Samenvatting preek Lukas 15:11-24

09-06-2018 07:02

SAMENVATTING PREEK LUKAS 15:11-24    10 JUNI 2017

 

De Here Jezus gaat verder met zijn beantwoorden van het verwijt dat Hij met tollenaars en zondaars spreekt en eet. We letten op de omgang van de liefdevolle vader met de verloren zoon. Dat laat ons ook zien hoe wij zijn.  

DE ONVOORSTELBAAR GROTE LIEFDE VAN GOD VOOR DE ZONDAAR DIE TERUGKEERT

  1. De jongste zoon trekt weg
  2. De jongste zoon keert terug
  3. De vader ontvangt hem in onvoorwaardelijke liefde

1.  Wij zijn hier zelf ook in beeld want het gaat hier in de eerste plaats om mensen die in het verbond geboren zijn. De jongste zoon is niet tevreden. Hij wil nu al zijn deel van de erfenis en dan uit huis gaan. Dat betekende bij 2 zonen dat hij een derde van de erfenis krijgt. Zie Deut 21:7. De houding van de jongste zoon is er niet een van liefde en eerbied. Hij staat op zijn zogenaamde rechten. Dat kan ook gebeuren in het verbond. Wanneer iemand niet echt in tere liefde voor de HERE leeft maar zegt dat hij of zij gewoon recht op vergeving en eeuwig leven heeft.  In het verbond gaat het om ons hart en onze houding. Een houding van verwondering, eerbied en liefde.  Hierbij ook van belang het ten tweede in vraag en antwoord 117 van de Heidelbergse Catechismus.

De jongste zoon zoekt het niet bij de Vader, niet in het verbond maar in de wereld. Dan kom je bedrogen uit. Ander voorbeeld is Demas. 2 Tim 4:9,10 Mensen vinden het ook vreemd als je voor Christus wilt leven. Ze zien het als een gevangenis. 1 Petrus 4:4

2. De jongste zoon denkt dat hij vrij is. Hij kan doen wat hij wil en genieten van wat hij wil. Geen last meer van Gods geboden. Zolang hij geld heeft, heeft hij veel vrienden. Als het op is, zijn de vrienden verdwenen. Dan komt hij bij de varkens terecht. Varken onrein. Lev 11:7. Er is geen echte liefde meer voor hem.   Hij begint de ellende te voelen. Hij gaat ook zijn schuld tegenover zijn vader zien. Echte schuld en zondebesef. Zo is er de echte bekering die in ons leven nodig is. Je staat niet op je rechten maar vraagt als schuldige vergeving bij de HERE. Dan gaat het je niet om jouw positie. Als je maar dicht bij de HERE in vrede kunt zijn.

3. Hij gaat terug naar zijn Vader. Hij staat niet meer op zijn rechten. Hij gaat zijn schuld echt belijden. Dan zie je het grote wonder. De Vader staat op zondaren te wachten die naar Hem komen op deze manier. Dan staat Hij er voor jou met open armen! Dan is het geen vraag of je wel kind van hem kunt zijn door Christus offer. Dat hoort ook onze houding te bepalen voor mensen die zo tot God komen en deel van de gemeente worden. Niemand is van zichzelf in de gemeente beter dan anderen. Wie in liefde tot de HERE komt daarom met liefde verwelkomen. Wat voor een verleden die ander ook heeft!   Zelf hebben we ook altijd weer nodig om met belijdenis van schuld tot de Vader te gaan.

Dan is er juist feest. Feest in de hemel voor elke zondaar die tot Christus komt. Denk hier ook terug aan de blijdschap in Lukas 15:1-10