Voorbereidingsblad preek Openbaring 6:3,4 Zondag 21 februari 2016

12-02-2016 16:00

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK VANUIT OPENBARING 6:3,4

 

Zondag 21  februari hopen we  ’s ochtends  samen te luisteren naar de verkondiging van het evangelie vanuit Openbaring 6:3,4.

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen. 

 

Maandag        15    Februari    1 Koningen 5:1-6    Waarom mocht David vanwege oorlogen die hij

                                                                                        had  de tempel niet bouwen? 

Dinsdag           16    Februari    Genesis 4:1-15       Wat is de achtergrond van het elkaar doden op

                                                                                       aarde?

Woensdag      17    Februari    Job 1:1-12               Wat voor overeenkomst zie je met Openbaring

                                                                                        6:3,4     

Donderdag     18    Februari    Matteus 24:1-14     Hoe kijk je tegen de oorlogen op aarde aan?

Vrijdag            19    Februari    Johannes 15:18-27  Merk je de haat van de wereld in jouw leven?

Zaterdag         20    Februari    1 Petrus 4: 7-19       Hoe kun je je voorbereiden op vervolging?

Zondag            21   Februari     Mattheus 5:1-12     Wat vind je van vers 11?

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Jan de Bakker preekt. Hij is priester geworden. Hij is nu ook pastoor in Woerden. Hij leeft in het begin van de 16e eeuw. Er was toen eigenlijk maar een kerk. De Rooms-katholieke kerk. De paus is er de baas. De laatste tijd is het onrustig. Er is een man die dingen schrijft en doet die anders zijn dan de paus zegt. Zijn naam is Maarten Luther. Hij woont in Duitsland. Hij is moedig. Zelfs als er tegen hem gezegd wordt dat hij de gevangenis ingaat of doodgemaakt wordt als hij dit blijft doen, verandert Luther niet. De keizer en heel belangrijke mensen zeggen dat hij moet zeggen dat hij ongelijk heeft.

Weet je wat Maarten Luther dan zegt? “Dat wil ik graag en ik zal het ook doen als iemand mij laat zien dat wat ik zeg niet klopt met de Bijbel.”  Dan zegt de keizer dat dit heel erge gevolgen voor hem kan hebben. Niemand kan aanwijzen dat wat Luther zegt niet klopt. Dan zegt Luther:  “Hier sta ik en ik kan niet anders!”

Jan de Bakker heeft gelezen wat Luther geschreven heeft. Hij is gaan zien dat wat Luther schrijft zo  is zoals het in de Bijbel staat. Alleen door het geloof in de Here Jezus kun je gered worden! Hij gaat zelfs naar Luther toe om er met hem over te praten. Hij leert veel vanuit de Bijbel.

Jan de Bakker gaat weer terug naar Nederland. Hij wil  weer voor de mensen preken. Het wordt hem verboden omdat hij gewoon vertelt wat er in de Bijbel staat. Hij kan niet meer in de kerk preken maar wel op andere plaatsen vertellen wat de HERE zegt. Dan wordt hij gevangen genomen. Hij komt in de gevangenis in Den Haag.  Er komt een monnik in zijn cel. Jan de Bakker is tot de dood veroordeeld. De monnik vraagt of Jan de Bakker toch geen spijt heeft. Spijt over wat hij gepreekt heeft. Dan kan hij nog in de hemel komen zegt de monnik.

Jan de Bakker zegt: “Nee, want als ik dat zou doen zou ik juist doen wat de HERE niet wil. Ik heb de mensen vertelt van de Here Jezus als de enige Verlosser. Zo zegt God het in de Bijbel.” Jan de Bakker wordt naar buiten gebracht. De andere gevangenen die ook om hun geloof in de gevangenis zitten zingen hem dan toe: “Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam …” (Gezang 30) Jan de Bakker wordt gesterkt in zijn geloof op weg naar de brandstapel.

Als hij op de brandstapel staat en het vuur begint te komen zegt hij zo dat iedereen het kan horen: “Bij u, HERE, schuil ik, laat mij nooit beschaamd worden.” Ps 31:2

De HERE zorgde en zorgt dat wie ook in vervolging op Hem vertrouwt, blijft geloven!