Verwerkingsblad van preek over Mattheus 9:36 18 september 2016

16-09-2016 15:41

VERWERKINGSBLAD PREEK MATTHEUS 9:36 ZONDAGMIDDAG 18 SEPTEMBER

 

 

Omdat ik volgende week niet in eigen gemeente voorga, is er nu geen voorbereidingsblad maar een verwerkingsblad. Dit sluit aan bij wat we bij het avondmaal gehoord hebben vanuit Mattheus 9:36. Zoals gewoonlijk is er ook iets voor de kinderen.

 

 

LEESROOSTER

 

Maandag      19 September   Lezen:  Ezechiël 16:1-14     Het gaat hier over het volk Israël. Hoe heeft de HERE aan het begin voor dit volk gezorgd? Zodat ze echt een eigen volk konden worden.

Dinsdag        20 September   Lezen:   Ezechiël 16:48-63   Wat is als je dit leest eigenlijk Gods ontferming?                                             

Woensdag    21 September   Lezen:  Lukas 1:68-80           Je leest in vers 78 over Gods “innerlijke barmhartigheid”.   Het gaat om de ontferming, de liefde die uit Zijn binnenste komt. Wat zegt dat van Gods liefde?     

Donderdag   22 September   Lezen:  Mattheus 14:13-21  De Here Jezus is vol ontferming bewogen. Hij geneest de zieken. Wat zegt die genezing van zieken over wat er met mensen gaat gebeuren die God in liefde willen dienen?

Vrijdag          23 September   Lezen:  Lucas 10:25-37  Wat betekent Gods ontferming voor ons leven met de mensen om ons heen?

Zaterdag       24 September   Lezen:  Lucas 15:11-24  Wat zouden wij doen met een man of vrouw die van de kerk afscheid genomen heeft. Die volop in de wereld geleefd heeft en dan ineens in een arm kloffie de kerk inkomt?

Zondag          25 September   Lezen:  Lucas 15:25-32  Had die oudste zoon niet een beetje gelijk? Waarom had hij geen feest nodig? 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

We hebben het deze week over ontferming. Ik denk dat je dat een moeilijk woord vindt. Ik ga het proberen uit te leggen. Ik doe dat door een verhaal te vertellen dat veel op een verhaal in de Bijbel lijkt. 

Er zijn twee jongens. De ene jongen wil graag bij zijn vader weg. Hij wil gaan doen wat hij zelf wil. Dat is niet omdat zijn vader niet goed voor hem zorgt. Hij heeft de beste vader die er is. Hij krijgt alles wat hij nodig heeft. Zijn vader houdt heel echt van hem. Dat laat zijn vader ook merken. Hij leert zijn kind ook wat echt goed is. Hij waarschuwt hem voor verkeerde dingen.  De jongen wil niet echt luisteren. Hij vindt eigenlijk dat zijn vader zeurt. Hij wil juist die dingen gaan doen waarvan zijn vader zegt dat ze niet goed zijn. Hij wil juist samen met mensen leven die de dingen doen waar zijn vader tegen waarschuwt. Hij wil veel geld uitgeven. Hij wil zoveel drinken dat hij dronken wordt. Hij wil helemaal voor zijn eigen plezier leven.

Hij gaat weg van huis. Hij neemt het geld mee dat hij anders zou krijgen als zijn vader dood zou gaan. Hij is niet van plan weer terug te gaan naar zijn vader. Bij zijn vader mag je veel dingen niet die hij juist wil doen. Dat gaat hij ook doen. Hij heeft veel geld en daarom heeft hij veel vrienden en vriendinnen. Ze willen van zijn geld meegenieten. Na een hele tijd feesten raakt zijn geld op. Dan heeft hij ineens geen vrienden meer. Niemand wil hem helpen.  Ze waren alleen maar vrienden om zijn geld. Hij moet nu werk zoeken. Hij moet hard werken en krijgt heel weinig geld. Hij is heel erg alleen. Hij ziet nu dat geld en verkeerde dingen doen je niet gelukkig maakt. Wat moet hij nu doen? Hij wil zo graag terug naar zijn vader. Eigenlijk durft hij niet. Wat zal zijn vader boos zijn om wat hij gedaan heeft. Dat denkt hij. Hij kan nooit meer echt  kind van zijn vader zijn. Hij gaat maar vragen of hij bij zijn vader als knecht mag werken. Hij gaat op weg. Hij is heel bang. Hij komt dicht bij huis. Als hij het goed ziet, staat zijn vader voor het huis. Ineens rent zijn vader. Hij rent naar hem toe!  Wat is zijn vader blij hem te zien. Het allermooiste voor die vader is dat zijn zoon weer teruggekomen is. Dat hij bij hem wil leven!  Dat hij weer echt bij zijn vader wil horen. Dan zegt die vader dat hij zo blij is. Hij sluit hem in zijn armen. Hij wil nu een echt mooi feest vieren omdat zijn zoon weet huis is.

Ontferming is dat iemand jou helpt en jou weer liefde geeft nadat je iets verkeerd gedaan hebt. Ontferming is ook als jij voor de ander niets kunt doen hij jou toch helpt. Je krijgt toch zijn hulp of liefde. Zo wil de HERE jou liefde geven als jij voor jou verkeerde dingen vergeving vraagt.  Als je Hem vraagt om als een vader voor jou te zorgen.