Gees wil ons daarvoor die krag gee. Dan is die kompas vir jou lewe nie jou eie gevoel of verstand nie. Die kompas van jou lewe het dan die Woord van die Gees geword. Jy hoor in jou lewe die Gees praat as jy jou Bybel lees. Jou hart wil dan elke dag leerling van die Gees wees deur die Woord van die Gees in jou te laat woon. Dan is dit die Gees wat die ons gevoelens, ons gedagtes korrigeer en ons weer by Christus as ons Koning en Verlosser bring. Dan wil jy leef soos die Gees dit graag wil en soos ons daarvan lees in Gal 5:22: "Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie." 
In die Grieks staan in die tweede deel van vers 25 'n spesiale woord vir "wandel". Die woord beteken dat ons saam in die gelid staan soos soldate dit doen. Dit gaan daarom dat jy nie net self maar saam met jou medegelowiges deur die Gees Christus volg. Dat duidelik word dat jy saam met die gemeente volgens die Woord leef en dit uitdra in die samelewing. Die Gees wil ons dit leer.
 
HEMELVAART 

 

Christus het na die hemel gegaan. Ons kan dit vandag vier. Toe die Here Jesus na die hemel gegaan het, het Hy Sy leerlinge geseën. Dit beteken dat Hy so regeer dat dit tot seën van God se volk is. Ons mag bou op Christus. Hy het die Gees uitgestort om ons ook in tye van hartseer en groot probleme te leer om op Christus te bou. Die Gees leer ons om uit te sien na die dag dat die Here Jesus weer van die hemel na die aarde kom. Die dag wat hemel en aarde een word! Die dag wat die Nuwe Jerusalem van die hemel na die aarde kom. Ons mag weet dat Christus oorwin het en dat Sy oorwinning oor die kwaad, die dood, die sonde eendag vir 100% op die aarde sigbaar sal wees. Christus laat ons in die tyd voordat Hy terugkom nie alleen nie. Hy is dit wat van die hemel Sy Gees gestuur het om ons moed en krag te gee. Wie onderdaan van koning Christus wil wees, wie burger van Sy Koninkryk wil wees, het altyd 'n wonderlike toekoms om na uit te sien. Heerlik om die hemelvaart van Christus te vier. Dit is ook goed om die evangelie van hemelvaart vanmôre in Boerakker te verkondig. Om daar ook meer as 50 jongmense te ontmoet wat daar kamp.

 
BEVRIJDINGSDAG

 

Johannes 8:36: "Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn."
Bevrijdingsdag in Nederland. We vieren onze vrijheid. Dat is goed. Het is reden om onze dank te brengen aan de HERE die ons in 1945 bevrijdde van het juk van de bezetting. Van het juk dat zovelen en vooral ook Joodse landgenoten het leven heeft gekost. We moeten daarvan leren om ver weg te blijven bij een beweging die bloed en bodem verafgood. Die mensen beoordeelt op grond van het land en het volk waar ze vandaan komen. Dat is ronduit verschrikkelijk. Dat is ook helemaal tegen die wil van God in. Hij is de God die alle aanzien van de persoon haat. 
Bevrijdingsdag in het Nederland van 2017. We vieren feest maar zijn we wel echt vrij? Is de bevrijding niet blijven steken in het bevrijd zijn van een bepaalde bezetting en van een bepaalde ideologie? Is vrijheid om maar te kunnen doen wat je zelf wilt niet onze nieuwe afgod geworden? Waardoor velen slaaf van de zonden, van een leven tegen Gods wil in geworden zijn. Dan ben je namelijk nog niet vrij. Dan ga je zo leven dat je je eigen leven en je eigen toekomst kapot maakt. Je komt dan niet tot je eeuwige doel. Een echt bevrijdingsfeest vieren kan niet zonder Christus. Zonder jouw bevrijding van een verkeerde levenshouding, van een verkeerde levenskoers bij Christus als Verlosser en Heer te zoeken. Hij bevrijdt wie in liefde Hem volgt van de last van de zonden en leert je om vrij te komen van de koers die jouw eigen zondige hart je wijst. Hij leert je door de Geest om echt blij te zijn met het bevrijde leven. Wat is het belangrijk dat we dat leven ook vandaag uitstralen.

 

 

KONINGSDAG   

 

Psalm 21:2: "HERE, de koning verblijdt zich in Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over Uw heil!"


Het is vandaag in Nederland Koningsdag. We vieren de verjaardag van koning Willem-Alexander. We hebben als Nederlandse volk een speciale band met het huis van Oranje. In dit huis gaf de HERE mensen die voor ons volk streden. Voor de vrijheid van godsdienst. Om de HERE te kunnen dienen zoals Hij ons dat in Zijn Woord leert. Het is op Koningsdag goed om daaraan te herinneren. Ook onze koning is koning bij de gratie van God! Dat geldt niet alleen voor de koning maar voor heel onze regering en voor alle regeringen op deze wereld. Dat laat ook zien dat boven elke koning en president de HERE staat. De HERE die in Zijn genade de ene grote Verlosser en Koning naar de wereld heeft gestuurd: Zijn Zoon Jezus Christus. 
Hij is de volmaakte Koning. Hij was het die als voorbeeld voor alle regeerders in alles opkeek naar de HERE. Het van Hem verwachtte. Hij was is het die juist ook daarom alle macht in hemel en op aarde heeft. Om goed te kunnen regeren is het nodig om als burger van Gods Koninkrijk op aarde te regeren. Een betere regeerder of koning kan een land zich niet wensen. Dit vraagt van ons respect voor de regeerders die we gekregen hebben. Hoe moeilijk dat in sommige situaties ook kan zijn. Dat vraagt van ons gebed voor onze koning, voor andere regeerders. Het gebed dat onze regeerders leren om zich te verblijden in Koning Christus. Om in Zijn voetstappen te gaan. Dat betekent o.a. dat ze vanuit de band van liefde aan de HERE het volk en het belang van de mensen in het land op hun hart dragen! Dat ze voor de echte vrede gaan.

 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN LEVEN 

 

Van binnen naar buiten. Daar moest ik aan denken toen mij deze week voor het eerst opviel dat bij de beschrijving van de tabernakel de HERE begint bij de ark. Bij het belangrijkste voorwerp dat in het Heilige der heilige moet komen te staan. Zie Exodus 25:10-22 De HERE maakt duidelijk dat die binnenste kamer van Zijn huis waar Hij woont, waar alleen de hogepriester een keer per jaar komt, het belangrijkste is. De tempel, een leven zonder dat Hij er echt in woont is leeg, is niets bijzonder. Hoe mooi het ook lijkt.
Daarin ligt voor ons een heel belangrijke boodschap. Zelfs meer dan een. Ik noem er twee. Het gaat er om dat we de HERE op Zijn Woord geloven! Alleen de hogepriester zag eens per jaar de ark. De Israëlieten moesten op wat er gezegd werd geloven dat de ark in de tabernakel/tempel stond en de HERE er woonde. Wij moeten en mogen geloven dat Christus gekomen is en Zijn werk gedaan heeft op het getuigenis van de oor en ooggetuigen. Het geloof is uit het horen van het Woord.
De tweede les is om te leven en te denken van binnen naar buiten en niet andersom. Wij denken in onze tijd zo vaak van buiten naar binnen. Met alle nadruk op entertainment en presentatie. Met alle nadruk op uiterlijke beleving. Dat neemt ons zo makkelijk mee. De HERE leert ons om te beginnen bij Hem en bij wat Hij ons vanuit Zijn hart leert. Dan zoeken we niet de kerkdienst die een soort evenement is maar waar we in alle eenvoud de stem van God horen.

 

2016-2017

 

Jesaja 50:10 "Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van Sy Kneg luister, wat in duisternisse wandel een geen ligstraal sien? - laat hy vertrou op die Naam van die HERE en steun op sy God!" 
 Dit is woorde wat my in die vorige week getref het. Woorde wat so kosbaar is ook op die laaste dag van 2016. As ons terugkyk na die afgelope jaar is ons dan mense wat kla? Dit kan wees dat hierdie jaar vir jou 'n donker jaar was. Soos Jesaja hier praat van duisternisse. Ons kan kla. Dit kan wees dat dit donker lyk as jy op die tree staan om die nuwe jaar in te gaan. Hoe belangrik is dit om te besef wie hierdie woorde sê. Dit is 'n profesie oor Christus wat kom. Hy het in die grootste duisternis gekom. Dit was so stikdonker op die middel van die dag toe Hy aan die kruis gehang het. Pikdonker want Vader in die hemel het toe nie gekom om Hom te help nie. Hy moes heeltemal alleen vir sondaars soos jy en ek ly. Wat het Hy toe verdien vir elkeen wat in sy of haar nood na Christus vlug? Dat ons altyd op die HERE kan vertrou en op Hom steun. Ons mag weet dat vir ons dit nooit regtig stikdonker word al voel dit vir jou regtig so. Wie regtig met Christus leef kan weet dat die HERE by jou is, jou dra ook in die bitterste verdriet. Op hierdie laaste dag van 2016 kan ons ons vertroue op die HERE stel. Dan weet ons in hartseer en blydskap dat die HERE ons as ons Vader die toekoms indra. Christus het vir ons in alles 'n geseënde uiteinde van 2016 en 'n geseënde ingang in 2017 verdien!

 
 
AANSLAG BERLIJN - VREDE OP AARDE?
 

Lukas 2:14 Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het is bijna kerst. Weer aan aanslag. 12 doden in Berlijn en veel gewonden doordat een vrachtauto op de mensen inrijdt om doden te maken. Verschrikkelijk! Dan maar zingen van vrede op kerstfeest. Is dat niet je kop in het zand steken? Is dat eigenlijk niet jezelf bedriegen? Stelt het kerstfeest dat we straks gaan vieren wel iets voor? Als het niet meer is dan gezelligheid en lekker eten dan is het je even terugtrekken uit de rauwe werkelijkheid. Dan sluit je je af voor de werkelijkheid die terugkomt. 
Zo'n verschrikkelijke aanslag in Berlijn en waar ook op de wereld. Die verschrikkelijke beelden vanuit Aleppo laten ons zien hoe nodig we het kerstfeest hebben. We zien bij deze gebeurtenissen dat wij op deze wereld niet voor blijvende vrede kunnen zorgen. We zien bij deze aanslagen hoe wij als mensen ten diepste zijn. Wij hebben Gods ingrijpen als de Enige die in en in goed is nodig. Dan zie ik op het kerstfeest dat de HERE uit genade alleen reddend heeft ingegrepen. Hij heeft Zijn Zoon naar de wereld gestuurd om wie geloofd vrede met Hem te geven. Om door Zijn lijden onder het geweld van ons mensen de eeuwige vrede te verdienen. Om eens voor altijd Aleppo en aanslagen zoals in Berlijn achter ons te laten. Elke aanslag, elk vreselijk geweld dat we zien, roept ons tot Christus. Dan leer ik met hoop, met zekere verwachting juist omdat ik mijn kop niet in het zand steek te bidden: Kom Here Jezus, kom haastig. Dan is deze ellende die wij door eigen schuld elkaar aandoen door Gods liefde voor wie gelooft voor altijd voorbij. Dat mag ik dan juist als Gods kind in eeuwige vrede meemaken.

 

VERSCHRIKKELIJKE AANSLAG NICE
 

Hebreeën 12:14: "Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien." Ik heb net het bericht gelezen dat gisteravond in Nice een vrachtauto op een menigte mensen is ingereden. Juist om dood en verderf te zaaien. Nu is al zeker dat er meer dan 80 mensen bij gedood zijn. Dan liggen er nog velen in ernstige toestand in het ziekenhuis. In een woord verschrikkelijk! Verschrikkelijk dat mensen plannen maken om door hun actie zoveel mogelijk andere mensen dood te maken. Onze gedachten en gebeden gaat uit naar de families die rouwen en de mensen die in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. 
Leven zonder de echte God waarbij je de echte vrede kan vinden staat open voor dit soort daden. Dan kan er een bitterheid in je hart gaan groeien die over lijken gaat. 

Laten we als christenen voorbeelden zijn van een heel ander leven. Een leven waarin we duidelijk met woorden en daden van Christus getuigen. Waarin we in de praktijk in liefde en vrede met de mensen om ons heen willen leven. Dan is geweld om mensen onze kant op te dwingen helemaal niet aan de orde. Dan laten we het oordeel in vertrouwen aan de HERE over. Dan roepen we met met liefde en mededogen mensen op om hun vrede en leven bij Christus te zoeken zodat ze niet verloren gaan. Dan zijn onze wapens geen geweren en het willen doden en beschadigen van andere mensen maar het evangelie van de vrede dat we in woord en daad tot redding en genezing naar mensen willen brengen.

 

EGTE VRYHEID

 

Galasiërs 5:13. Weer veilig in Suid-Afrika (6 Augustus) na 'n lang vlug vanuit Perth. Dit was 'n heerlike tyd. Nou nog tot dinsdag in Suid-Afrika (12 augustus). Die laaste 5 weke was weke om ook rustig te kan nadink. Ook oor die taak wat jy op jou eie plek op hierdie wereld het. 'n Plek en taak wat die Here 'n mens gee. Dit was en is goed om daaroor in alle rus by 'n oop Bybel te kan besin. Dis daarby ook waardevol om met gelowiges in ander lande te praat. Ook met broers en susters wat al solank in 'n land lewe waarin die sekularisasie die meerderheid verslaan het. Jy sien dan dat dit glad nie nodig is om ons aan de wêreld aan te pas nie. Die belangrike is dat ons bewoë oor die mense rondom ons is en hulle die evangelie soos die HERE ons dit in Christus en in Sy Woord gegee het, verkondig. Hulle roep om in die Christus van die Skrifte te glo. 
Ons praat baie oor vryheid. Ons mag ons die vryheid, wat Christus verdien het nie laat ontneem nie. Juis daarom wil ons in alles aan Christus en Sy Woord gebind wees. Dat is egte vryheid. As ek dan alles oorweeg, sien ek ook by meself die neiging om aan te pas. Om so die vrede te bewaar. So kom ons juis in die slaverny van de sonde. Juis as jy dit sien , sien jy jou taak vir die werk en lewe in Nederland weer raak. Dat is in alles terug na die Skrif en ons deur die Woord van die Gees, wat ons in die Bybel vind, in alles altyd te laat leer.

 

OUT OF THE BOX?

 

Galaten 5:13 Om mij heen hoor ik regelmatig dat we er eens aan moeten beginnen om "out of the box" te denken. Ook in de kerk. We moeten al het bestaande achter ons laten en dan gewoon los van al de bestaande kaders opnieuw beginnen. Dan zouden we echt gebruik maken van de vrijheid die we in Christus hebben. Is de vrijheid in en door Christus echt hetzelfde als "out of the box" denken?

Nee! Als ik dit schrijf heeft dat niets met conservatief zijn te maken. Het gaat tegen Gods Woord in om de dingen op een bepaalde manier te doen en te blijven doen omdat we het nu eenmaal altijd zo deden. Dat heeft niets te maken met uit liefde volgens de wil van God leven.
Toch blijf ik nee zeggen als we de vrijheid in Christus gebruiken om "out of de box" denken te promoten. Want wij zijn juist door Christus werk en door het werk van de Geest gebonden aan het kader van Gods eigen Woord! We mogen nooit los van het Woord denken en leven. Als iets volgens het Woord van God is en we doen het daarom al 2000 jaar zo dan moet het altijd zo blijven! Dan is anders denken en doen zonde. Dat heeft dan niets met conservatisme te maken maar wel met in liefde staan en blijven staan in de vrijheid van Christus.

 

OUT OF THE BOX? (II)

 

Galaten 5:13 In die vryheid van Christus staan. Hierdie vryheid nie opgee nie maar ook nie misbruik nie. Gister het ek geskryf oor die verband tussen hierdie vryheid en om "out of the box" te dink. Toe het ek daarop gewys dat ons nooit buite die kader van God se Woord mag dink nie. Wat volgens die Woord van die HERE is, was dit 2000 jaar gelede en dat is dit in 2014 nog steeds. 
Die vraag het gekom of ons kan vashou aan die Woord van die HERE en tog ook "out of the box" kan dink. Belangrik hierby is o.a. die volgende:
1. Ons hele lewe en ook as ons planne maak, is dit baie belangrik om altyd vanuit God se duidelike Woord te dink. Die evangelie het in ons tyd geen ander betekenis gekry as vir Adam en Eva nie. 
2. Die omstandighede verander. Dit vra meerdere kere om ander en nuwe vorme. Nogtans moet die inhoud daarvan volledig volgens die Woord van God wees. Ons moet ook daarin altyd op die ou paaie bly wat die Gees ons in die Woord gewys het. 
3. As ons vir 'n nuwe vorm kies, moet ons ook altyd daarop let dat ons nog altyd op dieselfde vlak of meer werk aan die ken en leef met die HERE volgens Sy Woord. Die Woord wat nagespreek word in die belydenisskrifte.

 

VRIJ OM VOLGENS GODS WIL TE LEVEN

 

Galaten 5:13 Misbruik de vrijheid die Christus verdiend heeft niet. De Heilige Geest laat hier en in het vervolg zo prachtig zien wat die vrijheid in Christus is. Dat is zo anders als wat wij vaak onder vrijheid verstaan. Bij ons wordt vrijheid vaak zoiets als dat je maar kunt doen wat je zelf wilt. Je kunt je eigen verlangens uitleven. Je kunt altijd je eigen mening hebben en vasthouden. Dat begrip van vrijheid zie je ook al meer in de kerk. Dat is een van de redenen waarom velen zelfs in de kerk het echte evangelie niet meer verstaan. 
Wat is de vrijheid die Christus voor de gelovigen verdiend heeft? Dat je bevrijd bent van de last en de verslaving van de zonden. Dat je niet meer je eigen gevoel en mening wilt volgen waardoor je in dienst van de duivel staat. Je staat in de vrijheid om volgens de wil van God te leven! Wie dat doet dient ook zijn of haar naaste in liefde. Dan doe je wat goed is voor jezelf, voor je naaste. Dan komt het leven echt tot bloei. Dan leef je tot eer van God. Dan wil je bijvoorbeeld ook nooit meer dronken zijn. Zie vers 21. Dan wil je uit liefde voor Christus en de mensen om je heen op een feest in de vrijheid van Christus staan en nuchter blijven. Je kiest dan voor die vrijheid door het werk van de Geest in je waar je elke dag om vraagt in je gebed. Dat is leven in echt vrijheid.

 

 

OORTUIG

 
Johannes 20:31 Ek kom terug op 'n opmerking wat gister gemaak is. Is die Bybel vir ons gegee om vanuit die Woord van God ander te wil oortuig? Of moet net die manier waarop ons in liefde vir die naaste leef ander tot Christus bring? 
Ons lees in ons teks dat die evangelie opgeskryf is om juis ander te wys wie Christus is. Wie die regte Christus is sodat ander dit lees of die evangelie hieruit hoor en gaan glo. Dan is dit so dat ons ander mense nie deur ons manier van praat en ook nie deur ons manier van lee,f kan oortuig en tot geloof bring nie. Dit is uiteintlik die Heilige Gees se werk. Nogtans moet dit ons bedoeling wees om mense tot Christus te bring. Dis die opdrag wat Christus ons gegee het: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies". Die doel moet wees om mense te maak tot volgelinge van die regte Christus, van die enige God soos hulle vanuit die Bybel ken. Die Drie-enige het in die Bybel op 'n onfeilbare manier gewys wie Hy is! Ons wil hulle nie tot ons oortuiging bring maar tot Christus omdat Hy die enige Verlosser is.
As ons God se getuies op aarde wil wees, vra dit ook om 'n lewe waarin mense in ons lewe die HERE kan raaksien. 'n Lewe waarin ons regtig beeld van God wil wees. Waarin ons dan regtig 'n aanbeveling vir die lewe met Christus is. Ons sien hier ook weer die eenheid van die HERE se wil. Naamlik: Die HERE liefhê en jou naaste as jouself.
 

 

GETUIGEN

 

1 Johannes 1:1-4 Het lezen tijdens het studieverlof stimuleert je om over dingen opnieuw na te denken. Bijvoorbeeld over je plaats als christen en als verkondiger van het evangelie in deze wereld. Wat betekent het dat je getuige van Christus in deze wereld bent? Is de betekenis daarvan dat je dus jouw ervaring met God in deze wereld uitdraagt? Maak je als getuige ruimte voor jouw ervaringen die van anderen met Christus?
Als je er op let hoe het woord getuige en het werkwoord getuigen in de Bijbel gebruikt wordt, is dat niet zo. Het gaat erom dat je de feiten als Gods bewijsstukken voor de ogen van anderen op tafel legt. Wat Johannes en de andere apostelen met hun eigen oren en ogen gezien en gehoord hebben dat vertellen ze aan de mensen. Wij mogen dat vanuit de Bijbel waarin we die feiten lezen weer vertellen. Niet onze ervaring is beslissend maar de feiten! Zoals de HERE het zelf verteld heeft en heeft laten zien zo Hij is. Dat hebben we de mensen te vertellen met diepe liefde en vanuit de ervaring van Gods liefde in ons eigen leven! Dan draag je niet alleen kennis over. Nee, dan wil je vanuit de verwondering van Gods liefde anderen laten zien wie de HERE is en met liefde anderen overtuigen om ook Christus te volgen! Laten we zo Gods getuigen in deze wereld zijn! En zo preken!
 
 

 

DIE SUIWER STEM

 

2 Petrus 1:20,21 Petrus weet dat die einde van sy lewe op aarde naby is. Juis dan is dit so belangrik om hulle wat agterbly te vertel wat die belangrikste van die lewe is. Om die volgende generasies op te roep om daaraan vas te hou. Dit is wat Petrus in vers 12-21 doen. Hy maak duidelik dat dit vir die kerk van die toekoms onmisbaar is om aan die Woord, wat die HERE gegee het, vas te hou. Die Woord is die Ou Testament en die evangelie wat in en deur Christus gekom het. Ons moet vandag sê 
die hele Bybel wat die Heilige Gees ons deur die Bybelskrywers gegee het. Die Skrif is die heerlike geskenk wat God vir Sy volk gegee het. 
Die Skrif wat in en in betroubaar is, is die geskenk aan al die generasies om tot Christus se terugkeer regtig volk van God te kan wees. Om as Christus se kerk te kan leef volgens wat die Gees ons leer. Somtyds sê mense dat ons na die geskenk van de Skrif nou tot Christus se terugkeer self moet invul hoe ons as Christene moet leef. Asof ons nou minder aan die Skrif self as God se Woord gebind is. Ons moet bedink dat ons nie in 'n unieke situasie leef nie. Ook in die tyd van die Bybel self was dit die profete wat die volk teruggeroep het om te leef volgens die wil van God soos hulle die kon hoor en lees in die Skrif soos hulle die toe gehad het. Die Skrif wys ons as God se suiwere stem ook in 2014 die regte pad. Ook vir alle generasies wat nog kom.

 

 

GEVANGEN GEVEN AAN HET WOORD

 

2 Petrus 1:20,21 Weer 'n flink deel van het studieverlofprogramma gedaan. Veel gelezen deze week over theorieen hoe je de Bijbel moet lezen. Vooral als het om de laatste 100 jaar gaat zijn er zoveel verschillende meningen ontstaan. Wat een menselijke "wijsheid"! Eerlijk gezegd staat veel er van mij al meer tegen. Vooral als je ziet dat daarmee al meer vragen gesteld worden bij de duidelijkheid van het Woord van God. Onze "wijsheid en filosofie" zorgt er al meer voor dat we van de uitleg van de Schrift al meer een menselijke zaak maken. Al meer tot een eigenmachtige uitleg daarvan komen. We vragen al meer ruimte voor onze eigen uitleg van de Bijbel. In plaats de uitleg die volgens de regels is die de Geest zelf voor het lezen van de Bijbel gegeven heeft. 
Ik wordt er soms echt ziek van en denk dan waarom besteden we onze tijd en energie er niet aan om vanuit de rijkdom van het Woord te laten zien wat de weg is die de HERE ons in onze tijd en cultuur wijst. Het is goed om onze eigen vooroordelen bij het lezen van de Bijbel te zien en te beoordelen in het licht van Gods eigen Woord. Dat vraagt ook om ons dagelijkse gebed. Laten we onze "wijsheid en filosofie" gevangen geven aan het Woord van de Geest!

 

 

 

GOD SE STEM

 

Wat is dit dat die woorde wat ons in die Bybel vind geinspireer is? Dit beteken nie net dat dit woorde is wat sekere mense inspireer nie. As dit so sou wees sou die belang en gesag van die Skrif daarvan afhang of ons deur die woorde in beweging gebring word. So is dit verseker nie. Die Skrif is die Woord wat vanuit God se asem, vanuit Sy mond kom. Dis die rede hoekom God se Woord - die Bybel - soveel meer is as ons dink, voel en sê. Sy Woord is meer en altyd beter as ons gedagtes en kultuur. Daarom is elke deel van God se Woord vir ons woorde waarvan ons kan leer, wat ons die regte insig gee. Dit is die rede hoekom ons altyd weer vra wat die Gees ons deur die Woord leer. 
Wat is dit nou dat net die Bybel die geinspireerde Woord van God is wat opgeskryf is? Dit is dat die HERE daarvoor sorg dat die woorde wat Hy in die Bybel deur mense laat opskryf regtig vir 100% Sy woorde is!!!! Dit word nie Sy woorde nie. Dit is ook nie vir die grootste deel Sy woorde nie. Nee, dit is deur die Gees wat mense gebruik en daarvoor heilig heeltemal sonder enige smet Sy woorde. Ons hoor regtig in die hele Woord, in die hele Bybel God se suiwere Woord. Die skape luister na Sy stem en volg nie 'n stem wat van die Woord van God iets afdoen nie! Hoe heerlik om nie op my self te hoef vertrou nie maar heeltemal op die HERE wat Sy Woord gegee het om op te kan bou en vertrou. 

 

 

SECRETARIS VAN DE HEILIGE GEEST

 
2 Timotheus 3:16  Ik lees tijdens mijn studieverlof steeds weer hoe belangrijk wij als mensen zijn. Als het om de preek gaat, als we ons laten aanspreken in ons leven van elke dag, als het gaat om de Bijbel, het ontstaan van de Bijbel. Dan lees je ook dat we echt niet moeten denken dat de Heilige Geest de Bijbel op een of andere manier voor ons gedicteerd heeft. De Bijbelschrijver waren zeker meer dan een soort secretarissen van God. Het is waar dat de Geest mensen met hun eigen gaven in dienst neemt. Dat Hij deze gaven heiligt. Toch schrijven de Bijbelschrijvers precies wat de Geest wil hebben. De hele Schrift is het Woord van God. Van woord tot woord en dan betekenen die woorden dat wat ze in het verband van het hele Woord betekenen!
Als je een secretaris van de Heilige Geest bent, ben je dan minderwaardig? Ik wou dat ik het mocht zijn! Wie door de Geest als secretaris gebruikt is om Gods eigen Woord op te schrijven is heel erg bevoorrecht in zijn leven. 
De Geest heiligt mensen om de Bijbel die echt Gods Woord, Gods stem is te schrijven. De Vader heeft Zijn Zoon die het Woord is gegeven. De Vader en de Zoon hebben de Geest gegeven om ook de Bijbel als Gods zuivere en betrouwbare stem voor alle tijden op deze aarde te geven! Luister naar die stem en leef volgens deze stem! Dan leer ik als mens verlossend gehoorzamen en leven. Dan wordt die HERE voor mij al meer alles.
 
 

CHRISTUS IS KONING

 

Hemelvaartsdag. Christus is o.a. als Koning naar de hemel gegaan. Hij regeert. de hele geschiedenis is daardoor op weg naar het moment van Zijn terugkeer. Juist daarover mag ik het evangelie vanmorgen in Dronten verkondigen. 
Als je daar aan denkt is het ook onmisbaar dat je zelf als mens je onder Christus als Koning stelt. Gehoorzaamheid is onmisbaar. Dan ook heel concreet in de manier van leven.
 Je kunt geen avondmaalsganger zijn, geen belijdend christen als je je eigen gang blijft gaan. Als je voor je geld en je eigen plezier leeft, als je aangeschoten en dronken zijn niet erg vindt, als je voor jezelf leeft. Dan denk ik ook aan het avondmaalsformulier waarin naar aanleiding van de 10 geboden allerlei dingen genoemd worden die niet bij een leven in dienst en in liefde voor Koning Christus horen. Hemelvaart, Christus Koning zijn vraagt om een veranderd leven door de Geest. Dat heel concreet een leven vraagt, dat de Geest wil geven!, waarin we afgezonderd van de wereld leven om juist met Christus Koningswoord de wereld in te gaan! Onder de bescherming van de grote Koning met het uitzicht op een leven met Christus op de nieuwe aarde.

 

 

DIE WAGTE VLUG

 

Matteus 28:4 Die wagte by Jesus se graf het soos dooies geword. Hulle sien hoe die hemel aarde toekom. Hoe ‘n engel die hemelse lig by die graf laat skyn. Die hemel wys dat hier by Jesus se graf iets wat wêreldskokkend is gebeur. Iets wat die hele geskiedenis van de aarde beslissend verander. Tot nou toe is dit de dood wat vanaf die sondeval op aarde regeer. Dit is die duiwel wat vanaf die sondeval die owerste van de aarde’ is. ‘n Mens sou dink dat nadat die aarde God se grootste geskenk van Sy liefde Christus verwerp het dat ‘n hemelse leër die mense vir altyd sou straf. Nogtans is dit nie so nie. Die HERE se genade is so wonderlik groot! ‘n Engel kom van die hemel om Jesus se graf in die kollig te stel. Die engel wys dat die hemel die Here Jesus als die Lewende kom begroet! Jesus het opgestaan en die hemel staan klaar om Hom as die groot Koning van hemel en aarde te eer! Die dood moet wyk, die duiwel het nie die krag om Christus te weerstaan nie. 
Die wagte en die klip wat verseël was, wys dat die wêreld Jesus nie meer op die aarde wil sien nie. Hy moet in die dood bly. Dan bly die dood en bly die duiwel die owerste van die wêreld. Die klip word van die graf gerol, die wagte kan niks doen nie. Hulle vlug. Alles wat in diens van die sonde staan moet vlug. Christus het oorwen! Die nuwe lewe het vir altyd aangebreek! Die dood en die duiwel kan God se kind nie meer vashou nie.

 

Markus 15:46 “En Josef het ’n steen teen die opening van de graf gerol .” Die Here Jesus lê in die graf. Sy stem swyg. Dit het stil op die aarde geword. Dit laat my dink aan die tyd dat die aarde woes en leeg was. Dit was nie moontlik om op aarde te leef nie. Die lewendwekkende stem van God was nodig om lewe op die aarde te skep. Baie mense leef in Jesus se tyd op die wêreld. Mense praat, mense leef. Nogtans is dit stil op aarde. Die dood heers. Jesus lê in die graf. Sy lewendwekkende stem is stilgemaak. Niemand op aarde sien uit na Sy opstanding. Almal berus in die dood. Die regte lewe het van de aarde gewyk. 
Die aarde was woes en leeg. Die aarde het gewag op God se stem. Die stem het vir een pragtige wêreld gesorg. ’n Aarde waar dit wemel van lewe. Waar die lewe so goed is! Jesus lê in die graf en die aarde wag. Vol spanning op wat volgens God se plan gaan kom. Hierdie Saterdag bly dit stil maar môre klink die stem van God se Seun. Die stem wat nuwe lewe wek. Dis genade want geen mens glo hierin terwyl Jesus dit beloof het nie. Nogtans staan Jesus op om die nuwe lewe te gee! Die aarde wag in die sekerheid omdat Jesus nie stil sal bly nie. Die aarde wag selfs op nog meer: “Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van de kinders van God.” Rom 8:19 Dit beteken dat dan selfs die dood vir altyd verdwyn het. Stille Saterdag is geen dag om stil te bly nie!

 

VERSTIKKING?

 

Lukas 23:46  "Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest. Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit." 

Ik moet iets bekennen op deze Goede Vrijdag: Ik houd meer van de Here Jezus dan van de The Passion.  Een van de redenen daarvan is dat Pilatus in The Passion uitlegt dat iemand die gekruisigd werd door verstikking aan zijn einde kwam. De conclusie in The Passion is dan dat de oorzaak van Jezus dood verstikking is. Gelukkig is het niet waar!  De dood is Jezus niet overkomen! Hij heeft het moment van Zijn dood zelf bepaald. Het lijden is Hem niet overkomen. Hij heeft daarin Gods opdracht uitgevoerd. Heel bewust tot het laatste ogenblik.

Hij heeft van de Vader in de hemel een heel speciale bevoegdheid gekregen. Juist ook als het gaat om leven en sterven. We horen dit de Here Jezus al zeggen in Joh 10:18: “Niemand neemt Mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.”

Jezus heeft alles gedaan wat volgens Gods plan tot verlossing van de gelovigen gedaan moest worden. Hij deed het tot redding van zondaren en tot lof op God. Het is Jezus niet overkomen! Gelukkig hoef ik The Passion niet te geloven maar heeft de HERE ons Zijn eigen Woord gegeven waarin Christus lijden in het enig juiste perspectief staat.  Het is Goede Vrijdag: De Here Jezus gaf en beeindigde Zijn leven voor mij op het juiste ogenblik volgens Vaders plan!

 

DIE HERE KEN MY

 

Psalm 139 1b "HERE, U deurgrond en ken my". As 'n mens gaan rus en ook by homself gaan kyk wat die dinge is wat jou dryf, is dit goed om te weet dat die HERE jou ken. Hy ken jou, Hy weet wat jou in die diepste van jou hart beweeg. Ek kan niks daarvan vir Hom verberg nie. 
Dit is vir 'n kind van God wat die HERE in sy lewe wil volg 'n groot troos. Ook as mense rondom jou dink dat hulle weet wat jou beweeg en dan allerhande negatiewe dinge noem. Dit is goed om dan diep in jou hart te kyk en te toets of dit so is of nie so is nie. As jy dan voor die HERE kan sê dat dit nie so is nie kan jy die mense laat praat. Dan is dit so 'n troos dat die HERE wat die uiteindelike oordeel oor jou en my uitspreek ons ken. As jy vals beskuldig word, is dit ´n groot houvas dat die HERE altyd regverdig en eerlik oordeel.
Dit is ook ´n goeie uitgangspunt vir ons lewe elke nuwe dag. So leef, praat en doen dat jy en ek voor die HERE kan verskyn. Dan wil jy die besluite neem, die woorde spreek, die dinge doen wat in die HERE se oë goed is. Ek moet nou dink aan Efeze 6: “Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus; nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie.” Vs 5-7
 
 
 

HERE TOETS MIJ!

 
Psalm 139:24  “Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.” Naar jezelf kijken. Jezelf toetsen en beoordelen. Het is iets wat nodig is. Toch is en blijft dat altijd moeilijk. Je kijkt naar jezelf met je eigen bril. Die bril is flink beslagen. Dan zeg ik het nog heel voorzichtig. We hebben altijd de neiging om verkeerde dingen in ons eigen leven te vergoeilijken of helemaal niet te zien. Ook ons beoordelingsvermogen is door de zonde aangetast. Dat geldt voor ons allemaal. Daarom is het nodig dat een ander als een mens naar ons kijkt. Daarom is het nodig dat we naar onszelf leren kijken door een andere bril. Door de bril van de enige die echt goed is! De HERE.
De dichter van Psalm 139 vraagt de HERE dan ook om naar hem te kijken. Om zijn leven helemaal door te lichten. Hij vraagt de HERE om het verkeerde in zijn leven te laten zien. Het is genade als de HERE dat in je leven doet. Het kan zijn dat je met dingen bezig bent die je op de brede weg brengen die je naar het verderf leiden. Wat is het dan een genade, een liefde van God als Hij je bij je kraag grijpt en laat zien wat verkeerd is. Als Hij je dan bij Christus brengt om vergeving te krijgen. Als Hij je bij de Geest brengt om door Zijn kracht een ander leven te gaan leiden. HERE doorzoek zo elke dag mijn leven en leer mij zo op Uw weg te gaan die mij in het eeuwige leven brengt. Dank U dat U dat uit liefde wilt doen.
 
 
 

 

 
 
 

IN EEN VOEDERBAK 

 
Lukas 2:7 “Ze legde Hem in een voederbak”
De Here Jezus is geboren. Klein en teer. De Zoon van God is zichtbaar mens geworden. Een wonder zo groot dat we het nooit helemaal vatten kunnen. Kerstfeest is dan ook het feest waarop Gods kinderen zich verwonderen. Het feest waarbij wie met Christus verbonden is door geloof uitroept in deze wereld: “Komt verwondert u hier, mensen”.
Als je dan alleen op de voerbak, op de kribbe let. Dan zie je hoe de Zoon van God de wereld inkomt op een plaats waar voor Hem eigenlijk geen plaats is. Hij wordt niet als de grote Redder en Koning ontvangen. Er moet ergens achteraf een plekje gezocht worden waar Hij in kan liggen. Jozef en Maria zijn vol liefde en zorg voor de kleine Jezus maar de mensheid staat niet vol verwachting op Hem te wachten. 
Toch komt de Zoon van God om Zijn werk te doen. Juist in alle nederigheid. Juist om vanaf het begin te lijden en vernederd te worden. Het geweldige en grote is dat de Zoon van God arm werd om ons rijk te maken. Hij kwam om schuldige mensen onschuldig voor God te maken. Zonder dat wij uit onszelf daarom een keer gevraagd hebben. Jezus in de voerbak laat zien hoe arm Hij geworden is. Hij werd arm en als Onschuldige schuldig gemaakt om ervoor de zorgen dat wie eigen armoede en schuld erkent en bij Christus redding zoekt rijk wordt en witte kleren aankrijgt. Gewassen in Christus bloed. Verwondert u hier mensen!
 
Lukas 2:15: “Laat ons na Bethlehem gaan”. 
Die herders het die engele se boodskap gehoor. Die Saligmaker is gebore. Hulle kan Hom in ‘n krip vind. ‘n Krip in ‘n stal is Sy wieg. Dit het duidelik geword dat Hy iewers naby Bethlehem gebore is. Die herders roep mekaar op om dan ook regtig dadelik Bethlehem toe te gaan. Die engele se boodskap is vir hulle die groot nuus. 
Ons het die Kersfees gevier. Juis dan is dit belangrik om vir jouself te vra: was dit vir my regtig Christusfees? Was die regte Kersboodskap vir my die groot nuus? Al het ons dit al baiekeer gehoor, is dit vir ons nog altyd die nuus wat in ons lewens skitter? Die nuus wat ook ons daartoe bring om Christus te aanbid. Om Hom te volg als ons Saligmaker, ons Redder, ons Koning, ons God. 
Dan leer ons om na Bethlehem te gaan maar daar nie te bly nie. Dan gaan ons ook na die kruis, na Christus wat opgestaan het, na die Here Jesus wat na die hemel opgevaar het. Dan gaan ons vol verwondering oor Sy liefde en bewus van ons skuld na Christus wat in die hemel is. Wat vir hulle wat hul skuld bely en hulp by Hom vra by die Vader pleit. Na Christus wat op God se dag volgens Sy plan terugkom op die wolke. Dan gaan ons na diè Christus wat Sy werk as Redder heeltamal gedoen het en die skitterende resultaat op die nuwe aarde uit genade aan God se kinders gee. God leef daar in vrede onder Sy volk!
 

DOOD EN HOOP

 

Psalm 103:12: "Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.”
Misschien vind je het een gek begin van meditaties over het sterven. Toch geven juist deze woorden van God aan hoe en waarom het sterven ons leven is binnengekomen. De HERE heeft de mens als kroon op Zijn schepping voor het leven gemaakt. Je mag ook van het leven genieten. Daarvoor heeft de HERE ons gemaakt. De dood hoort niet bij Gods goede schepping. De dood is de schepping binnengekomen doordat wij als mensen het erin gebracht hebben. 
De HERE had namelijk tegen ons gezegd dat we in het paradijs niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij had ons ook zo gemaakt dat we in liefde voor de HERE van de vruchten van deze boom af konden blijven. Er was in het paradijs ook meer als genoeg om van te kunnen eten. We hadden de vruchten van die boom helemaal niet nodig. 
Toch waren het onze oudste voorouders Adam en Eva die er van aten. De HERE had gezegd, liefdevol ons gewaarschuwd, dat als we van deze boom zouden de eten de dood ons leven zou binnenkomen. Dat is gebeurd. Onze schuld als mensen. Wij hebben ons tegen God verzet, wij hebben gezondigd en er voor gezorgd dat we de dood verdienen. Dat we verdienen geen goede toekomst te hebben. De dood en het sterven is er en toch is er hoop! Door God onverdiende liefde! Hij neemt de zonden, de straf, de dood weg van wie bij Christus het leven zoekt. Morgen daarover meer.

 

HEILIG LEVEN

 

 

1 Thessolonicenzen 4:7,8 Ik schreef kort geleden over het verkeerde gebruik van zinnen als: “God neemt je aan zoals je je bent”. Als je over het verkeerde gebruik schrijft, is er ook een goed gebruik. Het goede gebruik is dat het niet uitmaakt wat voor positie, wat voor huidskleur, wat voor leeftijd enz je bent of hebt. De HERE is geen God van een bepaalde groep of een bepaald volk. Wie je ook bent je mag altijd bij Christus komen als je God en Verlosser. Ook als je diep in een zondig leven bent gekomen, komt God in liefde naar je toe en roept jou om tot Hem te komen. Toch is er ook het verkeerde gebruik. Het probleem is dat ik in het pastoraat meer het verkeerde gebruik dan het goede tegenkom. Het verkeerde gebruik is dat met een beroep op deze woorden gezegd wordt dat het voor God niet uitmaakt of je in alles volgens Zijn wil wilt leven. Dan hoor ik dat mensen zeggen dat je best af en toe flink aangeschoten of dronken mag zijn. Daar maakt God zich echt niet druk om. Het is in Gods ogen echt niet zo erg als ik af en toe eens met een ander slaap. Dat heb ik nodig vanwege de stress in mijn leven. Dat hoort er bij als je jong bent. Je ziet dat met een beroep op dit soort spreuken bij mensen een teer leven volgens Gods wil al meer verdwijnt. De Geest zegt: “God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.”

 

VREDE DOOR DE OPGESTANE

   

Lukas 24:36   Die Here Jesus het opgestaan. Sy leerlinge is saam in ’n huis. Hulle is bang. Bang dat die Jode met geweld teen hulle optree. Meerdere van hulle kan ook nog nie glo dat Jesus opgestaan het nie. Dan is skielik Jesus by hulle. Al is die deure toegesluit, al kan niemand verklaar hoe Jesus kon binnekom. Hy is God se Seun en Hy leef! Niks en niemand kan Hom teenhou nie. Die Here Jesus wys dat hy nie net ’n gees is nie. Hy is regtig die Here Jesus soos hulle Hom geken het. Hy wys dit deur vir hulle om kos te vra. Hy eet dan van die gebraaide vis en van ’n stuk heuningkoek. Vs 41,42. Dis regtig die Here Jesus wat hier saam met hulle is en hulle die onderwys vanuit die Skrifte gee. Hy is dit wat hulle vanuit die Ou-Testament wys dat die Gees daar al van Sy dood en opstanding gepraat het. Hulle kan die wêreld in en met die Bybel in die hand gaan wys dat Christus volgens God se plan gekruisig is en opgestaan het. Dis nie nodig om bang vir Hom te wees nie. Dit is ’n wonderlike bemoediging dat hulle die Here Jesus kan ken as die Opgestane uit die dood. Dit wys dat Christus regtig God se Seun is! Ons lees dit in Romeine 1 so: “Op grond van Sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here.” Vs 4  Hy gee wie Hom volg vrede. Dan is ons in alle omstandighede veilig! Selfs die dood kan ons nie van Hom vervreem nie! 

 

BEVRIJDINGSDAG

 

Psalm 72: 14,15a  Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,  hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  Leve de koning!”  We hebben gisteren in Nederland de doden herdacht. De doden die gestorven zijn voor onze vrijheid nu en in de toekomst.  Dat is goed. Het is goed om er aan te denken hoe erg de tirannie is. Hoe erg het is als je om je ras, huidskleur of geloof vervolgd wordt.  Het is goed en nodig om er aan te denken hoe mensen, ook veel jonge mensen hun leven voor de vrijheid gegeven hebben. Toch is het nodig om verder te kijken. Verder dan mensen. Daarvoor zijn meerdere redenen. Ik noem er twee.

a. Vrijheid  kan makkelijk een afgod worden die juist weer voor onderdrukking zorgt.  Je ziet in onze samenleving de neiging om vrijheid zo te zien dat je met Christus geen rekening houdt. Wie op grond van het Woord van God om de vrijheid vraagt om bijvoorbeeld op het punt van huwelijk en seksualiteit  voluit volgens Gods wil te leven en dat ook te mogen uitdragen, stuit op al meer tegenstand.  Je ziet de intolerantie van de toleranten. Dat is een bedreiging voor de vrijheid die we zo graag willen.

b. Laten we niet vergeten dat de echte vrijheid waarin we als mensen echt voluit tot ons recht komen er zal zijn op de nieuwe aarde waar Christus regeert en waar iedereen voelt dat het leven niet beter kan. Leve Koning Christus!  Wil daarom nu toch al Zijn onderdaan zijn.   

 

Hemelvaartsdag:  Handelingen 1:10,11  De discipelen hebben van de engelen gehoord dat de Here Jezus in de hemel is. Ze kunnen nu eenstemmig deze boodschap de wereld in brengen: Jezus de Gekruisigde en de  Opgestane is echt van de aarde los gekomen en naar de hemel gegaan. De Here Jezus heeft er voor gezorgd dat ze het samen gezien hebben en ook samen de boodschap uit de hemel gehoord hebben.  Zo kan de duivel op geen enkele manier echt verwarring zaaien. Er is de eenstemmige getuigenverklaring van de apostelen. Het is ook niet voor niets dat we lezen in Efeze 2 dat de kerk gebouwd is op “het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Ef 2:20)

 Christus laat ons zien hoe echt en hoe zeker Zijn hemelvaart is. Hij laat daarmee ook zien hoe belangrijk Hij het vindt dat we dit echt geloven! Hoe belangrijk Hij het vindt dat er bij ons in de gemeente en in de hele kerk geen ruimte is voor de mening dat Jezus niet echt zou zijn opgevaren naar de hemel. Deel van het ongetwijfelde evangelie is dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Dat Hij in de troon zit en dat Zijn regering de regering  van de Verlosser is. Daarom is er voor wie op Hem bouwt ook altijd toekomst in je leven. Ik zag deze week de volgende uitspraak: Christenen verheugen zich want het mooiste komt nog!  Zo zeker als Jezus naar de hemel is gegaan zo zeker komt Hij terug op de wolken!

 

HET LICHT OP MIJN PAD

 
Psalm 119:105  "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Het is indrukwekkend als je merkt hoe mensen uitzien naar Bijbels. Hoe mensen dankbaar zijn dat je Bijbels komt brengen en ze er alles aan doen om anderen juist vanuit de Bijbel het echte evangelie te brengen. het maakt je zo blij als je mensen ontmoet die vanuit een leven zonder Christus tot geloof zijn gekomen en hun leven radicaal veranderd hebben. Waarom? omdat ze van de HERE zijn gaan houden en in de Bijbel lezen dat dingen in hun leven in Gods ogen niet goed zijn. Dan willen ze met dat verkeerde in hun leven breken. Ze willen bij Christus horen en dat in hun leven uitstralen.  Ze willen daar vanuit de liefde voor en van God mee bezig blijven in hun leven. Het is zo goed en bemoedigend om dat te zien en te horen. 
Dan kom je van je reis weer thuis en neem je de kranten door. Dan lees je zoveel andere dingen. waarbij het Woord van God niet radicaal als het goede Woord genomen wordt dat ons die ene weg van God wijst. "HERE ontferm U over ons land en over uw kerk in Nederland  zodat we U in liefde volgens Uw onfeilbare Woord weer volgen laat Uw liefde ons gehoorzaam maken aan uw duidelijke Woord voor leer en leven! Maak ook mij trouw tegen alles in." 

 

GENADE AFTREKPOST?
 

2 Petrus 3:18 "Maar groei in de genade en de kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus." Het valt me de laatste tijd in gesprekken en discussies op dat er gezegd wordt: "We moeten bij de genade beginnen." Wat later in het gesprek blijkt dan dat dit betekent dat je elkaars manier van leven moet accepteren want we zijn allemaal zondaars. Daarom moet je bij jezelf en anderen ook dat aanvaarden wat tegen Gods wil ingaat. Want we leven toch van genade. Dat zou het geweldige zijn dat Cristus verdiend heeft. Tot mijn verbazing doet deze redenering het heel goed bij velen in de kerk. 
Het is waar dat we van genade moeten leven. Voor 100% ons hele leven. Maar mag de genade die Christus zo duur verdiend heeft ooit een aftrekpost worden op een heilig leven voor en met de HERE? De Bijbel is er vol van dat dit niet kan. Gods vermaningen aan het volk Israel gaan juist zo vaak daarover! Het eerste woordje van onze tekst maakt dit ook duidelijk. Tegenover een leven tegen de normen van God in (vers 17) staat groeien in genade. Groeien in genade is ook dat je verdriet hebt over wat in je leven verkeerd is en daarmee breekt.

 

OENEEM IN DIE GENADE
 

2 Petrus 3:18 Petrus dring daarop aan dat ons steeds toeneem in die genade. Dit staan teenoor dat jy jou deur beginsellose mense laat meesleep. Toeneem in die genade beteken dus ook dat jy jou as mens al hoe meer aan die beginsels wat die HERE ons in Sy Woord gee vashou. Die norme wat die HERE in Sy Woord gee, word juis vir ons al hoe meer belangrik as ons in die genade toeneem. Hoe belangrik is hierdie dinge vir ons! Ons leef in ‘n tyd waarin genade vir baie mense is dat jy jou eie dinge kan doen. Dat die HERE nie moeilik doen nie, dat die HERE vir jou en ander nie duidelike norme gee nie, dat die HERE se liefde en genade is dat wat jy ook maar doen Hy tog vir jou ewige vrede sal gee. Baie mense stel dit so voor dat God se liefde en gehoorsaamheid aan Sy gebooie nie by mekaar behoort nie. 
God se genade sou wees dat jy nooit bang hoef te wees om die verkeerde te doen nie. Die HERE sou om Christus se liefde jou daarom nie skeef aankyk nie. Hierdie manier van praat en dink oor genade sien ons ook in die tyd van die Nuwe Testament. Dis Paulus wat baie indringend duidelik maak dat ons net van genade kan leef. Hy vertel dat God se ‘n pragtige wonder van genade Sy onverdiende liefde is. Hy weet dat mense hierdie woorde misbruik en skryf dan: “Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Rom 6:1,2

 

GROEI EN KENNIS
 

2 Petrus 3:18 De laatste jaren wordt er veel gesproken over groeien in geloof. Dat is heel positief. Toch doet er zich iets vreemds voor. Veel mensen die over groeien in geloof en genade spreken, moeten niet veel hebben van het toenemen in kennis. Het is toch niet nodig om zoveel te weten?! Het gaat er toch om dat je van de Here Jezus houdt! Altijd maar weer met de Bijbel bezig zijn en al meer weten wat daar in staat heeft toch weinig met liefde en genade te maken. Je ziet dat een deel van de mensen die veel over groeien in geloof spreken het niet meer nodig vinden om op een zondag twee keer naar de kerk te gaan. Aan èèn dienst hebben we genoeg en dan graag een dienst waarin er niet veel kennis aangereikt wordt. Het gaat toch om het vieren en niet om de kennis. Dat is het klimaat waarin we leven en dat op ons afkomt. Toch is dit niet zoals de Heilige Geest het wil. Hij wil dat we tegenover wat er vanuit de wereld op ons afkomt groeien in genade en kennis. Gods liefde en genade hebben juist alles met kennis te maken. Met liefdeskennis. Als je bij Christus je leven zoekt, als je Hem kent in Zijn vergevende liefde dan wil je Hem al meer kennen. Hoe leer je Hem kennen? Door juist je Bijbel met grote aandacht te lezen. Door te luisteren naar de echte verkondiging van het evangelie want daarin wordt ons verteld wie de HERE is, wat Hij gedaan heeft, doet en gaat doen. Wie van Hem houdt wil Hem vanuit Zijn eigen Woord al meer leren kennen.

 

DIE KEN VAN CHRISTUS
 

2 Petrus 3:18 Die Geest roep ons op om teenoor de wêreld en die losbandige lewe om te groei in die kennis van Jesus Christus. Ons sien hier dat dit gaan om die ken van Christus. Hoe berlangrik is dit! Dit gaan nie om my Jesus nie. Somtyds hoor jy mense sê: ons dink heeltemal verskillend maar dit gaan daarom dat ons van Jesus hou. As ons van Jesus hou dan is ons ondanks alles een. Dikwels vergeet ons dan die vraag of ons in dieselfde Jesus glo. As die Gees ons oproep om toe te neem in die kennis van Jesus Christus gaan dit daarom dat ons die egte Christus leer ken. ‘n Mens kan baie dink en vir homself ‘n beeld van Christus maak maar as dit nie oor die ware Christus gaan nie is jy besig om jouself te bedrieg. Dan kan jy baie oor Christus praat maar dan ken jy Hom nie regtig nie. 
Hoe leer ons Christus ken? Hoe groei ons in die kennis van Hom? Deur steeds weer in jou Bybel te lees want daar laat Jesus Christus Homself ken. Daar vertel die Gees wie Christus was en wie Hy is en sal wees. Daar lees ons Christus se eie woorde. Daar hoor ons Christus se eie onderwys. Hoe belangrik is dit dat ons nie op ons eie gevoel of verstand vaar nie maar ons deur Christus soos Hy Homself in de Bybel wys, laat lei. Daardie Christus is die ware Christus. Dit gaan daarom dat jy en ek groei in die ken van Hom! Dat ons so ook die verkeerde beelde en leringe oor Hom ontmasker en daarmee nie een wil wees nie.

 

HELE BIJBEL LEERSTOF
 

2 Petrus 3:18 Groeien in de kennis van de Here Jezus Christus. Gisteren zagen we dat kennis en groeien in geloof echt bij elkaar horen. Waar echte liefde is wil je al meer van je geliefde weten. Zeker van Hem bij wie je nooit teleurgesteld wordt! Zeker van Hem die zo geweldig en groot is dat je je leven lang leerling blijft. De Here Jezus is God en altijd weer leren we nieuwe dingen over en van Hem. Betekent dat nu niet dat we het Oude Testament als minder belangrijk kunnen beschouwen? Het gaat toch om Jezus Christus en die is toch pas gekomen in de tijd van het Nieuwe Testament? Je komt deze gedachten in meerdere variaties nogal eens tegen. Ook in de kerk. Toch maken we ons dan arm. Het gaat bij het groeien in kennis van Christus altijd weer om de hele Bijbel. Het gaat om het werk van de Drie-enige God in de hele geschiedenis. Christus is de weg naar de Vader. De Here Jezus maakt ook zelf duidelijk dat de hele Bijbel van het grootste belang is. Hij laat zien dat je niets in de Bijbel van Hem los kunt maken. De hele Schrift getuigt van Hem en leert ons Hem kennen. Zo leren we door Christus de Vader kennen. De Geest heeft er voor gezorgd dat ook deze woorden van de Here Jezus in de Bijbel zijn gekomen: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Joh 5:39 Dus lees steeds weer de hele Bijbel om de Drie-enige God door Christus al meer te leren liefhebben en volgen.

 

CHRISTUS MY HERE
 

2 Petrus 3:18 Wanneer neem ons toe in die kennis van Jesus Christus? Van die Christus wat leef, wat regtig bestaan. Daarby behoort dat Jesus Christus ons Here is! Ons praat so maklik oor die Here Jesus Christus. Ons moet nooit vergeet dat die woord Here baie belangrik is. As ons wil groei in die ken van Jesus Christus is dit nodig dat ons ons aan Hom toevertrou as ons Here! Dit wil sê dat Jesus Christus vir jou meer is as ‘n pragtige voorbeeld, dat Hy vir jou meer is as een van die geestelike leiers in die geskiedenis. As ‘n mens regtig in kennis van Christus wil toeneem is dit nodig om Hom as die Here van jou lewe te ken. Om Hom te volg en te aanbid as diè Here oor die hele skepping. Ons lees dit in Openbaring 1 so: “Van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die Heerser van die konings van die aarde.” Vs 5 Dit leer my om op een bepaalde manier my Bybel te lees. Ek weet dat Christus vanuit die Bybel met my praat. Dat de Geest my in de Bybel aanspreek. Dan is my gebed elke keer weer as ek die HERE se Woord lees: “Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan U wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees’. Vraag en antwoord 124 Heidelbergse Kategismus. Christus se Vader se wil is dan vir my wet. Ek het uit genade geleer om regtig volgeling van die ene Here te wil wees. In alles. Steeds weer en steeds meer. Ook dit is toeneem in liefde en kennis.

 

NIET DE LEER MAAR DE HEER?
 

2 Petrus 3:18 Groeien in de kennis van Jezus Christus. De Heilige Geest roept mij daartoe op. Ik hoor mensen om mij heen in allerlei variaties ook zeggen: Niet de leer maar de Heer. Ik las vorige week een artikel in het Nederlands Dagblad waarin beweert werd dat het niet om de waarheid als leer gaat. Christus is de waarheid en dat zou ons veel meer vrijheid geven. We moeten elkaar niet binden aan de leer.
Als ik deze dingen hoor en lees word ik er heel verdrietig van. Hoe meer je groeit in het kennen van Christus hoe meer deze geluiden onbegrijpelijk worden en hoe meer duidelijk wordt dat dit een echt christelijk leven ondergraaft. Als de Here Jezus in Matt 28 het zendingsbevel geeft, zegt Hij dat we de volken alles moeten leren wat Hij ons geboden heeft. Als de Here Jezus in Matt 28 met de Sadduceeën in gesprek is, wijst Hij aan dat het dwaalleer is dat ze niet in engelen en de opstanding geloven. Niet de leer maar de Heer is echt gevaarlijke onzin. Het gaat er om dat we groeien in de leer van Christus, de leer van de Schrift. Dan zitten we in de schoolbanken van de Heilige Geest. Wat willen we nog meer. Christus zelf geeft mij dan les!

 

JESUS EN WAT HY Sê
 

2 Petrus 3:18 Dit het gister daaroor gegaan dat mense sê dat dit nie om die leer gaan nie maar om die Heer. Mense maak die leer los van die Here Jesus. Hulle sê dat hulle lief vir Jesus is. Dit is die belangrikste van die lewe en dan gaan ons nie baie aandag aan die leer gee nie. As ‘n mens ‘n bietjie nadink dan word duidelik dat hierdie woorde twak is. Ek wil dit met ‘n voorbeeld verduidelik. Jy sê dat jy van jou vrou hou. Jy sê dat jy mal oor haar is maar sy moet nie begin praat nie. Sy moet nie gaan vertel hoe sy voel en hoe sy dink dat dinge is nie. Jy is mal oor jou vrou solank sy stil bly. Eintlik beteken dit dat jy net van haar liggaam hou. Jy hou net van haar as sy dinge vir jou doen wat vir jou die lewe aangenaam maak. Sy moet nie vir jou begin sê dat dinge anders is as wat jy dink en dat jy jou lewe ‘n bietjie moet begin verander nie. Almal sal besef dat dit eintlik niks met die hou van jou vrou te doen het nie. Jy ken jou vrou waarvan jy sê dat jy van haar hou nie eens nie. As ons nou aan die Here Jesus Christus dink, is dit so dat Hy God is. Hy is ook die mens wat sonder sonde is en die wil van Sy hemelse Vader as geen ander ken nie. As Hy praat, as ons God se woorde in die Bybel lees dan leer ons die waarheid. Hierdie waarheid is warm, is goed, is vir elkeen en enige tyd goed omdat dit van God kom. Hy is die enigste wat in en in goed is. Hoe kan jy dan nog die gesonde leer van die Heere losmaak? Ek is lief vir my Heer en daarom ook vir Sy leer.

 

JESUS DE VERLOSSER
 

2  Petrus 3:18  De Heilige Geest bindt ons in vers 17  op het hart om ons niet te laten meeslepen met de mensen die zonder  Gods wet en daarom zonder de normen en waarden die van Hem  komen  te leven.  Dat gaat niet vanzelf.  Je hebt daarvoor nodig dat je Christus kent en al meer een in je denken en leven met Hem wordt.  De aantrekkingskracht  van een leven los van God en Zijn wil is groot. Dat kon de je de afgelopen zaterdag ook in Amsterdam bij de Gay Pride zien. Een losbandig leven  wordt daar geadverteerd.  Je moet het kunnen doen met wie je maar wil en zo vaak je maar wil.  Dit heeft niets  te maken met mensen die zich tot een ander van hetzelfde geslacht aangetrokken voelen en gewetensvol voor Gods ogen hun weg door het leven willen gaan. Seks moet kunnen met wie jij wil en daarbij is zelfs trouw aan èèn partner  niet beslissend.  Hierop komen honderdduizenden af.  Het is teken van een verseksualiseerde samenleving. Die trekt ook aan ons. Juist dan is het zo nodig om toe te nemen in de kennis van Jezus Christus als de Verlosser. Heel veel praten over Jezus maar Hem niet kennen als de Redder die jij en ik nodig hebben is zinloos. Het is nodig dat we Hem leren kennen als de man die in onze plaats Gods oordeel over onze zonden heeft gedragen.  Dat we Hem persoonlijk zo kennen.  Dat we al meer gaan zien wat de Here Jezus voor ons over heeft gehad om ons van het door ons verdiende oordeel  te verlossen. 

 

ONWAARDIG
 

2 Petrus 3:18 Die Gees roep ons op om toe te neem in die genade en die kennis van ons Verlosser Jesus Christus. Hoe neem ek nou toe in die genade van ons Verlosser? Deur raak te sien dat ek genade nodig het. Ek het nodig dat iemand my red terwyl ek daarop geen enkel reg het nie. Niks in my is dit werd om verlos te word nie! Regtig niks nie. Ek kan nie sê dat ek dit werd is om vergewing en liefde van God te ontvang nie. Dit is dikwels vir ons een van die moeilikste dinge. Ook in die kerk. Ons het altyd weer die neiging om te dink dat ons tog ‘n bietjie beter as ander is en dat ons daarom God se liefde nogtans meer as die ander verdien. As die ander wat jy ken vergifnis ontvang dan ek tog sekerlik ook. Groei in die genade beteken dat jy en ek ook hierdie gedagtet as sonde voor die HERE neerlê en om vergifnis vra. Ook in my is daar iets van die oudste seun in die gelykenis van die verlore seun. Ek leer dit juis aflê as ek in genade toeneem. As ek gaan sien dat ook ek dit in hierdie lewe nooit werd is om in God se liefde en die ewige lewe wat Hy gee te deel nie. Jy en ek neem toe in genade as ons steeds saam met die verlore seun begin sê: “Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genome te word nie.” Luk 15:21. Die mooiste is dat ek dan sekerlik weet dat Vader in die hemel met oop arms op my staan en wag. Dat Hy om Christus werk my in liefde omarm. My regtig net om Christus werk vergewe.

 

2 Petrus 3:18 De laatste meditatie over deze tekst. Wat bedoeld was om hierover een of twee keer iets te schrijven is toch weer nog tot een hele reeks geworden. We keren morgen weer terug naar het boek Esther. 
Toenemen in de genade en kennis van de Verlosser Jezus Christus betekent dat je al meer de HERE leert kennen en ook al meer jezelf. Je ziet al meer dat de HERE de enige God is. De Heilige God. Je gaat al meer zien dat Hij vanuit Zijn hart echt goed is en daarom alles wat zondig is haat. Hij kan de zonden niet uitstaan. Ook niet in mijn leven. Dan hoor ik de woorden van de Here Jezus vanuit de Bergrede: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Matt 5:48 Dan leer ik mijzelf kennen in het licht van Gods Woord en van Zijn liefde en dan zie ik mij schuldig voor God staan. Dan neemt de kennis van Christus in mijn leven toe en zie ik al dieper mijn schuld en zonden. Toch groeit dan juist groeit de kennis en de zekerheid dat ik echt die ene Verlosser nodig heb! Dan vraag ik met mijn hart elke dag om vergeving en dan laat de Geest mij zien dat de Here Jezus het in Matt 5 had over: “Jullie hemelse Vader”. Wie bij Christus verlossing en heiliging zoekt mag weten: Ik ben uit genade Gods kind! Mijn Verlosser die aan het kruis hing leeft en zorgt er ook voor dat al mijn zonden bedekt worden en ik in Gods ogen volmaakt, heilig ben. Gered door genade allen!

 

GELOOFSGETUIGEN OMRINGEN ONS
 

Hebreeën 12:1 In de laatste week van mijn vakantie houd ik me bezig met Hebreeën 12. Wanneer ik weer thuis ben gaan we eerst het slot van Esther overdenken. 
In Hebreeën 11 hebben we gelezen over de kracht van het geloof in de levens van allerlei mensen in het Oude Testament . De Heilige Geest heeft daarin laten zien dat de HERE geloof wil geven tot in de moeilijkste situaties. Er zijn geen omstandigheden waarin Hij je het nodige vertrouwen op Hem niet zou kunnen geven. Hij wil dat ieder die daarom vraagt ook altijd geven. Met het noemen van al die mensen die zo in geloof geleefd hebben, wil de HERE ons moed geven. Ook in de wereld van 2015. 
Al die mensen die in hoofdstuk 11 genoemd zijn en nog zoveel meer omringen ons! Zij leven! De HERE is geen God van doden maar van levenden. De hemel en de aarde horen bij de ene schepping. De schepping van God. Wij zijn niet alleen. De trouwe kerk van Christus uit het verleden heeft niet afgedaan! Zij leeft ook met ons mee. We lezen daarover in Openbaring 6 wanneer de zielen onder het altaar in de hemel zeggen: “O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?” vs 10
De gelovigen uit vroeger tijd in Hebreeën 11 zijn voor ons ook goede voorbeelden. Het zijn mensen geweest die de strijd tegen de zonden zijn aangegaan. Niet altijd van het begin van hun leven af. We zien bij deze geloofsgetuigen ook zwakke perioden in hun leven. Toch zijn ze allemaal op een bepaald moment van hun leven die strijd tegen de zonden in hun leven aangegaan. Uit liefde voor de HERE. Daarin zijn ze voor ons goede voorbeelden om na te volgen.

 

DIE LAS VAN DIE SONDE AFLê
 

Hebreeën 12:1 Die Gees gee vir ons wonderlike voorbeelde van geloof. Hy wys ons op gelowiges uit die verlede. Hulle is vir ons voorbeelde. Ook voorbeelde in die aflê van die las van die sonde. Die sonde word hier ‘n las genoem. Die sonde is iets wat jou lewe moeilik maak. Wat jou lewe ‘n kant op stuur waarin ‘n mens al hoe meer onder God se oordeel kom en lê. Die sonde is dit wat jou al hoe meer by die HERE en by die goeie lewe weg laat dwaal. 
Die ellende is dat dit vir ons dikwels nie so voel nie. Die doen van meerdere dinge wat die HERE sonde noem voel vir ons goed. Ons hart is na die sondeval ‘n hart wat geen weerstand teen die sonde ken nie. Dit is wat ons weer moet leer. Dit is de Gees wat ons dit moet leer, wat ons moet leer om van die HERE te hou. Hy is dit wat ons God se liefde in Christus moet leer waardeur ons nie meer ons eie hart gaan liefhê nie maar met ons hart van die HERE en Sy wil gaan hou. God se liefde leer ons dan om onsself te verloën en wat sonde is as ‘n las te voel waarvan jy bevry wil word. Dan leer ons om die HERE te vra dat ons begin doen waartoe ons in Efese 4 opgeroep word: “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuut moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.” Vs 22-24

 

AMFITHEATER
 

Hebreeën 12:1 In de Romeinse tijd had een grote stad een amfitheater. We zien hier voor ons. Te vergelijken met onze stadions. Op het veld werd de wedstrijd gespeeld. Om de sporters heen zit het publiek. Het publiek zijn de gelovigen die al gestorven zijn. Zij moedigen de gelovigen uit deze tijd aan. Als je als sproter even naar het publiek kijkt, zie je daar de bemoedigende voorbeelden voor je. Ze geven je moed om met de wedstrijd verder te gaan, om vol te houden. De HERE laat door al die gelovigen uit het verleden zien dat Hij de kracht kan en wil geven om de finish als gelovigen te halen. Wat je tijdens de wedstrijd ook allemaal tegenkomt. Daarom is het zo goed om ook van veel gelovigen uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis de omstandigheden te kennen en en te zien hoe de Geest hen steeds weer het nodige geloof gaf. Zelfs in de omstandigheden van bijvoorbeeld Job en Elia. Als je met de wedstrijd bezig bent, kan er van alles zijn waar je last van hebt. We hebben gisteren gezien dat de zonde het is die je in een strik wil laten lopen. Als je een keer in de strik vast zit kun je niet verder. Dan ga je als je daaruit niet bevrijdt wordt de finish niet halen. Nu is het opvallend wat er letterlijk in ons vers staat: “Wij moeten alle last afwerpen en de zonde”. Er zijn dus ook dingen die op zichzelf geen zonde zijn maar toch een last kunnen zijn die er voor zorgen dat we de wedstrijd niet uitlopen. Je kunt bijvoorbeeld heel veel tijd besteden aan een hobby waar niets mis mee is maar als dat betekent dat je al minder op Christus gericht raakt, moet je die last uit je leven wegdoen.

 

DIT VOEL SO GOED
 

Hebreeën 12:1 Ons moet die wedloop loop. Die doel is om die hemelse heiligdom te bereik. As jy ‘n wedloop loop is dit belangrik dat niks jou hinder nie. Die Heilige Gees sê hier dat die sonde ons as las tydens die wedloop “so maklik omring”. Die verradelike van die sonde is dat dit dikwels vir ons nie as ‘n las voel nie. Dit voel vir ons goed om dinge te doen wat teen God se wil ingaan. Ons geniet daarvan, dit lyk asof dit vir ons voordelig is. Partykeer voel juis die doen van God se wil vir ons so swaar, so moeilik. Dan moet ons met dinge in ons lewe breek wat ons lief is. Dan kan ons nie so baie geld verdien as wat ons anders wel kan doen. Op Sondag werk terwyl dit nie noodsaaklik is nie kan baie ekstra geld oplewer. As jy dan nie op God se dag wil werk kan dit beteken dat jy die werk nie kry nie of nie meer daar kan werk nie. Dit kan soveel beter voe lom jou eie man of vrou te verlaat en met iemand anders op wie jy verlief geraak het verder te gaan. So kan ons nog baie meer dinge noem. Die sonde voel vir ons dikwels baie goed. Ons raak daarin dan ook maklik verstrik. Jy wil verder met jou eie lewe en vergeet, omdat jy ander keuses as die HERE maak, om verder te gaan met die wedloop. Jy stop daar waar die sonde jou so maklik omring en van die lewe saam met Christus vervreem. Die Gees sê dat as jy raaksien dat dit so in jou lewe is dat jy die las van die sonde moet wegdoen. As ‘n mens dat nie doen nie kom jy nie die hemelse heiligdom binne. Die Gees moedig ons hier aan om na ons eie lewe te kyk en alles wat ons hinder by die goeie wedloop regtig uit ons lewe weg te doen. Dan kry ons die goeie lewe.

 

VOLHOUDEN!
 

Hebreeën 12:1,2 We moeten als gelovigen de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Het is geen onmogelijke opdracht want er is een grote groep die de wedstrijd al gelopen heeft en al in de hemel aangekomen is. Zij stimuleren ons om vol te houden. Om de finish te halen. We moeten bij deze wedstrijd niet denken aan een korte afstand. Het is een marathon die ons hele leven duurt. Het gaat om het volhouden tot het einde. Geloof vraagt om volhouden. Het gaat niet om een goed gevoel dat voor een tijdje over je komt. Het gaat niet om kerkdiensten die jou voor een dag boven de werkelijkheid uittillen. Nee, het gaat erom dat je elke dag in het leven met de HERE volhoudt. Dat je in alle omstandigheden van het leven in de wedstrijd blijft en er niet uit stapt. Niet opgeeft. Ook niet als het voelt alsof je geloofsspieren heel erg aan het verzuren zijn. De HERE heeft er echt uit liefde oog voor dat het voor ons soms heel moeiljik is. Dat we soms naar adem snakken en we op het punt staan om op te geven. Dan laat de Geest zien dat er èèn manier is om het steeds weer vol te houden. Zelfs met vreugde. Dat is door op Jezus te blijven zien. Op Hem blijven letten. Daarbij is het opvallend dat het er dan vooral gaat om wat de Here Jezus gedaan heeft. Door te weten wat de Here Jezus doorgemaakt heeft en het toch volgehouden heeft kunnen wij het ook volhouden. Je ziet weer hoe voor een goede geloofsconditie de kennis van Christus en het toenemen in kennis van Hem levensbelangrijk is! De Here Jezus kennen als onze voorloper en trainer is onmisbaar. De Here Jezus gaat voorop. Hij heeft de weg naar de hemel gelegd.

 

LEIDSMAN
 

Hebreeën 12:1-2 Volhou op pad na die hemelryk deur op Jesus te bly sien. Hoekom? Omdat die Here Jesus die Leidsman is. Hoe is Hy vir ons die leidsman, die man wat voorop gaan en ons die pad steeds weer bly wys?
Ek noem 2 dinge waaraan ons kan dink:
a. Hy is dit wat die pad na die hemelryk gegaan het. Hy is dit selfs wat vir ons die weg na die hemel gelê het. Na die sondeval was daar nie ‘n pad waaroor ons by die HERE in die hemel kon kom nie. Ons het deur ons sondes die pad na die hemel vir onsself opgebreek. Die Here Jesus het ons sondes gedra en so vir wie by Hom sy of haar lewe soek daarvoor gesorg dat ons by ons sterwe na die Vader in die hemel kan gaan. Die Here Jesus sê dan ook in Joh 14:6 dat Hy die weg die waarheid en die lewe is. Agter Christus aan oor het pad dat hy met Sy bloed vir die gelowiges gemaak het. Die hemelryk binnegaan het ons net aan Jesus te danke. Regtig net genade. 
b. Jesus is die Leidsman. Jy kan ook sê dat Hy die Voorloper is. Die pad na die hemelryk beteken dat ons regtig in die wedloop is as ons op die pad gaan wat Hy wys. As ons regtig Hom volg. As ons ons dus deur Hom laat onderwys. Dan laat ons ons deur Hom lei. Dan kan ons ook ander die regte pad wys. Die Here Jesus gee ons ook hierdie opdrag: “Maak dissipels van al die nasies ….. en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle bevel het.” Matt 28:19

 

JEZUS VOLGEN
 

Hebreeën 12:2 Je hart richten op Jezus als de Leidsman en Grondlegger van het geloof. Dat is wat we elke dag nodig hebben als we leven. Het leven is voor de gelovige een marathon op weg naar de eindstreep. Die eindstreep bereik je bij je sterven of als de Here Jezus tijdens je leven terugkomt op de wolken. 
We hebben elke dag nodig om er op te letten hoe de Here Jezus ons in het geloof voorgegaan is. Hoe Hij het volhield terwijl het voor Hem veel zwaarder en moeilijker was dan voor wie ook maar. Hoe hield de Here Jezus het eigenlijk vol? Door steeds maar weer op Zijn Vader in de hemel te letten. Daarbij waren twee dingen heel belangrijk. 
a. Hij lette steeds weer op wat Vader in de hemel tegen Hem zei. Hij wilde niets anders dan helemaal te gaan doen wat in het Oude Testament over Hem geschreven stond. Hij wilde de wil van Zijn hemelse Vader voor 100% doen. Als het ging om het uitvoeren van Zijn taak als Verlosser. Daarin kunnen wij de Here Jezus niet navolgen. Daarin was Hij uniek. Hij is de enige Verlosser! Maar ook als het gaat om hoe de HERE wil dat we in het dagelijkse leven leven. Daarin is Here Jezus ons grote Voorbeeld.
b. De Here Jezus wist zich helemaal afhankelijk van Zijn hemelse Vader. Steeds weer lezen we hoe Hij bad. Een biddend leven. Ook daarin is Hij onze leidsman. Volg Hem ook daarin!

 

WATTER STADION?
 

Hebreeën 12:2 Ons loop die wedloop. Dit is somtyds nie maklik nie. Jy is op pad maar jy begin twyfel. Jy sien rondom jou allerhande dinge wat aan jou trek en daarvoor sorg dat jy uit die baan van die wedloop stap. Dinge wat daarvoor sorg dat jy nie verder op God se pad stap nie. Jy verlaat die amfiteater waar die gelowiges uit vroeër tye jou aanmoedig. Jy gaan na ’n ander stadion. Ander mense moedig jou aan. Dis nie die HERE wat daar gedien word nie. Die mense wat daar is volg hul eie hart. Hulle kyk nie verder as wat hulle nou sien en voel nie. Hulle leef om soveel moontlik hul eie verlangens te bevredig. Die duiwel is die persoon wat so graag sien dat jy op die breë pad stap en jou in ’n wêreldse lewe laat saamneem. 
Jy twyfel want die ander stadion voel so goed. Jy twyfel want in die ander stadion sien jy die dinge waaroor gepraat word maar die Here Jesus kan jy nou nie sien nie. Hy is in die hemel. Nogtans is die bestaan van die Here Jesus en wat ons in die Bybel lees sekerder as alles wat jy op hierdie wêreld sien en voel. Wat jou in die ander stadion beloof word, is niks werd nie. Die hardloop in daardie stadion bring jou in die hel, ewig ver van die HERE en Sy liefde! Hoe mooi alles ook lyk en wat die wêreld jou ook beloof. Hoe belangrik is dit om op Jesus te sien en dan hierdie woorde in ons hart te ontvang: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.” Hebr 11:1

 

JEZUS HET BEGIN EN HET EINDE
 
 

Hebreeën 12:2 Je hoort dingen die je schokken. Plotseling ernstige ziekte bij iemand in je omgeving. Ineens veel zorg, veel vragen, veel spanning. Hoe kun je als christen in zulke omstandigheden verder? Dan worden de omstandigheden die je moet meemaken zo makkelijk dingen die twijfel en aanvechting in je leven brengen. Hoe kan ik nu volhouden, hoe kan ik nu op de HERE blijven vertrouwen? Dan is het zo waardevol om te weten dat de Here Jezus niet alleen het begin van het geloof is. Hij is niet alleen iemand die voor jou mooie gedachten heeft waar je tijdens je leven op bepaalde ogenblikken wat aan hebt. Nee, Hij is het die met je mee wil gaan. Als een leidsman, als een coach. Hij is het die voor je verdiend heeft dat de Heilige Geest in alle omstandigheden bij je wil zijn. Dat de Geest je hart en ogen ook in het grootste verdriet en de grootste spanning op Christus wil richten. Om je zo ook in alles houvast te geven. De Geest zal je dan steeds weer op Christus wijzen. Met je hart. Dan zie je dat Christus niet alleen aan het begin staat maar ook de voltooier van het geloof is. Er is niet een stukje in je leven met de HERE dat je in eigen kracht hoeft te doen. Gelukkig niet. De HERE is zo genadig en trouw dat Hij om Jezus’ werk altijd bij je wil zijn. Er is altijd hoe moeilijk ook de troost die nodig is en die door Christus tot in de moeilijkste omstandigheden verdiend is. Daarin is Hij ook ons voorbeeld. Daarover morgen meer.

 

LET OP DIE TOEKOMS
 

Hebreeën 12:2 Ons hardloop in die renbaan. Hoe kan ons dit volhou? Somtyds lyk dit asof jy die wenpaal nie kan haal nie. Dit lyk te swaar. Nogtans kan jy die wenpaal bereik. As jy jou oog op Jesus gevestig hou. Wat begin jy sien as jy dit doen? Dan sien jy die Here Jesus wat dit baie swaar gekry het. Hoe swaar moes Hy ly om die doelwit van Sy lewe te bereik! Om die wenpaal te haal moes Hy aan die verskriklike paal op Golgotha ly. Hy moes toe as volledig regverdige God se oordeel oor die sondes van God se kinders dra. Niemand moes so swaar ly as Hy nie. Dit was vir die Here Jesus regtig baie swaar. Hy het daarmee geworstel. Ons sien dit as Hy in Getsemane is. Dan lees ons: “Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.” Luk 22:44 Niemand het so swaar en so onregverdig moet ly as die Here Jesus nie. Hoe was dit moontlik dat Hy vol gehou het? Hoe is dit moontlik dat Hy nogtans Homself gevange laat neem en na die kruis laat bring het? Hoe is dit moontlik dat die Here Jesus aan die kruis bly hang het en nie tydens die donker ure van die kruis gestap het nie? Hy kon dit gedoen het. Niemand sou Hom dan kon teenhou nie. Een van die redes hoekom Hy kon volhou was dat Hy op die toekoms gelet het. Op die vreugde wat Hy sou kry as Hy Sy werk van lyding gedoen het. Die let die toekoms wat Christus vir ons verdien het is baie belangrik om te leer volhou.

 

OVERDENKING VAN DE TOEKOMSTIGE DINGEN
 

Hebreeën 12:2 De overdenking van de toekomstige dingen. Johannes Calvijn schrijft in zijn belangrijkste boek een hoofdstuk onder deze titel. Hij beschrijft daar hoe belangrijk het voor je leven met de HERE en het volhouden in geloof is om echt na te denken over de toekomst die de HERE je wil geven. Niet alleen nadenken maar je dat ook steeds weer te binnenbrengen. Met de bedoeling dat het in je hart komt te zitten. Zodat het niet maar losse gedachten blijven maar je echt houvast geeft in je leven hier en nu op aarde. De Here Jezus is ons daarin voorgegaan. De woorden die we daarover in ons vers lezen zijn heel belangrijke woorden: “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” Toen de Here Jezus het ongelooflijk zwaar op aarde had vanwege jouw en mijn zonden dacht Hij aan de blijdschap, aan het heerlijke leven dat Hij bij de Vader in de hemel zou krijgen als Hij Zijn verlossingswerk volbracht had. Dat gaf Hem houvast, dat gaf Hem moed om verder te gaan. Ik denk wel eens dat wij dat voor een groot deel kwijt zijn. We zeggen zo makkelijk dat het een cliche is als je iemand er mee troost dat zijn gelovige geliefde het nu zo goed in de hemel heeft. Of als je zegt dat je in de moeite mag denken aan wat je allemaal voor geweldigs van de HERE krijgt na je sterven. Morgen meer daarover.

 

DIE VREUGDE BLY SIEN
 

Hebreeën 12:2 Ons lees hier o.a.: “Ter wille van die vreugde wat vir Jesus in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur”. Die Here Jesus het geweet dat hy nie sommerso die pad na die kruis gaan nie. Hy weet dat Hy van Vader in die hemel ’n wonderlike beloning sal ontvang. Ons lees van die beloning o.a. in Filippense 2. Ons lees daar hoe Jesus Christus Sy posisie geoffer het en Hom as ’n slaaf sonder regte laat behandel het. Ons lees daar dat God se Seun Hom vir ons tot in die dood aan die kruis verneder het. Daarna sê die Heilige Gees (let op die eerste woordjie; daarom): “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.” Fil 2:9-11 Hoe seer die Here Jesus ook gekry het, hoe moeilik dit aan die kruis ook was nogtans het Hy bly let op die heerlike wat vir Hom wag. Wat Vader Hom volgens Sy belofte sal gee. Ons sien ook in die kerkgeskiedenis hoe Christus deur die Gees hierdie bemoediging aan die gelowiges gee. Selfs as hulle met die dood bedreig word. Dat hulle dan getuig van die lewe by die HERE deur die dood heen. Dat hulle selfs hul regters oproep om in Christus te glo sodat hulle by hul dood nie in die ewige oordeel kom nie. Sien op die deur Jesus verdiende toekoms gee God se kinders moed en troos.

 

HET DUURSTE CADEAU

 

Hebreeën 12:2 De genade is niet goedkoop. Je krijgt het gratis en voor niets maar wat heeft dat veel gekost! De genade kun je met alle schatten en bankrekeningen van de wereld niet kopen. Daarvoor heeft het veel te veel gekost. De Here Jezus is op weg naar de schande van het kruis. Hij is op weg naar de straf die betekent dat God en mensen hun handen helemaal van Hem aftrekken. Deze straf is de grootste schande die er op de wereld is. Hij moet wel een in en in slecht mens zijn. Dat is Hij niet! Er is niemand rechtvaardiger dan Hij onder de mens. Een en al rechtvaardigheid. Een mens uit een stuk en zo goed! Toch gaat Hij de weg naar het kruis. Het valt Hem zwaar omdat Hij weet hoe zwaar en intens de straf zal zijn. Dat doe je niet maar even! Hij bidt of deze straf Hem voorbij mag gaan maar dan alleen als Gods plan van verlossing toch door kan gaan. Je ziet dat de Here Jezus de vreugde, de redding van Gods kinderen altijd op Zijn hart had. Als Vader laat weten dat het niet anders kan dan gaat de Here Jezus de weg naar het kruis om wie gelooft door alles heen het zicht op eeuwige blijdschap te geven. Onverdiend om jou en mij zicht te laten houden op het duurste wat er is: genade, vergeving van je zonden! Dat duurste krijg je dan omdat Christus daarvoor de volle prijs betaald heeft. Hij heeft onze schande die we meer dan verdiend hebben gedragen. Genade zo kostbaar, genade geeft uitzicht omdat Christus de vreugde zag en daarom volhield!

 

SKANDE ALLEEN GEDRA
 

 

Hebreeën 12:2,3 Die Gees roep ons op om vol te hou in geloof. Hy wys ons dat dit daarby baie belangrik is om op Christus te let. Hoe Hy volgehou het. Dit is nie die omstandighede van hierdie oomblik wat daarby die belangrikste is nie. Die beslissende is ook nie wat ander mense sê of doen nie. Ons moet ook vir die volhou in die geloof dit buite onsself in Christus soek. Dan sien ons dat die Here Jesus die mees kosbare genade vir ons verdien het aan die kruis. Hy het Homself van God laat verlaat om vir die gelowiges te verdien dat hulle nooit sonder God se hulp is nie! Nooit staan God se kind alleen nie. Ook al voel dit anders nogtans dra die HERE jou op die gebed. 
Die Here Jesus het die skande gedra dat God Hom verwerp het vanweë ons sondes. Niemand het Hom bygestaan in Sy stryd nie. Die duiwel het Jesus in die 3 ure wat het donker was so verskriklik seergemaak! Die verleiding het op die Here Jesus so sterk afgekom om van die kruis te stap. Die Here Jesus hou vol omdat Hy weet dat Sy plek aan die regterhand van Sy Vader op Hom wag. As Hy volhou sal duidelik word dat nie die duiwel regeer nie maar die HERE. Christus het vir ons verdien dat die HERE ons altyd dra en dat wie deur God se krag volhou 'n plek by Vader in die hemel kry. Ewig naby Christus!

 

MOED VERLIEZEN
 

 

Hebreeën 12:3 De Heilige Geest wijst er weer op om te letten op wat de Here Jezus gedaan heeft. Het doel is om vol te houden. De broeders en zusters aan wie deze brief geschreven wordt dreigen de moed te verliezen. Er dreigt het gevaar dat het kaarsje van hun geloof langzaam maar zeker uit zal gaan. Er zijn zoveel mensen die tegenover hen staan. Zoveel mensen die tegenover hen en hun kinderen het geloof in Christus bestrijden. Er zijn er zoveel die negatief over hen spreken juist omdat ze in Christus als hun Redder en Heer geloven. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor hen in de maatschappij.
Wij kunnen de moed verliezen als we zien hoe het aantal mensen dat in Christus gelooft zoals we van Hem en Gods wil in de Bijbel lezen in ons land al minder lijkt te worden. Wat kan het zwaar zijn en zeer doen als mensen om je heen tot in de kerk je bestrijden omdat gewoon volgens de Schrift spreekt en leeft. Dan zegt de Geest: Let op Jezus. Hoe erg dat met Hem tot onder het verbondsvolk zelf gebeurde. Bij Hem nog veel erger dan bij jou en mij. Hij hield vol en verdiende zo voor jou en mij de Geest om het vol te houden en de moed niet te verliezen. Om in liefde voor God te blijven leven en spreken volgens Gods stem zoals we die in de Bijbel lezen.

 

TEëSPRAAK VERDRA
 

 

Hebreeën 12:3,4 Teëspraak verdra. Dit is natuurlik so dat mense nie altyd met jou hoef saam te stem nie. Jy is ’n baie onaangename mens as jy dink dat jy altyd reg is. As jy nooit regtig na ander stemme luister nie. Net jy kan reg wees en niemand anders nie. ’n Mens kan verstaan dat iemand wat so van homself vervul is al hoe meer alleen kom en staan. 
Ons lees in ons teks dat die Here Jesus die teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het. Teenspraak teen die Here Jesus is eintlik snaaks. Die Here Jesus is God se eie Seun! Die dinge wat Hy sê en leer is altyd die waarheid! Hy leer altyd met volmaakte liefde. Hy wys altyd die regte rigting Dit was sondaars wat gedink het dat hulle beter as die Here Jesus weet. Dit is sondaars wat dink dat hulle dit beter weet as God self! Jy sou dink dat as mense hulle so gedra en dit selfs daarvoor sorg dat die Here Jesus gevangegeneem word en gemartel word dat God se eie Seun hulle dadelik sal straf. Dat Hy wys dat hul teenspraak God se oordeel verdien. Dan sien jy die wonderlike liefde van die Here Jesus. Hy verdra om mense na Sy dood en opstanding die evangelie te kan laat hoor. Hoe belangrik is dit vir ons om op Jesus te let om ook te verdra as ons met teenspraak te doen kry, as ons veroordeel word omdat ons die HERE se wysheid verkondig. Dan is dit onmisbaar om te bedink dat Christus vir ons verdien het dat ons dan kan verdra om ons teenstanders met liefde die evangelie te bly vertel.

 

HOE VER GAAT ONZE LIEFDE?
 

 

Hebreeën 12:3,4 De Here Jezus heeft zoveel verdragen. Zo machtig veel onrecht, zo ontzettend veel lijden en dat van onze kant. Het waren de zondaars die zich tegenover Hem als de Rechtvaardige verzetten. Het waren de onverstandigen en goddelozen die zich opstelden tegenover de Verstandige en Hem die God met heel Zijn hart liefheeft. Hij verdroeg het! Hij liet zich mishandelen. Met als doel om jou en mij in liefde te roepen om onze zonden, ons zondige hart, ons onverstand en onze goddeloosheid te belijden en bij Hem vergeving te krijgen. Hij ging naar hoeren en zondaars om ze te roepen tot Hem en tot een leven waarin de Geest je verandert. 
Daarin is Christus ook ons voorbeeld. Dat hebben we ook echt nodig. Want hoever gaat onze liefde voor mensen die zo anders leven en denken als wij? Hoe ver gaat onze liefde naar mensen die ons tegenspreken en aanvallen op ons leven met de HERE? De Here Jezus ging voor zulke mensen aan het kruis. Hij droeg de straf om deze mensen het evangelie van vergeving van zonden en eeuwig leven te kunnen brengen. Hier zie je ook het geheim van de woorden van de Here Jezus tot ons: “En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.” Matt 5:44,45 Wie zich te goed voelt houdt het niet vol om achter Christus aan te gaan.

 

SLAPPE HOUDING
 

 

Hebreeën 12:4 De moed verliezen, het geloof in Christus uit je leven laten wegsijpelen is meerdere keren het gevolg een slappe houding tegenover de zonden in ons leven. Diep in je hart ben je niet bereid om veel op te geven voor Christus. Als het evangelie in het aanwijzen van de zonden in je leven je veel pijn doet dan wil je eigenlijk niet verder. Je moet iets opgeven dat zo goed in je leven voelt en daarom vervreemd je langzaam maar zeker van een leven met de HERE. Dat is er bij de broeders en zusters aan wie de brief aan de Hebreeën geschreven wordt aan de hand. De Heilige Geest zegt dat de oorzaak voor hun zwakke geloof juist daarin ligt dat ze in het gevecht tegen de zonden aan het verslappen zijn. Daardoor wordt hun geloofsconditie al minder. Daarom beginnen ze in de marathon die ze lopen al meer kortademig te worden. Dat is de reden dat ze er aan denken om op te geven en niet meer richting de finish te gaan. Het evangelie van Gods liefde door Christus laat aan ons ons leven lang zien waar de obstakels in ons eigen leven zitten op weg naar de finish. Als je die obstakels laat bestaan worden ze al groter en worden ze iets waardoor de hele weg versperd wordt en dan kun je niet verder. Dan verlaat je de baan van het echte geloof. De strijd tegen de zonden en een leven voor Christus kan je zelfs je leven moeten kosten. Dat is veel maar het kostbare bloed van Christus geeft je dan een geweldig leven dat niet stuk kan!

 

ONTSê
 

 

Hebreeën 12:4 Die atlete berei hulle voor om die wedloop te hardloop. Die doelwit is om die oorwinning te behaal. Hulle oefen steeds maar weer. Hulle probeer ontdek wat hulle in die wedloop hinder. Alles wat hulle hinder wil hulle wegdoen. Hulle bly oefen om so vinnig as moontlik te kan hardloop. Wanneer ’n ander dinge doen wat baie lekker is, oefen die atlete. Hulle onthou hul van baie dinge om die prys in ontvangs te kan neem. Dit beteken dat die atlete baie bewus lewe. Steeds weer dink hulle daaraan of iets wat hulle doen of eet regtig goed vir hulle is. Paulus skryf in 1 Kor 9:25: “Almal wat aan ’n wedstryd deelneem, ontsê hulleself dinge. Hulle doen dit om ’n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ’n onverganklike.” Ons kan van atlete dink dat hulle hul baie ontsê terwyl dit hulle nie baie oplewer nie. Hulle roem en selfs as hulle baie geld deur hul oorwinning verdien is maar tydelik. Dalk vind jy dit stupid dat mense hulle so baie ontsê wat lekker is. Die spesiale in die lewe met Christus is dat as jy jou dinge ontsê waarvan die HERE sê dat dit sonde is dit net goed vir jou is. Wie homself sondige dinge ontsê, sorg net goed vir hom of haarself. Die HERE wys in Sy Woord vir ons net die regte weg waarop die lewe goed is. Die HERE is die enigste wat heeltemaal goed is! Dit is ook nie nodig om bang te wees dat jy die prys nie ontvang nie. Elkeen wat regtig in liefde vir Christus leef is oorwinnaar!

 

WAT EEN VADER!
 

 

Hebreeën 12:4,5 Gelovigen krijgen juist om hun geloof met hele moeilijke dingen te maken. Een van de dingen die meerdere keren in je leven als christen heel moeilijk kan aanvoelen is dat je terecht gewezen wordt. Dat je vanuit de Bijbel zo aangesproken wordt dat je ziet dat wat je nu doet, voelt of denkt niet bij het leven van een christen hoort. We hebben daar zeker in onze tijd een broertje dood aan. Velen kunnen zich niet voorstellen dat het evangelie is als je in je menselijk vrijheid beperkt wordt. Dat wat ik goed vind voelen, moet ik ook kunnen doen en zeggen. Als je daarin beperkt wordt klinkt al heel snel het woord wettisch. Dan klinkt het woord liefde in die zin dat Christus er toch juist voor zorgt dat je kunt doen wat je wilt en dat Hij je in Zijn liefde nooit veroordeeld. Dat klinkt ons als zondaars als muziek in de oren. Als zondaars want zo willen we juist ons eigen ding doen. Hoe anders is onze hemelse Vader. Gelukkig! Als Hij ziet dat we met ons leven, denken en voelen op de afgrond afkoersen, komt Hij vanuit Zijn Woord met Zijn vermaan vol liefde! Als jij vanuit de Bijbel aangesproken wordt moet je dat niet wegwuiven als liefdeloosheid maar als de liefde van je Vader die jou vol liefde als kind behandelt. Als een kind waarvan Hij zielsveel houdt. Omdat Hij zoveel van je houdt laat Hij je dingen meemaken en horen die je soms stilzetten en je dwingen om je af te vragen: waarmee ben ik bezig. Voor wie wil ik leven. Wat een Vader!

 

OPVOEDKUNDE
 

Hebreeërs 12:5 “En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek”. Die Gees gebruik hier die woord vergeet. Dit beteken dat die lesers hierdie kon ken. Die HERE het die woorde wat volg al eerder laat hoor. Ons vind hier ’n verwysing na Spreuke 3:11,12: “My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy behae het.” Ons lees hier wat die HERE se pedagogiek is. Ons lees hier wat regte liefde is. Die HERE se opvoedkunde is op sekere punte so anders as wat ons dikwels voorgehou word. Baie mense sê vir ons dat ons ons kinders hulle sin moet gee pleks dat ons hulle gehoorsaamheid leer. Ons moet ons kinders die vryheid gee wat hulle wil hê en veral nie in hulle vryheid beperk nie. As ons dit tog doen sou dit daarvoor sorg dat hulle hul nie regtig kan ontplooi nie. Die HERE leer ons hier as die Goddelike Vader, as die volmaakte Pedagoog dat sondige mensen van tyd tot tyd nodig het dat vir hulle nee gesê word. Dat dit vir sondige mense in hulle opvoeding nodig is om te straf uit liefde om die jong lewens te vorm die regte rigting in. Dit het niks met mishandeling of huiselik geweld te doen nie! Dit gaan daarom dat ons van tyd tot tyd nodig het te voel dat ons op die verkeerde pad is en dat ons besef dat dit so nie goed met ons gaan nie. Waar nooit vermaan of gestraf word nie is nie die regte liefde nie.

 

ALS KIND BEHANDELD
 

Hebreeën 12:5,6 Het leven is een wedstrijd waarbij je op weg gaat naar de finish. Er is altijd een eindstreep. De wedstrijd van het leven op aarde houdt altijd een keer op. Zonder geloof in Christus gaat je bij je dood ook een streep over. Dan ga je over de streep waardoor de tijd van genade voorbij is. Dan heb je met je leven gekozen voor de eindstreep die je bij de open deur naar leven zonder God en zonder Zijn liefde brengt. Een leven waarin het geluk voor altijd ver te zoeken is. Hoe je op deze wereld ook volgens de normen van de wereld genoten hebt. Wat is zogenaamd 100 jaar genieten op 10.000 jaar ongelukkig zijn en dan weten dat je ook na 10.000 jaar de langste tijd niet gehad hebt! De HERE wil ons als Zijn kinderen in dit leven behandelen. Bij de liefde voor Zijn kinderen hoort dat Hij dan ook moed geeft door moeilijke dingen in je leven te geven. Laten we eerlijk zijn dat ook in het leven van Gods kinderen het gebeurt dat je erg onder de indruk bent van geld, van roem, van een leven waarin je je eigen zondige hart kunt volgen. Er zijn tijden dat je als kind van God bezig bent om eigenlijk voor jezelf en wat volgens de wereld goed is te leven in plaats in dienst van Christus. Als de HERE er dan voor zorgt dat je op je zonden gewezen wordt, dat je door problemen voelt dat al deze dingen je het echte goede niet kunnen geven. Als dat gebeurt behandelt de HERE je als een kind van wie Hij houdt. Hij wil niet dat je verloren gaat! Sla die liefde dan niet van je af.

 

LEERSKOOL

 

Hebreeërs 12:7 Verdra en volhou het alles met mekaar te doen. Dit gaan in hierdie brief aan die Hebreeërs vir ’n belangrik deel om die volhou in geloof. Ons het dit ook al gelees in 10:36: “Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.” Dan volg in hoofdstuk 11 al die voorbeelde van die gelowiges in die geskiedenis wat volgehou het. Die HERE wys hoe Hy hulle daarvoor die krag gegee het. Dis die krag en die geloof wat Hy ons vandag in ons omstandighede ook wil gee! 
Ons sou kon sê dat die lewe op aarde ’n leerskool is. Somtyds ook ’n harde leerskool waarby dit daarop aankom dat ons dinge verdra. Dit beteken dat ’n mens onder moeilike omstandighede nie opstandig raak nie. Dat ons nie na die HERE gaan wys en sê dat Hy die geskiedenis en my lewe nie reg lei nie. Dat ons nie deur opstandigheid ons van Christus afkeer en gaan sê dat dit sinloos is om te glo nie. Dan stap ons uit die klaskamer van die leerskool. Die moeilike wat ons in die lewe meemaak is ons skuld as mense. Ons het dit na die sondeval in die wêreld ingebring. Dit is genade dat die HERE die aarde en ons nie links laat lê nie. As die moeilike ons lewe binnekom, klink die HERE se stem: Vertrou op My, hou vol want dan wag vir jou om Christus werk die nuwe lewe. Leef in afhanklikheid van My! Dan leer die moeilike jou en my om verder as die wêreld te kyk, om op Christus te bou.

 

TRAININGSMOMENTEN
 

 

Hebreeën 12:7,8 Wij hebben op weg naar de finish trainingsmomenten nodig. Zonder training gaat onze conditie achteruit. Zelfs zo ver dat we op een bepaald moment zo staan te hijgen en te steunen dat we niet verder kunnen. We verlaten dan de wedstrijd en geven op. We vinden de training die we moeten doen te zwaar. We hebben het er niet meer voor over. 
Op weg naar de finish waar de deur naar Gods eeuwig Koninkrijk open staat, komen er de moeilijke tijden. De tijden van teleurstelling, de tijden waarin je keuzes moet maken waarbij er hard aan je getrokken wordt om eigen hart te volgen in plaats van Christus. Tijden van ziekte en tijden waarin indringende vragen op je afkomen die zo aan je trekken dat je de neiging voelt om niet meer in Gods stadion de wedstrijd te lopen maar ergens anders. 
Als dingen moeilijk en lastig worden, als mensen tegen je zeggen dat het toch niet nodig is om zo te geloven en zo te leven kan zomaar de neiging opkomen om je aan Gods leerschool te onttrekken. Zo’n zwaar en moeilijk leven is niet nodig voor je gevoel. Je gaat doen wat je volgens de meeste mensen goed is en daarmee ben je op dat moment van veel vragen en beperkingen af. Dan verlaat je de leerschool die je nodig hebt om op weg te blijven naar Gods eeuwig Koninkrijk. De HERE weet in Zijn wijsheid en goedheid welke training wij persoonlijk nodig hebben. Hij geeft ook de kracht om die training te kunnen volhouden! Zie 1 Kor 10:13

 

SNOEI
 

 

Hebreeërs 12:7,8 Jy was entousiasties oor die Here Jesus. Die boodskap van genade was so mooi vir jou. Mense het jou geken as iemand wat daaroor nie kon swyg nie. Nou sien ons mekaar 5 jaar daarna weer. Jy het so verander. Jy praat nie meer geesdriftig oor die HERE, oor Christus en Sy Woord nie. As ons ’n bietjie verder praat word duidelik dat jy nie meer regtig glo nie. Toe jy so entousiasties was het alles so goed gevoel in jou lewe. Die HERE het naby gevoel en dit het in jou lewe goed gegaan. 
Na die eerste jaar het dinge gebeur wat jou lewe moeilik gemaak het. Daar het sorge en moeite gekom. Jy het gebid maar die moeilike dinge het op jou pad gebly. Jy het al hoe meer so gaan voel dat as die lewe so moeilik is jy nie kan glo dat die HERE regtig vir jou sorg nie. Jy het nie begin dink of die HERE met die moeilike dinge jou as Sy kind dinge wil leer nie. Dat Hy jou sterker in jou geloof wil maak. Ek dink nou ook aan Joh 15 waar die Here Jesus sê: “Elke loot aan My wat nie vrugte dra, sny Hy (Vader in die hemel) af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte dra”. As in ons lewe as kind van God die moeilike dinge gebeur, is dit nie omdat Vader in die hemel jou sleg behandel nie! Hy wys vir jou dat jy regtig Sy geliefde kind is. Hy snoei in jou en my lewe om so o.a. die wêreld te wys dat ons ons krag en hoop in die Here soek! Dat ons al meer sien dat ons die Here nodig het.

 

RESPECT
 

 

Hebreeën 12:9 Respect hebben voor je vader. Respect voor je ouders die je in liefde opvoeden. Dat is de goede situatie. Ik heb het nu niet over ouders die kinderen misbruiken en ouders die kinderen aan hun lot overlaten. Het gaat hier over vaders die echt in liefde en verantwoordelijkheid hun kinderen opvoeden. Vaders die als het nodig is ook in liefde straffen en je op verkeerde dingen aanspreken. Ouders die in liefde je willen vormen tot iemand die als kind van God zelfstandig in deze samenleving kan gaan leven. Onze vaders kunnen niet verder voor ons zorgen dan tijdens het leven op deze aarde. Ze kunnen ons opvoeden, liefde geven, begeleiden maar ze kunnen ons niet in het eeuwige leven brengen. Daarvoor zijn hun armen te kort. Zij zijn mensen. Er is er maar een die veel meer voor ons kan doen. Dat is de HERE, dat is Vader in de hemel. Hij is God. De enige God. 
Het geweldige is dat Hij ons zo wil opvoeden dat wij het eeuwige leven krijgen. Hij is vormend met Zijn kinderen bezig om ze daar te brengen waar alle verdriet, alle depressie, alle ziekte, alle angst enzovoort voor altijd verdwenen is. Als we vaders die in liefde met gebrek ons opvoeden met respect behandelen dan Vader in de hemel nog veel meer! Hij verdient echt al onze liefde en daarom ook gehoorzaamheid aan hem in alles. Zijn gezag is de lichte last van Christus. Al voelt die last soms zwaar toch is die licht door Gods liefde voor Zijn kind.

 

VADER VAN DIE GEESTE
 

 

Hebreeërs 12:9 Die HERE is die Vader “van die geeste”. Dit is in die Nuwe Vertaling weergegee met: “die hemelse Vader”. Die laaste is nie wat in die Grieks geskryf is nie. Dit is goed om daarop te let dat juis hier die HERE Vader van die geeste genoem word. Waaraan moet ons dink by “die geeste”? Dit gaan hier nie om die engele nie. Die engele word in hierdie Bybelboek “dienende geeste” genoem. Ons sal hier aan mense moet dink. Mense soos daarvan in 12:23 geskryf word: “die geeste van die volmaakte regverdiges”. Dit gaan daar om die gelowiges wat al by Vader in die hemel woon. Dit is die gelowiges wat vanuit die hemel ons aanvuur om in die wedloop vol te hou. Hul voorbeeld bemoedig ons. Die heilige Geest beklemtoon met die woorde “Vader van die geeste” dat Hy sorg dat hulle wat met liggaam en siel hul aan Christus toevertrou met hul siel tuiskom by Vader in die hemel. Later met liggaam en siel op die nuwe aarde. Die HERE voed Sy kinders so op, Hy lei hulle so dat hulle op pad is na die heerlike Koninkryk van die lewe wat nie stukkend gemaak kan word nie. So wys die HERE vir ons dat ons lewe ook as dit baie swaar is nie nutteloos en sinneloos is nie. Ons kan altyd moed vat: “Wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.” 1 Kor 15:58

 

ALTIJD KIND
 

 

Hebreeën 12:10 De HERE voedt op als onze Vader. Ook onze ouders voeden op. We gaan er nu van uit dat ze dat doen of gedaan hebben met veel liefde. Zelfs dan zijn er nog grote verschillen tussen de hemelse Vader en tussen onze vader op aarde. 
Onze ouders op aarde hebben maar een korte tijd om echt op te voeden. Dat is de tijd dat we jong zijn. Daarna kunnen ouders nog met veel wijsheid advies geven maar de kinderen zijn volwassen geworden en er ontstaat dan toch een andere verhouding. Onze opvoeders op aarde hebben maar een korte tijd om echt op te voeden. Dat is anders bij de HERE. Wie bij Christus zijn of haar leven zoekt, is en blijft altijd kind. Dat is niet minderwaardig. Dat is als je er goed over nadenkt een geweldig voorrecht. Hoe meer je in geloof groeit hoe meer je je kind van God op aarde voelt. Hoe meer je verlangt naar de wijze opvoedingslessen van je hemelse Vader. Juist om kind van Hem te blijven. Gelovig kind. 
Onze ouders corrigeren ons als het goed is naar hun beste weten. Toch blijft dat altijd gebrekkig. Wij worden ook zelfs al doen we het met nog zoveel liefde nooit volmaakt. Kinderen kunnen altijd gebreken in onze opvoeding aanwijzen. De HERE is de Opvoeder die altijd de goede opvoeding geeft. Altijd zo dat het voor ons ten goede is. Hoe goed is het om je als kind aan die Vader toe te vertrouwen!

 

VOLMAAKTE VADER
 

 

Hebreeërs 12:10 Die HERE tug Sy kinders tot hul beswil. Sy beheer oor ons lewe is in alles wat ons meemaak daarop gerig dat ons sien hoe afhanklik ons van Hom is. Hoe nodig ons Christus as ons Saligmaker het en hoe nodig ons die Gees het om ons lewe te verander. Ons vaders bly hoe ook vol liefde sondige mense. Hul opvoeding is nie volmaak nie. Hulle doen in die opvoeding ook dinge wat nie wys is nie of wat meer gerig is op hul eie belang as op die van hul kinders. Dit is by die HERE as die volmaakte Vader nooit so nie. Ons Vader in die hemel weet dat ons altyd weer geneig is tot egoisme, tot leef vir jouself. 
Die doel van die HERE se opvoeding is dat ons in Sy heiligheid gaan deel. Dat ons hart wat van die onheiligheid hou regtig uit en deur Gods se liefde verander. Dat in ons lewe deur Die Gees ons met ons hart gaan hou van wat God wil. Dat God se wil al hoe meer in ons harte geskryf word. Dat ons met ons hart al hoe meer verkeerde verlangens en gedagtes in onsself gaan haat. As ons deur God se opvoeding, deur Sy vermanings, en aansporings ons al meer laat verander dan wil ons graag doen wat ons o.a. in 1 Petr 1:16 lees: “Wees heilig want Ek is heilig”. God se kind wil graag doen wat ons in Hebr 12:14 lees: “Jaag vrede na met almal; en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie.”

 

AANSPREKEN
 

Hebreeën 12:11 Als je aangesproken wordt op dingen die niet goed in je leven zijn, voelt dat niet prettig. Datzelfde geldt als je ergens straf voor krijgt. Dat doet pijn, dat voelt niet goed. Dat kan ook opstand en onvrede in je leven geven. Je kunt als het vermaan komt je er vanaf maken door er zelfs niet over na te denken. Je wilt gewoon jezelf zijn en je eigen dingen doen en anderen moeten zich er niet mee bemoeien. Dan sluit je je af. Dan maak je jezelf doof ook voor woorden die echt heel goed voor je leven zijn. Als mensen je aanspreken of je straffen mag je nadat je echt naar jezelf gekeken hebt zeggen: Toch ga ik verder op de weg die ik ging omdat wat nu gezegd of gedaan is echt niet terecht was. Waarbij je moet bedenken dat we in Gods Woord ook lezen dat we bereid moeten zijn om onrecht te lijden. 
Wanneer de HERE ons aanspreekt of laat voelen dat we een andere koers in ons leven moeten gaan, ligt het anders. Als mensen ons aanspreken is het ook altijd nodig om je af te vragen of de HERE door die mensen tot ons spreekt. Is wat gezegd wordt volgens Gods Woord? Als dat zo is en we aan verkeerde dingen in ons leven ontdekt worden, voelt dat beroerd. Toch zie je daarin dan Gods genade. Zijn liefde voor jou. Hij laat je niet op de verkeerde weg gaan. Hij wil niets liever dan je door je aan te spreken weer op de goede weg brengen. Die weg is altijd ook goed voor je leven al voelt het op dat moment nog niet zo.

 

NIE KORTSIGTIG NIE!
 

 

Hebreeërs 12:11 Dis nie lekker om op verkeerde dinge in jou lewe aangespreek te word nie. Dis nie lekker om moeilike dinge in jou lewe mee te maak nie. ’n Mens is ’n mens met gevoel. Dit raak jou en dikwels maak dit baie seer. Jy kan dit somtyds selfs voel. Dit is asof jou hart regtig seer is. Hoe moet ek verder in die lewe? Dit lyk asof elke deur na die toekoms toegesluit is. As dit so in ons lewe is dan leer die HERE vir ons dat net een pad die regte is. Dit is die vertroue op Hom. Hy wat bo alle omstandhede en bo die tyd staan. Hy wat ook vir die toekoms sorg en die toekoms onder Sy beheer het. Ek moet nou dink aan Psalm 42: “Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof – die verlossing van Sy aangesig!” vs 6
Ook as jy en ek nie ’n pad sien nie. As ons nie ’n pad oop sien as ons regtig volgens God se wil gaan leef nie. Dit kan wees dat jy net ’n mooi pad vorentoe sien as jy dinge doen en sê wat nie in ooreenstemming met God se wil is nie. Dan sê die HERE vir ons: Wees nie kortsigtig nie! ’n Pad sonder Christus maak jou lewe ewig stukkend. Die volg van Christus volgens Sy Woord sorg vir regte verlossing al lyk dit nie nou so nie. Ons bedrieg onsself as ons vir die korttermyn-vreugde gaan. Ons het ’n wonderlike toekoms met wonderlike verlossinge en ’n fantastiese ewige lewe as ons ons deur die HERE laat lei!

 

VOOR-NU-GOEDVOEL-GELOVIGE?
 

 

Hebreeën 12:11 Wat voor een sporter ben je. Heb je er wat voor over of is het alleen voor de gezelligheid? Dat is een van de vragen waar het in onze tekst over gaat. Met het doel om dat over te brengen op je geloof. Wat voor een gelovige ben je? Een voor-nu-goedvoel- gelovige? Als je dat bent moet het geloof zich steeds weer volgens wat jou goed laat voelen vormen. Als je aan het trainen bent voor de wedstrijd moet het niet teveel inspanning kosten want dan voelt het niet meer echt goed. Dan stop je met de training of de wedstrijd omdat het niet leuk meer is op dat moment. Een voor-nu-goedvoel-gelovige waait mee op de winden van het gevoel van de tijd waarin je leeft. Je geloof beweegt mee met de tijd en het is de tijd in plaats van God en Zijn Woord die je geloof vormen. Dan raak je de echte geloofsconditie kwijt. Dan raak je ook kwijt dat de HERE je kan aanspreken, kan vermanen en zelfs kan straffen om je te laten zien dat om de eindstreep te halen je echt anders moet leven. Je onttrekt je dan in de naam van je goed willen voelen aan wat de Heilige Geest zegt. Wat voor mooie en vrome woorden je ook gebruikt om dat goedvoelgeloof met de Geest te verbinden. Dan wordt de wind van de tijd zo makkelijk verward met de wind van de Geest. Geloven en luisteren naar de HERE kan er voor zorgen dat ik me nu juist niet goed voel, dat ik onrustig wordt omdat ik het niet echt bij mijn zonden uithoud. Dat is dan Gods genade in mijn leven.

 

GEMIS
 

 

Hebreeën 12:11,12 Ons is geneig om eintlik net vir die hier en die nou te leef. Ons lewe moet nou ’n sukses wees, ons moet in hierdie lewe baie van die wêreld kan sien. As dit nie so is nie het ons nie ’n goeie lewe gehad nie. Somtyds hoor ’n mens as iemand wat jonk sterf: “Wat het hierdie mens baie gemis. Sy lewe was nie baie goed nie.” De Heilige Gees leer ons om anderste na die lewe te kyk. Die lewe op hierdie aarde is belangrik en beslissend vir ons ewige bestaan. Dit gaan daarom dat ons in die leerskool van die lewe op hierdie aarde Christus leer ken. Dat ons ons lewe aan Hom toevertrou as die Verlosser van ons sondes en skuld. Dat ons Hom leer volg as ons Heer en leer om in afhanklikheid van die HERE te leef. ’n Mens wat in hierdie geloof sterf, mis heeltemal niks in die lewe nie! So ’n mens is skatryk! Ons moet dan nie praat oor wat hy of sy gemis het nie maar watter groot rykdom daardie mens na die sterwe ontvang het. Hy leef dan by Christus in ’n lewe dat so goed en so ryk is! Die hartseer wat ons voel is die gemis. Ons wou so graag die ander by ons hou. Dit is die oorsaak van ons verdriet as een van God se kinders sterf. Ons lewe op hierdie aarde is ’n leerskool. Die leerlinge wat in liefde vir Christus regtig leerlinge wil wees, leer om te wil doen, sê en voel wat in die HERE se oë reg is. Dan kom regte vrede in jou lewe.

 

DE GOEDE STRIJD
 

 

Hebreeën 12:11,12 De Heilige Geest heeft opgeroepen om het vol te houden. Om Christus te blijven volgen ook als het lijkt dat je niet krijgt wat God beloofd heeft. Dat is een van de meest opvallende dingen die je in Hebreeën 11 bij mensen die het hebben volgehouden, ziet. Mensen die als gelovigen zijn gestorven. Heel duidelijk komt ons dat voor ogen in Hebr 11:13,14: “Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.” De Geest heeft in Hebr 12 nog toegevoegd dat er niet alleen de oproep om vol te houden is maar ook de Goddelijke opvoeding. De HERE laat wanneer dat nodig is voelen dat je van Hem afhankelijk bent of een andere weg moet gaan omdat je het door God gelegde parcours verlaten hebt. De HERE belooft, de HERE voedt op, de HERE laat zien wie Hij is. De levende God die zelfs de Here Jezus heeft laten opstaan uit de dood en zo laat zien dat Jezus de Zoon van God is. Hij komt met Zijn bemoediging, Zijn oproep, Zijn hulp door de Geest terwijl wij de strijd tegen de zonden en de tijdgeest misschien wel op een laag pitje hebben staan. Hij roept op tot de goede strijd.

 

WEES STERK
 

 

Hebreeërs 12:12 Ons keer nou terug na die beeld van resies. As ’n mens aan die wedloop deelnaam is dit belangrik om die slap hande en die lam knië te versterk. Die broers en susse aan wie hierdie brief geskryf is, het in die geveg teen die sondes verslap. Die HERE weet hoe ons in die geveg teen die verkeerde invloede wat na ons toe kom en vanuit ons eie hart kom lusteloos en kragteloos kan word. Die duiwel sal altyd weer probeer om dit in ons lewe te bring. Hy sê dan vir jou: “Jy gaan dit tog nie reg kry om reg vir God te lewe nie. Dit is eintlik sinneloos om dit te probeer. Jy kan maar beter die geveg staak en die HERE sal jou nie verkwalik nie.” Die duiwel is so slim. Hy weet hoe hy mense moet verlei. As jy op die punt staan om jou hande te laat sak en te gaan sit pleks te bly hardloop, is dit die HERE wat jou bemoedig. Ek dink nou aan die woorde in Jes 35 waar die HERE vir Jesaja ten aansien van Sy volk sê: “Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik, sê vir die wat moed verloor het: “Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier”. Vs 3,4
Ons sien hier raak dat as ons hande slap hande en ons knieë lam geword het die HERE jou nie afskryf nie maar juis aanspoor en bemoedig. Dit is die HERE se genade in jou lewe. Ek moet nou ook dink aan die Nagmaalformulier: “Maar geliefde broeders en susters, in die Here, die bedoeling is nie om die verslae harte van die gelowiges kleinmoedig te maak nie”.

 

SPORTWEDSTRIJD
 

 

Hebreeën 12:12,13 Wanneer je aan een sportwedstrijd meedoet, moet je je aan de regels houden. Als je dat niet doet wordt je gediskwalificeerd. Dan kun je als eerste over de streep komen maar dan staat in de uitslag dat je verloren hebt. Je moet bij een hardloopwedstrijd binnen de afgesproken baan blijven. Alleen dan doe je mee voor de uitslag en voor de prijzen. De Heilige Geest laat de schrijver van Hebreeën dit beeld gebruiken. 
Hij roept de gelovigen op om echt gelovig te leven. Dat betekent dat ze niet bij de pakken moeten gaan neerzitten en met de wedstrijd stoppen. Het betekent ook dat ze in de baan blijven. Dat ze de door de HERE uitgestippelde baan volgen. Dat is namelijk de baan die goed is. Dat is een leven dat zich beweegt binnen de ruimte van het evangelie, van de wil van God. Dat laat me ook denken aan Psalm 84:6: “Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.”
Dat betekent niet dat jij altijd de platgetreden paden gaat. Het betekent niet dat je de dingen doet omdat we nu eenmaal het altijd zo gedaan hebben. Dat is conservatisme. Een christen is niet conservatief. ’n Christen is als het goed is een mens die de weg gaat die de HERE in Zijn Woord wijst of dit door mensen nu als conservatief of progressief ervaren wordt maakt niet uit. Het gaat erom dat je uit liefde de HERE op Zijn Woord volgt. De weg die Hij wijst!

 

RUSGROND?
 

 

Hebreeërs 12:13 Die Gees sê in ons vers opmerklike dinge. Hy roep in vers 12 op om die slap hande en die lam knieë te versterk. Om weer die hande en voete met krag te gebruik. Om weer regtig die wedloop te gaan hard loop. Maar jy kan tog nie met slap hande en lam knieë gaan hardloop nie? Die Gees moedig ons aan om weer met krag teen die sondes in ons lewe te stry. Ek moet nou dink aan wat ons in die doopformulier lees: “En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie: die doop is immers ’n seël en ontwyfelbaar getuienis dat ons ’n ewige verbond met God het.” Die verbond is nie ’n rusgrond om sondig te bly lewe nie maar stimuleer juis om weer op te staan en vir die HERE en volgens Sy wil te gaan lewe. Die Gees vertel ons in ons teks dat Hy daarvoor die krag wil gee. Hy maak duidelik dat ons dan nie kan sê: Ek kan nie meer opstaan nie. Die Gees sê: Ek wil jou die lus en liefde gee om op te staan en weer te begin hardloop. Jy sal sien dat dit juis genesend werk! Hoe meer jy deur die krag van die Gees teen die sondes in jou lewe stry hoe harder jy kan gaan loop, hoe meer jou kondisie toeneem. Jy raak al hoe meer gesond. Dit beteken nie dat jy volmaak gaan word in hierdie lewe nie. Dit beteken ook nie dat nie ’n terugval kom nie. Altyd weer wil die Gees jou die liefde en krag gee om op te staan en agter Christus aan te gaan!

 

GEZOND WORDEN
 

 

Hebreeën 12:13 Dit is de laatste meditatie in deze reeks. We lezen in onze tekst over handen en voeten die gekneusd of kreupel worden. Als we in de strijd tegen wat in Gods ogen verkeerd is slordig en slap worden dan raakt ons leven misvormd. Als we onze ogen geven aan allerlei porno op de computer dan gaan we anders naar vrouwen en mannen kijken die we tegenkomen. Als we in ons leven voor anderen al meer dingen verborgen willen houden raken we gewoon aan leugens en voelen we dat al minder als zonde. Wanneer we in kijken en lezen steeds weer dat opzoeken waarin overspel eigenlijk normaal is, ondermijnt dat ons eigen gevoel en ook al meer ons normbesef. Het is niet voor niets dat we in de Bijbel lezen dat je bij het begin van verkeerde dingen moet wegblijven. Dat je moet wegblijven van plaatsen en personen waarvan je weet dat ze je zo makkelijk in verleiding brengen. Een voorbeeld: “Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is.” 2 Kor 6:17
Vechten door de Geest en vanuit de liefde van Christus tegen de zonde en je eigen zondige hart maakt gezond! Als je dat gevecht niet wilt, als je niet bidt om in dat gevecht steeds weer liefdeskracht te krijgen, wordt je leven al ongezonder. Dan ga je al ongezonder leven, al meer zonder Christus en Zijn liefde. Strijd de goede strijd. De Here zegene ons daarin.

 

GOEDE VRIJDAG DOOR JEZUS CHRISTUS 
 

 

Goede Vrijdag Bijna 2000 jaar geleden klonken op Golgotha de wereldschokkende woorden: "Het is volbracht". Woorden van de man die midden op de dag 3 uren duisternis had meegemaakt. Die in het donker door de duivel is aangevallen als nooit een ander op aarde. Zo gemarteld en getergd. Hij was echt in de hel op aarde. Wat Hij meemaakte, de angst die Hij moest doorstaan was erger dan wat wij bij de aanslagen in Brussel hebben meegemaakt. Jezus Christus liet zich mishandelen, liet zich de hel in slepen als een 100% rechtvaardig mens. Zelfs als de Zoon van God die als Hij wou er met een woord een einde aan kon maken. Maar Hij deed het niet uit liefde voor zondaren. Om ons te kunnen oproepen bij Hem ons leven te zoeken en voor ons dan een plaats te verdienen waar we eens en voor altijd in volle liefde voor God en elkaar zullen leven. Door het verlossingswerk van Christus. Niets en niemand die daar nog voor angst en terreur kan zorgen. 
Het is Jezus Christus die het grootste en meest onvoorstelbare is die het echt eeuwig reddende werk gedaan heeft. Wie zich aan Hem toevertrouwt ontvangt uit genade wat Hij met het dragen van de straf in onze plaats verdiend heeft. Dat was geen spektakelstuk om mensen te vermaken maar diepe ernst en het bewijs van Gods liefde en genade. Goede Vrijdag betekent al onze aandacht gericht op Jezus Christus als de Verlosser die we nodig hebben. Hij is zoveel meer dan de voetballer van wie er dezelfde afkorting bestaat JC waarvan de nu kranten vol staan. Hoe beroemd en belangrijk ook in ogen van mensen bij het sterven hebben we die ene nodig: Jezus Christus. Wie het bij Hem zoekt heeft een Goede Vrijdag.

 

STILLE SATERDAG 
 

Op Goeie Vrydag het Jesus se leerlinge hul Meester in de graf gelê. Hulle was hartseer en het geen hoop en verwagting gehad nie. Hulle hoop dat die Here Jesus die beloofde Verlosser was, het verdwyn. By hulle is verdriet en verbystering. Wie was die Here Jesus dan wel? Hulle het so baie van Hom gehou nogtans is daar by hulle teleurstelling. Hulle weet nie wat hulle moet dink nie. Dan kom die Saterdag, die sabbat. Jy kan jou indink dat dit moeilik vir hulle was. Dat hulle ook baiel geswyg het. By Jesus se grafte was dit stil. Die wagters het by die graf gestaan maar ander mense het nie gekom nie want dit was die rusdag. Dit maak alles nog meer hartseer. Dis die stilte van die grafte sonder hoop en uitsig. As 'n mens na die tempel gaan is dit daar nie stil nie. In die tempel is op de sabbat meer aktiwiteit. Meer offers word gebring om op hierdie dag in rus op die HERE gerig te wees. Dit is Christus se vyande wat op die dag bly is met wat gister gebeur het. Die Here Jesus is dood en kan nie meer hulle posisie ondergrawe nie. 
Alles lyk so hartseer. Waar is die Here Jesus op hierdie dag? In die hemel! Hy leef by die HERE. Hy is in die hemel as God se Seun verwelkom. Hy het vir die moordenaar aan die kruis gesê: "Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees." Lukas 23:43 Die Here Jesus rus in die hemel van Sy verlossingswerk soos die HERE dit ook van Sy skeppingswerk op die eerste sabbat gedoen het. Om môre die stilte te verbreek en met mag en majesteit te wys dat Hy oorwin het en die groot Verlosser is!

 

PASEN 
 

 De eitjes waren gisteren bij de supermarkt en de Jamin uitverkocht. Er was veel meer vlees verkocht in de supermarkt dan verwacht. Nederland viert Paasfeest. Daarbij tussen het uitbundige eten door nog veel aandacht voor het sterven van JC: Johan Cruijff. Een legende, een held is ons ontvallen is horen we steeds weer. 
Weten we waarom we Pasen vieren? Om die ene JC: Jezus Christus die meer dan de hele schepping is. Die meer is dan een dag lekker eten, meer is als mensen die miljoenen vermaken. Hij is de enige die uitzicht kan geven aan het leven. Zelfs in een wereld van aanslagen en de dreiging er van. Zelfs wanneer een herdenking van slachtoffers in Brussel moet worden uitgesteld vanwege de dreiging. Zelfs wanneer de dood je geliefden of zelfs jezelf treft. Wie zich toevertrouwt aan die ene Goddelijke Held Jezus Christus die het onvoorstelbare deed: de dood en de duivel overwinnen. Wie zich aan Hem toevertrouwt met belijdenis van eigen schuld die leeft en blijft leven. Die gaat door de dood heen naar de hemel en de nieuwe aarde. Die ontvangt door Christus dood en opstaan het onverwoestbare leven! 

 

PAASFEES 
 

Die graf van die Here Jesus was verseël. Die wagte het voor die graf gestaan. Hulle moes daarvoor sorg dat niemand die Here Jesus se liggaam kon steel nie. Niemand het die Here Jesus se ligaam kom steel nie. Nogtans het dit Sondagoggend geword en die seël is verbreek. As jy mooi kyk, sien jy dat nie meer Romeinse wagte voor die graf staan maar dat wagte uit die hemel hulle plek oorgeneem het. Die groot steen is van die graf gerol en daarop sit een van die hemelse wagte: 'n engel.
Die HERE het gewys dat nie die wêreld die baas is nie maar die hemel! Dit is nie die dood wat heers nie maar die lewe. Dit was nie mense van die aarde wat Jesus se liggaam gesteel het nie maar die Vader in die hemel het Christus uit die dood opgewek! Ons sien daar by die graf dat nie skepsels alle mag in hemel en op aarde het nie maar die HERE wat in die hemel woon. Hierdie boodskap is so goed. Dit wys vir ons dat nie wat ons op die aarde sien die laaste woord het nie. Nie wat ons op die aarde sien, moet ons lewe vandag en môre lei nie. Dis ook nie nodig nie. Dis nie nodig om te sê dat die lewe nie meer is as wat onsop hierdie aarde sien nie. Christus het uit die dood opgestaan. Die wagte van de aarde is deur hemelse wagte vervang. Die plek van die dood het 'n hemelse plek van ewig lewe geword! Ons mag weet dat as die Here Jesus terugkom die hele aarde die plek van ewig lewe word vir wie op aarde deur geloof met Christus verbind was en is. Wie Christus wil volg en hemels op aarde wil leef, is op pad na die aarde waar die lewe vir altyd oorwin het.

 

NUWE LIED
 

Psalm 96:1 Die digter van hierdie Psalm roep ons op om vir die HERE te sing. Hy roep ons op om 'n nuwe lied te sing. Die nuwe lied is hier dan Psalm 96. Dit was toe die nuwe lied wat die Heilige Gees gegee het. Ons moet altyd bedink dat die Psalms baie spesiaal is. Die woorde van die Psalm is die woorde wat die HERE self gegee het. Die Psalms verdien altyd die ereposisie in die kerk. 
Die Gees sorg in die geskiedenis ook vir ander liedere wat trou aan die hele inhoud van God se Woord gemaak word. Die groot ding is dat dit wat ons sing vanuit God se Woord kom en nie ons eie fantasie is nie. Ons het dan so baie om oor te sing. Dit gaan om God se groot dade. Dit gaan daarom dat ons hart gerig is op die HERE en op Sy werk. Dan gaan ons raaksien dat ons baie rede het om te sing. Om die HERE groot te maak. Dan kom aan ons loflied op Hom nooit 'n einde nie. Laat ons steeds vol verwondering as God se kinders leef en sing. Dan gaan ons in hierdie wêreld die mense oproep om saam te sing en dus om saam te glo. Die HERE verdien dit, Hy het daarop die reg en dit is verlossend goed vir die mense! Ons het regtig 'n Woord vir die wêreld!

 

SING!
 

Psalm 96:1 Die Gees roep ons op om te sing. Om die HERE te eer. Sing voor die HERE. Dit beteken dat ons dit voor Sy oë doen. Dat ons ook graag wil hê dat Hy sien dat ons Hom die lof en die eer bring. Dat ons ons afhanklikheid in ons sing bely. Dat ons in wat ons sing Hom bid om vergifnis, bid vir alles in ons lewe. Hoekom wil ons hê dat Hy dit sien en hoor? Nie omdat ons so goed in Sy oë moet lyk nie. Ons wil dat dit die HERE bly maak. Ons wil dat ons sing soos die offers 'n lieflike geur vir die HERE is. So leer ons om met ons hele lewe op die HERE gerig te wees. Hy is dit wat ons die lewe gegee het. Hy is dit wat ons vandag laat leef en vir elke asemhaling in die toekoms is ons van Hom afhanklik. Die Gees wil ons leer om elke oomblik regtig voor en vir Hom te leef. 
Dit maak ook regtig sin. Dit is nie vir niks nie dat die Gees die hele aarde oproep om voor die HERE te sing nie. Die HERE is naamlik die Skepper van alle dinge. Alles wat jy kan sien en ook wat jy nie kan sien nie maar nogtans daar is. Die HERE het alles gemaak en het daarom reg op die dank vir al die goeie dinge wat op hierdie aarde is. Alles wat nie goed is nie het ons as mense deur die sonde in God se goeie skeppng gebring. Die duiwel was 'n goeie engel wat in opstand teen God gekom het en so deur eie skuld sleg geword het. Die HERE is so genadig dat Hy ons weer 'n lewe wil gee waaruit al die slegte vir altyd verdwyn het. Deur die geloof in Christus. Laat ons die wêreld oproep om tot Christus te kom. Om van Hom met vreugde te sing!

 

TOT EER VAN DIE HERE
 

Psalm 96:2 Wat is die doel van die sing van die Psalms en van die geestelike liedere? Dit is dat ons sing tot eer van die HERE. Dat ons Sy Naam loof. Dit beteken dat ons groot van die HERE praat. Dat ons sing daardeur beheers word. Dit gaan daarom dat ons dit wat die HERE vir ons wil gee, dit wat regtig goed is, verkondig. Dat ons doel is dat ander mense hoor van die HERE en die verlossing wat Hy deur Christus wil gee. Dat net in die Drieenige God die goeie, die onsterflike, die toekoms wat goed is en bly gevind kan word.
Dit is wat ons in vers 2 lees. Dit leer ons om nie ons eie gevoelens in die middelpunt te sit as dit om die sing in die huis en in die kerk gaan nie. Dit gaan in die eerste plek nie daarom dat ons lekker voel nie. Hoe leer jy om met jou hart reg te sing, te sing tot God se eer? Om met jou hart daarin ook jou blydskap te vind? Die antwoord vind jy as jy daaroor nadink dat dit om God se Naam gaan. Dit beteken dat die HERE self soos Hy Homself aan ons in Sy Woord en in Sy dade gewys het vir ons ons God en Vader is. Dat ons Hom regtig wil ken en eer soos Hy vir ons in die Bybel vertel wie Hy is. Dat ons ons denke, ons gevoelens wil vernuwe en verander volgens wat Hy ons vertel en wys. Ons vra die Gees om so in ons te werk dat ons hart en ons verstand al meer ooreenstem en bly raak oor wie die HERE, wie Christus regtig is. Dan gaan 'n mens regtig opbloei. Dan leer jy die werklikheid sien en die HERE eer en loof.

 

WOORD VOOR DE WERELD
 

Psalm 96:3 Zingen voor de HERE. Wie zingt laat dingen horen. Dan houdt je het niet voor jezelf. Je hebt echt iets te vertellen. Dat zie je ook in onze Psalm. Het zingen laat ook zien dat je juist aan mensen die niet geloven wilt laten horen wie de HERE is. Wat Hij gedaan heeft en ook nog zal doen. Daarbij mag je ook niet vergeten wat Hij gedaan heeft. We zingen niet maar voor onszelf. Het is ook zo dat als het goed is onze kerkdeuren openstaan. Dat we er naar uitzien dat mensen die Christus niet kennen naar de kerk komen om het evangelie te horen. Als het goed is nodigen we mensen graag uit om mee te maken hoe we samen als Gods volk zingen en wat er in de kerkdiensten verkondigd wordt. Hoe goed is het dat mensen horen wat het echte evangelie is. Dat vraagt van ons ook dat we op die andere mensen gericht zijn. Dat we ook in de taal van onze eigen tijd willen laten zien en horen wat leven met Christus betekent in het leven van 2016. Om te laten horen hoe nodig en goed het is om bij de HERE te horen. Hoe nodig en vol van troost het is om bij Christus te komen met je schuld en zonden en vergeving te krijgen. Hoe goed is het om te laten zien dat je alleen door het leven met Christus toekomst hebt. Een toekomst die in een woord door Gods genade fantastisch is. Niet stuk te krijgen. Zingen voor de HERE betekent ook dat je wil getuigen in de wereld van vandaag. Dat je bewogen bent over mensen die niet geloven en ze zo graag voor Christus wil winnen.

 

VERTEL DIT AAN DIE MENSE!
 

Psalm 96:4 Hoekom sou ons van die HERE vertel aan ander? Hoekom sou jy by ander die verlange wil wek om ook as kind van God te lewe? Is ons eintlik nie 'n bemoeial as ons ander van Christus vertel nie? Is dit nie beter om almal hul eie geloof of ongeloof te laat hou en verder daaroor nie te praat nie? Dit is hoe toenemend deur mense gedink en gepraat word.
Nogtans roep die Heilige Gees ons in Psalm 96 op om ander van die HERE te vertel. 'n Groot rede om dit te doen word in ve
rs 4 genoem: "Want die HERE is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al die gode." Ek begin nou by die laaste. Die HERE is gedug bo al die gode. As jy let op al die magte wat bestaan dan staan die HERE uit! Al noem jy allerhande magte wat in die skepping is gode nogtans is daar niemand soos die HERE nie. Hy is die ene unieke God. Hy is altyd in beheer. Selfs die duiwel en die demone, selfs die hemeliggame, selfs die sterkste diere hulle moet luister na die HERE. Die verering van al hierdie dinge as gode is sonder waarde. Die enigste wat dit doen is om God se boosheid oor jou lewe uit te roep. Wie sonder die HERE leef, wie sê dat geen God bestaan nie is so arm! Hy ken nie die werklikheid en leef sonder die redding van sy sondes en skuld. As jy hierdie dinge raaksien gaan jy ander nie van die HERE vertel omdat dit jou siening is nie. Dan wil jy so graag dat ander gaan deel in die rykdom, die verlossende rykdom wat in die lewe met die HERE daar is. Deur Christus ons Heiland.

 

BEWOGEN
 

 

Psalm 96:5 Waarom zou je aan de mensen om je heen over de HERE vertellen? Waarom wil de kerk van Christus het evangelie uitdragen overal op de wereld? Als het goed is niet om een machtsfactor op deze wereld te worden. In de geschiedenis zie je altijd weer dat er tijden zijn waarbij je je afvraagt of het in de eerste plaats om macht gaat of om het evangelie zelf. Zo is het in deze wereld. Toch mag ons dat er nooit toe brengen om te zeggen: Laat ieder geloven wat hij nu gelooft en verder praten we niet. Waarom is dat niet de goede houding? Want het is toch zo dat veel mensen dan heel vriendelijk naar ons zouden kijken. Dat zou nu politiek correct zijn. Geloven is toch een privezaak, iets voor achter de voordeur?! 
Een belangrijk deel van het antwoord lezen we in onze tekst vandaag: "Want al de goden van de volken zijn afgoden". Als we als gelovigen stil blijven zijn we heel onbarmhartig bezig. Dan zijn we eigenlijk moordenaars. Mensen die weten dat alle goden buiten de HERE uiteindelijk niets voorstellen. Mensen die weten dat wie op zichzelf vertrouwt en zegt dat je na de dood er gewoon niet meer bent zichzelf bedreigt. Ieder die niet met Christus als zijn of haar Verlosser en God leeft, gaat verloren en heeft een ellendige toekomst. Zou je dan stil blijven? Wie van andere mensen houdt, kan niet stil blijven. Je wilt dan juist uit liefde en bewogenheid de ander van de HERE vertellen en bij Christus brengen.

 

AFGODE
 

Psalm 96:5 Dit is diep woorde as ons in vers 5 lees: "Want al die gode van die volke is afgode, maar die HERE het die hemele gemaak." Dit is vir ons belangrike woorde as mense dink dat hulle vir jou kan vertel hoe die heelal deur 'n oerknal ontstaan het. Dat die lewe wat ons nou ken so geword het deur die ewolusie en deurdat die sterkste oorleef het. Dit is vandag nog altyd so dat dikwels die sterkste of die groep wat die sterkste is oorwin. As mense vertrou op hul eie denke wat nie verder gaan as wat ons nou in die skepping sien of selfs op nog minder deurdat ons vertrou op ons eie voorveronderstellings gaan dit verkeerd. Die voorveronderstelling is by baie mense dat die HERE nie die hemele gemaak het nie. Dat dit deur die toeval van die oerknal gebeur het. Jy moet mooi daarop let dat as mense sê dat God dit deur die oerknal gedoen het dit nog altyd van die voorveronderstelling uitgaan dat dinge so moet gebeur het soos ons met ons verstand kan uitdink. Mense beskuldig jou as jy sê dat die HERE alles gemaak het dikwels daarvan dat jy 'n godsdienstige voorveronderstelling het wat jy die wetenskap indra. Dit is eintlik snaaks want hierdie mense dra hulle eie voorveronderstelling dat dit nie anders kon gebeur het soos ons mense kan bedink die wetenskap in. Hulle glo in die mens en die skepping soos die nou funksioneer as gode. Hier staan nie geloof en wetenskap teenoor mekaar nie maar twee soorte van geloof. Die HERE is God, die Enigste. Laat ons op Hom bou.

 

TOEKOMST!
 

Psalm 96:5,6 We hebben als christenen de wereld echt iets te vertellen. Iets dat voor ieder mens levensbelangrijk is. Het is werkelijk een geweldige boodschap die we de wereld hebben in te brengen. Wij mogen Hem kennen die alles gemaakt heeft. Niet als een God die wat met Zijn schepping speelt en niet om Zijn schepselen geeft. Nee, als de Almachtige God die met liefde de wereld gemaakt heeft en van wie Zijn liefde naar ons uitgaat. Als de God die jouw Vader wil zijn en die jou wil dragen door het leven naar de hemel en daarna naar Zijn nieuwe schepping. Hij is de God die in alles schittert van Zijn grootheid. In Zijn grootheid wil Hij onze Vader zijn en mogen wij als Zijn kinderen dicht bij Hem zijn. Hij heeft zelfs Zijn Zoon gegeven voor opstandige mensen die zich in geloof weer aan Hem overgeven. Wat hebben we de mensen op de wereld veel te vertellen. Wat hebben we een positieve boodschap waarbij we anderen mogen oproepen om te buigen voor de HERE zodat ze altijd in liefde gedragen worden. Dan kan er nog zoveel spanning op de wereld zijn, Dan kan het in je leven een uitzichtloze chaos lijken, Dan kan het zijn dat je met je levensweg worstelt. Toch hoef je als kind van God niet wanhopig te worden. Je mag weten dat al die moeilijke dingen eens ophouden en er een eeuwigheid komt waar alleen het geluk je toestraalt. Die goede boodschap mogen we de wereld en elkaar met de oproep tot geloof en bekering voorhouden. Wat een geweldige God en Vader hebben we!

 

GODS GROOTHEID
 

Psalm 96:6 Wat zie je in het heilgdom van de HERE? Gods macht en glorie! Als je in de tempel was en je keek er rond met gelovige ogen, je luisterde daar met een gelovig hart dan zag en hoorde je de grootheid van de HERE. Het schittert dan naar je toe. Om jou onder de indruk van de HERE te brengen. Als je dat nu eens op onze tijd betrekt en je denkt aan de kerkdiensten waar we de HERE ontmoeten, zie je waar het in de kerkdiensten om moet gaan. 
Om de grootheid van de HERE! Om Zijn geweldige werk wat Hij in Christus gedaan heeft. Het gaat om Hemzelf als de Drie-enige God! Dat we Hem leren kennen in Zijn heiligheid en liefde. Dat we naar Hem vol ontzag en bewondering leren opkijken en daarom Hem willen dienen. Om dat dan ook te willen overdragen aan mensen buiten de kerk om ze daar te brengen zodat ze die enige en grote God zullen ontmoeten en dienen. Christus leren kennen als de Verlosser die ze als hun Heer willen dienen. Dan leer je af dat het in de kerkdienst over ons, over mij moet gaan. Dan leer je af om te zeggen dat raakt me niet en dus is het geen goede kerkdienst. Ik voel me er niet goed bij wat er nu gezegd is en dus was het geen goede kerkdienst. Dan leer ik steeds weer om te vragen of wat er gezegd is volgens Gods eigen Woord is en dan leer ik bidden: HERE geef me een hart dat geraakt wordt door wie U echt bent en dat ik zo de echte Christus leer dienen. Niet de God en de Christus zoals ik die volgens mijn gevoel en gedachten wil hebben. Dat is namelijk niets anders dan mezelf bedriegen.

 

GOD DE EER GEVEN
 

Psalm 96:7 Dit is iets tussen 'n meditasie en enkele gedagtes deel in. Die Gees roep ons op om die HERE te loof. Om Hom die eer te gee wat Hom toekom. Die eer is ons hele lewe, ons hele bestaan. Hy is dit dan ook wat gee om verlof te kan hê en dit met jou kinders te kan deel. Dit is dan ook die HERE wat jou laat geniet van mekaar en ook van die pragtige natuur wat Hy geskep het. Hoe indrukwekkend as jy by die see staan en die branders kom. Jy sien die rotse en die berge en die apies is rondom jou. Die HERE is die wonderlike God. Die enigste wat selfs my Vader wil wees. Selfs van my met my gebreke en sondes. HERE dankie. Dan sorg Hy dat jy besig kan wees met wat Hy gedoen en gesê het. Dan gaan ook in jou vakansie jou gedagtes uit na die eie gemeente, na die kerke hier in Suid-Afrika, na broers en susters wat in kerke is waar al meer afwyking van Gods se Woord sigbaar word. Jy bid vir almal om saam die HERE in waarheid en liefde te dien. Christus sorg vir Sy kerk. Dan kom ook die gedagtes wat 'n mens kan doen en wat dinge is waaroor verder gepraat moet word. So ontstaan in die vakasie die gedagte om 14 lesings te gaan hou met bespreking. Juis oor de lewe met de HERE in ons tyd. Voorlopig het die volgende idee ontstaan met as tema:
CHRISTEN-ZIJN IN DE 21E EEUW
Eerlijk leven voor God en tegen de duivel
1.God en duivel
De beslissende strijd
2.Leven voor wie?
Waarom?
3. Wat God ons leert
Zonder compromissen het evangelie aannemen en uitdragen
4. Wat van aanpassingen aan cultuur, tijd, en omstandingheden?
5. Hoe verdedig je je tegen de duivel?
6. Hoe val je de duivel aan?
7. Eerlijk leven voor God wordt aangevallen
8. Tactieken van de duivel 1
9. Tactieken van de duivel 2
10. Hoe leer je heilig leven?
11. Wat is heilig leven? Persoonlijk leven -discipline in je leven met de HERE
12. Wat is heilig leven? In de gemeente, in je omgeving, tegenover mensen die vijandig zijn.
13. De duivel verslaan
14. De duivel verslagen. 
Ook hierbij bidden we om Gods zegen en dat als Hij geeft dat het uitgevoerd wordt Zijn zegen geeft.

 

GOD SE VOORHOWE
 

Psalm 96:8 Die HERE weet wat 'n mens nodig het. Hoe goed is dit om die HERE te kan ken soos Hy Homself in Sy Woord geopenbaar het. Hy wys ook in die geskiedenis en die natuur dat hy regtig die een God is soos Hy Homself in die Bybel laat ken. 
Hoe goed is dit dan ook weer om vanuit die ontspanning en die nuwe krag wat Hy in vakansie en verlof gegee het in Sy diens te kan staan met die opdrag wat Hy jou en my op ons eie plek gegee het. Wat die plek ook is. Of dit nou 'n plek is wat by mense in aansien is of dat dit nie so is nie. Ons vind mekaar as dit goed is altyd weer in God se voorhowe. Dit beteken dat ons mekaar altyd weer vind in Christus se kerk. Daar waar die HERE ons nooi om na Sy stem, na die ware evangelie te luister. Ons ken nadat Christus die beslissende offer aan die kruis gebring het die voorreg om orals op die wêreld as God se volk te kan saamkom. As ons dit doen in waarheid en liefde is Christus in ons midde. Ons kan nie as God se kinders staande bly as ons nie elke week weer wil luister na die regte verkondiging van God se Woord nie. As ons nie trou daar wil kom waar alles van Hom spreek nie!
Wie in God se voorhowe is, is in God se huis. Ek hoop my taak weer op te vat om juis as dienskneg van die HERE net Sy Woord te kan en wil verkondig en uitdra. Om saam met God se volk in praktyk te bring wat ons in Psalm 84 lees: "Waarlik, een dag in U tempel is beter as duisend daarbuite. Ek staan liewer by die drumpel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God." vs 11

 

SAMEN LUISTEREN
 

Psalm 96:9 In Psalm 96 waar grote nadruk gelegd wordt op het uitdragen van het evangelie zie je ook hoe belangrijk het is om samen als gemeente met het Woord van God bezig te zijn. Om samen in de kerk te luisteren naar de HERE. Hoe belangrijk het is om samen met Gods volk in diepe eerbied naar de kerk te komen om de HERE daar samen op een bijzondere manier te ontmoeten. Missionair bezig zijn en trouw en vol eerbied naar de kerk komen is geen tegenstelling. Het gebeurt in onze tijd nogal eens dat het wel als een bijna of hele tegenstelling naar voren wordt gebracht. Laten we even heel eerlijk wezen: als we Gods wijsheid in Zijn Woord lezen is dat klinkklare onzin. Zo mag het niet en is het niet goed. Laten we dat ook hardop zeggen. Dan leren we ook samen vanuit Gods wijsheid Gods volk te zijn dat het evangelie graag wil uitdragen en graag elke week vol eerbied naar de HERE gaat en daar anderen mee naar toe willen nemen. Dat mensen die de HERE niet kennen ook aan ons zien en horen dat we echt naar de HERE opkijken als die geweldige God voor wie we buigen in ons leven. Voor wie we in liefde beven vol eerbied. Beven vol verwondering dat we Gods kinderen mogen zijn door Christus en dat zoveel andere mensen toewensen!

 

BEEF VIR DIE HERE
 

Psalm 96:10 In eerbied vir de HERE lewe. Dit beteken dat jy vir die HERE bewe. Dit is iets wat in ons tyd as snaaks ervaar word. Volgens baie mense behoort beef vir die HERE nie by God se liefde nie. Dit is volgens hulle nie moontlik om van iemand te hou as jy vir Hom beef nie. Beef sou beteken dat jy bang vir Hom is en liefde en angs gaan nie saam nie. Jy kan dit ook in die Bybel lees: "Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie." 1 Joh 4:18
Nogtans roep die Gees in ons teks die mense, ook die gelowiges op om voor die HERE te beef. Hoe is dit dan moontlik? Ons sien die kombinasie van die HERE liefhê en in diepe eerbied vir Hom leef baie mooi in Psalm 2: "Dien die Here met vrees, en juig met bewing." vs 11 Wat is nou die vrees, die beef wat by die ware geloof behoort? Dit is nie angs wat vir afstand tot die HERE sorg nie. Dit is nie die bang wees wat daarvoor sorg dat jy die ander eintlik nie wil ontmoet nie. Dat jy probeer om op afstand van die HERE te bly nie. Dit is dat jy vol liefde en eerbied na die HERE opkyk. Dat jy met al jou aandag na die HERE wil luister en juis deur Christus offer vir jou die wonder ken dat jy deur die vergifnis naby die HERE mag leef. Dit deur die werk van die Gees ook wil doen. Die ware liefde leer jou die grootste eerbied vir die HERE. Jy leef nie vir die HERE omdat jy bang vir Hom is nie maar omdat jy geleer het om God se Seun te kus!

 

HOE VERDER?
 

Psalm 96:10 Dit is 'n wonderlike teks vir die omstandighede waarin die wêreld nou is. Die onrus is groot na die daad van terreur in Nice, na die poging tot staatsgreep in Turkye. Ons sien rondom ons so baie geweld, korrupsie en onreg. Mense raak bang en moedeloos. In ons teks gee die HERE ons die opdrag om aan alle mense te sê: Die HERE is Koning!
Dit lyk asof die wêreld aan die brand geraak het. Hoe moet dinge verder? Dit lyk asof dit in die wêreld een groot deurmekaarspul word. Waar kan ons nou nog op bou? Waarin vind ons nou nog ons rus en vertroue? Die Gees vertel ons dat die HERE regeer en dat wat mense ookal doen die HERE met die aarde Sy doel gaan bereik. Hy laat hierdie wêreld nie in chaos vergaan nie. Die wêreld staan vas omdat die HERE regeer! Dit lyk asof mense wat van geweld en onreg hou die wêreld vir altyd in ellende onderdompel. Dit lyk asof die reg van die geweldenaar mense tot wanhoop kan bring. Dit lyk asof die geweld oorwin. Die Gees maak in ons teks duidelik dat dit nie so is nie! Want wat gaan gebeur? Dit; "Die HERe sal die volke regverdig oordeel." Niemand ontkom aan God se regverdige oordeel nie. Die geweldenaars, hulle wat hulself deur mag en korrupsie ten koste van ander verryk, sal deur die HERE veroordeel word. Hul ontvang hul verdiende straf. 'n Ewige straf. Hulle wat op Christus hul lewe gebou het en deur die onreg op aarde swaar getref is, ontvang die ewig gelukkige lewe. Die HERE bemoedig ook in die swaarste omstandighede!

 

DIE GOD BESTAAT NIET
 

Psalm 96:11 Hemel en aarde worden opgeroepen om blij te zijn. De hele schepping wordt opgeroepen om voor de HERE te juichen. Dat betekent dat de HERE als de Schepper en de Koning toegejuicht wordt. In de wereld van vandaag en in de geschiedenis zijn veel mensen toegejuicht en werden ze later door vaak dezelfde mensen afgedankt en zelfs vermoord. De HERE Jezus moest het meemaken hoe de volksgunst in een heel korte tijd kan veranderen. Je ziet ook in de wereld van vandaag hoe christelijke landen in enkele tientallen jaren van kleur kunnen verschieten. Hoe er ineens een heel ander waardepatroon onder mensen komt. Zelfs onder mensen die zeggen de Bijbel serieus te nemen. Wat wij de grote lijnen van de Bijbel vinden blijven in stand maar de de rest moet wel aangepast worden aan ons waardepatroon vandaag. De normen van de Bijbel passen niet meer en werken niet meer. De Bijbel wordt dan ineens een heel complex boek genoemd en de uitleg daarvan zou ook heel moeilijk zijn. Vooral voor onze tijd. Het zijn vaak woorden die er voor zorgen dat we ons eigen beeld van God maken en niet meer de echte God toejuichen maar God zoals wij Hem willen hebben. Het is alleen zo dat die God niet bestaat. Als je eens voor de HERE, als je eens voor Christus verschijnt blijkt dan dat je de HERE niet hebt toegejuicht en niet volgens Zijn wil hebt geleefd. Tot je beschaming. Tot je schuld. Wij moeten onszelf eens wat minder serieus nemen en de echte God toejuichen met hart en ziel Dan komt het pas echt goed. Ook met onszelf. Dan nemen we onszelf serieus als schepsel van God!

 

HOE GROOT IS DIE HERE!
 

Psalm 96:11,12 Nie net die mense nie maar die hele skepping word opgeroep om bly te wees en die HERE te loof en te prys. So wys de Gees dat die hele skepping God se skepping is. Die skepping weet dit. Die diere en die plante en alles wat in die skepping bestaan word opgeroep om bly te wees. Dit klink dalk vir jou snaaks. Nogtans is dit nie so nie. Alles op aarde het naamlik rede om hartseer te wees. Alles ly naamlik onder die mens se sonde. Die vrede het ook in die natuur verdwyn. Die dood en sy gevolge het ook in die natuur gekom. Die natuur het self nie die krag om dit te herstel nie. Die verlossing wat die HERE beloof het en waar Christus vir gekom het, is ook vir die natuur rede om bly te wees. Ook die natuur het daardeur toekoms. Ons lees dit baie mooi en duidelik in Rom 8: "Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaring van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe - nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het - in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die vergankelikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God." Vs 19-21
Hoe wonderlik en groot is die Here God!

 

VROLIJK VOOR DE HERE
 

Psalm 96:12,13 De oproep klinkt om vrolijk voor de HERE te zijn. Er is echt reden om blij en vrolijk te zijn. Leven met Christus is geen zwaar leven. Het is het leven waarbij de zware last van je leven weggenomen is. Het is het enige leven waarbij je zorgen voor nu en de toekomst niet hoeft weg te feesten. Het is het enige leven waarbij je niet bang voor de dood hoeft te zijn. Het is het enige leven waarbij er bij jou geen angst voor Gods oordeel hoeft te zijn. De hele schepping kan vrolijk zijn want de HERE zorgt er voor dat de schepping door Christus eeuwige toekomst heeft. Dat zagen we gisteren heel duidelijk. Je kunt zuchten over dingen die je nu meemaakt, je kunt het nu moeilijk hebben. Je kunt nu balen van jezelf omdat je de verkeerde dingen bij jezelf weer zo duidelijk ziet. De Geest wijst je de weg naar Christus, naar de vergeving en het nieuwe leven. Dan is er alle reden tot dankbaarheid, tot vrolijkheid. Ook als je denkt aan Gods oordeel op de dag dat de Here Jezus terugkomt op de wolken. Want mensen die op deze wereld anderen het leven zuur maken, mensen die graag met geweld en ondrukking zichzelf handhaven, mensen die door terreur anderen doden ontvangen dan voor altijd hun verdiende oordeel. De HERE maakt de nieuwe aarde daar voor altijd vrij van. Voor wie in liefde voor de HERE leeft is er alle reden tot vrolijkheid!

 

IN GEREGTIGHEID EN TROU
 

Psalm 96:13 Vol blydskap uitsien na die dag wat die Here Jesus terugkom op die wolke. Dit is God se bedoeling dat ons so in die lewe staan. Dit is nie Sy doelwit dat jy angstig is as je aan die dag dink dat die HERE die wêreld sal oordeel in geregtigheid nie. Let daarop dat dit in geregtigheid en trou sal gaan gebeur. As die HERE sê dat dit in geregtigheid en trou gebeur,  is dat vir 100% seker. Die HERE is altyd trou aan wat Hy beloof! 
Wat beteken dan dat Hy op daardie dag sal oordeel in geregtigheid en trou? Dat Hy elkeen wat teen wat regtig goed is ingeleef het, sal straf. Dat elkeen wat hom op Sy woord nie bekeer het deur Sy oordeel getref sal word en vir hom of haar geen plek op die nuwe hemel en aarde sal wees nie. Op die nuwe aarde is daar geen enkele plek vir sonde en onreg nie. Beteken dit dat ek tog bang moet wees? As jy jou eie dinge wil doen en 'n deel van jou lewe nie aan Christus wil onderwerp dan het jy rede om angstig te wees. Vir wie by Christus sy lewe bring en vanuit die vergifnis regtig vir die HERE wil leef is bang wees glad nie nodig nie. Die HERE het beloof om jou met die geregtigheid, die volmaakte lewe van Christus te beklee. Die HERE is trou. Hy doen wat Hy beloof het. Dan word die dag van Christus se wederkoms vir jou 'n heerlike dag. Om na uit sien!

 

IN CHRISTUS'  HAND
 

Filippenzen 1:1,2 De gemeente in Filippi is de oudste in Europa. Filippi is de plaats waar Paulus vanuit Troas in Europa kwam. Lydia de purperverkoopster was de eerste die hier tot geloof kwam. Zij was een vrouw die niet van Joodse afkomst was. Paulus wordt in deze stad dan gevangen genomen. Samen met Silas. Door het ingrijpen van God komen ze vrij en komt de gevangenbewaarder met zijn gezin tot geloof. Dat is het begin van Christus' gemeente in Filippi. Deze stad is een Romeinse kolonie in Griekenland. Dat betekende dat hier alles ging zoals in Rome. Hier woonden ook veel Romeinen en ook veel van hen die met pensioen waren gegaan. De stad ademde in Griekenland een Romeinse sfeer. Juist in zo'n stad wil Christus Zijn eerste gemeente in Europa. Zijn eerste kolonie die laat zien wie de echte grote koning is die eens totaal overwint. Die eens door alle machthebbers wordt vereerd omdat ze niet anders kunnen. Niet de keizer van Rome of welke machthebber regeert maar Christus. Dat mogen we ook weten bij de slachtoffers die door bijvoorbeeld terreurdaden gevallen zijn. Niemand krijgt de terreurstrijders volledig in zijn macht. Als Christus met macht en glorie verschijnt maakt terreur en ongeloof voor eeuwig geen enkele kans meer. Paulus en Timotheus die de gemeente van Filippi groeten mogen het machtige evangelie van Gods vrede en genade verkondigen dat eens totaal zal heersen op de aarde. Op die aarde mogen dan de heiligen, de gelovigen leven. Morgen DV meer over de heiligen.

 

DE GEKRUISIGDE CHRISTUS   

 

1 Korinthe 2:2 "Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd."
Goede Vrijdag. Een bijzondere dag. Een dag die ons elk jaar weer bij het sterven van Jezus Christus aan het kruis bepaalt. De boodschap van Christus als de gekruisigde moet altijd weer gebracht worden. Wanneer niet over Christus' lijden aan het kruis gesproken klinkt de echte goede boodschap niet. Wanneer we niet horen dat Jezus Christus als de zondeloze aan het kruis de straf droeg voor schuldige mensen die tot God vluchten horen we maar een verhaaltje. De kern van Zijn lijden aan het kruis is dat Hij Gods straf over de zonden van wie gelooft op zich genomen heeft. Waar dit niet duidelijk als de beslissende boodschap gebracht wordt, hebben we met lege woorden en een vertoning te maken. Bij de lijdende Christus aan het kruis hoort ook de dwaasheid van de prediking. Dat zie je heel duidelijk in 1 Korinthe 2:1. Paulus is niet met indrukwekkende woorden, met een indrukwekkende presentatie tot de Korinthieërs gekomen. Dat was maar niet toevallig. De HERE heeft dat zo gegeven met deze bedoeling; "opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God." vs 5 Niet onze overtuigingskracht brengt mensen tot geloof maar de Geest die door het eenvoudig verkondigde Woord werkt. Het is Goede Vrijdag als we vandaag in alle rust en eerbied de verkondiging van de lijdende en gekruisigde Christus horen die in onze plaats Gods boosheid en straf voor onze zonden moest doorstaan. Dan sta ik beschaamd. Dan sta ik bij het kruis met mijn schuld. Niet als toeschouwer maar als iemand die mijn schuld belijdt. Dan vraag ik om de opstandingkracht van Christus om in het nieuwe leven al meer te staan als vijand van de zonden en de duivel. Dan prijs ik God dat Hij mij dat om Christus door Zijn Geest wil geven. Goede Vrijdag zo en niet anders!

 

Mattheus 27:66 "Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly."
Die Here Jesus is begrawe. Sy stem klink nie meer op hierdie wêreld nie. De enige stem wat woorde van lewe kan vertel en daardie lewe ook kan gee, swyg. Die kerk en die wêreld wil dat dit so bly. Op die inisiatief van die kerk is 'n wag na die graf gestuur. Die grafte is ook verseël. Die Here Jesus se liggaam moet in die graf bly. 
Jesus se leerlinge verwag nie dat hulle Meester weer lewendig sal word nie. By hulle is verslaentheid. Hulle weet nie meer wat die toekoms vir hulle beteken nie. Hulle het so gehoop en verwag en nou is niks meer daarvan oor nie. Hoekom het die Here Jesus na die wêreld gekom? Was hy net 'n goeie mens maar nie God se Seun nie? Was wat die Here Jesus verkondig het grootpratery? So lyk dit op hierdie Saterdag. Hy lê in die graf. Dit het tyd geword om Hom te vergeet en sonder Hom die lewe weer op te vat. Hoe sal die onreg en die dood te eniger tyd van hierdie wêreld verdwyn? Die wag van die owerheid, wat die Here Jesus onregverdig veroordeel het, staan op inisiatief van die kerk, wat jesus veroordeel het, by die graf. Alles wys daarop dat die onreg vir altyd oorwin het. 
Die heerlike is dat dit nie daardie Saterdag gebly het nie. Juis as alles daarop wys dat Jesus se lewe nie sinvol was nie bly God se belofte staan dat die Christus uit die dood sal opstaan. Al dink niemand op aarde daaraan nie. Die HERE maak waar wat Hy beloof het! Dit kan die wêreld en die valse kerk, hoe magtig hulle ookal is, nie teenhou nie! Ons kyk uit na môre!