Voorbereidingsblad Goede vrijdag - Pasen 2017

08-04-2017 09:50

 VOORBEREIDINGSBLAD Preken Goede Vrijdag en Pasen 2017

 

 

LEESROOSTER

 

Maandag      10 April      Johannes 18:15-21   - Jesaja 50:8,9  De Here Jezus wordt kritisch ondervraagd. Met de bedoeling Hem te veroordelen. Wat is het houvast als je onschuldig veroordeeld wordt? 

Dinsdag        11 April     Lukas 24:63-71  -  Jesaja 50:8,9      De Here Jezus wordt als Godslasteraar onterecht veroordeeld.  Wat hebben de woorden van Jesaja 50:8,9 die Hij kende voor hem betekend?     

Woensdag    12 April     Markus 15:1-15 – Jesaja 50:7   Wat is het verband tussen Jesaja 50:7 en Markus 15:5?  Waarom kan de Here jezus zo stil blijven bij al het onrecht dat Hem wordt aangedaan? Wat leert dat ons in ons leven?    

Donderdag   13 April      Romeinen 8:31-39 – Jesaja 50: 9  Christus heeft onschuldig geleden.  Wat heeft Hij daardoor voor ons verdiend? Wat betekent dat voor jou als je Rom 8 leest.

Vrijdag          14 April    Lukas 23:44-48  - Jesaja 50:10  wat betekent het voor ons dat Christus in het donker geleden heeft? Hoe is Christus daarin voor ons vandaag ook ons voorbeeld?

Zaterdag       15 April    Johannes 19:38-42   Wat heeft de begrafenis van de Here jezus voor ons geloof te zeggen?   

Zondag          16 April    Johannes 20:1-10   Kijk eens naar vers 8,9.  Waarop is ons geloof in de opstanding vandaag gegrond?   

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

 

 

De Afscheiding (XV slot)

 

De Afscheiding (slot)

 

De Cock terug in Ulrum

 

Het  is  28 februari 1835.  De Cock heeft zijn drie maanden   gevangenisstraf erop zitten.  Hij is op weg naar Ulrum.  Op weg naar huis. Niet naar zijn vertrouwde pastorie. Want van hogerhand  heeft zijn vrouw het bevel gekregen om de pastorie te verlaten.  Zijn vrouw en kinderen zijn bij de weduwe   Martje ingetrokken.

In Ulrum zijn ze op de hoogte van het feit dat ds.  de Cock vandaag terug zal komen. Aan de rand van het dorp staat een heel stel mensen al op de uitkijk.  Cees en Jan zijn er ook bij.  Jan telt eens hoeveel mensen hier staan te wachten.

Hij  telt er ruim 50.  Dan ineens geeft Cees Jan een stoot.  "Kijk Jan. Volgens mij komt daar in de verte iets aan."

Zou het de Cock zijn?  Een paar minuten later is het duidelijk  dat  het werkelijk de man is op wie zij wachten.  Dan  zet  de groep zich in beweging om hem naar zijn huis te begeleiden.  Bij de aankomst daar zijn er nog meer mensen. En dan zingen ze psalmen.  Om God te danken dat de trouwe dienaar van het Woord weer terug is.

Al snel wordt duidelijk dat de Cock niet in Ulrum blijft.

 

         De Cock vertrekt uit Ulrum

         

 Niet lang na de terugkeer van ds.  de Cock hoort Cees vader zeggen dat dominee waarschijnlijk uit Ulrum zal vertrekken. En  wel omdat hij nergens een goed huis kan vinden. De huiseigenaren  in het dorp zijn niet bereid om een te verhuren of  te  verkopen  aan  de  Cock.  Vader Vlaming weet ook te vertellen dat de Cock een huis aangeboden is in Smilde.

Na  veel  moeite  en inspanning blijkt er geen huis voor de Cock  en  zijn  gezin  te  zijn  in Ulrum.  Eind april 1835 vertrekt het gezin naar Smilde.  Het valt de gemeente zwaar om ds. de Cock en zijn gezin te moeten missen.

De  Cock  wordt nu predikant in algemene dienst.  Hij reist het  hele land door.  De HERE zegent de trouwe verkondiging  van Zijn Woord. Want op zeer veel plaatsen ontstaan in deze  jaren  Afgescheiden  Kerken.   De  HERE  houdt te midden van dwaalleer en vervolging zijn kerk in stand.