Voorbereidingblad preek over Openbaring 6:9-11 1 mei 2016

23-04-2016 20:23

 VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK VANUIT OPENBARING 6:9-11

 

Zondag 1 mei hopen we  ’s ochtends  samen te luisteren naar de verkondiging van het evangelie vanuit Openbaring 6:9-11

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen. 

 

Maandag        25 April      Psalm 137                   Kun je deze Psalm nog wel zingen na Jezus sterven aan kruis?  

Dinsdag         26 April      Psalm 79                     Kijk eens naar vers 10. Vind je dezelfde vraag ook in het Nieuwe Testament? Wat zegt5 dat ons?                                         

Woensdag      27 April      Mattheus 23:29-39     Wat zegt dit gedeelte over  vervolging van echte gelovigen? Gebeurd dat alleen in de wereld? 

Donderdag     28 April      Lukas 24:50-53          Wat is het bijzondere bij dit bericht over de hemelvaart? Wat is daarvan de boodschap?

Vrijdag           29 April     2 Timotheus 1:1-10     Wat kan ons op de been houden als we om Christus vervolgd worden?

Zaterdag        30 April      Hebreeën 11:32-40     Wat betekent het dat ze het beloofde niet hebben gekregen? Waarom is dat niet erg?

Zondag            1 Mei       Openbaring 7:9-17      Wat betekent het dat de gelovigen uit de grote verdrukking witte kleren aan krijgen?    

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Jij en ik kunnen elke zondag naar de kerk. Er is niemand die het ons verbiedt. De deur van de kerk staat open en iedereen kan zien dat we naar de kerk gaan. Dat lijkt heel gewoon. Toch is dat niet zo. Er zijn veel mensen die in de HERE geloven die in het geheim naar de kerk moeten gaan. Niemand mag ze zien gaan. 25 jaar geleden was ik ergens waar een jongen van 9 jaar met de naam Pjotr samen met mij naar de kerk ging.

Zijn vader kwam ons halen. Met zijn auto. Onze auto zag er zo anders uit dan de auto’s daar. Die zou te veel opvallen als we zondagochtend naar de kerk gingen. We reden naar de kerk. Dat was wel 10 kilometer buiten de grote stad. De vader van Pjotr zetten de auto wel 2 kilometer van de kerk aan de kant. We moesten het laatste stuk lopen. Anders kwamen er te veel auto’s bij de boerderij en zou het opvallen dat er veel mensen waren. De mensen kwamen ook niet allemaal tegelijk. Steeds een paar. De kerkdienst was ergens achter de boerderij. Vanaf de weg kon je het gebouwtje niet zien. Alles moest in het geheim want anders konden ze in de gevangenis komen of raakte de vader van Pjotr zijn werk kwijt.

Al ging het in het geheim toch wilden de mensen daar graag bijbeltjes hebben om mensen die niet geloofden van de Here Jezus te vertellen. Als ze dan verraden werden dan zou de HERE voor ze zorgden zeiden ze. Dat geloofden ze echt. Laten we bidden voor de mensen die in het geheim bij elkaar moeten komen. De HERE zorgt ook voor hen!   Laten we danken dat wij zo in vrijheid naar de kerk kunnen. Elke week zelfs twee keer. De HERE is goed voor ons.