Voorbereidingsblad preek 30 april 2017 over Openbaring 20:1-6

22-04-2017 13:05

VOORBEREIDINGSBLAD Preek  Zondag 30 april  2017 over Openbaring 20:1-6

 

LEESROOSTER

 

Maandag      24 April  Openbaring 19:1-10     Wat leert vers 10 ons voor ons leven?   

Dinsdag        25 April  Openbaring 19:11-21    Over welke gebeurtenis gaat het in vers  19-21?  Waarom denk je dat?

Woensdag    26 April  Genesis 3:1-8                 In Openbaring 20:2 gaat het over de oude slang. Wat laat het slang zijn van de duivel ons over de duivel en zijn tactieken zien?     

Donderdag   27 April  Openbaring 12: 1-6      In Openbaring 20:2 lezen we over de duivel als draak. Dat lezen we ook in Openbaring 12. Wat zegt het draak zijn over de duivel?

Vrijdag          28 April   Openbaring 12:7-18    Wie zijn de engelen die bij de draak horen?

Zaterdag       29 April   Johannes 14:22-31      De duivel wordt hier de vorst van deze wereld genoemd. Wat betekent dat? Wat zegt dat over de tijd van de zondeval tot Christus’ hemelvaart?  

Zondag          30 April   2 Timotheus 2:1-13     Wat betekent het dat de gelovigen als koningen zullen heersen? Wanneer gaat dat gebeuren?

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

VERHAAL PAASVIERING 2017 (I)

VLUCHT IN DE NACHT

(een verhaal uit 1568)

 

Bartelt leunt tegen de schuur van de boerderij. Hij kijkt over de velden.  Je ziet de landen groen worden. Als je verder kijkt zie je de dennenbossen. De boerderij van vader ligt tussen de bomen op een grote open plek. Aan een kant kan je snel het bos in. Boven de bomen kun je de torens van het kasteel zien.

Bartelt kijkt er naar. Zijn gedachten gaan uit naar vanavond.   Vanavond  zal vader op deze kille dag hout op het vuur gooien. Dan zal het hout knappen. Er zullen olielampen aan zijn om voor voldoende licht te zorgen. Moeder zal dan door de kamer lopen en alles controleren. Ze zal zeggen: “Zo is het goed. De mensen kunnen maar komen.”

Dan zul je de voetstappen horen. De deur zal opengaan en daar komen ze:  de mannen, de vrouwen, de jeugd en ook de heer van het kasteel met zijn vrouw. Als laatste komt waarschijnlijk de hagenpreker Herlijn.   Gisteren heeft vader over hem verteld.

Dan zullen ze achter de goed gesloten luiken voor de ramen naar ds Herlijn luisteren. Hij zal over de kruisiging en de opstanding van de Here Jezus vertellen. Daarna zal hij vertellen hoe het gaat met de kerk in Nederland die vervolgd wordt.

Ineens schrikt Bartelt op. Wie hoort hij daar? Het is zijn kleine broertje Homme. Homme moet van vanaf vanochtend buiten spelen. Moeder heeft het zo druk binnen. Ze is druk aan het bakken om voor iedereen vanavond genoeg te hebben. ‘Bartelt waarom heeft moeder zoveel brood gebakken? Zo’n hele stapel.’  Bartelt denkt na. Zijn vader heeft vanmorgen tegen zijn zoon die 14 is gezegd: ‘Ik kan je wel vertrouwen he! Met niemand er over praten dat er vanavond hier mensen komen. Overal zijn er spionnen. Soms lijkt het wel of ze in de muren zitten. Dus mondje dicht.’

Homme vraagt weer: ‘Bartelt waarom is moeder zo druk bezig?’ ‘ Omdat ik volgende maand jarig ben’ zegt Bartelt. ‘Niks van waar’ zegt Homme.  ‘Ik weet wel dat er allemaal mensen komen. Ik heb het vader vanochtend tegen moeder horen zeggen. Waarom komen die mensen hier Bartelt?’ ‘Homme ze komen kijken of er stoute jongens in dit huis zijn’. ‘ Bartelt je bent flauw. Jullie willen mij niks vertellen.’ Homme vindt er niks aan vandaag. Niemand wil hem iets vertellen.

Het is avond. Homme is naar bed en slaapt. Het is al later op de avond. Het is helemaal donker. Daar komen de eerste gasten: boer Abels en zijn vrouw. Hun oudste zoon van 14 jaar mocht ook mee. Langzamerhand komen er meer: van Zwieten en Eelsma en Duco en Wybe en al de anderen. 

De mensen praten met elkaar. Het vuur maakt het lekker warm. De mensen fluisteren want het zijn gevaarlijke tijden. Als de mensen ontdekt worden die volgens de nieuwe leer bij elkaar komen….. Dan gaan ze de gevangenis in en misschien worden ze dan wel dood gemaakt. Overal zijn de spionnen voor de Spanjaarden.

Als boer Abels daaraan denkt dan wordt hij zo kwaad. Hij balt zijn vuisten. Als hij geen vrouw en kinderen had dan sloot hij zich bij de Watergeuzen aan om de Spanjaarden op hun kop te timmeren. Dan flikkeren zijn ogen van haat. Dat heeft hij al eens tegen Bartelt’s vader gezegd. Die heeft gezegd: ‘Zo mag het niet Abels!  De Here Jezus heeft aan het kruis geleden. Hij heeft toen zelfs gebeden: Here vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Abels hoe moeilijk het ook is, we moeten proberen onze vijanden lief te hebben.’

Abels had wat gebromd. Hij vindt het zo moeilijk. Hij wil zo graag er op slaan. Dan ineens wordt het helemaal stil. De deur gaat open en op de drempel staat de heer van het kasteel met zijn vrouw. De edelman trekt snel de deur achter zich dicht. Er is nog iemand binnengekomen. Een klein mannetje met een kastje op zijn rug. Hij moet een marskramer lijken.  De heer van het kasteel zegt tegen iedereen: ‘Kijk dit is ds Herlijn.’  Iedereen kijkt naar hem. De mensen voelen zich gerust je kunt merken dat hij een van hen is.