Voorbereidingblad viering heilig Avondmaal en preek Zondag 8 op 13 december

03-12-2015 09:11

Zondag  8   Avondmaal

 

 Zondag 13 december hopen we samen het Avondmaal te vieren. Als broeders en zusters die beseffen dat we als arme zondaren ons leven zoeken bij de rijke Christus. Dat we zo ook samen vanuit Gods vergeving en liefde met elkaar willen leven en willen bouwen in de gemeente. Die zondagmiddag hoop ik dan vanuit Zondag 8 te preken. Hieronder vind je een leesrooster dat daarbij past. Er is ook nog iets voor de kinderen.

 

LEESROOSTER  7-13 DECEMBER 2015

 

Maandag      Deuteronomium 6:1-12

Wat betekent het om de ene God met heel  je hart lief te hebben?  Wat heeft dat voor betekenis als het gaat om de voorbereiding op de viering van het Avondmaal?

Dinsdag         Genesis 1:24-31

Let eens op vers 26. Wat valt je daar op als het gaat om de HERE als de Drie-enige God?

Woensdag    Mattheus 3:13-17

Waarom zou de Geest juist in de vorm van een duif op de Here Jezus neerdalen?

Donderdag   Johannes 1:1-10

Wat voor bewijzen vind je in deze verzen dat de Here Jezus echt God was en is?

Vrijdag          Johannes 1:11-18
Wat hebben de verzen 11-13 voor betekenis in je leven?  Ook als je je voorbereid op de viering van het Avondmaal.

Zaterdag       Lukas 1:26-38

Hoe zou je het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest kunnen omschrijven als het om de geboorte van de Here Jezus gaat?

Zondag          Openbaring 1:1-8
Wat zegt vers 8 over het God zijn van de Here Jezus?  Wat is het houvast dat je daardoor krijgt als gelovige?

 

Voor de kinderen

 

 

 

Jij bent gedoopt.  Elke keer als er in de kerk een kindje gedoopt wordt is dat heel bijzonder. Dat is ook zo als iemand tot geloof komt en als volwassene gedoopt wordt.

Waarom is dat zo bijzonder? Waarom is dat zo mooi en goed?  Als je goed luistert hoor je bij het dopen 2 namen.  Van wie hoor je dan de naam. Ik denk dat je een naam al meteen weet. De naam van het baby’tje dat gedoopt wordt.  Veel mensen hebben een doopnaam en een roepnaam. Die doopnaam  is bij je doop gebruikt en daarmee sta je in allerlei officiële papieren opgeschreven. Je hoort als je goed luistert niet alleen de doopnaam van de iemand die gedoopt wordt.

Luister maar wat er bij de doop gezegd wordt!  Nadat de doopnaam genoemd is, zegt de dominee:  “Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Wat gebeurt er dan? Jouw naam wordt met de Naam van God verbonden. Wat betekent dat? Dat de HERE zegt:  Jij hoort echt bij Mij! Bij Mijn volk. Ik beloof jou dat als jij met liefde in jouw hart Mijn Naam noemt, als jij zegt Vader wilt U voor mij zorgen dat Ik dat doe. De HERE zegt als jij met liefde in je hart zegt Here Jezus Zoon van God ik heb vergeving van mijn verkeerde dingen zo nodig. Ik heb er spijt van dat ik U er verdriet mee heb gedaan. Dan zegt de HERE: ik vergeef jou al jouw zonden. Zondag kun je zelfs bij het avondmaal zien dat de HERE dat belooft. Bij de doop belooft de HERE ook:  Als jij met liefde in je hart vraagt: Heilige Geest geef mij toch steeds weer een hart dat van  de HERE houdt. Laat mij toch een nieuw mens zijn dat al meer zo wil leven als u wilt. Dan zegt de HERE: dat geef Ik jou zoals Ik dat bij je doop belooft heb.

Zo is de HERE. Zo is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Zo is de ene echte God. Het is echt heel bijzonder, het is Gods goedheid in je leven als je gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.