Voorberedingsblad preek 7 mei 2017 over Openbaring 20:7-10

29-04-2017 15:34

VOORBEREIDINGSBLAD Preek  Zondag 7 mei  2017 over Openbaring 20:7-10

 

LEESROOSTER

 

Maandag      1 Mei    Openbaring 20:1-6       Wanneer je nu nog eens Openbaring 20:1-6 leest. Na de preek van gisteren. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap en waarom?

Dinsdag         2 Mei   Openbaring 16: 1-12    Je leest in vers 1 over de gramschap (1951) of de toorn (HSV) van God? Wat is dat eigenlijk? In vers 10 lees je hoe dat de duivelen treft en toch bekeren ze zich niet. Waarom eigenlijk niet?

Woensdag     3 Mei   Openbaring 16:13-21    In vers 13,14 lezen we hoe de duivel alle krachten verzamelt om tegen God en Zijn volk te strijden. Waarom zouden mensen daaraan meedoen?  

Donderdag    4 Mei   Psalm 87     Waarom is deze Psalm zo belangrijk als je denkt aan de grote strijd van de duivel tegen Gods volk? Wat zegt deze Psalm over waar je de kracht vindt om dan de goede strijd te voeren?

Vrijdag           5 Mei   Jesaja 49: 8-21  Wat beteken vers 15,16 voor jou in jouw leven?

Zaterdag        6  Mei  Mattheus 24:15-28  Wat zegt vers 22 over God en wat betekent dat voor jou? Ook heel praktisch in je leven.

Zondag           7 Mei   Openbaring 21:9-22:5  Noem voor jezelf eens een aantal tegenstelling tussen het Nieuwe Jeruzalem en de poel van vuur in Openbaring 20.  Wat zegt dat ons vandaag?  

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

VERHAAL PAASVIERING 2017 (II)

VLUCHT IN DE NACHT

(een verhaal uit 1568)

 

Bartelt’s vader staat op en gaat naar buiten. Om nog een keer te kijken of alles in orde is. Dan loopt hij naar de schuur. Hij laat de hond Wolf uit de schuur.  “Goed opletten, Wolf!” zegt vader zacht. Hij klopt het dier op de rug, zijn hand streelt over zijn kop. “Waken, jongen!”

Bartelt’s vader kan gerust zijn. De hond zal hem waarschuwen als er gevaar dreigt. Langzaam loopt de boer terug naar de boerderij.

Dan begint de kerkdienst waarin ds Herlijn vertelt van de kruisiging en de opstanding van de Here Jezus. Hoe Hij onze schuld droeg. Hoe Hij opstond uit het graf en liet zien dat Hij de dood en duivel overwonnen heeft. Ds Herlijn roept de mensen op om in de Here Jezus te geloven om niet verloren te gaan maar door Hem gered te worden.

 

De oude Eelsma denkt terug aan de tijd dat hij zelf nog jong was. De mensen dachten toen zo anders. Toen dachten ze dat ze hun plaats in de hemel konden kopen of zelf verdienen.  Nu weet hij wel beter. Hij wordt er blij van als hij ds Herlijn hoort zeggen: “Alleen door het geloof in de Here Jezus kun je echt gered worden.”

Herlijn zegt Amen en kijkt rond. Hij ziet dankbare mensen. Zelfs boer Abels is zo onder indruk van Gods liefde voor zondaren dat hij zijn haat begint te vergeten. Ds Herlijn vertelt na de dienst nog over allerlei dingen die er gebeuren. Hoe de HERE voor Zijn vervolgde kerk in Nederland zorgt.  Bartelt zit achteraf maar luistert gespannen. Ook hij is onder de indruk van Christus’ offer aan het kruis en Zijn opstaan uit de dood.

Maar dan ineens! Er gaat een schok door hem heen. Wolf blaft. Je ziet hoe iedereen verstijft van de schrik. Het is even stil en dan weer het woedende geblaf van de hond buiten. Bartelt weet het: de vijand komt er aan.  Hij kijkt naar moeder. Hij ziet hoe ze haar handen vouwt en stil bidt.  Vader staat op en zegt uiterlijk rustig: “Doe alle lichten uit.” Het is doodstil in de kamer. Vader doet de deur open naar het achterhuis. Vandaaruit kunnen ze als het nodig is meteen het bos in.  

Dan ineens bij al het geblaf  van Wolf klinkt er een scherpe knal. Ze horen het gejank van Wolf. Het is de vijand, de Spanjaarden! Vader doet een andere deur dicht en sluit die af met een sterke en dikke balk. Er is angst. Een van de vrouwen begint te gillen. ‘Stil!’ zegt vader. Ze moeten weg. Vader ’s stem klinkt heel beslist: ‘Hierheen!’  Iedereen staat op. Ze zoeken met hun handen waar ze naartoe moeten. Vader wijst ze naar de deur bij het achterhuis: “Mensen zo snel mogelijk het dichte bos in!” Vader heeft een kleine lantaarn bij zich. Net genoeg om te zien waar hij staat en de deur naar buiten te vinden. Hoe moet het verder? Ze moeten het donkere bos in. Dan ineens horen ze het gebonk op de voordeur. Met de kolf van een geweer. “Maak open!”

“Vlug!”zegt vader. “Bartelt jij gaat met ds Herlijn door het bos naar de boerderij van opa. Jij kent de weg. Ik ga je broertje uit bed halen en dan samen met Homme en moeder weg.” Vader is al in de slaapkamer van Homme.

Bartelt staat met ds Herlijn buiten. Hij moet wegkomen. De angst jaagt door zijn lichaam. Hij weet dat de dood heel dichtbij is. Hij kan net als Wolf zomaar doodgeschoten worden. Dan terwijl hij het bos ingelopen is, is er de hand van ds Herlijn. Herlijn ziet de angst bij Bartelt. Hij zegt: “Mag de Here God ons nu beschermen. Hij kan het!”

Vader staat nu ook klaar met moeder en Homme. Er wordt gebeukt op de deur met de kolven van de geweren. Je hoort hoe de deur aan het versplinteren is. Vader bidt in zichzelf: “HERE wilt u de ogen van de soldaten verblinden zoals U het deed met de inwoners van Sodom bij Lot.” Ook vader met Homme op de arm en moeder verdwijnen in het donker van de nacht en het bos.