Voorbereidingsblad preek Lukas 1:78,79 18 december 2016

10-12-2016 13:24

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK Voor zondag 18 december

Zondag  18 december hoop ik in de ochtend over Lukas 1:78,79 te preken   

 

LEESROOSTER

 

Maandag      12  December   Jesaja 49: 1-7    Wat kun je zeggen over de vervulling van vers 6? Wat zegt het ons als gemeente in 2016?     

Dinsdag       13  December   Jesaja 49:8-13   De HERE baant een weg voor Zijn volk dat door eigen schuld onder Zijn oordeel ligt. Wat zegt o.a. vers 10 over het hart van God?  Wat zijn jouw gedachten bij het woord Ontfermer?

Woensdag    14  December  Jesaja 49:14-26   Gisteren zagen we dat de HERE zich de Ontfermer noemt. Wat zegt vers 15 over die ontferming? Waar komt die ontferming vandaan? Wat zegt dat ons vandaag?   

Donderdag   15  December  Jesaja 60:1-11  Wie is het Licht van de wereld?  Wat zegt dat voor ons leven?  

Vrijdag         16  December   1 Johannes 3:9-17   Christus is het Licht van de wereld. In hem is de echte warme liefde naar ons toegekomen.  Wat heeft het hart van God met ons hart te maken?

Zaterdag       17 December     Kolossenzen 3:5-17  Je leest in vers 12 over innerlijke ontferming.  Wat zegt dat over jou leven met de mensen om je heen?

Zondag         18  December   2 Korinthe 4:1-6  Waarom is het licht van God, het licht van Christus zo belangrijk voor mensen?  Hoe belangrijk is het voor jou?  

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

  ds Hendrik de Cock

De Afscheiding (V)

 

Ds. de Cock geschorst en afgezet

 

Het  is  20 december 1834.  Ulrum is in rep en roer.  Grote verslagenheid en opwinding. Jan van der Vis rent naar huis.  Want  wat  hij  net  bij Cees thuis gehoord heeft moeten ze

thuis ook weten.  Jan vliegt naar binnen.  "Vader,  moeder" schreeuwt hij. "Rustig Jan, als je gewoon praat horen we je  ook wel" zegt moeder.  Vader kijkt Jan eens aan.  "Is er wat bijzonders Jan ?"  klinkt het uit zijn mond.  "Ja, dat is er  zeker.  Dominee is geschorst door de classis.  Hij mag niet meer bij ons preken."

Ontsteld  kijken vader en moeder Jan aan.  Moeder reageert.  "Wie zegt dat Jan?" "Dat heeft Cees z’n vader net met tranen in zijn ogen verteld" antwoord Jan. De verslagenheid is  groot bij de familie van der Vis.

Waarom  mag  ds.  de Cock zijn werk als predikant niet meer doen van de classis?  Omdat hij kinderen uit andere gemeenten gedoopt heeft.  En ook omdat ds.  de Cock in een boekje openlijk  andere  dominees,  die  een  heel  verkeerde  leer verkondigden,   dwaalleraars  heeft  genoemd.   Hij heeft die  mensen wolven in schaapskleren genoemd.

Je moet niet te denken dat ds.  de Cock daarmee toen teveel gezegd  heeft  want  de Here Jezus zegt zelf van mensen die  een boodschap brengen die tegen Gods Woord ingaat: "Wacht u  voor  de  valse  profeten,  die in schapevacht tot u komen,  maar van binnen zijn zij roofgierige wolven." (Mat 7:15)

Ook ds. de Cock heeft wel dingen gedaan waar je wat op aanmerken  kunt.  Hij was niet foutloos.   Maar hij heeft het echte evangelie gebracht. Hij wees ook mensen aan die een verkeerde boodschap brachten. Hij verkondigde de waarheid. Uit liefde voor  het Evangelie.