Voorbereidingsblad preek 13 november over Lukas 1:30

05-11-2016 07:51

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK  Zondag 13 november Lukas 1: 30

 

Zondag 13 november hopen we verder te gaan met de reeks preken uit  Lukas 1. Zo de Here wil preek ik dan over Lukas 1:30.   

 

LEESROOSTER

 

Maandag       7  November     Lukas  1:1-4       Wat is het bijzondere aan het evangelie dat Lukas geschreven heeft?  Waarom is dat voor ons belangrijk?

Dinsdag          8  November     Lukas 1:-5-17   Wat is de bijzondere taak van het kind dat uit Zacharia en Elisabet geboren zal worden? Wat heeft Elia daarmee te maken?

Woensdag      9  November    Lukas 1:18-25  Waarom vond Zacharia het zo moeilijk om de engel Gabriël te geloven? Kun je je dat voorstellen?  Wat vind jij moeilijk om te geloven?

Donderdag    10 November    Lukas 1:26-38  Wat is het dat je genade vindt in Gods ogen?  Wat is het verschil tussen het genade vinden voor Maria en voor jou?

Vrijdag            11 November    Jesaja 8:23-9:6  Hoe zie letterlijk de vervulling van 8:23-9:1 als je denkt aan wat we gisteren gelezen hebben? Waarom is het licht zo groot dat er schijnt? 

Zaterdag         12 November    Jesaja 43:1-8   Wat kun je vanuit dit gedeelte zeggen over Gods liefde voor Zijn volk?

Zondag            13  November   Lukas 11:14-28  Wat zeggen vers 27,28 ons voor ons leven vandaag?  Hoe geef je dat vorm in jouw leven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

    Kerk in Ulrum waar ds de Cock gepreekt heeft.

 

De Afscheiding (I)

De komende tijd wil ik jullie het verhaal van de afscheiding vertellen. De namen van de jongens die een rol spelen heb ik zelf bedacht. Het gaat over de Afscheiding. Dat is gebeurd rond 1834. Dus meer dan 180 jaar geleden. Elke week vertel ik een stukje verder.                                  

 

Cees Vlaming en Jan van der Vis zijn dikke vrienden. Cees is  14.   Jan  nog 13 maar over een maand is hij net zo oud als Jan.

Allebei  zijn ze in het jaar 1818 geboren.  Ze leven in het Groningse  dorp  Ulrum.  De families Vlaming en van der Vis  horen bij de Hervormde Kerk.  Vader Vlaming zit zelfs in de kerkenraad. Hij is ouderling.

De laatste tijd wordt er thuis veel meer over kerk en geloof gesproken als vroeger.   Dat is vooral zo nadat de nieuwe dominee gekomen is.  Die dominee heet de  Cock.  Hij is in 1829 naar Ulrum gekomen.  In het begin dat hij er was waren er geen bijzondere dingen.

Maar de laatste tijd hoor je al meer mensen zeggen:  "Dominee preekt tegenwoordig heel anders."

Dat  is  waar.  Ds de Cock is veranderd.  Toen hij in Ulrum kwam  was  hij  een  man die vond dat je best  kritiek  op de bijbel mocht hebben.  Hij vond dat een mens uit zichzelf zo slecht nog niet was.

Maar ds de Cock is daarin veranderd. Weet je hoe dat gebeurd is? Cees  heeft daar pas iets over gehoord.  Onder het eten was  vader daarover begonnen tegen moeder.

Weet  je wat vader toen vertelde?  Dat bepaalde opmerkingen van  Klaas  Kuipinga  en het lezen van een boek dominee tot andere gedachten hebben gebracht.

Wie was Klaas Kuipinga?   Hij was een al wat oudere man was. Hij had nog geen belijdenis gedaan. Ds de Cock had er op aangedrongen dat hij op catechisatie kwam.  Op die  catechisatie  zei deze eenvoudige broeder  meer dan eens op dat de mens in en in zondig is. Dat een mens alleen

maar  gered  kan worden door Gods genade.  Als ik daar zelf maar  iets  aan moet doen,  komt er niks van terecht zei Kuipinga tegen dominee.  Letterlijk had hij gezegd:  "Indien ik ook maar een zucht tot mijn zaligheid moest toebrengen, dan was het voor eeuwig verloren."

Over  deze  dingen is ds de Cock gaan nadenken.  Hij is opnieuw de Bijbel gaan lezen.  In die tijd krijgt hij ook een  boek  van een van de kerkhervormers uit de 16e  eeuw.  Een boek van Johannes Calvijn.  Wanneer dominee dat  boek  leest,  ontdekt hij al meer wat er echt in de Bijbel staat.

De HERE in de hemel zorgt er op deze manier voor dat ds  de  Cock  een echte knecht van Hem wordt.  Dat hij niet meer ideeën van mensen naar voren brengt maar Gods Woord.

Dat is het wat Cees van vader gehoord heeft.  Vader had dat enthousiast verteld. Vader was er van overtuigt dat dominee  nu het echte evangelie van de Here Jezus brengt.