Voorbereidings en verwerkingsblad Biddag 2017 en preek zondag 12 maart over Markus 4:26-29

04-03-2017 12:04

Afbeeldingsresultaat voor biddag

 

Voorbereidings en verwerkingsblad  voor biddag 2017 en preek zondag 12 Maart  met 4 dagstukjes voor de Biddagweek

Biddag is de tekst: Spreuken 30:7-9. Zondag 12 Maart tekst: Marcus 4:26-29

 

Maandag 6 Maart Lezen: Ruth 2:1-13

 

Ruth is met haar schoonmoeder naar Israel gegaan. Ze hebben helemaal niets meer. Ze zijn heel erg arm. Zelfs zo arm dat ze geen meel hebben om brood van te kunnen bakken. Denk er eens aan dat jullie in huis niets anders aan eten hebben dan  meel om brood te bakken en wat groenten. Meer is er niet om te eten. Dat lijkt misschien gek voor jullie. Zo was het bij Ruth en Naomi. Zo is het ook nu bij heel veel mensen op de wereld.   

Ik denk dat niemand van ons graag zo arm wil zijn. We lezen in de Bijbel dan ook dat iemand bidt: “Maak me niet arm”. (Spreuken 30:8)

Toch zijn er mensen die wel heel arm zijn. Wat moeten we dan doen? Ook dat zie je in wat we net gelezen hebben. Dan moeten we proberen de armen te helpen. Op zo’n  manier dat ze zich geen zorgen over hun eten hoeven te maken. Daarom had de HERE gezegd dat boeren in Israel een klein randje graan  op het land moesten laten staan. Ook wat de mensen die het graan met de hand oogsten lieten liggen was voor de arme mensen. Die mochten dat oprapen en meenemen. Echt om elkaar geven en dingen voor de armen over hebben hoort bij het  leven met God.

 

Dinsdag   7 Maart  Lezen: Jesaja 39

 

Hiskia is een gelovige koning. Heel anders dan zijn vader Manasse. Hiskia wijst aan het volk de goede weg. Hij laat zien dat het goed is om naar de HERE te luisteren. Om te doen wat God zegt. Toch kan iemand die gelovig is heel makkelijk verkeerde dingen doen. Dat zie je hier bij Hiskia.

Koning Hiskia is rijk. Heel erg rijk. Er komen mensen van de machtige koning van Babylonie. Ze hebben daar gehoord dat Hiskia van een heel ernstige ziekte genezen is. Hiskia was bijna dood en toen zorgde de HERE er voor dat hij weer beter werd.

Als die belangrijke mensen bij Hiskia komen en een cadeau van de koning van Babel komen brengen wat doet hij dan? Vertelt Hiskia dan hoe groot de HERE is? Nee, hij gaat laten zien hoe rijk hij wel is. Hij wil indruk maken op die mannen uit Babylonie.   

Hij is trots op zijn rijkdom. Het is niet goed om daar trots op te zijn. Het is niet goed om tegen andere mensen te zeggen: Moet je eens kijken hoeveel ik heb. Daarom komt de HERE ook met straf voor Hiskia. Wij moeten leren om te zeggen: wat ben ik blij dat de HERE ons zoveel gegeven heeft.

 

Woensdag 8 Maart  Spreuken 30:1-10

 

Wat vind je in vers 7-9 het meest opvallend? Wat zegt het jou voor je leven vandaag en morgen?  

 

Donderdag  9 maart Lezen: Lukas 15

 

Over deze gelijkenis is veel meer te zeggen dan ik nu doe. Een ding wat opvalt is dat de jongste zoon heel erg arm wordt. Hij was rijk. Dat wilde hij ook. Zijn vader was niet zo belangrijk. Hij wilde juist graag op zichzelf wonen. Hij wilde de dingen gaan doen waarvan hij wist dat de HERE dat niet goed vond.

Hij zocht niet de vriendschap met God maar met mensen. Die wilden zijn vrienden zijn zolang hij veel geld had. Echte vrienden waren het niet. Toen zijn geld op was, lieten ze hem in de steek.

Zo is de HERE niet! Ook als je heel arm bent. Ook als je heel arm geworden bent door eigen schuld wil God nog jouw Vader zijn! Je bent nooit te arm om bij de HERE te horen. Als je bij de HERE hoort ben je echt rijk! Want dan kom je in het leven dat nooit ophoudt. Dan kom je eens op de nieuwe aarde waar de HERE en alle mensen echt jouw vrienden zijn. Daar mag je feest vieren en dat feest houdt dan nooit meer op.

Geloven en vertrouwen op de Here Jezus maakt pas echt rijk.

 

 

 

Vrijdag 10 Maart Lezen: Lucas 19:1-10

 

Zacheus was een rijke man. Hij was niet eerlijk aan zijn geld gekomen. Hij had van de mensen meer belasting gevraagd dan ze moesten betalen. Hij hield heel veel voor zichzelf. Zijn leven draaide om geld. Hij wilde al rijker worden.

Het is gevaarlijk om rijk te zijn. Dan ga je gauw denken dat je Christus niet nodig hebt. Je hebt genoeg, je zorgt dat je zelf veel verdient. Waar heb je de HERE nog voor nodig?

Toch maakt geld niet echt gelukkig! Dat is bij Zacheus ook zo. Dan ontmoet hij de Here Jezus. Hij leert dan dat geld niet gelukkig maakt. Echt gelukkig ben je als je door de Here Jezus vergeving van je zonden krijgt. Dan mag je altijd gelukkig bij God leven. Als Zacheus dat geluk kent, gaat hij de mensen die hij teveel gevraagd heeft het geld ook weer teruggeven. Met rente!

Je bent echt rijk als je met de Here Jezus als je Verlosser leeft.  

 

Zaterdag  11 Maart   1 Korinthe 3:1-9  neemt dat God de groei geeft onze verantwoordelijkheid weg? Waarom zeg je ja of nee? Wat betekent dat voor je leven?

 

Zondag     12 Maart   Johannes 3:1-13  Wat is de geheime kracht van Gods Koninkrijk en ook van het leven van een gelovige? Hoe zie je en krijg je dat in je eigen leven?