Voorbereidingsblad preek Genesis 3:15 22 november 2015

05-11-2015 15:27

Ik hoop 22 november over Genesis 3:15  te preken.  Als voorbereiding kun je het leesrooster hieronder gebruiken. Er staat bij elke dag een vraag die je zou kunnen gebruiken om er nog over door te praten of denken.

Er staat ook een stukje voor de kinderen in en waarschijnlijk ook goed bruikbaar voor jongeren en ouderen.  Als je vragen hierover hebt of over wat je verder in Gen 3:15  leest,  speel die dan aan mij door dan kan ik daarmee aan het werk om samen te groeien in ons leven met de HERE.

 

Genesis 3:15

Leesrooster

Maandag       16  November      Mattheus 4: 1-11  

Vraag:    Wat valt je op in dit gevecht tussen Christus en de duivel?

 

Dinsdag         17  November       Johannes 8:30-36
Vraag:  Wat zie je hier over de strijd die in Genesis 3:15 genoemd wordt?

 

Woensdag    18  November       Johannes 8:37-47

Vraag:  Wat zegt dit gedeelte jou over de waarde van je doop?

 

Donderdag   19  November        Johannes 8:48-59
Vraag:  Wat betekent het dat Jezus meer dan Abraham is?

 

Vrijdag           20 November        Openbaring 12:1-6

Vraag:   Waar zie je bij Jezus geboorte dat de duivel klaarstaat om Hem te doden?

 

Zaterdag        21 November       Openbaring 12:7-12

Vraag:    Wanneer was er de oorlog in de hemel waarvan je in vers 7 leest? 

 

Als er na het lezen van deze Bijbelgedeelten vragen overgebleven zijn doe die dan in de vragenbus of mail ze naar  dsjrvisser@gmail.com

Ik kom op de vragen terug of in een preek, een artikel in het Kerkblad of  een mailtje naar je toe.

 

VOOR DE KINDEREN

 

De duivel een slavendrijver – de Here Jezus geeft vrijheid

 

De Here God heeft alles gemaakt. Zo goed, zo mooi!  Het is heerlijk om in het paradijs te leven.  Adam en Eva hebben het zo goed. De HERE komt ze zelfs opzoeken en dan zijn ze niet bang voor Hem. Ze luisteren naar wat de HERE ze vertelt. Zo was het.

Nu is het anders. Als ze dat bekende geluid van God horen, kruipen ze weg. Ze verstoppen zich.  Ze hopen dat Hij hen niet vindt. Ze zijn bang voor de HERE geworden. Hoe komt dat?  Omdat ze van die ene boom waar ze niet van mochten eten toch gegeten hebben. Een slang waarvan de duivel gebruik maakt heeft gezegd dat ze er best van mogen eten. Dan zouden ze nog veel gelukkiger zijn.

Maar dat is helemaal niet zo!  Ze zijn nu juist bang en dat waren ze nog nooit.  God heeft echt alle reden om boos op ze te zijn. Om niet meer voor ze te willen zorgen.  De mensen willen met hun hart niet meer van de HERE houden maar van de duivel.

Je ziet wat er dan gebeurt. Dan wordt je bang, dan ga je andere mensen pesten of je wordt gepest. Dan komt er oorlog en ga je verkeerde dingen doen. We zijn na de zondeval eigenlijk slaven van de duivel geworden. Wij willen eigenlijk de duivel als onze vader en niet de Here God.

Dan komt de HERE naar Adam en Eva toe en zegt: Ik wil er voor zorgen dat er toch nog mensen zijn die niet meer naar de duivel willen luisteren. Ik wil aan mensen geven dat ze weer van Mij gaan houden en daarom vechten tegen de verkeerde gedachten die er in je opkomen. Ik wil jullie leren om tegen de duivel te vechten en weer kind van Mij te zijn.

Ik ga de Here Jezus geven die voor wie gelooft tegen de duivel zal vechten. Hij zal de duivel verslaan. Hij zal ook de straf die de gelovigen verdiend hebben op zich nemen. Hij zorgt er zo voor dat jij weer kind van God kan zijn. Wie bij de Here Jezus hoort is geen slaaf meer van de duivel maar kind van God. Dan ben je vrij. Weet je wat dat betekent? Dat jij graag wil doen wat God wil!

 

 

 

 

 

1. Wat betekent het dat de slang de hiel van de nakomeling van de vrouw vermorzelt en dat de die nakomeling de kop van de slang vermorzelt?

2. De belofte van Gen 3:15 wordt wel de moederbelofte genoemd.  Wat betekent het woord moeder dan?