Voorbereidingsbald voorbereiding Avondmaal en preek over Zondag 5 op 6 december 2016

26-11-2016 15:16

 

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK  Zondag 6 december Avondmaal – Zondag 5

Zondag  6 december hoop ik in de middag over zondag 5 te preken   

 

LEESROOSTER

 

Maandag     28  November   Ezechiel 18:21-32 Volgende week vieren we als gemeente het Avondmaal. Wat heeft dit gedeelte jou op weg naar het avondmaal te zeggen?

 

Dinsdag      29  November    Psalm 50:1-13  Morgen lezen we in deze Psalm dat de HERE Zijn volk heel sterk waarschuwt en vermaant. Nu hebben we gelezen dat ze keurig de offers brengen. Netjes naar de kerk gaan. Wat zegt dat ons voor ons leven vandaag?

 

Woensdag   23  November   Psalm 50:14-23  Hoe brengen we echt lof aan de HERE in ons leven?

 

Donderdag  24  November   Johannes 16:5-15  Waarvoor hebben wij de Heilige Geest nodig in ons leven als je dit gedeelte leest?  

 

Vrijdag        25  November    1 Timotheus  2:1-7  Leg eens uit wat het woord middelaar hier betekent. Wat zegt dat voor de viering van het Heilig Avondmaal?

 1

Zaterdag      26 November     1 Korinte 6:12-20   Wat is de betekenis er van dat je tempel van de Heilige Geest bent?  Welke plaats neemt de viering van het avondmaal daarbij in?

 

Zondag        27 November      Psalm 130   Wat vind je na de viering van het avondmaal zo mooi in deze Psalm?  Wat heeft het met Zondag 5 te maken?

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

  Kerk waar da de Cock voorging 

 

De Afscheiding (IV)

 

Kinderen uit ander kerken worden gedoopt.

 

Het  is  zondag 29 september 1833.  De kerk is vol.  Jan en  Cees  zijn zoals gewoonlijk in de kerk.  Het formulier voor  de doop aan de kinderen van de gelovigen wordt voorgelezen.  Welk kind zal er gedoopt worden?  Cees en Jan letten op wie de vader en moeder  zijn.  Maar zij kennen deze mensen niet.  Ze hebben ze wel  eens  eerder  in  de kerk gezien maar waar wonen ze in Ulrum? Terwijl ze zo in gedachten zijn horen ze ds. de Cock ineens zeggen: "Janneke Schoonoort ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest."

Wanneer ze uit de kerk thuis zijn, zegt Cees tegen Jan: "Ken jij hier in Ulrum een familie Schoonoort?" "Nee, ik zou het echt niet weten."  Op die zondag wordt duidelijk wat er in de kerk gebeurd is. Het  is  namelijk  zo  dat  mensen  uit andere plaatsen hun kinderen  niet  meer willen  laten dopen in de kerk waar ze wonen.  Zij  kunnen  het  tegenover  de  HERE  niet  over  hun hart  verkrijgen om antwoord te geven op de tweede vraag in het formulier  van  de  doop.   In die vraag staat of je er van overtuigd  bent  dat  in de kerk waar jij lid  bent Gods Woord verkondigd wordt.  Op die vraag konden meerderen met een eerlijk geweten geen ja meer zeggen. Daarom hebben ze aan de kerkeraad van Ulrum gevraagd of hun kind  daar gedoopt kan worden.  Na veel vergaderen is dat nu gebeurd. Ds. de Cock heeft in  totaal  17  kinderen uit andere gemeenten in Ulrum gedoopt. Kinderen van ouders die er van overtuigd waren dat ze hun kind niet konden dopen in de kerk  in  hun eigen dorp of stad.  Omdat daar het Woord van God niet meer echt verkondigd werd.  Hoe gaat het nu verder met ds. de Cock en de gemeente in Ulrum?  Dit  heeft grote gevolgen.  Maar daarover volgende keer verder.