Voorbereidingsblad Dankdag en preek zondag 6 november over Lukas 1:5a

29-10-2016 18:16

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK Dankdag Habakuk 3:17-19 en Zondag 6 november Lukas 1:5a

 

Woensdag 2 november is het dankdag. Dan hopen we vanuit Habakuk 3 te zien wat dankbaar zijn ten diepste is.  Zondag 6 november hopen we te beginnen met preken vanuit Lukas 1. We zien dan de aanloop naar de geboorte van Christus.   

 

LEESROOSTER

 

Maandag     31 Oktober     Habakuk 1    Geen makkelijk stuk. Bedenk bij vers 15-17 dat het woord zegen hier op een soort net bij het vissen wijst. Waarmee heeft Habakuk het moeilijk? Zie vooral vers 13.  

Dinsdag        1  November   Habakuk 2:1-11  wat is de betekenis van vers 4?  Wat heeft dat ons vandaag te zeggen?                            

Woensdag    2  November   Habakuk 3   Wat valt je het meeste op in dit hoofdstuk en wat zegt dat jou in jouw leven nu?        

Donderdag   3 November    Genesis 25:19-34   Koning Herodes waarover het zondag in de preek gaat, was een Edomiet. Wat heeft dat te maken met het gedeelte dat we net gelezen hebben?      

Vrijdag           4 November    Deuteronomium 17:14-20   Wat zegt het over het volk, over de kerk dat er in Jezus tijd een buitenlander koning is?      

Zaterdag        5 November    Johannes 1:1-18  Het gaat in vers 5 over duisternis. Wat wordt daar mee bedoeld? Wat betekent het dat ze het niet heeft gegrepen?  Hoe kan dat?  

Zondag           6  November   1 Johannes 1:1-2:2  Wat betekenen vers 5-7? Hoe functioneert dat in jouw leven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

Dankdag wat is dat eigenlijk? Deze week is het dankdag. Heel mooi heet het Dankdag voor gewas en arbeid. Er zijn zelfs nog plaatsen in Nederland waar de mensen vrij nemen en zelfs net als op een zondag dan 2 keer naar de kerk gaan.

Er zijn ook veel mensen die helemaal niet weten van Dankdag. In de Bijbel staat niet dat we een dankdag moeten houden. Toch is het heel goed dat we woensdag naar de kerk gaan. Om dankdag met elkaar te hebben. Wat is dat nou? Ik denk dat je er al wel iets van weet. Het is een dag om te danken. Maar waarvoor eigenlijk? Voor gewas en arbeid.  Misschien vind je dat woord gewas wel heel moeilijk. Wat betekent dat? Grote mensen zeggen wel eens: kijk er staan verschillende gewassen op het land. Dan bedoelen ze: ‘Kijk er staat koren op het land en ook nog aardappels en een stuk verder wortels en nog verder mais.’

Het gaat bij een gewas dus om iets dat op het land groeit. Ook iets dat we gebruiken om te kunnen eten.  Verder gaat het over arbeid. Dat is werk. Je hebt werk nodig om iets te kunnen verdienen en om eten te kunnen kopen.  Ook als het om het eten gaat. Ook als het om geld verdienen gaat hebben we nodig dat God voor ons zorgt. Hij moet ook het weer geven dat alles goed kan groeien. Als we dan een heel jaar hebben kunnen eten, danken we de HERE daarvoor.  Om goed te onthouden dat elke boterham en elke hap eten van de HERE komt hebben we dankdag. Zodat we nooit vergeten Hem daarvoor te danken.