Voorbereidingsblad preek Mattheus 13:1-8; 18-23 Zondag 19 februari Gelijkenis van de Zaaier

11-02-2017 18:21

VOORBEREIDINGSBLAD Preek 19 FEBRUARI 2017 Mattheus 13:1-9; 18-23  Gelijkenis van de Zaaier

 

LEESROOSTER

 

Maandag     13  Februari   Mattheus 12: 1-8  Wat is hier het grote probleem?  Hoe kun je dit vertalen in je eigen leven?   

Dinsdag        14 Februari    Mattheus 12:9-14 Wat heeft het samenspannen in vers 14 te maken met deze genezing? Wat zegt wat we hier lezen voor ons leven op de zondag?    

Woensdag    15 Februari   Mattheus 12:15-21   Voor wie is Christus naar de wereld gekomen?  Hoe voelen wij ons tegenover de ongelovigen om ons heen? 

Donderdag   16 Februari    Mattheus 12:22-37  Wat is de onvergeeflijke zonde waar hierover gesproken wordt? Ben je zelf wel eens bang dat je die gedaan hebt? Waarom wel of waarom niet?

Vrijdag          17  Februari  Mattheus 12:38-45  Betrek vers 43-45 eens op jezelf. Wat is de boodschap daarvan voor jouw leven en wat doe je er mee?   

Zaterdag       18 Februari   Mattheus 13:1-17  Wat is volgens jou de kern van de gelijkenis van de Zaaier?

Zondag          19 Februari   Mattheus 13:18-23  Wat zie je in de uitleg van de gelijkenis van de zaaier en ook na het luisteren van de preek daarvan in je eigen leven terug? Wat is in jouw leven vooral aangesproken? 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

Kerk Ulrum

De Afscheiding (X)

 

Een belangrijke beslissing         

 

Het  is maandagavond 13 oktober.  De familie van der Vis is bij  de familie Vlaming aan komen lopen.  Alleen vader Vlaming  is  er  niet.   Want ds.   de Cock heeft de kerkenraad bij  elkaar geroepen.  Iedereen is benieuwd wat er zal gaan  gebeuren. De gebeurtenissen van gisteren zijn het onderwerp van gesprek.  Van der Vis is fel in het gesprek.  Hij vindt dat de kerkenraad nu moet doorpakken. Hij zegt: "Laten ze de classis en de synode van de Hervormde kerk de rug toekeren.  Want zij vervolgen de echte gelovigen."

Terwijl het gesprek nog in volle gang is,  gaat de deur open. Vlaming komt binnen. De kerkenraadsvergadering is afgelopen. Er  valt  nu  een grote stilte.  Bij ieder in huis leeft de vraag  wat  de  kerkenraad  besloten heeft.  Ook Cees en Jan kijken vader Vlaming vol spanning aan.

Met  een  trillende  stem  verbreekt  Vlaming  de gespannen stilte. De tranen staan in zijn ogen als hij gaat praten.   "Wij hebben een heel ingrijpende beslissing genomen.   Wij hebben besloten met de Hervormde kerk te breken.  Ons  af  te scheiden.  Dat is de weg die de HERE nu van ons vraagt. Wat er ook gebeuren gaat."

Deze woorden maken diepe indruk. Jan en Cees vinden dit een geweldig  besluit.   De kerkenraad van Ulrum staat zijn mannetje denken ze. Maar moeder Vlaming zegt: "Is dit echt nodig man? Kon dit nog niet even wachten?"

“Wanneer  we zouden wachten zouden we valse,  verleidende  prediking toestaan in de kerk. En dat mag niet langer" zegt  vader.  Moeder is het daar wel mee eens. Maar ze is zo bang  voor de gevolgen. Hoe zal dit allemaal aflopen?  Wat gaat er in Ulrum allemaal gebeuren?