Voorbereidingsblad preek Lukas 24:1-3 27 maart 2016

21-03-2016 07:38

VOORBEREDINGBLAD PREEK   LUKAS 24:1-3  27 MAART

 

Zondag 27 maart hoop ik te preken over  Lucas 24:1-3. Vooral over  het punt wat de boodschap er van is dat de Here Jezus niet op sabbat (zaterdag) maar op de eerste dag van de week (zondag) opgestaan is.  We lezen in het leesrooster naar Goede Vrijdag en naar Pasen toe.  In het gedeelte voor de kinderen iets over  Pascha en Pasen.

 

 LEESROOSTER

 

Maandag      21 maart     Mattheus 27:11-26    Wat was volgens jou het diepste in het lijden van

                                                                                   de Here Jezus in dit gedeelte?       

Dinsdag         22 maart     Mattheus  27:27-32   Ervaar jij spot in de wereld als christen? Zo ja, hoe

                                                                                   dan?      

Woensdag    23 maart     Mattheus  27:33-44   Waarom moest de Here Jezus juist gekruisigd  worden?       

Donderdag    24 maart    Jesaja         53:1-12      Wat vind je van het lijden van die Here Jezus hier

                                                                                    terug?      

Vrijdag           25 maart    Mattheus  27:45-56    Wat betekent Goede Vrijdag voor jou? 

Zaterdag       26 maart     Mattheus 27:57-66     Waarom is het belangrijk dat het graf verzegeld was?       

Zondag          27 maart     Mattheus 27:1-10       Wat betekent de opstanding van Christus voor jouw

                                                                                    leven?     

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

De Here Jezus heeft met Zijn leerlingen het Paasfeest gevierd.  Dat  was iets wat alle Joden deden. Weet je waar ze dan aan dachten?  Aan de tijd dat het volk Israël  uit Egypte wegging. Ze waren daar slaven. Ze werden er slecht behandeld. Het was toen zo moeilijk!  Wat was er bij de Israëlieten toen veel verdriet. Ze lieten in hun gebed de HERE horen hoe erg het was.

Jullie weten vast wel dat de HERE toen Mozes stuurde.  Toen kwamen er ook de 10 plagen. De HERE liet zien dat Hij de Machtigste is en niet de farao.  De HERE bevrijdde Zijn volk uit de slavernij. Dat geweldige verhaal moest elk jaar aan de kinderen verteld worden. Dat mochten ze nooit vergeten! De HERE zorgt echt voor wie in Hem gelooft!

De Here Jezus  heeft eerst het Paasfeest gevierd.  Toen ze het vierden, zei Hij dat ze hierna het Avondmaal moesten gaan vieren. Waarom eigenlijk?  Op het Paasfeest is de Here Jezus aan het kruis gestorven. Drie dagen later staat de Hij op uit de dood. Hij leeft! De Here Jezus laat zien dat Hij sterker dan de dood is. Hij bevrijdt wie op Hem vertrouwt van de dood.  Avondmaal vieren betekent dat we ook tegen elkaar zeggen:  de Here Jezus heeft ons van de dood bevrijdt. Als we met de HERE leven dan gaan we bij ons sterven naar de HERE. Dan leven we verder in de hemel. Later zelfs op de nieuwe aarde.

De HERE is sterker dan alles. Sterker dan farao, sterker dan de dood. Als je bij de Here Jezus hoort zorgt de HERE dat je altijd blijft leven!   Dat heeft de Here Jezus verdiend en ook laten zien!