Voorbereidingsblad preek over Ezra 1:1-6 12 juni middag

03-06-2016 14:30

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK EZRA 1:1-6  12 JUNI 2016 MIDDAG

 

LEESROOSTER

 

Maandag         6 juni   Daniël 1:1-8      In 605 voor Christus wordt een deel van Juda naar Babel gebracht.  Vier jongens van ongeveer 14 komen in het paleis van koning Nebukadnessar. Waarom zou de koning ze andere namen geven? Wat wilde hij met deze jongens uit de kerk doen?

 

Dinsdag           7 juni   Daniêl 1:9-21  Wat was het probleem met het lekkere eten dat de koning deze jongens gaf? Wat zegt dit van deze jongens dat ze dat eten niet wilden? Wat betekent dat voor ons vandaag?

 

Woensdag       8 juni   Daniël 5:1-14    We zijn nu veel verder in de geschiedenis. Het is 538 na Christus. Daniël is dus ongeveer 81 jaar.   Wat is hier de grote zonde van de koning? Waarom is dat zo erg?

 

Donderdag      9 juni   Daniël 5:15-30  Wat betekent het dat Daniël derde in het rijk is en hoeveel invloed en macht krijgt hij daardoor?  

 

Vrijdag            10 juni  Daniël 6:1-11   Darius is samen met Kores koning over het Medisch-Perzische Rijk. Het is nu ongeveer 535 voor  Christus. Wat zegt Daniëls bidden in die omstandigheden ons vandaag?  

 

Zaterdag         11 juni  Daniël 6:12-29   Redt de HERE Zijn kinderen altijd zo op het gebed? Ken je voorbeelden in de Bijbel dat de HERE dat niet doet? Wat zegt dat ons?   

 

Zondag            12 juni  Jeremia 25:1-14   Wat is  de reden geweest dat Gods volk in ballingschap is gegaan? Hoe heeft de HERE in de tijd daarvoor Zijn liefde en trouw laten zien?  

 

 

VOOR DE KINDEREN 

 

Je ziet hieronder een heel grote boom. Het is een ceder. Deze boom staat nu in Engeland bij een kasteel. Je kunt als je goed naar het plaatje kijkt zie dat deze boom heel groot is. Heel hoog en heel breed. Als je bij de boom gaat staan, lijk je echt heel klein.

Deze bomen komen uit Libanon. In de Bijbel kom je deze bomen ook tegen. De ceders van de Libanon. Het hout van deze boom was heel duur. Koningen gebruikten het om hun paleis mooi te maken. Koning David en koning Salomo deden het. Salomo liet ook cederhout uit Libanon halen om te gebruiken bij de bouw van de tempel in Jeruzalem.

Als je bij zo’n boom staat wat is die dan groot! Wat is die boom sterk! Hij kan wel 40 meter hoog worden. Dat is echt heel hoog. Sommige mensen zijn 2 meter. Dat is 20 van zulke lange mensen boven op elkaar.

De HERE zegt in de Bijbel dat als jij in Hem gelooft en met de Here Jezus leeft dat je dan zo sterk als een ceder zult zijn. Je zult groeien als zo’n geweldige boom. Zelfs als je oud geworden bent. Weet je wat dat betekent? Dat de HERE zorgt dat als je oud bent nog in de HERE blijft geloven. Dat je anderen vertelt van de Here jezus. Dat je ook als je sterft altijd bij Hem mag zijn. Vraag maar aan je vader of moeder om eens op te zoeken en te lezen: Psalm 92:13-16