Voorbereidingsblad preek over Genesis 12:3 20 december 2015

10-12-2015 18:43

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK  GENESIS 12:3   ZONDAG 20 DECEMBER

 

 

Ik hoop 20 december  over Genesis 12:3  te preken.  Als voorbereiding kun je het leesrooster hieronder gebruiken. Er staat bij elke dag een vraag die je zou kunnen gebruiken om er nog over door te praten of denken.

Er staat ook een stukje voor de kinderen in en waarschijnlijk ook goed bruikbaar voor jongeren en ouderen.  Als je vragen hierover hebt of over wat je verder in Gen 12:1-3  leest,  speel die dan aan mij door dan kan ik daarmee aan het werk om samen te groeien in ons leven met de HERE.

 

LEESROOSTER

Ik heb er dit keer voor gekozen om tot en met vrijdag Schriftgedeelten te laten lezen waarin de belofte van Gen 12:3 letterlijk terugkomt. Je ziet hoe de HERE deze belofte steeds weer geeft en ook zorgt dat die uitgevoerd wordt.  

 

Maandag  14 december:      Genesis 12:1-9

Wat is het nieuwe bij de roeping van Abraham?

Dinsdag    15 december      Genesis 18: 16-33

Wat zegt dit verhaal voor onze omgang met ongelovigen om ons heen?

Woensdag  16 december     Genesis 22:1-19

Welke elementen in dit verhaal wijzen op Christus werk?

Donderdag 17 december     Genesis 28:10-22

Waar doet vers 15 je aan denken in het Nieuwe Testament?

Vrijdag:      18 december      Galaten 3:1-9  

Wat heeft geloven in Christus met de leer te maken?  

Zaterdag     19 december      Jozua 6:22-27

Waarom kon Rachab de Kanaanitische bij Gods volk horen? Wat leren wij daarvan?   

Zondag:      20 december      Mattheus 28:16-20 

Hoe geven wij uitvoering aan deze opdracht?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kinderen

 

De Here Jezus is gekomen. Hij was een Israëliet.  Dat betekent als je ver teruggaat dat Abraham een van Zijn voorvaders was. Iemand die ook in Zijn familie voorkwam was Rachab. Zij was een hoer. Luister heel goed  zij  was  een hoer.  Iemand anders in de familie van de Here Jezus was koning David.    

Betekent dat nu dat je alleen bij de Here Jezus kunt horen als je een Israëliet bent? Zo was het vroeger eigenlijk wel. Als je een buitenlander was en je ging in de HERE geloven dan werd je besneden als je een man was.  Dan hoorde je niet meer bij het volk waarin je geboren was maar dan hoorde je bij Gods volk  Israël.  Ook als je een vrouw was, ging je dan bij Gods volk Israël horen en kon je met een Israëliet trouwen.  De HERE wilde niet dat je bij Hem hoorde en dan met iemand ging trouwen die niet van Hem hield.   De HERE wist dat dan de kinderen niet in echte liefde voor Hem opgevoed werden. De HERE wil dat vaders en moeders samen steeds weer aan hun kinderen laten zien dat de HERE geweldig is. Dat Hij de enige God is. Dat de Here Jezus de echte Verlosser is die je nodig hebt.

Je hoeft nu geen Israëliet  te worden als je gelooft. Je hoort dan wel bij het volk van God. Dat volk bestaat nu uit mensen uit heel veel volken. Over de hele wereld zijn er mensen die van de HERE houden en willen leven zoals Hij dat wil. Die om wat de Here Jezus gedaan heeft om vergeving van de verkeerde dingen in hun leven vragen.  Nog altijd wil de HERE dat we met iemand trouwen die ook echt van de HERE houdt. Die ook echt bij Gods volk wil horen. Je kunt dat o.a. lezen in 1 Kor 7:39. Mensen uit volken over de hele wereld horen nu bij de HERE. Zo zijn de nakomelingen van Abraham een grote zegen voor mensen over de hele wereld geworden. Omdat de Here Jezus als nakomeling van Abraham geboren is.