Voorbereidingsblad preek Mattheus 17:24-27 zondag 28 februari 2016

19-02-2016 11:15

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK OVER Mattheus 17:24-27  28 februari 2016

 

We onderbreken de reeks preken vanuit Openbaring 4-6 vanwege het toeleven naar  Goede Vrijdag en Pasen.  Daarom hopen we 28 februari in de ochtend te luisteren naar de verkondiging van Gods Woord vanuit Mattheus 17:24-27.

Hieronder vind je een leesrooster en ook iets voor de kinderen dat hierop betrekking heeft.  

 

LEESROOSTER

 

Maandag     22 februari     Mattheus 16:1-12      

 Wat is het zuurdeeg van Farizeeën en Saduceeën?

 Waarom moeten de leerlingen daarvoor oppassen?

Dinsdag      23 februari   Mattheus 16:13-23        

Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk?

Woensdag   24 februari     Mattheus 16:24-28      

Welke verleiding zat er in de woorden van Petrus voor de  Here Jezus?  

Donderdag  25 februari     Mattheus 17:1-13       

Waar wordt in de brieven van het Nieuwe Testament aan deze geschiedenis herinnerd en waarom?    

Vrijdag         26 februari    Mattheus  17:14-23    

Wat zeggen Jezus’ genezingen over de toekomst?  

Zaterdag       27 februari    Exodus  30:11-16      

Hoe graag betaal jij je VVB voor de kerk?

Zondag         28 februari    Mattheus 17:24-27    

Wat viel je het meeste op  in de preek?

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

 

 

 Je vader en moeder betalen als het goed is VVB.  Wat betekent die afkorting?  Je kunt het hier lezen:  Vaste Vrijwillige Bijdrage. Klinkt het je nog moeilijk in je oren? Laten we eens naar die woorden kijken dan.

Het gaat erom dat de meesten elke maand  geld aan de kerk geven. Je krijgt je geld op de bank en je betaalt een deel ervan aan de kerk. Waarom?  Omdat de dominee betaald moet worden, omdat we moeten betalen om elke zondag in De Kandelaar kerk te kunnen houden. Zo zijn er nog wel meer dingen. Maar nou nog terug naar de drie woorden:

Vaste  dat betekent dat je afspreekt dat je steeds hetzelfde bedrag betaald of meer natuurlijk. Dan weten we in de kerk hoeveel geld er binnenkomt. Zoals je vader en moeder voor hun werk ook elke maand een vast bedrag krijgen.

Vrijwillig  betekent dat er geen wet is die jou verplicht om een bepaald bedrag te geven. Het moet uit je hart komen. Je moet het doen omdat je van de HERE houdt. Daarom wil je er graag voor zorgen dat er elke week kerkdiensten gehouden kunnen worden. Omdat daar de blijde boodschap van Christus gebracht wordt die we zo nodig hebben. Juist omdat je van de Here Jezus houdt wil je graag en gul voor de kerk geven.

Bijdrage betekent dat jij iets geeft. Je draagt bij. Je laat merken dat je er echt bij hoort. Je voelt je verantwoordelijk voor de kerk waar je bij hoort.  Ook als je nog geen belijdenis hebt gedaan en je verdiend geld is het goed om al voor de kerk te geven.  Om ook zo te laten zien dat je van de HERE houdt.  Je krijgt geld van de HERE. Dat geld is eigenlijk van Hem!  Wij lenen het. Dan wil je graag dat geld zo gebruiken dat het goed is in Gods ogen!

Als je in de kerk bent zijn er ook collecten. Niet allen voor de kerk. Ook voor de diaconie. Wat is dat?  Dan geef je geld voor mensen die zelf niet genoeg hebben. Dat is voor mensen in de kerk maar als het nodig is ook voor mensen die niet in de kerk zitten. We willen zo laten zien dat we van onze naasten in nood houden.