Voorbereidingsblad preek over Ezra 3:1-3 30 oktober 2016

22-10-2016 19:30

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK EZRA 3:1-3

 

Zondagmiddag 30 Oktober hoop ik verder te gaan met de reeks preken uit het boek Ezra. Dan sluiten we dit voorlopig af om Dv in 2017 weer verder te gaan met Ezra. Hierna hoop ik op weg naar Kerst te preken uit Lukas 1.  

 

LEESROOSTER

 

Maandag     24 Oktober   Deuteronomium 17: 14-20      Wat valt je hier het meeste op en waarom? Over welke wet gaat het in vers 19?

Dinsdag        25 Oktober   2 Koningen 22:1-10    Wat zegt het dat het wetboek (Het gaat hier om de eerste boeken van het Oude Testament)  op een rommelzolder in de tempel lag? Zie je een verband met hoe mensen vandaag over Gods wet denken?                            

Woensdag   26  Oktober    2 Koningen 22:11-20  Wat was het gevolg van het niet meer lezen van Gods wet? Wat zijn daarvan de gevolgen als wij dat ook niet meer zouden doen?     

Donderdag  27 Oktober      Jeremia 36:1-14          Wat kun je zeggen over de uitwerking van het terugvinden van de boekrol waar we eerder over gesproken hebben? Let op wie de vader van koning Jojakim is.   Wat is de invloed van het lezen van de Bijbel op jouw leven?

Vrijdag         28 Oktober      Jeremia 36:15-32        Kunnen wij in ons leven hetzelfde doen als koning Jojakim? Ik bedoel dan zonder om stukken uit de Bijbel te scheuren. Hoe kunnen we dat doen en doe je dat eigenlijk wel eens in je leven?

Zaterdag      29 Oktober      Openbaring 3:1-6         Christus zegt dat de gemeente van Sardes moet bewaren wat ze van Hem ontvangen hebben. Wat betekent dat en wat voor uitwerking moet dat dan op je leven hebben?

Zondag        30  Oktober      Openbaring 3:7-13       Vasthouden wat je hebt. Dat lees je in vers 11. Betekent dat dat alles altijd precies hetzelfde moet blijven?  Waarom is dat niet zo? Wat is echt vasthouden wat je hebt waarover Christus hier schrijft?           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 Heel lang geleden. 499 jaar geleden is er in Duitsland een monnik. Iemand die in een klooster leeft. Zijn naam is Maarten Luther. Hij is een tijd heel erg bang geweest. Heel erg.  Weet je waarom? Omdat hij dacht dat hij ook zelf iets bij God moest verdienen.  Hij moest dingen doen die helemaal goed waren. Waar niets meer fout aan was. Daarom ging hij in het klooster. Hij merkte dat hij nog altijd verkeerde dingen deed. Hij werd eigenlijk al banger. Hij zag ook dat mensen helemaal niet bang waren. Mensen die veel minder met de HERE leefden als hij. Die mensen kochten bij een man van de kerk een papier. Ze moesten daar veel voor betalen. Daarop stond dan dat ze goede werken kochten. Zoveel dat als ze dood gingen meteen naar de hemel konden. Gek hè om goede werken te kopen. Dat is ook heel gek. Dat kan nooit. De roomse kerk kreeg zo geld om de hele grote Sint-Pieterskerk in Rome voor de paus te bouwen.

Weet je Maarten Luther is nu niet meer bang. Hij loopt met een papier naar de kerk in Wittenberg. De HERE gebruikt Luther zo dat de hele kerk gaat veranderen. Dat mensen weer echt de goede boodschap gaan horen. Hij laat op de deur van de slotkapel van Wittenberg op 31 Oktober 1517       95 stellingen slaan.  95 dingen waarvan Luther zegt dat het in de Bijbel staat en nu heel anders in de Roomse kerk verteld wordt.  Luther heeft ontdekt dat in de Bijbel staat dat alleen de Here Jezus je kan redden. Dat je niets zelf hoeft en kunt verdienen bij God. Dat je alleen door vergeving bij de HERE kunt komen. Als je ziet hoe hoeveel de Here Jezus voor jou heeft willen doen dan wil je geen zonden meer doen. Dan wil je leven zoals de HERE het wil. Dan vraag je vergeving om wat je verkeerd gedaan hebt. Dan vraag je de HERE om jou te leren om al meer te leven zoals Hij het graag wil. Dan vraag je dat de heilige Geest je hart verandert. Als je dat echt vraagt dan doet de HERE dat. Luther wil het blijde, echte evangelie weer in de kerk laten horen. Weet je wat evangelie betekent? Evangelie betekent: goede of blijde boodschap.