Voorbereidingsblad preek Openbaring 9:13-21

28-01-2017 13:01

VOORBEREIDINGSBLAD Preek 29 januari 2017 Openbaring 9:13-21

 

LEESROOSTER

 

Maandag     30  Januari   Efeziërs 6:1-9   Het gaat hier om gehoorzaamheid. Wat is dat nu eigenlijk? Wat is belangrijk als je gezag uitoefent?   

Dinsdag        31 Januari    Efeziërs 6:10-20   Geloven in de Here Jezus is ook een strijd. Daarbij spelen de duivel en de demonen een grote rol. Hoe zie je dat in je eigen leven? Kijk vooral eens naar vers 12,13.

Woensdag    1 Februari   Romeinen 1:1-15   Paulus schrijft in vers 9,10 dat hij altijd voor de gemeente in Rome bidt. Hoe staat het met jouw gebed voor de gemeente waar je deel van uitmaakt? Hoe en hoe vaak bid jij voor de ambtsdragers? Ook voor de predikant in de voorbereiding voor de prediking op zondag.    

Donderdag   2 Februari    Romeinen 1:16-23  Wat betekent het dat de rechtvaardige uit geloof zal leven?

Vrijdag          3  Februari   Romeinen 1:24-32 Wat is het gevolg van een steeds weer ongelovig leven? Het gevolg van afval van de HERE. Hoe zie je dat in de wereld van vandaag?

Zaterdag       4 Februari   Amos 3:1-8  Wat wil de profeet in vers 6 zeggen? Wat betekent dat voor ons vandaag? Ook als je vers 8 leest.

Zondag          5 Februari   Galaten 5: 13-26  Wat heeft dit gedeelte ons te zeggen in 2017? Hoe ga je daar zelf mee om?  

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

  ds H Scholte

 

De Afscheiding (IX)

 

              

 

De kerkdiensten van zondag 12 oktober

 

Weet je nog dat we vorige week lazen hoe ze in spanning zaten wat er zondag 12 oktober gaat gebeuren. Zal ds Scholte preken of niet? De mensen zitten in grote spanning.

Wanneer  Cees  met  moeder  de  kerk  in komt  zijn er veel mensen. De kerk wordt weer stampvol. Zal ds Scholte preken? Zal ze onder Zijn leiding het het Avondmaal samen vieren?

Dan ineens hoort Cees geroezemoes. Ds. Smith verschijnt met twee veldwachters bij zich. Veldwachters waren een soort politieagenten.  Met veel moeite kunnen ze tussen de mensen door komen. Het is duwen en trekken. Wanneer Smith dicht

bij de preekstoel gekomen is ziet Cees dat ds. Scholte ook in de kerk is. Hij gaat staan. Hij spreekt ds. Smith aan. Luid en duidelijk klinkt Scholte’s  stem door de kerk:  "Mijnheer, mensen zijn  hier  niet  gekomen  voor  u,   maar om mij te horen.  Daarom verzoek ik u nog een keer, mij de preekstoel af te staan."

De spanning stijgt.  Het antwoord van Smith is nee. Dan horen  Cees en al die anderen een preek over Mat 5:  1-12 van ds.  Smith. Bij het uitgaan van de dienst loopt de spanning weer op.  Er zijn kerkgangers die Smith willen tegenhouden.                Dan  vraagt  Scholte  nog  een keer of hij dan vanmiddag in Smith  zijn plaats mag preken.  Weer weigert Smith.  Dan is het  ds.   Scholte  die  ondanks de opgewonden stemming ds. Smith veilig en wel de kerk uit brengt.

Die  middag brengt ds.  Scholte op verzoek van de kerkenraad wel  het evangelie van Jezus Christus.  Jan en Cees zijn al bij  de kerk gaan kijken die middag.  De kerk is op slot en wordt bewaakt door de politie. Om er voor te zorgen dat ds. Scholte hier niet kan preken. Dan horen Jan en Cees al snel dat  de  kerkdienst op het stuk grasland achter de pastorie gehouden zal worden.  Daar zien ze ds. Scholte een boerenwagen op klimmen. Vanaf deze wagen preekt hij over Hebreeën 10: 19-22.

Wat  een bewogen zondag was dat.  Hoe zou het volgende week gaan? Daarover volgende keer.