Voorberedingsblad preken Openbaring 7 31 december 2016 - 1 januari 2017

24-12-2016 15:55

VOORBEREIDINGSBLAD Preken 31 december en 1 januari Oud en Nieuw 2016-2017

Ik hoop dan vanuit Openbaring 7 te preken

 

 

LEESROOSTER

 

Maandag      26  December   Lukas 2:8-20  Je leest in vers 20 over de blijdschap en de lof van de herders. Hoe staat het met jouw blijdschap over Christus?  Is dat het wat jouw leven stempelt?  Waarom wel of waarom niet?      

Dinsdag        27  December  Ezechiël  Wat is de boodschap van dit hoofdstuk en wat heeft dat ons te zeggen?

Woensdag    28  December   Ezechiël 10: 1-8   Wie is de man in het linnen waarvan we gisteren en vandaag gelezen hebben. Wat zeggen Ezechiël 9,10 van Hem?  

Donderdag   29  December   Openbaring 14:1-5  Wat zegt het dat de naam van het Lam en van de vader op de 144.000 geschreven is? Wat zegt dat ons vandaag?  

Vrijdag         30  December     Openbaring 2:8-11   Wie zijn volgens Christus de echte Joden? Waarom?  

Zaterdag      31 December      Openbaring 3: 7-13  Wie gelooft krijgt een nieuwe naam. Wat houdt dat in? Wat is het volk waar je dan bij hoort? Wat heeft dat voor betekenis als je achterom kijkt dit jaar?    

Zondag            1 Januari            Zacharia 3   Een nieuw jaar is aangebroken.   Wat is de boodschap en de bemoediging voor jou in dit hoofdstuk nu je het nieuwe jaar ingaat?

 

VOOR DE KINDEREN

 

  ds H Scholte

 

De Afscheiding (VII)

 

Een lege kerk

              

Het  is  zondagmorgen  22  december  1833 in Ulrum.  Bijna kerst.  Het is kerktijd.  Ds. du Cloux staat op de preekstoel. Maar wat is het  leeg in de kerk. De anders propvolle kerk is nu heel dun bezet. Zelfs de kerkenraad  is niet aanwezig. Er is een diaken. Ook de families Vlaming en van der Vis zijn er niet.

Waar  zijn die?  In het huis van de weduwe Koster.  De Cock preekt er niet. Hij heeft Luitsen Dijkstra aangewezen om op  deze zondagmorgen een stichtelijk woord te spreken. Niet in                de kerk maar in dat huis van de weduwe Koster was Gods volk bij  elkaar.   Niet  het gebouw maar het Woord dat gebracht  wordt maakt uit waar  je de kerk van Christus vindt.

De  Hervormde kerk keerde niet terug van haar verkeerde weg.  Want op 29 mei 1834 wordt ds.  de Cock officieel afgezet als  predikant.  Hij mag Gods Woord niet meer verkondigen.  Het  zijn  spannende  tijden  in  Ulrum.   Ds.  de Cock is  afgezet.   Maar de  kerkenraad en het grootste deel van de  gemeente  zijn niet van plan zich daarbij neer te leggen.  Er wordt veel gepraat in Ulrum. Hoe moet het nu verder?          

Een bemoedigend bezoek       

Het is donderdag 9 oktober 1834.  Cees loopt wat te slenteren door het dorp. Hij hoort het geluid van paard en wagen.  Hij  kijkt  achterom.  Op die wagen ziet hij 4 mannen.  Een   ervan herkent hij direct. Het is Jan Jacobs Beukema. Hij is  bakker in Ulrum. En hij is ouderling. Op deze wagen zit ook iemand  die Cees helemaal niet kent.  Hij is heel benieuwd wie dat is en  waar ze heengaan.  Op afstand volgt Cees de wagen. Dan ziet  hij dat de wagen voor het huis van ds.  de Cock stopt. Daar  gaan ze naar binnen.

Wat gebeurt hier?   Cees gaat naar huis.  Wanneer  hij  thuis komt, is vader er niet.  Hij is opgeroepen om met de andere kerkenraadsleden te overleggen.  Wat is er toch aan de hand?

Vader Vlaming komt een paar uur later thuis.  Cees kan zijn  mond niet houden.  "Vader wie was die deftige man op de wagen  die  bij dominee naar binnenging?" Vlaming geeft graag antwoord. "Dat is ds. Scholte van Genderen en Doeveren. Die man is helemaal uit Noord-Brabant hier heen gekomen.  Om te laten zien dat ds. de Cock niet alleen staat in zijn verzet tegen  de  valse leer.  Het is een geschenk van de HERE dat Hij ons zo weer nieuwe moed wil geven."