Voorbereidingsblad preek over Jesaja 49:6,7 2 april 2017

24-03-2017 12:43

 VOORBEREIDINGSBLAD Preek 2 april 2017 Jesaja 49:6,7

 

 

 

LEESROOSTER

 

Maandag     27 Maart      Johannes 8:12-20  De Here Jezus het Licht van de wereld.  Wat betekent dat? Maak dat eens concreet voor ons leven vandaag?  

Dinsdag       28 Maart       Psalm 36  “In Uw licht zien wij het licht”. Vs 10  Wat is nu Uw licht? Wat doe je daar mee?  

Woensdag  29 Maart       Psalm 119:105-112   Waarom hebben we het Woord van God als licht nodig? Hoe zit het met mensen die niet geloven? Zijn die dan blind?

Donderdag  30 Maart      Psalm 119:129-136    Hoe schijnt er nu licht in ons leven? Wat vraagt dat van jou en van mij? Wat doe je hier mee?  

Vrijdag          31 Maart     Handelingen 13:44-52  Wat zegt de kritiek van de Joden op Paulus en zijn antwoord daarop ons vandaag?       

Zaterdag        1 April         Lukas 2:25-35  Wat zegt vers 32 ons over de eenheid van de gelovigen?  Wat is de plaats van Israël vandaag?

Zondag           2 April         Openbaring  21:22-22:5  Christus werd op aarde veracht. Hij was het Lam dat geofferd werd. Waarin zie je in onze verzen dat Hij niet de verachtte bleef?   

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

De Afscheiding (XIII)

 

Ulrum bezet

Het  is  zaterdag  25  oktober  1834  in het Groningse dorp  Ulrum.  Er is hier de laatste tijd veel gebeurd.  Het einde  is nog niet in zicht. De vorige zondag is een rumoerige geweest.  Met veldwachters die bij en in de kerk stonden. Hoe zal het morgen gaan. Waar zal ds. de Cock morgen preken.

Dat  zijn vragen die in de harten van de inwoners van Ulrum leven. Deze zaterdag zullen deze vragen alleen nog maar meer worden.   Cees en Jan hebben op hun werk al verhalen gehoord over  een troep soldaten die op weg zouden zijn naar Ulrum. Ze kunnen eigenlijk niet geloven dat er soldaten zullen komen om ds. de Cock het preken onmogelijk te maken.

Wanneer  de  jongens rond de middag bij elkaar zijn komt er ineens een jongen van zo'n jaar of twaalf aanrennen.  "Jan, Cees  roept hij hijgend.  "Er komen soldaten aan.  Een heel stel!" "Kom op Cees zegt Jan. Wij gaan kijken wat er aan de hand is."

Wanneer  zij naar de rand  van het dorp lopen zijn de soldaten  al  bijna in het dorp.  De jongens tellen de soldaten. Het zijn er in ieder geval meer dan 100.  Deze groep soldaten staat onder leiding van kapitein Vrij. Er zijn 3 luitenants bij. Hun namen zijn: Peperkamp, Bachman en Boers. Jan en Cees rennen naar huis. Dit moeten vader en moeder weten. Thuis wordt er geschrokken gereageerd.  Het duurt niet lang of  er  wordt  bij zowel de familie Vlaming als van der Vis aangeklopt.   In  naam van de koning worden ze verplicht om  soldaten op te nemen.  Soldaten moeten daar slapen en eten.  Vooral de Afgescheidenen krijgen soldaten in huis.

Bij  ds.  de Cock zelfs 12.  Maar daar blijft het niet bij. Ds.  de Cock wordt nu gevangen gehouden in zijn eigen huis. Hij  mag  zondag  niet preken.  In naam van koning Willem I wordt  ds.  de Cock verboden de boodschap van de Koning van alle koningen,  Jezus Christus te verkondigen.  Het is voor  ds   de  Cock en zijn vrouw moeilijk om als gevangenen behandeld  te  worden.  Dan gaan zij samen zingen in de kamer die voor hun een cel geworden is. Dan zingen ze:

“Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen;  Houd in uw weg het oog op God gericht;  Vertrouw op Hem, en d'uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen als de morgenzonnestralen,  En blinken als het helder middaglicht.”  Psalm 37:3 Oude Berijming

De HERE gaf uitkomst. Want maandagavond werd het huisarrest  voor de Cock opgeheven.