Voorbereiding en nabetrachtingsblad preek 5 mei 2016 hemelvaarstdag

29-04-2016 16:08

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK OVER HEMELVAART

 

Donderdag 5 mei hopen we  te zien wat de hemelvaart van Christus betekent. Juist ook voor onze vrijheid. Het is 5 mei in ons land ook vrijheidsdag.  

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen. 

 

Maandag        2 mei       Psalm 47                     Waarom is de dichter van deze Psalm zo blij met Christus’ hemelvaart?                                                            

Dinsdag           3 Mei      Psalm 110                   Christus regeert na hemelvaart als Koning vanuit  de hemel Hoe enthousiast maakt dat ons?  Praat eens

                                                                          door over vers 3.   

Woensdag      4 mei       Psalm 68:19-36            Wat zegt Christus Koningschap als je aan de toekomst  denkt?   

Donderdag      5 mei     Handelingen 1:1-14      Wat betekenen vers 7,8 voor ons leven?            

Vrijdag             6 mei      Efeze 4:1-8                 Wat betekent Christus’ hemelvaart voor ons leven  als christen? Let op de opdracht in vs 1 e.v.   

Zaterdag          7 mei      Efeze 4:8-16                Wat betekent Christus hemelvaart voor de  ambtsdragers?

Zondag             8 mei       Filippenzen 2:1-11    Praat eens door over vers 9-11. Wat zegt de Heilige Geest daar?       

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Een vreemde dag vandaag. Hemelvaart en bevrijdingsdag. Eigenlijk ook heel mooi. Waarom?

Omdat toen de Here Jezus naar de hemel ging dit alles met vrijheid te maken had.

Wat is eigenlijk vrijheid?

Mag je dan alles doen wat je maar wilt? Lijkt je dat leuk dat iedereen mag doen wat je maar wil? Misschien zeg je wel heel hard ja. Maar denk dan nog eens een beetje beter na. Alles iedereen alles mag doen wat hij wil mag hij jou ook pesten en slaan. Als dat vrijheid is dan zijn het altijd de sterkste en rijkste mensen die hun zin krijgen. Als je niet sterk of rijk bent, kunnen mensen met je doen wat ze willen. Dus dat is  echt niet slim.

Wat is dan echte goede vrijheid? Waar moeten we vrij van worden? Van het doen van verkeerde dingen! Die verkeerde dingen worden in de Bijbel vaak zonden genoemd. Wij als mensen zijn slaven van de duivel geworden. Hij wil heel graag dat we die verkeerde dingen doen. Nadat Adam en Eva van die verboden boom gegeten hebben zijn we zo geworden.

De Here Jezus kwam naar de wereld om de duivel te verslaan.  Hij kwam naar de wereld om er voor te zorgen dat de duivel ons niet allemaal tot slaven kon maken. De Here Jezus liet zien dat Hij de Koning is toen Hij naar de hemel ging. Hij heeft gezegd dat Hij ook weer op de wolken zal terugkomen. Dan ziet iedereen dat de Here Jezus de Koning van de koningen is. De duivel moet dan voor altijd weg van de aarde. Hij gaat dan naar de hel en kan er nooit meer uitkomen. Wie naar Koning Christus luistert, leert wat echte vrijheid is. Vrij van de duivel en de verkeerde dingen. Dan ga je van de HERE houden en wil je doen wat goed is voor mensen om je heen. Let steeds op de Here Jezus en ga al meer doen wat Hij zegt. Dan ben je op weg naar de nieuwe aarde waar altijd de echte vrijheid is. Daar doet iedereen helemaal wat God wil. Wat echt goed is! Dan ben je vrij!